Χριστουγεννιάτικο Μήνυμα τοῦ Μητροπολίτου Αὐστρίας Ἀρσενίου

Arsenios omoforo

 

Ἡ Α.Σ. ὁ Μητροπολίτης Αὐστρίας καὶ Ἔξαρχος Οὐγγαρίας κ. Ἀρσένιος στὸ Χριστουγεννιάτικο Μήνυμά του καλεῖ ὅλους νὰ κατανοήσουν καὶ νὰ βιώσουν τὴ βεβαιότητα τῆς Ἀγάπης τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ, τοῦ Σαρκωθέντος Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ  "...Δὲν μᾶς φοβίζει κάθε ἰός, ὅταν ἔχομε ἐντός μας τὸν Υἱὸ τοῦ Θεοῦ! " γράφει καὶ συνεχίζει, «Σήμερον ὁ Χριστὸς ἐν Βηθλεὲμ γεννᾶται ἐκ Παρθένου ... » ὄχι γιὰ νὰ ἱδρυθεῖ μιὰ θρησκεία, ἀλλὰ γιὰ νὰ ζεῖ ἀληθινὰ ὁ ἄνθρωπος καὶ  ὁ κόσμος".

Ὁ Σεβασμιώτατος παρουσιάζει τὴν ἰσχύουσα γιὰ τοὺς Χριστιανοὺς πραγματικότητα: " Ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ, γιὰ μᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ γιὰ τὴ δική μας σωτηρία, λαμβάνει σάρκα «ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου». Τέμνει τὴν ἀνθρώπινη ἱστορία, εἰσέρχεται «ἐνανθρωπήσας» στὴν πορεία τούτου τοῦ κόσμου, στὸ πλαίσιο τοῦ σχεδίου τῆς Θείας Οἰκονομίας γιὰ νὰ δώσει στὸν καθένα ἀπὸ ἐμᾶς τὴ δυνατότητα νὰ γίνει παιδί Του". Στρέφει ἐπίσης τὴ σκέψη του ὁ Σεβασμιώτατος  πρὸς ἐκείνους στοὺς ὁποίους τὸ σωτήριο μήνυμα τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ δὲν γίνεται κατανοητὸ ἢ καὶ ἀποδεκτό, ὑπενθυμίζοντας ὅτι  ὁ Κύριος καλεῖ τὸν ἄνθρωπο νὰ τὸν ἀκολουθήσει ἐν ἐλευθερίᾳ. " Λυπούμαστε καὶ προσευχόμαστε γιὰ τοὺς ἀνθρώπους ἐκείνους ποὺ δὲν ἔχουν δεχθεῖ τὴν  δωρεὰ καὶ εὐλογία τῆς θείας υἱοθεσίας. Δὲν τοὺς κρίνομε ὅμως, δὲν ἐναντιωνόμαστε στὴν προσωπικὴ ἐπιλογή τους καὶ δὲν ἐκδικούμαστε... ", ὑπογραμμίζει ὁ Μητροπολίτης Αὐστρίας προτείνοντας στοὺς Χριστιανοὺς μιὰ ἀγόγγυστη πορεία,  μὲ ὑπομονή, ἀγάπη, καὶ μὲ προσανατολισμὸ τὸν Σωτῆρα Χριστό.

Χριστουγεννιάτικο Μήνυμα