Χριστουγεννιάτικο Μήνυμα Μητροπολίτου Αὐστρίας

3907417348.jpg

Γιά τήν ἀνάγκη δράσης μέ σκοπό τήν προάσπιση τῆς εἰρήνης στόν κόσμο καθώς καί τήν προσπάθεια τήρησης τῶν ἀρετῶν τῆς ἐσωτερικῆς εἰρήνης καί ἠσυχίας μίλησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος στό Χριστουγεννιάτικο μήνυμά του. «Γιά μιά ἀκόμη χρονιά, ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία μᾶς προσκαλεῖ νά προσεγγίσουμε τό Ἱερό Σπήλαιο καί νά σταθοῦμε εὐλαβικοί προσκυνητές τοῦ Θείου Βρέφους, τοῦ Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ», ἀναφέρει στό μήνυμά του ὁ Σεβασμιώτατος. Οἱ πιστοί θά πρέπει νά ἀκολουθήσουν τό παράδειγμα τῆς ἐπιμονῆς καί τῆς ἀφιερώσεως τῶν τριῶν Μάγων, «οἱ ὁποῖοι δέν ὑπολόγισαν κόπους καί μόχθους καί ἀποστάσεις, ἀλλά ἔμειναν προσανατολισμένοι στό νοητό Ἀστέρα, χωρίς νά χάσουν τό δρόμο καί τήν ἀποστολή τους». Ἔτσι ἀκριβῶς θά πρέπει νά ἀποτελέσει γιά ἐμᾶς παράδειγμα καί ἡ ἁπλότητα τῆς καρδίας τῶν Ποιμένων, «πού ἀξιώθηκαν νά γίνουν οἱ πρῶτοι προσκυνητές τοῦ Θείου Βρέφους καί οἱ ἀδιάψευστοι μάρτυρες τῆς ἐπί γῆς παρουσίας Του»

Τό κείμενο τῆς Πατριαρχικῆς Ἀποδείξεως: 

Μήνυμα Χριστουγέννων 2015