Ἐπίσκεψις ἀντιπροσωπείας Ἀρχόντων Ὀφφικιάλων τῆς Μητρός Ἐκκλησίας στήν Ἱερά μας Μητρόπολη

Ἀπό τίς 3 ἕως τίς 10 τοῦ Νοέμβρη ἐ.ἔ. ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας, Ἔξαρχος Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κ. Ἀρσένιος εἶχε τήν χαρά καί τήν τιμή νά φιλοξενήσει στή Βιέννη μία ἀντιπροσωπεία τῶν Ἀρχόντων Ὀφφικιάλων (Τάγματος Ἁγίου Ἀνδρέου) τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου. Μέλη της ἦσαν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, ὁ Ἄρχων Ἀκτουάριος κ. Ἀντώνιος Λυμπεράκης, ὁ Ἄρχων Ἔκδικος κ. Θεόδωρος Μποζονέλης, ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Ἀλέξανδρος Καρλοῦτσος, ἀλλά καί οἱ σύζυγοί των.

333016616.jpg

Κατά τήν διάρκεια τῆς παραμονῆς των ἡ ἀντιπροσωπεία τῶν Ἀρχόντων εἶχε ἐπαφές σέ διπλωματικό καί πολιτικό ἐπίπεδο μέ αὐστριακούς, ἀλλά καί εὐρωπαϊκούς θεσμούς. Ἐπίσης, συναντήθηκε μέ τά μέλη τοῦ Ἐθνικοῦ Συμβουλίου τῆς Αὐστρίας Wolfgang Sobotka καί Anneliese Kitzmüller, ἀλλά καί μέ τόν Ὁμοσπονδιακό Καγκελάριο τῆς Αὐστρίας κ. Sebastian Kurz. Στίς συναντήσεις αὐτές τά μέλη τῆς ἐν λόγῳ ἀντιπροσωπείας παρουσίασαν τίς συνθῆκες διαβίωσης τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, ἀλλά καί τῶν χριστιανῶν γενικότερα στήν Τουρκία καί τήν Μέση Ἀνατολή. Ἀκόμη, ἔθιξαν τά ζητήματα τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας, τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, ἀλλά καί τίς προοπτικές στήριξης τῶν διωκόμενων χριστιανῶν ἀδελφῶν μας ἀπανταχοῦ τῆς οἰκουμένης. Ἐπίσης, ἔγινε ἀναφορά στό θέμα τῆς Παιδείας, ὅπως καί τῆς ἐπαναλειτουργίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης, ἐνῶ, τέλος, ὁ Σεπτός Ποιμενάρχης μας ἀναφέρθηκε στήν ἐν Αὐστρίᾳ ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, τήν δράση της στό πλαίσιο τῶν διαχριστιανικῶν καί διαθρησκειακῶν ἐπαφῶν της, τόν συνεχή διάλογό της μέ τήν αὐστριακή Πολιτεία σέ διάφορα ἐπίπεδα πρός ὄφελος βεβαίως τῶν ἀνθρώπων πού κατοικοῦν στήν χώρα αὐτή. Μέσα ἀπό τίς ἐπαφές καί τίς συζητήσεις οἱ καθόλου πλευρές ἐξέφρασαν τήν ἐπιθυμία των νά διατηρηθοῦν, ἀλλά καί νά συνεχιστοῦν μελλοντικῶς αὐτές μεταξύ των.

Πρίν τήν ἀναχώρησή της ἀπό τήν Βιέννη ἡ ἀντιπροσωπεία τῶν Ἀρχόντων Ὀφφικιάλων τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου ἐπισκέφθηκε καί τήν νεοϊδρυθεῖσα Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Νικολάου εἰς Traiskirchen τοῦ κρατιδίου τῆς Νοτίου Αὐστρίας.

3981474111.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3037554146.jpg

3897587249.jpg

2035675476.jpg