Οἱ ἑορτές τῆς Πεντηκοστῆς καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στή Βιέννη

4052718392.jpg

Οἱ ἑορτές τῆς Πεντηκοστῆς καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἑορτάστηκαν ἐφέτος στή Βιέννη μέ ἰδιαίτερη κατάνυξη καὶ μεγαλοπρέπεια. Τήν Κυριακή 20 Ἰουνίου 2021 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος ἱερούργησε στόν πανηγυρίζοντα Ἱ.Μ.Ναό τῆς Ἁγίας Τριάδος καί κατόπιν χοροστάτησε κατά τόν Ἑσπερινό τῆς Γονυκλισίας, πλαισιούμενος ὑπό τῶν Ἁγιορειτῶν Ἱερομονάχων Ἀντίπα καί Νίκωνος, τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου καί Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Ἰωάννου Νικολίτση, τοῦ Ἱερομονάχου Ἀρσενίου, τοῦ Πρεσβυτέρου Ἀριστείδου Γανώση καί τοῦ Ἀρχιδιακόνου Μαξίμου παρουσίᾳ πολλῶν φιλέορτων πιστῶν.

Τόν θεῖο λόγο κήρυξε ὁ Ἱερομόναχος Ἀντίπας, ὁ ὁποῖος μέ ἀφορμή τό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα ἀναφέρθηκε στήν γενέθλια ἡμέρα τῆς Ἐκκλησίας καί στήν συνεχῆ παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τό ὁποῖο τήν συγκροτεῖ καί τήν καθοδηγεῖ στό ἔργο της, στόν ἁγιασμό καί στή μεταμόρφωση τοῦ ἀνθρώπου καί τῆς κτίσεως. Καλούμεθα, προσέθεσε, ὅλοι, ὡς τέκνα της, ἰδιαίτερως σήμερα πού βιώνουμε καιρούς χαλεπούς, νά ἀγαποῦμε καί νά σεβόμεθα τήν Ἐκκλησία, ἡ ὁποία διαφυλλάσει τίς ἀλήθειες τῆς Πίστεώς μας ὅπως αὐτές διατυπώθηκαν ἀπό τίς Οἰκουμενικές Συνόδους.

1913602927.jpgΜετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Γονυκλισίας ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος εὐχαρίστησε τοὺς Ἁγιορείτες Ἱερομονάχους γιὰ τὴν συμμετοχή τους στὴν Πανήγυρι καὶ εὐχήθε στοὺς πιστοὺς πλούσια τήν θεία εὐλογία καί πρόνοια.
Τήν 21 η Ἰουνίου 2021, Ἑορτή τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, στόν Ἱ.Μ.Ναό τῆς Ἁγίας Τριάδος ἱερούργησε καί πάλι ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Ἀρσένιος, πλαισιούμενος ὑπό τοῦ Ἁγιορείτου Ἱερομονάχου Νίκωνος, τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Ἠλιοῦ Παπαδοπούλου, τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου καί Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Ἰωάννη Νικολίτση, τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Νικολάου Rappert, τοῦ Πρεσβυτέρου Ἀριστείδου Γανώση καί τοῦ Ἀρχιδιακόνου Μαξίμου Rudko. Τόν θεῖο λόγο κήρυξε ὁ Ἱερομόναχος Νίκων, ὁ ὁποῖος τόνισε, ὅτι τό Ἃγιο Πνεῦμα, τό Τρίτο Πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος, τό Πνεῦμα τῆς Ἀληθείας, τό ὁμοούσιο μέ τόν Πατέρα καί τόν Υἱό, πραγματώνει μέσα στίς ψυχές μας τό ἀνακαινιστικό Του ἔργο. Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος εὐχήθηκε ὁ Παράκλητος νά εὐλογεῖ, νά φωτίζει καί νά καθοδηγεῖ τήν ζωή ὅλων.

2701025119.jpg1116480398.jpg

292964177.jpg