Ἡ δωρεά σας

Συνδρομή


Μόνο μέ τήν βοήθεια τῶν πολλῶν ἀνθρώπων καλῆς προθέσεως μπορεῖ ἡ Ἱερά Μητρόπολις Αὐστρίας νά πραγματοποιήσει τό θεάρεστο ἔργο της, πού δέν περιορίζεται στήν ποιμαντική, κοινωνική καί φιλανθρωπική μέριμνα στήν Αὐστρία καί τήν Οὑγγαρία. Ὕστερα ἀπό παράκληση κάποιων πιστῶν ἡ Μητρόπολη Αὐστρίας δίδει σέ κάθε ἐνδιαφερόμενο τό δικαίωμα νά ἐνισχύσει τή δράση της καί νά σταθεῖ χορηγός καί εὐεργέτης τῆς ἀνάπτυξης τῆς Ὀρθοδοξίας στή χώρα. Ἡ συνδρομή αὐτή ἔχει μηνιαῖο χαρακτήρα. Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Αὐστρίας εὐχαριστεῖ θερμά ὅσους συμβάλλουν στό ἔργο της καί εὔχεται πλούσια τή χάρη τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ!

Ἔντυπο συνδρομῆς (γερμανικά)

Δωρεά


Ἡ δική σας συμβολή μᾶς εἶναι πολύτιμη καί μᾶς ἐνισχύει στή συνέχιση τῆς προσπάθειάς μας νά σταθοῦμε σύμφωνα μέ τίς ἐπιταγές του Εὐαγγελίου δίπλα σέ κάθε ἄνθρωπο, πού ἔχει ἀνάγκη. Γιά τό λόγο αὐτό θέτουμε στή διάθεσή σας τόν Τραπεζικό λογαρισμό τῆς Μητροπόλεως Αὐστρίας: 

Λήπτης Δωρεᾶς: 
Griechisch-Orientalische Metropolis von Austria, 1010, Fleischmarkt 13
Bankverbindung: RLB NOE-WIEN AG
Bankleitzahl: 32000
Kontonummer: 6.604.771
oder
IBAN: AT67 3200 0000 0660 4771
BIC: RLNWATWW