Ἐπίσκεψη τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας στή Σύναξη Μελέτης τῆς Ἁγίας Γραφῆς στή Βιέννη

Τήν Πέμπη 22 τοῦ Νοέμβρη ἐ.ἔ. τό ἑσπέρας ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας, Ἔξαρχος Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κ. Ἀρσένιος, ἐπισκέφθηκε τό Ἱερόν Παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου στή Βιέννη γιά νά παραστεῖ στή Σύναξη Μελέτης τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ὑπεύθυνος τῆς ὁποίας εἶναι ὁ Ἱεροδιάκονος Βαρθολομαῖος Ungureanu.

1889110481.jpg

Στήν καινούργια αὐτή προσπάθεια, τῆς σπουδῆς δηλαδή τοῦ αἰωνίου θεϊκοῦ λόγου, συμμετέχουν ὀρθόδοξοι χριστιανοί ἀπό διάφορες ἐκκλησίες, μέ ἀπώτερο σκοπό μέσα ἀπό τά θεόπνευστα κείμενα τῆς Βίβλου νά υἱοθετήσουν ἕναν ἀποτεσματικότερο τρόπο γιά ἕναν σωστό προσανατολισμό τῆς ζωῆς τους. Στήν ἐν λόγῳ Σύναξη, τά μέλη αὐτῆς εἶχαν τήν εὐλογία καί τήν χαρά νά βρίσκεται ἀνάμεσά των καί ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, ὁ ὁποῖος μέ τήν εὐκαιρία αὐτή ἀπήντησε καί σέ ζητήματα πού ἅπτονται γενικότερα τῆς πνευματική ζωῆς τῶν πιστῶν, ἤτοι τῆς ὀρθῆς πίστης, ἀλλά καί τῆς ὀρθῆς πράξης. Μέσα ἀπό τίς ἐπικοδομητικές συζητήσεις εἶχαν ὅλοι κι ὅλες τήν εὐκαιρία νά γνωρίσουν τίς διάφορες πτυχές τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ βίου, ὥστε νά  μπορέσουν στό μέλλον νά πραγματώνουν ἕναν πιό αὐθεντικό τρόπο ζωῆς, ἕνα ἦθος μυστηριακό πού μεταμορφώνει τόν καθόλου ἄνθρωπο καί τήν καθόλου ζωή του.

Μετά τό πέρας τῆς Σύναξης τελέστηκε ἡ Ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ Ἀποδείπνου. Τέλος, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας, Ἔξαρχος Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κ. Ἀρσένιος εὐχαρίστησε θερμῶς τόν π. Βαρθολομαῖο Ungureanu γιά τήν προσπάθεια ὀργάνωσης καί πραγμάτωσης τῆς Συνάξεως αὐτῆς εὐχόμενος ὅλοι οἱ συμμετέχοντες νά γίνουν κοινωνοί τοῦ ἀνεσπέρου φωτός τοῦ αἰωνίου θείου λόγου, ἐνῶ ὑποσχέθηκε ἐνίοτε νά εἶναι καί ὁ ἴδιος παρών στίς συναντήσεις αὐτές.

Ἡ Σύναξη Μελέτης τῆς Ἁγίας Γραφῆς θά πραγματώνεται κάθε Πέμπτη τό ἑσπέρας στίς 18.00 στό Ἱερόν Παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου (Hafnersteig 5, 1010 Wien), ἐνῶ συνίσταται σέ ὅλους κι ὅλες νά μή χάσουν τήν εὐκαιρία πού προσφέρει ἡ τοπική ἐκκλησία.         

1305334651.JPG

2176911024.JPG