Ἡ ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου τῆς Μεγάλης Τρίτης στήν Ἐξαρχία Οὑγγαρίας

Ἡ ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου τῆς Μεγάλης Τρίτης στήν Ἐξαρχία Οὑγγαρίας

Τήν Δευτέρα 14 Ἀπριλίου 2014 ἀπεύθυνε χαιρετισμό ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Αὐστρίας καί Ἔξαρχος Οὑγγαρίας κ. Ἀρσένιος στό φιλολογικό μνημόσυνο γιά τόν Ἱερομόναχο Στέφανο Κομμητά στό Πανεπιστήμιο τῆς Βουδαπέστης. Ὁ π. Στέφανος Κομμητάς ἔζησε καί ἔδρασε κατά τόν 19ο αἰώνα στή Βιέννη καί Βουδαπέστη. Δημοσίευσε σειρά θεολογικῶν πραγματειῶν καί μελέτες ἰδιαίτερα γιά τήν ἑλληνική γραμματική καί φιλολογία.

 

Ἡ ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου τῆς Μεγάλης Τρίτης στήν Ἐξαρχία ΟὑγγαρίαςΤό ἀπόγευμα ὁ Σεβασμιώτατος τέλεσε τήν Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου στό Παρεκκλήσιο τῶν Ἁγίων Ἱεροθέου καί Στεφάνου στή Βουδαπέστη. Στή συνέχεια τέλεσε ἐπιμνημόσυνη δέηση γιά τόν Ἱερομόναχο Στέφανο Κομμητά. Στό κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος τόνισε τή σημασία τῆς γλώσσας γιά τήν διαπολιτιστική καί πνευματική ἀνάπτυξη τοῦ ἀνθρώπου. Μίλησε ἐκτός τῶν ἄλλων γιά τή σημασία τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδας. Οἱ ἀκολουθίες της ἀποσκοποῦν στήν προετοιμασία μας γιά τή μεγάλη ἑορτή τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, καί γι’ αὐτό εἶναι σημαντική ἡ συμμετοχή μας σέ αὐτές. Ὁ Σεβασμιώτατος εὐλόγησε τό Ἐκκλησίασμα καί εὐχήθηκε πλούσια τή χάρη καί τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ, χαρούμενες ἑόρτιες μέρες μέχρι καί τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.