Ἀναστάσιμο Μήνυμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου

Τὸ εὐφρόσυνο μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως εἶναι "ἄγκυρα ἐλπίδος" καὶ πηγὴ χαρᾶς καὶ ἀγαλλιάσεως γιὰ ὅλους τοὺς ἄνθρώπους. Μὲ τὴν ἐκ νεκρῶν  Ἔγερσή Του ὁ Χριστὸς χάρισε τὴν ἀληθινὴ Ζωὴ στὸ ἀνθρώπινο γένος συμπαρασύροντας πρὸς αὐτὴν ὅλους τοὺς νεκρούς,τοὺς  ὑποδούλους στὸ κράτος τοῦ θανάτου. Ἀπευθυνόμενος πρὸς τοὺς πιστοὺς τῆς Αὐστρίας ὁ Μητροπολίτης Ἀρσένιος ὑπογραμμίζει :  «Γνωρίζομε ὅτι δὲν εἴμεθα μόνοι, δὲν ἁγωνιζόμεθα ἀβοήθητοι, ἀλλὰ ἔχομε σύμμαχο καὶ συνοδοιπόρο τὸν Ἀναστάντα Χριστό, τὸν Νικητὴ τοῦ θανάτου... οὔτε ὁ κορονοϊός, οὔτε ἄλλη ἀπειλὴ μποροῦν νὰ σπείρουν φόβο θανάτου στὴν ψυχή μας διότι Χριστὸς Ἀνέστη»! . 

Στὸ ἀναστάσιμο μηνυμά του ὁ  Μητροπολίτης ἀπευθυνόμενος πρὸς τὸ ποίμνιό του καλεῖ  ἐπίσης «  τοῦτες τὶς δύσκολες ἡμέρες, κατὰ τὶς ὁποῖες ἡ ἀνθρωπότητα κλονίζεται ἀπὸ ἕναν πειρασμὸ καὶ μία δοκιμασία ἐπηρεάζει τὶς ζωές μας καὶ  ἐκεῖνες τῶν δικῶν μας ἀνθρώπων, νὰ διατηρήσουμε ὅλοι ἀκέραια καὶ ἀκλόνητη τὴν πίστη καὶ ἄσβεστη τὴν ἐλπίδα στὸ πρόσωπο τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου μας ποὺ νίκησε τὴν φθορὰ καὶ τὸ θάνατο, τὸν πόνο καὶ τὸ φόβο».

Τὸ πλῆρες κείμενο τοῦ Ἄναστασίμου Μηνύματος τοῦ Σ. Μητροπολίτου εὑρίσκεται ἐδῶ.