Ἱ. Πανήγυρις τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Σκέπης καὶ Ἁγίου Παϊσίου ἐν St. Andrä am Zicksee

4126984459.jpg

Τὴν Κυριακὴ 26η Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ. ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας, Ἔξαρχος Οὑγγαρίας καὶ Μεσευρώπης κ. Ἀρσένιος ἐπισκέφθηκε τὴν Ἱ.Μονὴ τῆς Ἁγίας Σκέπης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ τοῦ Ἁγίου Παϊσίου ἐν St. Andrä am Zicksee ἐπ΄εὐκαιρίᾳ τῆς ἑορτῆς τῆς Ἁγίας Σκέπης. Ἡ μοναστικὴ κοινότητα καὶ πολυάριθμοι ἐπισκέπτες ὑποδέχθηκαν τὸν Σεβασμιώτατο μετὰ τῆς συνοδείας του. Ἐν συνεχείᾳ προέστη τῆς πανηγυρικῆς Θείας Λειτουργίας, πλαισιούμενος ὑπὸ τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου καί Καθηγουμένου τῆς Ἱ.Μονῆς κ. Παϊσίου Jung, τοῦ αἰδεσιμωτάτου Πατρὸς Ἀριστείδου καὶ τοῦ Ἱερολογιωτάτου Ἀρχιδιακόνου Μαξίμου Rugyko.

Στὸ Κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε στὸν ἑορταζόμενο τὴν 26η Σεπτεμβρίου Ἅγιο Ἰωάννη τὸν Θεολόγο, ὁ ὁποῖος ἀξιώθηκε νὰ ὀνομασθεῖ ἀπὸ τὰ χείλη τοῦ Κυρίου υἱὸς τῆς Παναγίας Μητέρας Του καὶ τόνισε τὸν δεσμὸ τῆς Ἀγάπης ποὺ κυριαρχεῖ στὸ ἔργο καὶ στὰ κείμενα τοῦ Εὐαγγελιστοῦ.Κάλεσε τὸ ἐκκλησίασμα νὰ ἐμβαθύνει μὲ τὴν προσευχὴ τὴν θεϊκὴ αὐτὴ πνοὴ τῆς Ἀγάπης ποὺ τόσο ἔχει ἀνάγκη ὁ κόσμος σήμερα. Εὐχήθηκε στὸν ἅγιο Καθηγούμενο πλουσία τὴν εὐλογία τοῦ Κυρίου, ἰδιαιτέρως κατὰ τὴν παροῦσα δοκιμασία τοῦ σταυροῦ τῆς ἀσθενείας. Πρὸς τοὺς μοναχοὺς καὶ τοὺς μέλλοντας νὰ ἀκολουθήσουν τὸ στάδιο αὐτὸ εὐχήθηκε νὰ ζοῦν ἐν ὑπακοῇ καὶ ἀγάπῃ προσπαθῶντας νὰ βιώνουν καθημερινῶς καὶ ὁλοένα περισσότερο τὴν Ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ὅπως ὁ τιμώμενος Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος.

2746249181.jpg