Ἑόρτιο Μήνυμα Πάσχα 2016

Πρὸς

τὸνἹερὸνΚλῆρονκαὶτὸΠλήρωμα

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αὐστρίας

καὶ Ἐξαρχίας Οὑγγαρίας

                                                                                                                          

 

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Γιά μιά ἀκόμη χρονιά, μᾶς ἀξιώνει ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ νά εἴμαστε μπροστά στό κενό μνημεῖο τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἕτοιμοι νά μαρτυρήσουμε, μετά ἀπό τό ἑκούσιο Πάθος Του, τήν ἔνδοξη καί σωτήρια γιά ὅλους ἐμᾶς Ἀνάστασή Του.

Ἕνα τάφο πού δέν συμβολίζει τή φθορά καί τό θάνατο, ἀλλά εἶναι πηγή ζωῆς καί ἀφθαρσίας, γιατί μέσα σ’ αὐτόν μπῆκε θυσιαζόμενη ἡ Σταυρωμένη Ἀγάπη, ὁ Κύριος καί Σωτῆρας μας Ἰησοῦς Χριστός.

Διά τῆς Ἀναστάσεως Του ἀποκαλύφθηκε πλήρως ἡ ἔννοια καί ἡ σημασία τοῦ μυστηρίου τῆς Θείας Οἰκονομίας γιά τή σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου, ὅτι ὁ Ἴδιος ὁ Θεός, ὁ Μόνος πού μπορεῖ νά σώσει ἀληθινά, σώζει τόν ἄνθρωπο, αὐτόν πού θέλει τελικά νά σωθεῖ.

Γιά νά μετάσχουμε στήν πραγματικότητα αὐτή οὐσιαστικά, προϋποτίθεται ἡ ἀληθινή μετοχή ὁλόκληρης τῆς ὕπαρξής μας, ὄχι κατά τρόπο ἐπιφανειακό, ἀλλά βιωματικό. Ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία μᾶς προσκαλεῖ νά βιώσομε τό Γεγονός τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ. Νά δοῦμε τόν ἑαυτό μας μέσα σέ αὐτό καί νά βιώσομε στή ζωή καί τήν καθημερινότητά μας τά δῶρα τῆς Ἀναστάσεως. Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ἀποτελεῖ μιά συνεχῆ πρόσκληση καί πρόκληση στον ταραγμένο κόσμο μας, πού συνήθως ἐπαγγέλλεται «ζωή θνήσκουσα», φθορά καί θάνατο.

Πατρικῶς σᾶς προτρέπω καί σᾶς παρακαλῶ νά μήν ἀφήσουμε τήν ἑορτή τῆς Ἀναστάσεως νά περάσει δίπλα μας, χωρίς νά μᾶς ἀγγίξει. Οὔτε νά ἀφήσουμε ἡ χαρά τῆς Ἀναστάσεως νά ὁλοκληρωθεῖ μόνο στή διάρκεια μιᾶς ἡμέρας. Νά ἔχομε τό βίωμα καί τήν πίστη ὅτι ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ἐγγυᾶται καί διασφαλίζει τή δική μας προσωπική Ἀνάσταση.

«Εἰρηνεύετε, μή φοβεῖσθε», ἀδελφοί καί ἀδελφές, τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, ἡ Ἀγάπη τοῦ Σωτῆρος μᾶς ἐλευθέρωσε ἀπό τό θάνατο!

 

Χριστός Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη ὁ Κύριος!

         Μὲ πατρικὴν ἀγάπην καὶ ἀναστασίμους εὐχὰς

Ὁ Μητροπολίτης

Ὁ Αὐστρίας Ἀρσένιος

Ἑορτολόγιο


Καμία εκδήλωση σήμερα!
Previous MonthNext Month
Φεβρουάριος 2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
Previous MonthNext Month
Φεβρουάριος 2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen

Schriftlesung am Sonntag


23.02.2020: Sonntag des Fleischverzichts

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

 Bregenz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Βιντεοθήκη

Legetøj og BørnetøjTurtle