Συνδιάσκεψη τῆς Παγκόσμιας Βλαχικῆς Ἀμφικτιονίας στή Βουδαπέστη

3881512852.jpg

Τήν 13η Μαΐου ἐ.ἔ. ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας, Ἔξαρχος Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κ. Ἀρσένιος ἔλαβε μέρος στήν 7η ἀνοιχτή Συνδιάσκεψη τῆς Παγκόσμιας Βλαχικῆς Ἀμφικτιονίας (Vlach Világszövetség) στή Βουδαπέστη, ἡ ὁποία πραγματώθηκε μέ τήν εὐκαιρία τῆς συμπλήρωσης 100 ἐτῶν ἀπό τό θάνατο τοῦ ἀειμνήστου Εὐγενίου Δούμτσα, Δημάρχου τῆς Κοινότητας Ἁγίου Ἀνδρέου Οὑγγαρίας.

Ἡ ἐν λόγῳ συνάντηση, κατά τή διάρκεια τῆς ὁποίας παρουσιάστηκε καί τό νέο σύγγραμμα τοῦ Βασιλείου Σταματοπούλου μέ τίτλο „Οἱ Μακεδονοβλάχοι ἀπό τόν 17ο ἕως τόν 19ο αἰώνα - Ἕλληνες Βλάχοι στήν Κεντρική Ἀνατολική Εὐρώπη - Ἡ ἀποκατάσταση τῆς ἀλήθειας“, φιλοξενήθηκε στό δημαρχείο τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου Οὑγγαρίας (Városház-Platz 3). Στόν χαιρετισμό του ὁ Σεβασμιώτατος τόνισε τήν σπουδαιότητα τῆς παρουσίας τῶν Βλάχων στήν Κεντρική Εὐρώπη ἀπό ἱστορικῆς ἐπόψεως, καθώς καί τήν στενή των σχέση μέ τό ἑλληνικό πνεῦμα καί τήν ἁγία τοῦ Χριστοῦ μεγάλη ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Ἐξαιτίας αὐτοῦ τοῦ δεσμοῦ μέ τήν Μητέρα ἐκκλησία, οἱ Βλάχοι ὑπῆρξαν κατά καιρούς κτήτορες πολλῶν Ἱ. Ναῶν μεταλαμπαδεύοντας τοιουτοτρόπως τήν παράδοση καί τό οἰκουμενικό πνεῦμα τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Μάλιστα οἱ πρόγονοί των, ἀνάμεσά τους καί ὁ Εὐγένιος Δούμτσας, βοήθησαν τόσο στή διάδοση, ὅσο καί στερέωση τῆς χριστιανικῆς πίστης. Μετά τό πέρας τῆς ὡς ἄνω συνάντησης τελέστηκε στόν σερβικό Ἱ.Ν. τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Νεκρώσιμο Τρισάγιο στή μνήμη τῶν Βλαχικῶν προγόνων, καθώς καί τοῦ Εὐγενίου Δούμτσα.

20170513kl 2 20170513kl 3