Δεξίωση τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν γιά τό Ὀρθόδοξο Πάσχα 2015

417820206.jpg

Ὁ Ὑπουργός Εὐρωπαϊκῶν Θεμάτων, Ἐξωτερικῶν καί Ἐνσωμάτωσης κ. Sebastian Kurz ὑποδέχθηκε στίς 23 Ἀπριλίου 2015 τόν Σεβ. Μητροπολίτη Αὐστρίας κ. Ἀρσένιο, τόν κλῆρο στήν Αὐστρία καί ἐκπροσώπους τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Κοινοτήτων τῆς Βιέννη στό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν. Στή συνάντηση πού πραγματοποιήθηκε στήν Marmorsaal προσεκλήθησαν καί οἱ Καθηγητές τοῦ Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν ἀπό τή Βιέννη καί τήν Κάτω Αὐστρία. Ὁ Ὑπουργός παρουσίασε τίς ποικίλες δραστηριότητες τῆς ἁρμοδιότητάς του σέ διεθνές ἐπίπεδο καί ἀναφέρθηκε ἰδιαίτερα στό ἐπίκαιρο πρόβλημα τῶν προσφύγων. Τόνισε τήν ἀλληλεγγύη του στούς χριστιανούς πρόσφυγες καί χαρακτήρισε τή Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στήν Αὐστρία ὡς ἕνα ἐποικοδομητικό καί ἔμπιστο συνεργάτη στόν δημόσιο διάλογο καί τήν ἐνσωμάτωση.

4124751553.jpgὉ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε τόν κ. Ὑπουργό γιά τήν πρόσκληση καί τή φιλοξενία, ἡ ὁποία τίνει νά ἀποτελέσει παράδοση. Στή συνέχεια μίλησε γιά τήν τραγωδία τῶν προσφύγων, πού ἐκτυλίσσεται τίς τελευταῖες μέρες στή Μεσόγειο καί ζήτησε τή συνδρομή τῆς Εὐρώπης: «Ἐν ὄψει αὐτῶν τῶν ἐξελίξεων δέν ἐπιτρέπεται νά ἐθελοτυφλεῖ ἡ πολιτισμένη Εὐρώπη, δέν θά πρέπει ἡ ἀδιαφορία καί ἡ δυσανεκτικότητα νά διακατέχουν τίς καρδιές μας οὔτε ἐπιτρέπεται οἱ θρησκευτικές κοινότητες καί τά κράτη νά σιωποῦν. Ὡς χριστιανοί δέν μποροῦμε νά σταθοῦμε ἀδιάφοροι ἀπέναντι στά βάσανα καί τό θάνατο τόσων ἀθώων ἀνθρώπων».

3367673713.jpgὉ Σεβασμιώτατος τόνισε ὅτι ἡ Συνέλευση τῶν Ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων ἀποτελεῖ πράγματι ἕνα ἀξιόπιστο συνομιλητή τῆς Αὐστριακῆς Δημοκρατίας, πού μπορεῖ νά ἀνταπεξέλθει στίς ἐξελίξεις μέσα στήν αὐστριακή κοινωνία, ὅπως τό μάθημα ὀρθοδόξων θρησκευτικῶν, ἡ διακονία τῶν ἀσθενῶν καί τῶν κρατουμένων. Στό μέλλον ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἐλπίζει ὄχι μόνον στήν περαιτέρω ἀναγνώριση τοῦ κοινωνικοῦ της ἔργου στήν Αὐστρία, ἀλλά καί τή ἔμπρακτη ὑποστήριξη στά δίκαια αἰτήματά της, τά ὁποῖα ἔχουν τεθεῖ καί τίθενται στό τραπέζι. «Ὡς θρησκευτική κοινότητα μέ ἱστορική καί κυρίως ζώσα παρουσία εἴμαστε πάντοτε ἀνοιχτοί στόν διεξαγόμενο κοινωνικό διάλογο», ἀνέφερε ὁ Σεβασμιώτατος.