Ὁ Μητροπολίτης Αὐστρίας στό Γερμανικό Μοναστικό Τάγμα στή Βιέννη

3036415118.jpg

Τά στοιχεῖα πού συνδέουν καί διαφοροποιοῦν ὀρθοδόξους καί καθολικούς τόνισε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος σέ Εἰσήγησή του στό Γερμανικό Μοναστικό Τάγμα στή Βιέννη στίς 16 Ὀκτωβρίου. Ἡ διάλεξη πού παραχώρησε εἶχε θέμα: «Ἀνατολική καί Δυτική Ἐκκλησία καθ’ ὁδόν πρός τήν Ἐκκλησιαστική Ἑνότητα. Συγκλίσεις καί ἀποκλίσεις». Ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε γιά τά στοιχεῖα πού ἑνώνουν καί διαφοροποιοῦν τίς δύο Ἐκκλησίες στήν Ἱστορία καί στό παρόν καί ἀνέφερε τά σύγχρονα ζητήματα τοῦ Διαλόγου καί τίς διαφορετικές τοποθετήσεις τῶν δύο Ἐκκλησιῶν. Οἱ ἀκροατές ἐξέφρασαν τό ἐνδιαφέρον τους καί ἔθεσαν σειρά ἐρωτήσεων σέ θέματα θεολογικοῦ καί ποιμαντικοῦ περιεχομένου πού ἀφοροῦν τήν λειτουργική καί τή διδασκαλία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε γιά τήν πρόσκληση καί τό ἐνδιαφέρον γιά τήν ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί τούς διαχριστιανικούς διαλόγους, πού ἐπέδειξαν τά μέλη τοῦ Γερμανικοῦ Τάγματος. Ἐξέφρασε τήν ἐλπίδα, ὅτι ὁ διαχριστιανικός διάλογος θά ἀποφέρει θετικά ἀποτελέσματα στά ἑπόμενα χρόνια καί τόνισε τή σημασία τῆς προσωπικῆς γνωριμίας γιά τήν ὑπέρβαση τῶν προκαταλήψεων καί τῶν ἀρνητικῶν ἐκπεφρασμένων ἀπόψεων.

Στή δεξίωση, πού ἀκολούθησε εἶχαν γιά μία ἀκόμη φορά οἱ ἀκροατές τήν εὐκαιρία νά μιλήσουν μέ τόν Μητροπολίτη καί νά ἐκφράσουν τίς ἀπορίες τους.