Ποιμαντική ἐπίσκεψη ἐπί τῇ εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα στό Bregenz

2362182316.jpg

Τήν Κυριακή 15 Ἀπριλίου 2018, ἤτοι τῆς Κυριακῆς τοῦ Ἀντίπασχα ἤ τοῦ Θωμᾶ, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας, Ἔξαρχος Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κ. Ἀρσένιος προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας στήν ρωμαιοκαθολική μονή Mehrerau στό Bregenz πλαισιούμενος ὑπό τοῦ Ἱεροδιακόνου Μαξίμου παρουσίᾳ πλήθους πιστῶν.

Στό κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε στό ἀναστάσιμο τροπάριο „Χριστός Ἀνέστη“. Ἔδωσε ἰδιαιτέρως ἔμφαση στίς λέξεις „...θανάτῳ θάνατον πατήσας...“ κι ἀναρωτήθηκε ποιές εἶναι οἱ ἄμεσες συνέπειες στήν προσωπική ζωή τοῦ κάθε ἀνθρώπου ἀπό τήν κατάργηση τοῦ θανάτου καί πῶς κατανοοῦμε στήν ἐποχή μας τά περί Αἰωνίου Ζωῆς; Οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι σήμερα ἀναζητοῦν στήν καθημερινότητά τους μία αἴσθηση σταθερότητας καί ἀσφάλειας, ἐπειδή ἀκριβῶς εἶναι προσκολημμένοι στό πῶς νά διαχειριστοῦν τό σήμερα. Ἔτσι λοιπόν δέν εἶναι σέ θέση νά κατανοήσουν, ἀλλά καί νά δεχθοῦν τήν δωρεά τῆς Αἰωνίου Ζωῆς πού μᾶς προσφέρει ὁ ἀναστάς ἐκ τῶν νεκρῶν Κύριός μας, ὁ ὁποῖος εἶναι καί ἡ πηγή αὐτῆς. Ὁ Θεός ὅμως ἀπό τόν ἄνθρωπο τελικῶς μόνον μία ὁμολογία πίστεως ἀναμένει, σάν αὐτή τοῦ Ἀποστόλου Θωμᾶ ὅταν ἀντίκρυσε τόν ἀναστημένο Χριστό. Μάλιστα ἐμεῖς καλούμεθα νά πιστέψουμε στόν Χριστό χωρίς νά τόν ἔχουμε συναντήσει καί νά τόν τοποθετήσουμε στό ἐπίκεντρο τῆς ἐπίγειας ζωῆς μας μεταφέροντας τοιουτοτρόπως τό χαρμόσυνο μήνυμα τῆς Ἀνάστασης στά πέρατα τῆς οἰκουμένης. Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ἀκολούθησε ἑόρτια τράπεζα, ὅπου ὅλοι εἶχαν τήν εὐκαιρία μέσα σέ ἀναστάσιμο κλῖμα νά συνομιλήσουν μέ τόν Ἐπίσκοπό τους καί νά λάβουν τήν εὐλογία του.

20180415k 02 20180415k 03