Ὁ Πρόεδρος τοῦ Αὐστριακοῦ Κοινοβουλίου στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο

320702999.jpg

Στὶς 28 Ἰουνίου 2022 ἔγινε δεκτὸς ἀπὸ τὴν Α.Θ.Π. τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη Βαρθολομαῖο ὁ Πρόεδρος τοῦ Αυστριακοῦ Κοινοβουλίου κ. Wolfgang Sobotka στὸ σεπτὸ κέντρο τῆς Ὀρθοδοξίας. Τὸν Πρόεδρο συνόδευσε πολυμελὴς ἀντιπροσωπεία, ποὺ εἶχε τὴν ευκαιρία νὰ πληροφορηθεῖ γιὰ τὴ διακονία τοῦ Οικουμενικοῦ μας Πατριαρχείου καὶ τὶς πρωτοβουλίες τῆς Πρωτόθρονης Ἐκκλησίας τῶν Ὀρθοδόξων.

Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἔχει κατ᾽ ἐπανάληψη συναντήσει Προέδρους τῆς Αὐστριακῆς Δημοκρατίας καὶ ἄλλους Ἐκπροσώπους τῆς Πολιτικῆς στὴν Αὐστρία κατὰ τὶς ἐπισκέψεις τους στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Αὐστρίας. Ἔτσι χάρηκε ἰδιαίτερα γιὰ τὴν ἐπίσκεψη τῆς Αὐστριακῆς Ἀντιπροσωπείας καὶ τόνισε τὸν πάντα ἐπίκαιρο καὶ σημαίνοντα ρόλο, ποὺ ἡ Μητέρα Ἐκκλησία διαδραματίζει στὴν Ὀρθοδοξία παγκοσμίως. Παράλληλα συζητήθηκαν θέματα κοινοῦ ἐνδιαφέροντος, ὅπως ὁ διαρκὴς πόλεμος στὴν Οὐκρανία.

3765632318.jpgΤὸν Πρόεδρο Sobotka συνόδευσαν στὴν ἐπίσκεψή τους στὴν ἕδρα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἡ βουλευτὴς κ. Nurten Yilmaz, Πρόεδρος τῆς Διμεροῦς Κοινοβουλευτικῆς Ἐπιτροπῆς, ὁ Πρέσβης κ. Johannes Wimmer, ἡ Διευθύντρια Ευρωπαϊκῶν καὶ Διεθνῶν Θεμάτων τοῦ Αὐστριακοῦ Κοινοβουλίου κ. Angelika Hable καὶ ὁ Γενικὸς Πρόξενος τῆς Αὐστρίας κ. Josef Saiger. Κατὰ τὴν ὑψηλὴ ἐπίσκεψη παρέστησαν ὀ Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἐμμανουήλ, ὁ Μέγας Πρωτοσύγκελος κ. Θεόδωρος, ὁ Μέγας Ἐκκλησίαρχης κ. Ἀέτιος, ὁ Μέγας Σύγκελος Ἰάκωβος καὶ Γραμματεὺς τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου Διάκονος Οἰκουμένιος.

3262167040.jpgΜετὰ τὴν συνάντηση μὲ τὸν Παναγιώτατο οἱ ἐπισκέπτες ξεναγήθηκαν στὸν Πατριαρχικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὴ γερμανικὴ γλώσσα ἀπὸ τὸν Διάκονο Οἰκουμένιο, ποὺ παρουσίασε τὴν ἱστορία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ τὰ φυλασσόμενα σ΄ αὐτόν ἱερὰ κειμήλια.

Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Προέδρου Sobotka ἐπιβεβαιώνει τοῖς πράγμασι τὴν σπουδαιότητα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου γιὰ τὴ Χριστιανοσύνη παγκοσμίως.

Φωτογραφίες: Ἀρχιγραμματεία Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου / Φως Φαναρίου