Μεγάλη Ἑβδομάδα καί Ἅγιο Πάσχα στήν Μητρόπολη Αὐστρίας.

Μεγάλη Ἑβδομάδα καί Ἅγιο Πάσχα στήν Μητρόπολη Αὐστρίας.

Χριστὸς Ἀνέστη!

Καί ἐφέτος στή διάρκεια τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος (14-18 Ἀπριλίου) σύμφωνα μέ τό λειτουργικό πρόγραμμα τελέσθηκαν οἱ  ἀκολουθίες τοῦ Νυμφίου, τοῦ Νιπτῆρος, τῶν Παθῶν καί τῆς Ἀποκαθηλώσεως σέ ὅλη τή χώρα, πού τίμησαν μέ τήν παρουσία τους καί συμμετεῖχαν μέ κατάνυξη οἱ πιστοί ἀπό τήν Αὐστρία καί τά γειτονικά κράτη. Μετά τήν Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία τήν Κυριακή τῶν Βαΐων στίς 13 Ἀπριλίου συνέχισαν οἱ ἀκολουθίες τή Μεγάλη Δευτέρα καί Τρίτη, πού ἐντάθηκαν ἀπό τή Μεγάλη Τετάρτη μέ τήν Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Εὐχελαίου καί τίς κατανυκτικές ἀκολουθίες τῆς Μεγάλης Πέμπτης καί τῆς Ἀποκαθηλώσεως τήν Μ. Παρασκευή  ὡς προετοιμασία γιά τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Μετά τό ἱερό Εὐχέλαιο, τά Πάθη, τήν Ἀποκαθήλωση καί τόν Ἐπιτάφιο μέ τά Ἐγκώμια ὁ Σεβασμιώτατος τέλεσε τήν ἀκολουθία τῆς Ἀναστάσεως τό βράδυ τῆς 19ης Ἀπριλίου στόν Καθεδρικό Ἁγίας Τριάδος Βιέννης, ἐνῶ ἀκολούθησε λιτανεία πρός τόν Ἅγιο Γεώργιο Βιέννης.

Μεγάλη Ἑβδομάδα καί Ἅγιο Πάσχα στήν Μητρόπολη Αὐστρίας.Γιά πρώτη φορά ἀκολουθήθηκε ἐφέτος νέα πορεία τῆς λιτανείας κατά τήν Ἀνάσταση πού διῆλθε τίς ὁδοῦς Fleischmarkt, Rotenturmstraße γιά νά καταλήξει στήν Griechengasse καί στόν προαύλιο χῶρο τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, ὅπου τό πλῆθος τῶν πιστῶν συνέψαλλε τό Χριστός Ἀνέστη στίς 12. Ἀκολούθησε ἡ ἀναστάσιμη θεία Λειτουργία, ὅπου μετά τήν ἀνάγνωση τοῦ Κατηχητικοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου προσῆλθε τό ἐκκλησίασμα στό κοινό ποτήριο.

Μεγάλη Ἑβδομάδα καί Ἅγιο Πάσχα στήν Μητρόπολη Αὐστρίας.Στό πλαίσιο τῆς Ἀναστάσιμης θείας Λειτουργίας ἀναγνώσθηκε ἡ Πατριαρχική Ἀπόδειξις ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχᾳ. Μεταξύ ἄλλων ὁ Παναγιώτατος ἀνέφερε:  «Δέν προσδοκῶμεν, λοιπόν, ἁπλῶς τήν ἀνάστασιν τῶν νεκρῶν ὡς ἕν γεγονός τοῦ ἀπωτάτου μέλλοντος ἀλλά μετέχομεν αὐτῆς ἀπό τοῦδε, ὥστε νά κραυγάζωμεν ἐνθουσιωδῶς μετά τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου: «Ποῦ σοῦ, θάνατε, τό κέντρον; ποῦ σοῦ, Ἅδη, τό νῖκος;». Συνανέστημεν μετά τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ζῶμεν τά ἔσχατα ὡς παρόντα καί τά παρόντα ὡς ἔσχατα. Ἡ ἀνάστασις διαποτίζει τήν ὕπαρξιν ἡμῶν καί πληροῖ χαρᾶς αὐτήν. Ὡς ἐπλήσθη χαρᾶς τό στόμα τῶν μαθητῶν ἐν τῷ λέγειν ἀνέστη ὁ Κύριος».

Μεγάλη Ἑβδομάδα καί Ἅγιο Πάσχα στήν Μητρόπολη Αὐστρίας.Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος τόνισε περαιτέρω, ὅτι ἡ ἱστορία ἀπέδειξε, πώς δέν εἶναι δυνατή πραγματική πρόοδος χωρίς τόν Θεό. Καμία κοινωνία δέν μπορεῖ νά εἶναι πραγματικά προοδευτική καί εὐτυχισμένη, ἄν δέν ἔχει ἐλευθερία. Ἀλλά τήν πραγματική ἐλευθερία ἀποκτᾶ κανείς μέ τήν πίστη στόν Θεό.

Μεγάλη Ἑβδομάδα καί Ἅγιο Πάσχα στήν Μητρόπολη Αὐστρίας. Σεβ. Μητροπολίτης Αὐστρίας εὐλόγησε ὅσους συμμετεῖχαν στίς ἀκολουθίες καί στό μήνυμά του ἀνέφερε: «Εἰς καιροὺς καὶ ἐποχάς, ποὺ τὰ ποικίλα σκοτάδια ἔρχονται ἀπειλητικὰ νὰ ἀφανίσουν τὸ φῶς, ὁ Ἀναστημένος Χριστός μας, συντρίβει «τὸ κράτος τοῦ θανάτου» καὶ δίδει εἰς τὴν ἀνθρωπότητα τὴν δυνατότητα ἀληθινῆς ζωῆς καὶ ἄλλης βιωτῆς. Δείχνει εἰς ὅλους ἐμᾶς, τοὺς μικροὺς «ἐσταυρωμένους», τὴν πορείαν μας πρὸς τὸν Οὐρανόν, μὲ τὴν ἀγόγγυστην ἄρσιν τοῦ προσωπικοῦ μας σταυροῦ, ποὺ ἐκπηγάζει ἀπὸ τὴν διαρκὴν ἔμπνευσίν μας ἀπὸ τὸν Μέγαν Ἐσταυρωμένον».

Μεγάλη Ἑβδομάδα καί Ἅγιο Πάσχα στήν Μητρόπολη Αὐστρίας.Ὁ Σεβασμιώτατος κάλεσε τούς πιστούς νά δεχθοῦν τή δωρεά καί νά ἀποδεχθοῦν τήν προσωπική πρόσκληση καί νά συναντήσουν τόν Κύριο, ὥστε νά ἀνάγει τήν ὁλόκληρη τή ζωή καί τήν ὕπαρξή τους σέ μία μοναδική καί οὐράνια προοπτική. Μόνον μέ αὐτόν τόν τρόπο ζωῆς μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νά πορευθεῖ σωστά, ἀποφεύγοντας τίς ἀτραπούς ἐκεῖνες πού ὁδηγοῦν στό λάθος, ἀλλά καί νά ἐλευθερωθεῖ οὐσιαστικά καί αἰώνια.

Λιτανεία τοῦ Ἐπιταφίου, ΒιέννηΤήν Κυριακή τοῦ Πάσχα, 20 Ἀπριλίου, τελέσθηκε ὁ Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης μέ τήν ἀνάγνωση τοῦ Ἀναστάσιμου Εὐαγγελίου σέ ἑννέα γλῶσσες. Ἀκολουθίες τελέσθηκαν σέ ὅλα τά κρατίδια, στό Graz, στό Salzburg καί στό Kufstein, καθώς καί στήν Ἐξαρχία Οὑγγαρίας

Λιτανεία τοῦ Ἐπιταφίου, Βιέννη
Λιτανεία τοῦ Ἐπιταφίου, Βιέννη

Ἑσπερινός τῆς Ἀναστάσεως, Βιέννη
Ἑσπερινός τῆς Ἀναστάσεως, Βιέννη

Ἀνάστασις, Βιέννη
Ἀνάστασις, Βιέννη

Ἀνάστασις, Βιέννη

Ἀνάστασις, Βιέννη
Ἀνάστασις, Βιέννη

Ἀναστάσιμη θεία Λειτουργία, Βιέννη
Ἀναστάσιμη θεία Λειτουργία, Βιέννη

Ἀναστάσιμη θεία Λειτουργία, Graz
Ἀναστάσιμη θεία Λειτουργία, Graz

Μεγάλη Παρασκευή, Salzburg
Μεγάλη Παρασκευή, Salzburg

Μεγάλη Παρασκευή, Kufstein
Μεγάλη Παρασκευή, Kufstein