Τοποθέτηση νέου ἐφημερίου στὴν ἐνορία στὸ Graz

752203025.jpg

Τὴν Κυριακὴ 11 Σεπτεμβρίου 2016 ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος συνοδευόμενος ἀπὸ τὸν Ἀρχιδιάκονο Ἀθανάσιο Buk παρουσίασε στὴν ἐνορία τῶν Ἁγίων Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ στὸ Graz τὸν π. Ζαφείριο Κουτελιέρη, ὁ ὁποῖος ἀπὸ τοῦδε καὶ στὸ ἑξῆς θὰ ὑπηρετεῖ τὴν ὡς ἄνω ἐνορία.

160915 4Μὲ τὴν ἀφορμὴ τῆς τοποθέτησης τοῦ νέου Ἐφημερίου ὁ Σεβασμιώτατος προέστη τῆς θείας Λειτουργίας. Στὸ κήρυγμά του ἀναφερόμενος στὸ ἀποστολικὸ καὶ στὸ εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα τῆς ἡμέρας τόνισε τὴ σημασία τοῦ Σταυροῦ τοῦ Κυρίου καὶ τῆς πίστεως στὴ ζωή μας.

160915 6Μετὰ τὸ πέρας τῆς θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος ἐτέλεσε τὴν Ἀκολουθία τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καθὼς καὶ τὸν καθιερωμένο σχολικὸ Ἁγιασμὸ γιὰ τὶς μαθήτριες καὶ τοὺς μαθητὲς μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἔναρξης τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους.

Στὸ τέλος, ὁ Σεβασμιώτατος προέτρεψε τοὺς πιστοὺς τῆς ἐνορίας νὰ περιβάλλουν μὲ ἀγάπη τὸν νέο ἐφημέριό τους. Ἀπευθυνόμενος στὸν π. Ζαφείριο τοῦ ζήτησε νὰ φροντίζει καὶ νὰ διακονεῖ τὸ ποίμνιό του μὲ σκοπὸ τὴν πνευματική τους προκοπή.