Ἑορτή τῆς Ἐνορίας τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης στό Beloiannisz τῆς Οὑγγαρίας

Τήν Τρίτη 21 Μαΐου ἐ.ἔ. ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀπαμείας κ. Παΐσιος προεξῆρχε μέ τήν εὐκαρία τῆς ἑορτῆς τῆς μνήμης τῶν Ἁγίων ἐνδόξων θεοστέπτων βασιλέων καί ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας στόν Ἱ.Ν. Κωνσταντίνου καί Ἑλένης στήν ἑλληνική Κώμη Μπελογιάννης στήν Ἐπαρχία Fejér πλαισιούμενος ὑπό τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Bóris Füzék καί τῶν Πρεσβυτέρων Róbert Szentirmai καί Προδρόμου Katona, πού διακονοῦν τήν Ἐξαρχία μας στήν Οὑγγαρία, παρουσίᾳ καί πλήθους πιστῶν. Παρευρέθησαν ἐπίσης ὁ Δήμαρχος τῆς Κώμης Beloiannisz κ. Κωνσταντῖνος Παπαλέξης, καθώς καί ὁ Πρόεδρος τῆς ἑλληνικῆς Αὐτοδιοίκησης κ. Γεώργιος Κουκουμτζῆς.

3210235749.JPG

Στό κήρυγμά του ὁ Θεοφιλέστατος τόνισε τή σπουδαιότητα τοῦ βίου, τῆς δράσης καί τοῦ ἔργου τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου καί τῆς εὐσεβοῦς μητρός του, τῆς Ἁγίας Ἑλένης, καί παρεκίνησε τούς πιστούς μιμούμενοι τό παράδειγμα τῶν Ἁγίων νά ἀκολουθήσουν ἀπό ἀγάπη τόν Χριστό  μεταφέροντας ταυτοχρόνως αὐτήν τήν ἀγάπη καί στούς συνανθρώπους τους. Ὁ ἑορτασμός τῆς μνήμης τῶν Ἁγίων ἐνδόξων θεοστέπτων βασιλέων καί ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης ἔκλεισε μέ τράπεζα παραδοσιακῶν ἐδεσμάτων πού παρέθεσε ἡ ἑορτάζουσα Ἐνορία, ὅπου ὅλοι εἶχαν τήν δυνατότητα νά μιλήσουν μέ τόν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Ἀπαμείας κ. Παΐσιο καί νά λάβουν τήν εὐλογία του.

300346673.jpg