Ἔναρξη τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ Ἐθνικὴ Σχολὴ Βιέννης

3828693601.jpg

Μὲ ἀφορμὴ τὴν ἔναρξη τοῦ νέο σχολικοῦ ἔτους ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Αὐστρίας καὶ ἡ Ἑλληνικὴ Ἐθνικὴ Σχολὴ Βιέννης κάλεσαν στὶς 10 Σεπτεμβρίου 2016 μαθητὲς καὶ γονεῖς στὸν Καθεδρικὸ Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Τριάδος γιὰ τὴν τέλεση Ἁγιασμοῦ. Τῆς Ἀκολουθίας προέστη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος συμπαριστούμενος ἀπὸ τὸν Ἀρχιερατικὸ Ἐπίτροπο π. Ἰωάννη Νικολίτση, ποὺ εἶναι καὶ ὑποδιευθυντὴς τῆς Σχολῆς.

160915 2Μὲ ἀφορμὴ τὴν ἔναρξη τοῦ νέο σχολικοῦ ἔτους ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Αὐστρίας καὶ ἡ Ἑλληνικὴ Ἐθνικὴ Σχολὴ Βιέννης κάλεσαν στὶς 10 Σεπτεμβρίου 2016 μαθητὲς καὶ γονεῖς στὸν Καθεδρικὸ Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Τριάδος γιὰ τὴν τέλεση Ἁγιασμοῦ. Τῆς Ἀκολουθίας προέστη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος συμπαριστούμενος ἀπὸ τὸν Ἀρχιερατικὸ Ἐπίτροπο π. Ἰωάννη Νικολίτση, ποὺ εἶναι καὶ ὑποδιευθυντὴς τῆς Σχολῆς.

160915 3Μὲ ἀφορμὴ τὴν ἔναρξη τοῦ νέο σχολικοῦ ἔτους ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Αὐστρίας καὶ ἡ Ἑλληνικὴ Ἐθνικὴ Σχολὴ Βιέννης κάλεσαν στὶς 10 Σεπτεμβρίου 2016 μαθητὲς καὶ γονεῖς στὸν Καθεδρικὸ Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Τριάδος γιὰ τὴν τέλεση Ἁγιασμοῦ. Τῆς Ἀκολουθίας προέστη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος συμπαριστούμενος ἀπὸ τὸν Ἀρχιερατικὸ Ἐπίτροπο καἰ Πρωτοπρεσβύτερο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου π. Ἰωάννη Νικολίτση, ποὺ εἶναι καὶ ὑποδιευθυντὴς τῆς Σχολῆς.

Στὸ Χριστὸ θὰ πρέπει λοιπὸν νὰ στραφοῦν μαθητὲς καὶ γονεῖς καὶ συμπορευόμενοι μαζί Του νὰ ἀναζητοῦν τὴν ὁδὸ τῆς σωτηρίας τους. Καὶ γι’ αὐτὸ ἀπαιτεῖται ἀπὸ τὸ Χριστὸ ἀλληλεγγύη καὶ ἔμπρακτη ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον, ὥστε νὰ μπορέσουμε πραγματικὰ νὰ ἀποτελέσουμε σῶμα Χριστοῦ ὡς Ἐκκλησία. Ἔτσι μὲ τὸ Χριστὸ στὸ πλευρό μας μποροῦμε νὰ ἀντεπεξέλθουμε σὲ ὅλες τὶς δοκιμασίες, σχολικὲς ἢ μη, ἀκόμη καὶ ὅταν οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι μᾶς ἐγκαταλείπουν.