Πανορθόδοξος Ἑσπερινὸς στὴν Ρουμανικὴ Ἑνορία Βιέννης

2571702906.jpg

Τὴν Κυριακὴ 24 Μαρτίου ἔλαβε ἀργὰ τὸ ἀπόγευμα χώρα ὁ Πανορθόδοξος Ἑσπερινὸς στὴν Ρουμανικὴ Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα στὸ Simmering. Ἀπὸ τὸ 843 ἔχει καθιερωθεῖ ἡ Α΄ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν ὡς «Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας», ἀφοῦ ἀντιμετωπίσθηκε ἡ αἵρεση τῆς Εἰκονομαχίας. Χοροστάτησε ὁ Μητροπολίτης Σεραφεὶμ (Πατριαρχεῖο Ρουμανίας) μὲ τὴ συμμετοχὴ ἀρκετῶν ἐκπροσώπων τοῦ ὀρθόδοξου κλήρου ὅλων τῶν Δικαιοδοσιῶν. Τὸ παρὸν ἔδωσαν Ἀρχιερεῖς τῆς Μεσευρώπης. Προεξῆρχε ὁ Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος ὡς πρόεδρος τῆς Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἐγκόριεβσκ Μᾶρκος (Πατριαρχεῖο Μόσχας), ὁ Ἐπίσκοπος Μπάσκας κ. Εἰρηναῖος (Πατριαρχεῖο Σερβίας) καὶ ὁ Ἐπίσκοπος Ἀντώνιος (Πατριαρχεῖο Βουλγαρίας). Ὁ Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος Νικόλαος Ντούρα (Πατριαρχεῖο Ρουμανίας) ἐξῆρε τὸ γεγονός, ὅτι γιὰ πρώτη φορὰ ἀπὸ τὰ Ἐγκαίνια τοῦ Ναοῦ πρὶν μερικὰ χρόνια τίμησαν μὲ τὴν παρουσία τους τόσοι πολλοί Μητροπολίτες καὶ Ἐπίσκοποι.

Μετὰ τὸν Ἑσπερινὸ τὸ θεῖο κήρυγμα ἐξεφώνησε ὁ Μητροπολίτης Σεραφείμ, ἀναφερόμενος στὴν σημασία τῶν ἱερῶν Εἰκόνων γιὰ τὴν Ὀρθοξία, γιὰ τὴ σημασία τῆς προσευχῆς καὶ τῆς νηστείας καὶ ἐξέφρασε τὴν εὐχαρίστησή του, ὅτι οἱ ἀδελφοὶ καὶ συλλειτουργοί του ἦσαν εὐάριθμοι, στοιχεῖο ποὺ ἐξέλαβε ὡς σημεῖο τῆς ἑνότητος τῶν Ὀρθοδόξων.

834957931.jpgΧαιρετισμὸ ἀπηύθυνε καὶ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Αὐστρίας πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τὸ πλῆθος τῶν πιστών. Μίλησε γιὰ τὴν κακοδοξία τῆς Εἰκονομαχίας κατὰ τὸν 8ο αἰώνα καὶ γιὰ τὴ μεταστροφὴ ἀπὸ τὴν αἵρεση στὴν ἀλήθεια τῆς Πίστεως. Στὴ συνέχεια ἀπευθυνόμενος διεμήνυσε: «Αὐτὸ καλούμαστε οἱ Ὀρθόδοξοι, νὰ προάγουμε τὴν Ἀλληλεγύη καὶ νὰ καταστοῦμε τὸ φῶς τοῦ κόσμου. Εἰς αὐτὸ ἐκλήθημεν ὅλοι, Μητροπολίτες, Ἀρχιεπίσκοποι καὶ Ἐπίσκοποι. Ἡ Ἐπισκοπικὴ Συνέλευση Αὐστρίας δὲν θὰ πρέπει νὰ λειτουργήσει ἐπ” ἀγαθὸν κανενὸς ξεχωριστά, παρὰ μόνον τοῦ συνόλου, δηλαδὴ ὅλων τῶν ὀρθοδόξων χριστανῶν τῆς χώρας αὐτῆς, ὅλων τῶν ἀνθρώπων ἀγαθῆς καρδίας καὶ προθέσεως καὶ ὅλων ὅσων ἀνήκουν στὴν τοπικὴ κοινωνία». Σὲ ἄλλο σημεῖο ἐπεσήμανε ὅτι: «ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι διακρινόμαστε γιὰ τὴν πολυπολιτισμικότητα καὶ τὴν ποικιλομορφία· κάτι ποὺ σήμερα εἶναι ἐμφανές, ἀλλὰ αὐτὴ μόνον ἡ ἑνότητα ἀποτελεῖ ἐγγύηση τῆς πνευματικῆς προόδου μας στὸ διηνεκές».

 

Μετὰ τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Αὐστρίας κ. Ἀρσένιο χαιρετισμὸ ἀπήυθυνε ὁ Σεβ. Ἐπίσκοπος Μπάσκας κ. Εἰρηναῖος (Πατριαρχεῖο Σερβίας) στὸ ἐκκλησίασμα. Τόνισε τὴν ἀνάγκαιότητα τῆς βίου ἐν ἀληθῇ χριστιανικῇ Πίστῃ καὶ ὑπογράμμισε τὴν ἀναφερθήσα ἑνότητα ἐν ποικιλομορφία, ἡ ὁποία ἀναγκαιεῖ μίας συστηματικῆς καὶ στοχευμένης προαγωγῆς, ὥστε νὰ αὐξηθεῖ εἰς τὸ μέλλον ἡ Ὀρθοδοξία ὁλοένα περισσότερο καὶ νὰ ἀναπτυχθεῖ.

Ἀποκορύφωμα τῆς φιλοξενίας τῆς ρουμανικῆς ἐνορίας ἦταν ἡ δεξίωση, ποὺ προσεφέρθει σὲ ὅλους τοῦς παρευρισκομένους.