Ἑορτασμός τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στήν Ἐνορία τῶν Οὑκρανῶν στή Βιέννη

1638948390.jpg

Τήν Κυριακή 6 Μαΐου 2018, ἤτοι τήν 5η Κυριακή μετά τό Πάσχα - τῆς Σαμαρείτιδος, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας, Ἔξαρχος Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κ. Ἀσένιος ἐπισκέφθηκε μέ τήν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου τήν οὑκρανόφωνη Ἐνορία τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως.

Στό κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας ἀναφέρθηκε, ἐν πρώτοις, στή συνομιλία τοῦ Κυρίου μας μέ τήν Σαμαρείτιδα ἑστιάζοντας στό ζήτημα τοῦ τόπου τῆς λατρείας τοῦ Θεοῦ. Κατά δεύτερον, τόνισε τήν ἐκπληκτική ἀλλαγή στή ζωή τῆς διαβεβλημένης γυναικός ὕστερα ἀπό τήν συνάντησή της μέ τόν Χριστό. Μάλιστα ἐξαιτίας αὐτῆς τῆς προσωπικῆς της ἐμπειρίας μέ τόν Θεάνθρωπο, θέλησε νά καταστήσει καί τούς συμπολίτες της κοινωνούς αὐτῆς, δηλαδή τῆς ἐμπειρίας, ἐπειδή ἀκριβῶς εἶχε πεισθεῖ ὅτι ὁ Ἰουδαῖος συνομιλητής της εἶναι ὁ Μεσσίας, ὁ Σωτὴρ τοῦ κόσμου, ὁ Χριστός. Ἔτσι ἡ Σαμαρείτιδα ἀναγνωρίζοντας τίς ἁμαρτίες της ἔγινε ἡ πρώτη ἱεραπόστολος καί μάρτυρας τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Παρόμοια ὁδό, συνέχισε ὁ Σεβασμιώτατος, ἀκολούθησε κι ὁ Ἅγιος Γεώργιος, ὁ ὁποῖος θυσιάζοντας τήν στρατιωτική του ἀνέλιξη ἀκολούθησε τόν Κύριό μας. Τά δύο αὐτά πρόσωπα ἀποτελοῦν ἀναμφίβολα γιά κάθε χριστιανό φωτεινό παράδειγμα πρός μίμηση, ἐπειδή ἀκριβῶς ἡ προσωπική τους συνάντηση μέ τόν Χριστό κατέστη καταλυτική γιά τόν μετέπειτα βίο των. Μετά τό πέρας τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος προεχείρισε σέ Πνευματικό τόν ὑπεύθυνο τῆς οὑκρανόφωνης Ἐνορίας π. Γεώργιο Strugov, ἐνῶ ἀκολούθησε δεξίωση, ὅπου τά μέλη τῆς Ἐνορίας εἶχαν τήν εὐκαιρία νά συνομιλήσουν μέ τόν Ἐπίσκοπό τους καί νά λάβουν τήν εὐχή του.

20180506Georgkl 01