Ποιμαντική ἐπίσκεψη σέ Καρινθία καί Στυρία
Μήνυμα τοῦ Σεβασμιώτατου Ποιμενάρχου μας: „Ἡ Μεγάλη Νύχτα τῶν Ἐκκλησιῶν φέρνει τούς ἀνθρώπους κοντά στό Χριστό“.
Ἑορτασμός τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στήν Ἐνορία τῶν Οὑκρανῶν στή Βιέννη
Μουσικοπαιδαγωγικές δράσεις τῆς Ὁμάδας «Ἀνέβα μῆλο – Κατέβα ρόδι»

Πατριαρχική Ἀπόδειξις 2018 ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχᾳ

Διαβᾶστε περισσότερα: Πατριαρχική Ἀπόδειξις 2018 ἐπί τῷ Ἁγίῳ ΠάσχᾳΣτό μήνυμά του ἡ Σεπτή Κορυφή τῆς Ὀρθοδοξίας, τονίζει ὅτι ἡ ἐμπειρία τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, τῆς πανσωστικῆς νίκης τῆς Ζωῆς ἐπί τοῦ Θανάτου, εἶναι ὁ πυρήνας τῆς πίστεως, τῆς θείας λατρείας, τοῦ ἤθους καί τοῦ πολιτισμοῦ τοῦ χριστεπωνύμου ὀρθοδόξου λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Ἡ ζωή τῶν Ὀρθοδόξων πιστῶν, σέ ὅλες τίς ἐκφάνσεις καί τίς διαστάσεις της, διαποτίζεται καί τρέφεται ἀπό τήν πίστη στήν Ἀνάσταση, ἀποτελεῖ καθημερινό Πάσχα. Τό πασχάλιο αὐτό βίωμα δέν εἶναι ἁπλῶς ἀνάμνηση τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου, ἀλλά βίωμα καί τῆς δικῆς μας ἀνακαινίσεως καί ἀκλόνητη βεβαιότητα περί τῆς ἐσχατολογικῆς τελειώσεως τῶν πάντων.

„Τό εὐαγγέλιον τῆς Ἀναστάσεως, τῆς «κοινῆς τῶν ὅλων πανηγύρεως», τῆς καταργησάσης τό κράτος τοῦ θανάτου πανσθενοῦς Ἀγάπης, ἠχεῖ σήμερον εἰς ἕνα κόσμον σοβούσης κοινωνικῆς ἀδικίας, φαλκιδεύσεως τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, εἰς μίαν οἰκουμένην - Γολγοθᾶν προσφύγων καί μυριάδων ἀθώων παιδίων. Ἀναγγέλλει ἐκ βαθέων ὅτι, ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ἡ ζωή τῶν ἀνθρώπων ἔχει ἀπόλυτον ἀξίαν. Διακηρύττει ὅτι τά παθήματα καί τά δεινά, ὁ σταυρός καί ὁ Γολγοθᾶς, δέν ἔχουν τόν τελευταῖον λόγον. Δέν εἶναι δυνατόν νά θριαμβεύσουν οἱ σταυρωταί ἐπί τῶν τραγικῶν θυμάτων των.“

Στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ὁ Σταυρός βρίσκεται στό κέντρο τῆς εὐσεβείας, δέν εἶναι ὅμως ἡ ἐσχάτη πραγματικότητα, αὐτός πού ὁρίζει καί τό τελικό σημεῖο προσανατολισμοῦ τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς. Τό οὐσιῶδες νόημα τοῦ Σταυροῦ εἶναι ὅτι ἀποτελεῖ ὁδό πρός τήν Ἀνάσταση, πρός τό πλήρωμα τῆς πίστεως ἡμῶν.

Τό καθόλου κείμενο τῆς Πατριαρχικῆς Ἀπόδειξης.

Πασχάλιο μήνυμα 2018 Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αὐστρίας

Διαβᾶστε περισσότερα: Πασχάλιο μήνυμα 2018 Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου ΑὐστρίαςΣτό ἐφετινό μήνυμά του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας, Ἔξαρχος Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κ. Ἀρσένιος, τονίζει ὅτι ἡ Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἶναι πραγματικῶς ἕνα γεγονός πού ἄλλαξε τόν κόσμο καί ἀφορᾶ τήν καθόλου ἀνθρωπότητα καί κάθε ἄνθρωπο ξεχωριστά, ἀφοῦ ἀποδεχόμενοι τό ἁπλωμένο χέρι τοῦ Θεοῦ, μποροῦμε νά ἐλπίζουμε ὅτι τήν τελευταία λέξη δέν θά ἔχουν ὁ πόνος, τό σκοτάδι κι ὁ θάνατος, ἀλλά ἡ χαρά καί το φῶς τῆς αἰωνίου Ζωῆς κοντά Του.
„Ἡ Ζωὴ ἐνίκησε τό θάνατο, ὁ θάνατος ἔχασε τὴ δύναμή του!“ Ὁ Χριστός καταλύοντας τήν ἐξουσία τοῦ θανάτου τῆς ἁμαρτίας μᾶς ἁπλώνει τό χέρι Του, ὥστε μαζί μέ Ἐκεῖνον νά εἰσέλθουμε στήν οὐράνια καί ζωοποιό κοινωνία μετά τῶν λοιπῶν προσώπων τῆς Ἁγίας Τριάδος. Τέλος, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, μᾶς προσκαλεῖ θερμῶς „νὰ δεχθοῦμε τὴν Ζωὴ ποὺ μᾶς προσφέρει ὁ Χριστός, ὑμνοῦντες καὶ δοξάζοντες τὸν Θεὸν διὰ τὴν ἀπείρως μεγάλη φιλανθρωπία Του. Ἂς τὸν εὐχαριστήσομε διότι ἄνοιξε σὲ μᾶς τὴν ὁδὸ ὥστε νὰ ζήσομε τὴν ζωὴ μας μὲ νέου εἴδους Ἐλευθερία καὶ Ἀγάπη, σὲ Κοινωνία μαζί Του καὶ τοὺς ἀδελφούς μας. “

Τό καθόλου κείμενο τοῦ Πασχαλίου μηνύματος.

Διάλεξη τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας στό Α.Π.Θ.

Διαβᾶστε περισσότερα: Διάλεξη τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας στό Α.Π.Θ.

Τήν Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας, Ἔξαρχος Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κ. Ἀρσένιος ἐπισκέφθηκε, εὐγενικῶς προσκληθείς ὑπό τοῦ Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς κ. Χρήστου Ἀραμπατζῆ, τό Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο τῆς Θεσσαλονίκης καί ὡμίλησε στούς μεταπτυχιακούς φοιτητές τοῦ Τμήματος Θεολογίας, ἐνῶ κατά τήν διάρκεια τῆς παραμονῆς του στή συμπρωτεύουσα εἶχε τή δυνατότητα νά συνομιλήσει γιά διάφορα θεολογικά ζητήματα καί μέ τό διδακτικό προσωπικό τῆς ὡς ἄνω Σχολῆς.

Διαβᾶστε περισσότερα: Διάλεξη τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας στό Α.Π.Θ.

Ἑορτασμός τῆς Σταυροπροσκυνήσεως τήν Γ΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν 2018

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἑορτασμός τῆς Σταυροπροσκυνήσεως τήν Γ΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν 2018

Τήν Γ΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν, ἤτοι στίς 13 Μαρτίου 2018, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας, Ἔξαρχος Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κ. Ἀρσένιος προέστη παρουσίᾳ πολυπληθοῦς ἐκκλησιάσματος στόν Ἱ.Μ.Ν. τῆς Ἁγίας Τριάδος τῆς Θείας Λειτουργίας, πλαισιούμενος ὑπό τοῦ Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου καί Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Ἰωάννη Νικολίτση, τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Ἀλεξάνδου Lapin, τοῦ Πρεσβυτέρου Sladjan Vasić καί τοῦ Διακόνου Μαξίμου Rudko.

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἑορτασμός τῆς Σταυροπροσκυνήσεως τήν Γ΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν 2018

Πρώτη Θεία Λειτουργία στό Ἱ. Παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Βιέννης

Διαβᾶστε περισσότερα: Πρώτη Θεία Λειτουργία στό Ἱ. Παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου  Χρυσοστόμου Βιέννης

Τήν Γ΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν 2018, ἤτοι τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, ἐτελέσθη συμπροσευχομένου τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αὐστρίας, Ἐξάρχου Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κ. Ἀρσενίου, ἡ πρώτη Θεία Λειτουργία γερμανιστί στό Ἱ. Παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου στή Βιέννη μετά τήν πανηγυρική Καθιέρωσή του. Στό σύντομο κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, τόνισε τήν σπουδαιότητα τῆς σημασίας τοῦ Σταυροῦ γιά τήν σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου, τόν ὁποῖο πρῶτος ὁ Κύριός μας σήκωσε στούς ὤμους του γιά νά μᾶς σώσει, ἐνῶ προέτρεψε τούς πολλούς πιστούς πού μετεῖχαν τῆς Θείας Λειτουργίας, νά συνεχίσουν νά ἀκολουθοῦν μέ τόν ἴδιο ζῆλο τήν ὁδό τοῦ Χριστοῦ κάνοντας πράξη τό Εὐαγγέλιό Του.

Διαβᾶστε περισσότερα: Πρώτη Θεία Λειτουργία στό Ἱ. Παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Βιέννης

Ἐπίσκεψη τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος στόν Καγκελάριο τῆς Αὐστρίας Sebastian Kurz

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἐπίσκεψη τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος στόν Καγκελάριο τῆς Αὐστρίας  Sebastian Kurz

Στό πλαίσιο τῆς ἐπισήμου ἐπισκέψεώς του στήν Αὐστρία ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότητα καί Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γαλλίας, Ὑπερτίμου καί Ἐξάρχου Εὐρώπης κ. Ἐμμανουήλ καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αὐστρίας, Ἐξάρχου Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κ. Ἀρσενίου, συναντήθηκε στή Βιέννη μέ τόν Καγκελάριο τῆς Αὐστρίας κ. Sebastian Kurz.

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἐπίσκεψη τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος στόν Καγκελάριο τῆς Αὐστρίας Sebastian Kurz

Ἑορτασμός τῆς ἐπετείου τῆς συμπληρώσεως 50ετίας τοῦ Ὁμοσπονδιακοῦ Νόμου ἀναγνωρίσεως τῆς ἐν Αὐστρίᾳ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας παρουσίᾳ τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητας

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἑορτασμός  τῆς ἐπετείου τῆς συμπληρώσεως 50ετίας τοῦ Ὁμοσπονδιακοῦ Νόμου ἀναγνωρίσεως τῆς ἐν...

Τήν 27η Φεβρουαρίου ἐ.ἔ. ἔλαβε χώρα στόν Ἱ.Μ.Ν. τῆς Ἁγίας Τριάδος στή Βιέννη παρουσίᾳ τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητας καί Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ὁ ἑορτασμός τῆς ἐπετείου τῆς συμπληρώσεως 50ετίας τοῦ Ὁμοσπονδιακοῦ Νόμου ἀναγνωρίσεως τῆς ἐν Αὐστρίᾳ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, γεγονός πού ἀναμφιβόλως θά καταγραφεῖ στά χρονικά τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως.

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἑορτασμός τῆς ἐπετείου τῆς συμπληρώσεως 50ετίας τοῦ Ὁμοσπονδιακοῦ Νόμου ἀναγνωρίσεως τῆς ἐν...

Καθιέρωση Ἱ.Παρεκκλησίου τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου στή Βιέννη

Διαβᾶστε περισσότερα: Καθιέρωση Ἱ.Παρεκκλησίου τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου στή Βιέννη

Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐπετείου τῆς συμπληρώσεως 50ετίας τοῦ Ὁμοσπονδιακοῦ Νόμου ἀναγνωρίσεως τῆς ἐν Αὐστρίᾳ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότητα καί Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος προέστη τό ἑσπέρας τῆς 27ης Φεβρουαρίου ἐ.ἔ. παρουσίᾳ τοῦ Μακαριωτάτου Πάπα καί Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας κ.κ. Θεοδώρου Β΄, τοῦ Καρδιναλίου Kurt Koch, τοῦ Νούντσιου κ. Peter Stephan Zurbriggen, πλειάδος ὀρθοδόξων καί ρωμαιοκαθολικῶν Ἐπισκόπων καί Κληρικῶν, ἀλλά καί πολυπληθοῦς ἐκκλησιάσματος, τῆς Ἀκολουθίας τῆς πανηγυρικῆς καθιέρωσης τοῦ Ἱ.Παρεκκλησίου τοῦ Ἁγίου Χρυσοστόμου στή Βιέννη.

Διαβᾶστε περισσότερα: Καθιέρωση Ἱ.Παρεκκλησίου τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου στή Βιέννη

Πανορθόδοξος Ἑσπερινός 2018 στή Βιέννη

Διαβᾶστε περισσότερα: Πανορθόδοξος Ἑσπερινός 2018 στή Βιέννη

Τό ἑσπέρας τῆς Α΄ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν τελέστηκε στόν Ἱ.Μ.Ν. τῆς Ἁγίας Τριάδος Πανορθόδοξος Ἑσπερινός προεξάρχοντος τοῦ νέου ρώσου ἐπισκόπου στήν Αὐστρία Antonij Sevrjuk μέ τήν παρουσία πολυπληθοῦς ἐκκλησιάσματος καί πολλῶν Κληρικῶν τῶν καθόλου ὀρθοδόξων ἐκκλησιῶν στή Βιέννη.

Διαβᾶστε περισσότερα: Πανορθόδοξος Ἑσπερινός 2018 στή Βιέννη

EikoGR NEU kl a

 

Ἑορτολόγιο


Καμία εκδήλωση σήμερα!
Previous MonthNext Month
Ιούνιος 2018
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1
2
4
5
6
7
8
11
12
14
15
16
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
Previous MonthNext Month
Ιούνιος 2018
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Linz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Βιντεοθήκη


Εἰσηγήσεις


Τοποθετήσεις


Βιβλιοθήκη


Legetøj og BørnetøjTurtle