Ἐπίσκεψη Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αὐστρίας στήν Τσεχία

Τό Σάββατο 25 Μαΐου ἐ.ἔ. ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας, Ἔξαρχος Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κ. Ἀρσένιος ἐπισκέφθηκε μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῆς μνήμης τῶν Ἁγίων ἐνδόξων ἰσαποστόλων Κυρίλλου καί Μεθοδίου, φωτιστῶν καί ἐκπολιτιστῶν τῶν Σλάβων, κατόπιν εὐγενικῆς προσκλήσεως τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Σουμπέρκ κ. Ἡσαΐου, τήν πόλη Mikulčice τῆς Τσεχικῆς Δημοκρατίας στήν περιοχή τῆς Μεγάλης Μοραβίας, ὅπου ξεκίνησαν τό ἱεραποστολικό τους ἔργο οἱ δύο Ἅγιοι αὐτάδελφοι καί ἀνεπαύθη ὁ Ἅγιος Μεθόδιος.

1315990955.jpg

Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας προέστη στόν ἀρχαιολογικό χῶρο τῆς παλαιᾶς ἀκροπόλεως ἐντός τῶν σωζομένων θεμελίων τῆς ἀρχαίας Βασιλικῆς τοῦ 9ου αἰῶνος, τῆς πανηγυρικῆς Θείας Λειτουργίας συλλειτουργοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Σουμπέρκ κ. Ἡσαΐου παρουσίᾳ πολλῶν Κληρικῶν καί πλήθους πιστῶν.

Στό κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας, Ἔξαρχος Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κ. Ἀρσένιος ἀναφέρθηκε στήν ἱερά ἀποστολική πορεία, τίς δραστηριότητες καί τό κηρυγματικό ἔργο πού οἱ σοφοί καί πολυμαθεῖς Ἅγιοι ἰσαπόστολοι, Θεσσαλονικεῖς στήν καταγωγή, ἔφεραν εἰς πέρας  ἀπεσταλμένοι ἐκ τῆς Μητρός ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Ἡ ὄχι ἄνευ ἐμποδίων καί δυσκολιῶν ἱεραποστολική δράση των στήν περιοχή τῆς Μεγάλης Μοραβίας, ἀλλά καί σέ ἄλλες περιοχές, ἔφερε ὡς θαυμαστό ἀποτέλεσμα νά γνωρίσουν οἱ σλαβικοί λαοί τήν ὀρθόδοξη χριστιανική πίστη καί λατρεία θεμελιώνοντας ταυτοχρόνως τήν γλωσσική καί πολιτιστική τους παράδοση.

3816561443.jpg

1157260486.jpg

787190664.jpg

2134480713.jpg

102253443.jpg

4153574628.jpg