Διάλεξη τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας στό Α.Π.Θ.
Ἑορτασμός τῆς Σταυροπροσκυνήσεως τήν Γ΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν 2018
Πρώτη Θεία Λειτουργία στό Ἱ. Παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Βιέννης
Ἑορτασμός τῆς ἐπετείου τῆς συμπληρώσεως 50ετίας τοῦ Ὁμοσπονδιακοῦ Νόμου ἀναγνωρίσεως τῆς ἐν Αὐστρίᾳ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας παρουσίᾳ τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητας
Καθιέρωση Ἱ.Παρεκκλησίου τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου στή Βιέννη

Πατριαρχική Ἀπόδειξις 2018 ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχᾳ

Διαβᾶστε περισσότερα: Πατριαρχική Ἀπόδειξις 2018 ἐπί τῷ Ἁγίῳ ΠάσχᾳΣτό μήνυμά του ἡ Σεπτή Κορυφή τῆς Ὀρθοδοξίας, τονίζει ὅτι ἡ ἐμπειρία τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, τῆς πανσωστικῆς νίκης τῆς Ζωῆς ἐπί τοῦ Θανάτου, εἶναι ὁ πυρήνας τῆς πίστεως, τῆς θείας λατρείας, τοῦ ἤθους καί τοῦ πολιτισμοῦ τοῦ χριστεπωνύμου ὀρθοδόξου λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Ἡ ζωή τῶν Ὀρθοδόξων πιστῶν, σέ ὅλες τίς ἐκφάνσεις καί τίς διαστάσεις της, διαποτίζεται καί τρέφεται ἀπό τήν πίστη στήν Ἀνάσταση, ἀποτελεῖ καθημερινό Πάσχα. Τό πασχάλιο αὐτό βίωμα δέν εἶναι ἁπλῶς ἀνάμνηση τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου, ἀλλά βίωμα καί τῆς δικῆς μας ἀνακαινίσεως καί ἀκλόνητη βεβαιότητα περί τῆς ἐσχατολογικῆς τελειώσεως τῶν πάντων.

„Τό εὐαγγέλιον τῆς Ἀναστάσεως, τῆς «κοινῆς τῶν ὅλων πανηγύρεως», τῆς καταργησάσης τό κράτος τοῦ θανάτου πανσθενοῦς Ἀγάπης, ἠχεῖ σήμερον εἰς ἕνα κόσμον σοβούσης κοινωνικῆς ἀδικίας, φαλκιδεύσεως τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, εἰς μίαν οἰκουμένην - Γολγοθᾶν προσφύγων καί μυριάδων ἀθώων παιδίων. Ἀναγγέλλει ἐκ βαθέων ὅτι, ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ἡ ζωή τῶν ἀνθρώπων ἔχει ἀπόλυτον ἀξίαν. Διακηρύττει ὅτι τά παθήματα καί τά δεινά, ὁ σταυρός καί ὁ Γολγοθᾶς, δέν ἔχουν τόν τελευταῖον λόγον. Δέν εἶναι δυνατόν νά θριαμβεύσουν οἱ σταυρωταί ἐπί τῶν τραγικῶν θυμάτων των.“

Στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ὁ Σταυρός βρίσκεται στό κέντρο τῆς εὐσεβείας, δέν εἶναι ὅμως ἡ ἐσχάτη πραγματικότητα, αὐτός πού ὁρίζει καί τό τελικό σημεῖο προσανατολισμοῦ τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς. Τό οὐσιῶδες νόημα τοῦ Σταυροῦ εἶναι ὅτι ἀποτελεῖ ὁδό πρός τήν Ἀνάσταση, πρός τό πλήρωμα τῆς πίστεως ἡμῶν.

Τό καθόλου κείμενο τῆς Πατριαρχικῆς Ἀπόδειξης.

Πασχάλιο μήνυμα 2018 Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αὐστρίας

Διαβᾶστε περισσότερα: Πασχάλιο μήνυμα 2018 Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου ΑὐστρίαςΣτό ἐφετινό μήνυμά του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας, Ἔξαρχος Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κ. Ἀρσένιος, τονίζει ὅτι ἡ Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἶναι πραγματικῶς ἕνα γεγονός πού ἄλλαξε τόν κόσμο καί ἀφορᾶ τήν καθόλου ἀνθρωπότητα καί κάθε ἄνθρωπο ξεχωριστά, ἀφοῦ ἀποδεχόμενοι τό ἁπλωμένο χέρι τοῦ Θεοῦ, μποροῦμε νά ἐλπίζουμε ὅτι τήν τελευταία λέξη δέν θά ἔχουν ὁ πόνος, τό σκοτάδι κι ὁ θάνατος, ἀλλά ἡ χαρά καί το φῶς τῆς αἰωνίου Ζωῆς κοντά Του.
„Ἡ Ζωὴ ἐνίκησε τό θάνατο, ὁ θάνατος ἔχασε τὴ δύναμή του!“ Ὁ Χριστός καταλύοντας τήν ἐξουσία τοῦ θανάτου τῆς ἁμαρτίας μᾶς ἁπλώνει τό χέρι Του, ὥστε μαζί μέ Ἐκεῖνον νά εἰσέλθουμε στήν οὐράνια καί ζωοποιό κοινωνία μετά τῶν λοιπῶν προσώπων τῆς Ἁγίας Τριάδος. Τέλος, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, μᾶς προσκαλεῖ θερμῶς „νὰ δεχθοῦμε τὴν Ζωὴ ποὺ μᾶς προσφέρει ὁ Χριστός, ὑμνοῦντες καὶ δοξάζοντες τὸν Θεὸν διὰ τὴν ἀπείρως μεγάλη φιλανθρωπία Του. Ἂς τὸν εὐχαριστήσομε διότι ἄνοιξε σὲ μᾶς τὴν ὁδὸ ὥστε νὰ ζήσομε τὴν ζωὴ μας μὲ νέου εἴδους Ἐλευθερία καὶ Ἀγάπη, σὲ Κοινωνία μαζί Του καὶ τοὺς ἀδελφούς μας. “

Τό καθόλου κείμενο τοῦ Πασχαλίου μηνύματος.

Ἐπίσκεψη τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος στόν Καγκελάριο τῆς Αὐστρίας Sebastian Kurz

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἐπίσκεψη τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος στόν Καγκελάριο τῆς Αὐστρίας Sebastian Kurz

Στό πλαίσιο τῆς ἐπισήμου ἐπισκέψεώς του στήν Αὐστρία ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότητα καί Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γαλλίας, Ὑπερτίμου καί Ἐξάρχου Εὐρώπης κ. Ἐμμανουήλ καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αὐστρίας, Ἐξάρχου Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κ. Ἀρσενίου, συναντήθηκε στή Βιέννη μέ τόν Καγκελάριο τῆς Αὐστρίας κ. Sebastian Kurz.

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἐπίσκεψη τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος στόν Καγκελάριο τῆς Αὐστρίας Sebastian Kurz

Πανορθόδοξος Ἑσπερινός 2018 στή Βιέννη

Διαβᾶστε περισσότερα: Πανορθόδοξος Ἑσπερινός 2018 στή Βιέννη

Τό ἑσπέρας τῆς Α΄ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν τελέστηκε στόν Ἱ.Μ.Ν. τῆς Ἁγίας Τριάδος Πανορθόδοξος Ἑσπερινός προεξάρχοντος τοῦ νέου ρώσου ἐπισκόπου στήν Αὐστρία Antonij Sevrjuk μέ τήν παρουσία πολυπληθοῦς ἐκκλησιάσματος καί πολλῶν Κληρικῶν τῶν καθόλου ὀρθοδόξων ἐκκλησιῶν στή Βιέννη.

Διαβᾶστε περισσότερα: Πανορθόδοξος Ἑσπερινός 2018 στή Βιέννη

Χειροτονία Διακόνου καί χειροθεσία Πνευματικοῦ στήν Αὐστρία

Διαβᾶστε περισσότερα: Χειροτονία Διακόνου καί χειροθεσία Πνευματικοῦ στήν Αὐστρία

Τήν Α΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν 2018 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας, Ἔξαρχος Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κ. Ἀρσένιος ἐτέλεσε τήν χειροτονία σέ Διάκονο τοῦ οὐκρανικῆς καταγωγῆς Μοναχοῦ π. Μάξιμου Rudko, πτυχιούχου τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ὁ ὁποῖος ἔχει ἐνταχθεῖ στό δυναμικό τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας ἀπό τόν περασμένο Νοέμβριο. Προηγουμένως, δηλαδή τήν Παρασκευή 23 τοῦ Φλεβάρη ἐ.ἔ., ἐτελέσθη μετά τό πέρας τῆς Α’ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν καί σέ κλίμα ἱερᾶς κατανύξεως παρουσίᾳ πολυπληθοῦς ἐκκλησιάσματος, ἀλλά καί τῶν Πατέρων τῆς Ἱερᾶς μας Μονῆς τῆς Ἁγίας Σκέπης, ἡ μοναχική κουρά τοῦ εὐλαβεστάτου νέου Ρωμανοῦ Rudko, ὅπου κι ἔλαβε τό ὄνομα Μάξιμος πρός τιμήν τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν καί ἀσκητοῦ Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ, ἀλλά καί τοῦ Ἁγίου Μαξίμου, Μητροπολίτου Κιέβου, ἐνῶ κατά τήν διάρκεια τῆς κυριακάτικης Θείας Λειτουργίας προηγήθηκε τῆς χειροτονίας του σέ Διάκονο ἡ χειροθεσία του σέ Ὑποδιάκονο.

Διαβᾶστε περισσότερα: Χειροτονία Διακόνου καί χειροθεσία Πνευματικοῦ στήν Αὐστρία

Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο στή μνήμη τοῦ π. Ἰωσήφ Kalota

Διαβᾶστε περισσότερα: Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο στή μνήμη τοῦ π. Ἰωσήφ Kalota

Τό Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2018 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας, Ἔξαρχος Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κ. Ἀρσένιος προέστη στό Ἱ.Ν. τοῦ Ἁγίου Δημητρίου καί τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Beloiannisz τῆς Θείας Λειτουργίας, ἐνῶ μετά τό πέρας αὐτῆς ἐτέλεσε μέσα σέ κλίμα βαθείας συγκίνησης τό Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ π. Ἰωσήφ Kalota, ὁ ὁποῖος ἐπί σειρά ἐτῶν διετέλεσε Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Ἐξαρχίας τῆς Οὑγγαρίας, πλαισιούμενος ὑπό τοῦ Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως καί Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου Παϊσίου Λαρεντζάκη, τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Boris Füzek, τῶν Πρεσβυτέρων Γρηγορίου Nasinak καί Robert Szentirmai, καί τοῦ Διακόνου Προδρόμου Katona.

Διαβᾶστε περισσότερα: Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο στή μνήμη τοῦ π. Ἰωσήφ Kalota

Λόγος Κατηχητήριος ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς Ἃγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς

Διαβᾶστε περισσότερα: Λόγος Κατηχητήριος ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς Ἃγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς

Στόν ἐφετινό κατηχητήριο λόγο του ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότητα ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως - Νέας Ρώμης καί Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος τονίζει, ὅτι οἱ ἀσκητικές μας προσπάθειες δέν ἔχουν ἀτομικό χαρακτῆρα, ἀλλά κατανοοῦνται πάντοτε στό πλαίσιο τοῦ κοινοῦ ἐκκλησιαστικοῦ γεγονότος. Μάλιστα ἡ ὀρθόξοξη πνευματικότητα τῆς περιόδου αὐτῆς δέν νοεῖται ὡς στροφή πρός τό πνεῦμα καί τήν ψυχή, ἡ ὁποία ταυτοχρόνως νά συνιστᾶ μία δυϊστική ὑποτίμηση τῆς ὕλης καί τοῦ σώματος, ἀλλά διαποτίζει τήν καθόλου ὕπαρξη μας „ἀπό τό Ἅγιον Πνεῦμα, τό ὁποῖον εἶναι πνεῦμα κοινωνίας. Πνευματικότης σημαίνει, κατά ταῦτα, ἐκκλησιαστικοποίησιν τῆς ζωῆς μας, ζωήν ἐμπνεομένην καί κατευθυνομένην ἀπό τόν Παράκλητον, πραγματικήν πνευματοφορίαν, ἡ ὁποία προϋποθέτει τήν ἰδικήν μας ἐλευθέραν συνεργίαν, τήν μετοχήν εἰς τήν μυστηριακήν ζωήν τῆς Ἐκκλησίας καί ἔνθεον βιοτήν“.

Διαβάστε εδώ τον κατηχητήριο λόγο.

Ἔκδοση τοῦ Προσευχηταρίου ἀπό τήν Ἱερά μας Μητρόπολη

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἔκδοση τοῦ Προσευχηταρίου ἀπό τήν Ἱερά μας Μητρόπολη

Μέ τήν εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, ἡ Ἱερά Μητρόπολη Αὐστρίας ἐξέδωσε τό ἰδικό της δίγλωσσο Προσευχητάριον ἑλληνιστί καί γερμανιστί, τό ὁποῖο μάλιστα προλογίζει ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότητα καί μπορεῖ νά ἀποκτήσει κάθε ἐνδιαφερόμενος ἀπευθυνόμενος στήν ἠλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ἤ στόν Ἱ.Μ.Ν. τῆς Ἁγίας Τριάδος. Ἡ δερματόδετη σέ χρυσό περίγραμμα ἔκδοση εἶναι διαθέσιμη σέ τέσσερα διαφορετικά χρώματα: καφέ, μπλέ, πράσινο καί πορφυροῦν. Το παρόν Προσευχητάριον ἀποτελεῖ βοήθημα γιά μιά ζωντανή καί συνεχή σχέση μας μέ τόν φιλάνθρωπο Θεό, ἀφοῦ, σύμφωνα μέ τόν ἱερό Χρυσόστομο, ἡ ψυχή μας νεκρώνει χωρίς τήν προσευχή.

Περιεχόμενα τῆς παρούσης ἐκδόσεως:

 • Πρωϊνή καί βραδυνή προσευχή
 • Προσευχές τοῦ γεύματος καί τοῦ δείπνου
 • Μικρό Ἀπόδειπνο
 • Ἀναστάσιμη προσευχή
 • Ἀκάθιστος Ὕμνος
 • Ἀκολουθία Μεσονυκτικοῦ
 • Προσευχή Μετανοίας
 • Ἀκολουθία Θείας Μεταλήψεως καί Εὐχαριστία μετά τήν Θεία Μετάληψη
 • Προσευχή στήν Ἁγία Τριάδα
 • Προσευχή στήν Ἁγία Τριάδα τοῦ Νομοφύλακα Ἰωάννου τοῦ Εὐγενικοῦ
 • Μικρός καί Μέγας Παρακλητικός Κανόνας στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο
 • Προσευχή γιά μαθητές καί σπουδαστές
 • Προσευχή γιά ἀπαλλαγή ἀπό σωματική καί ψυχική ἀσθένεια

Ἔκδοσις τῆς Ἱ.Μ. Αὐστρίας:
Προσευχητάριον – Gebetbuch
1η Ἔκδοση 2018
Verlag Metropolis von Austria
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ISBN: 978320005430
477 σελ., έγχρωμο
Τιμή: 19,00 EUR

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἔκδοση τοῦ Προσευχηταρίου ἀπό τήν Ἱερά μας Μητρόπολη Διαβᾶστε περισσότερα: Ἔκδοση τοῦ Προσευχηταρίου ἀπό τήν Ἱερά μας Μητρόπολη Διαβᾶστε περισσότερα: Ἔκδοση τοῦ Προσευχηταρίου ἀπό τήν Ἱερά μας Μητρόπολη Διαβᾶστε περισσότερα: Ἔκδοση τοῦ Προσευχηταρίου ἀπό τήν Ἱερά μας Μητρόπολη

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἔκδοση τοῦ Προσευχηταρίου ἀπό τήν Ἱερά μας Μητρόπολη

Ἐπίσκεψη τοῦ νέου ρώσου ἐπισκόπου Antonij Sevrjuk στήν Ἱ.Μ. Αὐστρίας

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἐπίσκεψη τοῦ νέου ρώσου ἐπισκόπου Antonij Sevrjuk στήν Ἱ.Μ. Αὐστρίας

Τήν 12ην Φεβρουαρίου 2018 ὁ νέος ἐπίσκοπος τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας Antonij Sevrjuk, ὑπεύθυνος γιά τήν διοίκηση τῆς ἐπαρχίας Βιέννης, Αὐστρίας καί Οὑγγαρίας, ἐπισκέφθηκε τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αὐστρίας, Ἔξαρχο Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κ. Ἀρσένιο στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως. Οἱ δύο Ἱεράρχες εἶχαν τήν εὐκαιρία νά συζητήσουν περί τῆς δράσεως τῆς ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στό πλαίσιο τῆς συνεργασίας τῶν δύο πλευρῶν. Ἐπεσήμαναν τήν σπουδαιότητα διεξαγωγῆς ἑνός εἰλικρινοῦς διαλόγου μεταξύ των ἐν ἀληθείᾳ καί ἀγάπῃ πρός ὄφελος τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς διακονίας τοῦ Εὐαγγελίου στήν καθόλου αὐστριακή κοινωνία.

Ἑορτολόγιο


Καμία εκδήλωση σήμερα!
Previous MonthNext Month
Ἀπρίλιος 2018
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
7
Ημερομηνία : 7/4/2018
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
24
25
26
27
28
30
Previous MonthNext Month
Ἀπρίλιος 2018
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Βιντεοθήκη


Εἰσηγήσεις


Τοποθετήσεις


Βιβλιοθήκη


Legetøj og BørnetøjTurtle