Μήνυμα τοῦ Σεβασμιώτατου: „Ἡ Νύχτα τῶν Ἐκκλησιῶν φέρνει τούς ἀνθρώπους κοντά στό Χριστό“.

4021398536.jpg

Χιλιάδες ἄνθρωποι ἐπισκέφθησαν ἐκ νέου τό ἔτος 2018 κατά τή διάρκεια τῆς Νύχτας τῶν Ἐκκλησιῶν τόσο τόν Ἱ.Μ.Ν. τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὅσο καί τόν Ἱ.Ν. τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στή Βιέννη.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας, Ἔξαρχος Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κ. Ἀρσένιος τόνισε, ὅτι τό ὡς ἄνω ἐγχείρημα πού πραγματοποιεῖται γιά ἔνατη στή σειρά χρονιά στήν αὐστριακή πρωτεύουσα, ἀποσκοπεῖ στό νά φέρει τόν ἄνθρωπο σέ πιό ἄμεση ἐπαφή μέ τόν Θεό. Ἀκόμη τόνισε, ὅτι τοιουτοτρόπως γίνεται ὁρατό τό γεγονός πώς οἱ χριστιανοί ἀποτελοῦν ἕνα σῶμα μέ κεφαλή τόν Χριστό. Μάλιστα ὁ Σεβασμιώτατος παρέμεινε κατά τήν διάρκεια τῆς νύχτας τῆς 25ης Μαΐου ἐ.ἔ. στούς δύο ἑλληνορθόδοξους Ἱ. Ναούς τῆς Βιέννης γιά πολλές ὧρες συνομιλῶντας μέ πλῆθος ἐπισκεπτῶν, οἱ ὁποῖοι εἶχαν τήν εὐκαιρία νά ξεναγηθοῦν στούς χώρους τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας, νά θαυμάσουν τήν ἔκθεση ἱστορικῶν κειμηλίων, ἀλλά καί νά ἀκούσουν βυζαντινούς ἐκκλησιατικούς ὕμνους. Στό πλαίσιο αὐτό, 188 ναοί στήν αὐστριακή πρωτεύουσα, περιλαμβανομένων καί τῶν δύο ἑλληνορθοδόξων, καί συνολικά 620 ναῶν σέ αὐστριακές πόλεις, παρέμειναν ἀνοικτοί γιά τούς πιστούς καί τό κοινό ἀπό τό ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς καί μέχρι τίς πρωϊνές ὧρες τοῦ Σαββάτου, προσφέροντας πάνω ἀπό 2.477 ἐκδηλώσεις, κυρίως θρησκευτικοῦ περιεχομένου.

20180525 01