Σεβ. Μητροπολίτης Αὐστρίας, Ὑπέρτιμος καί Ἔξαρχος Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης, κ. Ἀρσένιος

IMG_5180_x_Arsenios1.png

 

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Αὐστρίας, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης, κ. Ἀρσένιος (Καρδαμάκης) ἐγεννήθη τὸ ἔτος 1973 εἰς Γέργερην Καινουργίου Ἡρακλείου Κρήτης. Ἀπεφοίτησεν ἐκ τῆς Ριζαρείου Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς καὶ ἐκ τῆς Ἀνωτέρας Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν. Τυγχάνει πτυχιοῦχος τοῦ Τμήματος Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, τοῦ Τμήματος Κανονικοῦ Δικαίου τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Στρασβούργου, τοῦ Μεταπτυχιακοῦ Τμήματος Ποιμαντικῆς καὶ Κοινωνικῆς Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Τομέως Ἁγίας Γραφῆς καὶ Πατερικῆς Γραμματείας) καὶ τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Στρασβούργου (Toμέως Πατερικῆς Γραμματείας). Ἀνηγορεύθη Διδάκτωρ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Στρασβούργου. Ἐκάρη μοναχός ὑπὸ τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου Γορτύνης καὶ Ἀρκαδίας κυροῦ Κυρίλλου καὶ ἐχειροτονήθη Διάκονος ὑπὸ τοῦ ἀοιδίμου Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κυροῦ Τιμοθέου εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Ἁγίου Γεωργίου Ἐπανωσήφη τὸ ἔτος 1998. Ἐχειροτονήθη εἰς Πρεσβύτερον, λαβὼν καὶ τὸ ὀφφίκιον τοῦ Ἀρχιμανδρίτου ὑπὸ τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Κνωσοῦ (νῦν Μητροπολίτου Γορτύνης καὶ Ἀρκαδίας) κ. Μακαρίου τὸ ἔτος 2002. Ἀπενεμήθη αὐτῷ τὸ ὀφφίκιον τοῦ Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου τὸ ἔτος 2007. Ὑπηρέτησεν εἰς τὴν Ἱεράν Μητρόπολιν Γερμανίας (1999-2004) καὶ εἰς τὴν Ἱεράν Μητρόπολιν Γαλλίας ἐπὶ ἐπταετίαν (2004-2011) ἀπὸ τῆς θέσεως τοῦ Πρωτοσυγκέλλου παρὰ τῷ Σεβ. Μητροπολίτῃ Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ. Μητροπολίτης Αὐστρίας ἐξελέγη τὴν 3ην Νοεμβρίου 2011 καὶ ἐχειροτονήθη ὑπὸ τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου ἐν τῷ Ἱερῷ Πατριαρχικῷ Ναῷ Ἁγίου Γεωργίου κατὰ τὴν Θρονικήν Ἑορτὴν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, τὴν 30ην  Νοεμβρίου 2011. Τυγχάνει μέλος τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Συμβουλίου Εὐρωπαϊκῶν Ἐκκλησιῶν (KEK) καθὼς καὶ τῆς Ἐπιτροπῆς «Ἐκκλησία καὶ Κοινωνία».