Χειροτονία τοῦ Μοναχοῦ Ἀρσενίου εἰς διάκονον

2854311028.jpg

Τὴν Κυριακὴ 28 Φεβρουαρίου ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος τέλεσε μὲ τὸν Ἀρχιμ. Θεόκλητο, ἡγούμενο τῆς Ἱ.Μονῆς Ἁγίου Ἀρσενίου τοῦ Καππαδόκου στὴ Χαλκιδική, τὸν Ἀρχιμ. Παΐσιο τῆς Ἱ.Μονῆς Ἁγίας Σκέπης, τὸν Ἀρχιερατικὸ Ἐπίτροπο π. Ἰωάννη Νικολίτση, τὸν Πρωτοπρεσβύτερο π. Ἀλέξανδρο Λάπιν, τοὺς Πρεσβυτέρους π. Sladjan Vasic καὶ π. Yuriy Strugov, τὸν Ἀρχιδιάκονο Ἀθανάσιο καὶ μεγάλο ἀριθμὸ πιστῶν τὴ θεία Λειτουργία στὸν Καθεδρικὸ Ἱ. Ναὸ Ἁγίας Τριάδος στὴ Βιέννη. Στὴν ἀρχὴ τῆς ἀκολουθίας ὁ π. Ἀρσένιος χειροθετήθηκε ἀναγνώστης καὶ ὑποδιάκονος, ἐνῶ στὴ διάρκεια τῆς θείας Λειτουργίας χειροτονήθηκε εἰς Διάκονον.

160302 2

Ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε στὸ κήρυγμά του στὸν νεοχειροτονούμενο Διάκονο καὶ τοὺς παριστάμενους πιστοὺς γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου. Τόνισε μὲ ἀφορμὴ τὴν Παραβολὴ τοῦ Ἀσώτου, πῶς καθίσταται ὁρατὴ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γιὰ τοὺς ἀνθρώπους. Γιατί ὁ Θεὸς μᾶς ἀντιμετωπίζει ὡς στοργικὸς πατέρας, ποὺ συγχωρεῖ κάθε σφάλμα καὶ μᾶς δέχεται στὶς ἀγκάλες του, ὅταν ἐπιστρέφουμε σὲ Ἐκεῖνον. Συχνὰ ὅμως ὁ ἄνθρωπος προσπαθεῖ νὰ ἀποθεώσει τὸν ἑαυτό του χωρὶς τὸ Θεό, κάτι ἀπὸ τὸ ὁποῖο θὰ πρέπει νὰ προφυλάσσεται κάθε χριστιανός.

160302 3

Ἐνεθάρρυνε τὸν νέο Διάκονο νὰ ζήσει ὡς διάκονος καὶ μοναχὸς ἐνεπιστευόμενος τὴν ἀγάπη καὶ τὴ θυσία τοῦ Χριστοῦ, χωρὶς νὰ ἀναζητήσει δική του δικαιοσύνη καὶ ἁγιότητα: «Τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ, ποὺ χύθηκε στὸ Σταυρό, μᾶς σώζει ὄχι ἡ πίστη στὸν ἑαυτό μας ἢ σὲ ἄλλες ἠθικὲς ἰδεοληψίες». Τόνισε μάλιστα ὅτι ἡ ὀρθόδοξη Ἀνθρωπολογία ἑστιάζεται στὸν ἄνθρωπο ὀντολογικά, ὄχι ἠθικά. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δὲν ἐπικεντρώνεται στὴν κήρυξη τοῦ Εὐαγγελίου καὶ στὴν προάσπιση ἠθικῶν κανόνων συμπεριφορᾶς, ἀλλὰ προσπαθεῖ νὰ καταστήσει στοὺς ἀνθρώπους δυνατὴ τὴ βίωση τῆς ἐγγύτητας τοῦ Θεοῦ, τῆς ἀναζήτησης τοῦ πλούτου Του, τὰ ὁποία μποροῦν οἱ πιστοὶ νὰ προγευθοῦν ἀπὸ αὐτὴ τὴ ζωή ἤδη.

«Γιατί ἡ σωτηρία δὲν διενεργεῖται διὰ τῶν ἔργων μας, ἀλλὰ διὰ τῆς κοινωνίας μετὰ τοῦ Θεοῦ. Μία προσωπικὴ κοινωνία μὲ τὸν Πατέρα, ποὺ μᾶς δέχεται στὸ σπίτι Του, καὶ γι᾽ αὐτὸ θὰ πρέπει νὰ εἴμαστε γεμάτοι χαρά, χωρὶς νὰ κρίνουμε ἂν οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι, ποὺ Ἐκεῖνος καλεῖ, εἶναι δίκαιοι ἢ ἄδικοι».

160302 4Εὐχήθηκε λοιπὸν στὸν νέο Διάκονο Ἀρσένιο πλούσια τὴ Χάρη καὶ τὸ Ἔλεος, καθὼς καὶ τὴ δύναμη καὶ τὴν πρόοδο στὴν πορεία του πρὸς τὸν Θεό, καθὼς καὶ νὰ καταφέρει νὰ στηρίξει τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους σὲ αὐτὸ τὸν δρόμο.

Μετὰ τὴ θεία Λειτουργία ὁ Διάκονος διένειμε μικρὲς εἰκόνες στοὺς πιστούς, ποὺ τὸν συνεχάρισαν καὶ εὐχήθηκαν νὰ τὸν φυλάει ὁ Θεός.