Ἑορτασμός τῆς Σταυροπροσκυνήσεως τήν Γ΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν 2018

2786082997.jpg

Τήν Γ΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν, ἤτοι στίς 13 Μαρτίου 2018, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας, Ἔξαρχος Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κ. Ἀρσένιος προέστη παρουσίᾳ πολυπληθοῦς ἐκκλησιάσματος στόν Ἱ.Μ.Ν. τῆς Ἁγίας Τριάδος τῆς Θείας Λειτουργίας, πλαισιούμενος ὑπό τοῦ Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου καί Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Ἰωάννη Νικολίτση, τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Ἀλεξάνδου Lapin, τοῦ Πρεσβυτέρου Sladjan Vasić καί τοῦ Διακόνου Μαξίμου Rudko.

Στό κήρηγμά του ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας ἐπεσήμανε τήν σπουδαιότητα τῆς σημασίας τῆς ἑορτῆς τῆς Σταυροπροσκυνήσεως καί τοῦ Σταυροῦ στήν προσωπική ζωή κάθε ἀνθρώπου. Ἡ Ἐκκλησίας μας προβάλλει στό μέσον τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς τήν προσκύνηση τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιού Σταυροῦ γιά νά μᾶς παρηγορήσει καί νά μᾶς ἐνισχύσει στόν πνευματικό ἀγῶνα πού διάγουμε, ὥστε νά μήν λιποτακτήσουμε καί νά τόν συνεχίσουμε μέχρι καί τό βράδυ τοῦ Ἁγίου καί Μεγάλου Σαββάτου. Προσκυνοῦμε τόν Ζωοποιό Σταυρό, πάνω στόν ὁποῖο χύθηκε τό τίμιο αἷμα τοῦ Κυρίου μας, γιά νά βιώσουμε μαζί Του καί τήν Ἀνάσταση, ἀφοῦ μόνον ὑπό τό φῶς τῆς Ἀναστάσεως δύναται ν᾽ ἀλλάξει ριζικά ἡ ζωή μας, ν᾽ ἀποκτήσει νέα διάσταση καί νά πάρει καινή μορφή. Μέ τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας ὁ Σταυρός καθίσταται σύμβολο τῆς νίκης κατά τοῦ θανάτου. Καί τό καθόλου ἀνθρώπινο γένος, πού ζοῦσε μέσα στά ὅρια τοῦ χρόνου, τά ξεπερνᾶ καί βαδίζει πρός τήν αἰωνιότητα. Μπορεῖ νά κληρονομήσει μέσῳ τῆς ἀγάπης, τῆς ταπείνωσης, τῆς θυσίας, τῆς νηστείας καί τῆς μετάνοιας πού θά ἐπιδείξει, τήν ἀφθαρσία καί τήν αἰώνια ζωή. Τέλος, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας προσκάλεσε ἐπιμόνως τούς πιστούς ν᾽ ἀκολουθήσουν τόν Χριστό κάνοντας πράξη τό Εὐαγγέλιό Του. Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας τελέστηκε ἡ Ἀκολουθία τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, ὅπου ἅπαντες ἀσπάστηκαν τόν Τίμιο Σταυρό κι ἔλαβαν ὡς εὐλογία ἄνθη καί δενδρολίβανο γιά νά τά φυλάξουν στό εἰκονοστάσι τῶν οἰκιῶν τους. Ἀκολούθησε ἑορταστική τράπεζα στήν αἴθουσα Ρήγας Φεραῖος, ὅπου οἱ πιστοί εἶχαν τήν δυνατότητα νά συνομιλήσουν μέ τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας καί νά λάβουν τήν εὐλογία του.

20180311k 02 01 20180311k 04 01 20180311k 05 01