Ἐγγραφὴ γιὰ Θρησκευτικά

Οἱ μαθητὲς ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ φοιτήσουν καὶ νὰ βαθμολογηθοῦν στὴν Ἑλληνικὴ Ἐθνικὴ Σχολὴ Βιέννης δὲν πρέπει νὰ ξεδηλωθοῦν ἀπὸ τὸ ὀρθόδοξο μάθημα τῶν θρησκευτικῶν στὸ αὐστριακό τους σχολεῖο.

Ἐπιτρέπεται νὰ παρακολουθοῦν τὸ μάθημα στὴν Ἑλληνικὴ Ἐθνικὴ Σχολὴ ἑὰν εἶναι ἐγγεγραμμένοι ὡς ὀρθόδοξοι μαθητὲς στὸ σχολεῖο τους.

Σύμφωνα μὲ τὴ σχολικὴ διάταξη γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, τὸ μάθημα εἶναι υποχρεωτικό.

Παρακαλῶ ἐκτυπώστε αὐτὸ το ἔντυπο ἐγγραφής.

Ἡ παρακολούθηση τοῦ μαθήματος εἶναι ὑποχρεωτικὴ καὶ τακτική, ἔτσι ὥστε οἱ μαθητὲς νὰ εἶναι δυνατὸν νὰ βαθμολογηθοῦν. (Κάθε ἀπουσία θὰ πρέπει νὰ δικαιολογεῖται)

Γιὰ κάθε ἀλλαγὴ στὸ αὐστριακὸ σχολεῖο, π.χ. ἀλλαγὴ τάξης ἤ τμήματος, ἀλλὰ κυρίως ἀλλαγὴ σχολείου, πρέπει νὰ ἐνημερώνετε ἄμεσα τοὺς δασκάλους τῶν Θρησκευτικῶν, διαφορετικὰ δὲν θὰ μπορεῖ νὰ περαστεῖ ἡ βαθμολογία.

Γιὰ ὁποιαδήποτε ἐρώτηση, ἀπορία ἤ πρόβλημα προκύψει, παρακαλοῦμε νὰ ἐπικοινωνήσετε ἄμεσα μὲ τοὺς ἀρμόδιους δασκάλους τῶν Θρησκευτικῶν.

 

Για VS,NMS,WMS,HS:
Πρωτοπρ. Ιωάννης Νικολίτσης, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Τηλ. 01 533 3889

Για AHS,HTL, HLW, HAK:
Γρηγορία Τσιάκου, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Τηλ. 0699/18011870