Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Αὐστρίας παρακαλεῖ γιὰ τὴν ὑποστήριξη τοῦ ἔργου της.
Συγχαρητήρια ἐπιστολή τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αὐστρίας πρός τόν νεοεκλεγέντα Μακαριώτατο Πατριάρχη Σερβίας κ. Πορφύριο
Κανόνες ὑγιεινῆς κατὰ τὶς Ἱερὲς Ἀκολουθίες (ἀπὸ 7 Φεβρουαρίου κ.ἑ.)
Μέγας Ἁγιασμὸς τῶν ὑδάτων στὴ λίμνη Μπάλατον καὶ ἑορτὴ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν στὰ σχολεῖα τῆς Οὑγγαρίας
Μήνυμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αὐστρίας ἐν ὄψει τῆς ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Αὐστρίας παρακαλεῖ γιὰ τὴν ὑποστήριξη τοῦ ἔργου της.

Πρὸς τὸ Πλήρωμα 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αὐστρίας

                                                                                                    Βιέννῃ, τῇ 5ῃ Μαρτίου 2021

Ἀγαπητά μου Παιδιά, 

Πρὶν ἀπὸ ἕνα κι ὅλας ἔτος ἡ καθημερινὴ ζωὴ στὴν Αὐστρία, ὅπως καὶ σὲ ὅλη τὴν Οἰκουμένη, ἐπηρεάζεται καὶ ἀλλάζει ἀπὸ μιὰ πολύμορφη κρίση, ἐξ αἰτίας τῆς πανδημίας τοῦ Κορονοϊοῦ. Μὲ ἀκλόνητη ἐμπιστοσύνη στὴ Θεία Χάρη, στὴν Ἀγάπη καὶ στὸ Ἔλεος τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, ἀπὸ τὴν ἔναρξη τῆς κρίσεως ὡς σήμερα, ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Αὐστρίας, στὸ μέτρο τῶν δυνάμεών της, προσπαθεῖ νὰ καλύψει ποιμαντικὲς ἀλλὰ πολὺ συχνὰ καὶ ὑλικὲς ἀνάγκες τῶν ἀνθρώπων. «Πεπληρωμένοι καρπῶν δικαιοσύνης τῶν διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἰς δόξαν καὶ ἔπαινον Θεοῦ» (Φιλ. 1,11), θεωροῦμε ὅτι  αὐτὴ εἶναι ἡ ἀποστολή μας. Στὸ ἴδιο πλαίσιο, πολλαπλασιάσαμε ἀπὸ τὸ παρελθὸν ἔτος, κυρίως στὴ Βιέννη, τὴν τέλεση Θείων Λειτουργιῶν, ὥστε νὰ συμμετέχουν ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότεροι πιστοί. Οἱ κληρικοὶ τῆς Μητροπόλεως εἶναι πάντοτε προσωπικά, τηλεφωνικά ἢ μέσω ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου διαθέσιμοι γιὰ νὰ προσφέρουν ποιμαντικὲς ὑπηρεσίες καὶ στήριξη κατὰ τὶς δύσκολες αὐτὲς περιστάσεις. 

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Αὐστρίας παρακαλεῖ γιὰ τὴν ὑποστήριξη τοῦ ἔργου της.

Συγχαρητήρια ἐπιστολή τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αὐστρίας πρός τόν νεοεκλεγέντα Μακαριώτατο Πατριάρχη Σερβίας κ. Πορφύριο

Διαβᾶστε περισσότερα: Συγχαρητήρια ἐπιστολή τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αὐστρίας πρός τόν νεοεκλεγέντα Μακαριώτατο...

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας καὶ Ἔξαρχος Οὑγγαρίας καὶ Μεσευρώπης κ. Ἀρσένιος πληροφορηθεὶς τὸ ἀποτέλεσμα τῆς πατριαρχικῆς ἐκλογῆς εἰς τὴν Σερβικὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησία ἐν Βελιγραδίῳ, συνεχάρη ἐκ καρδίας τὸν νεοεκλεγέντα Πατριάρχην κύριον Πορφύριον.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης ἐξεθείασε τὴν πνευματικότητα τοῦ ἐκλεγέντος καὶ τὸ ποιμαντικό του ἔργο ὡς Μητροπολίτου Ζάγκρεμπ καὶ Λουμπλιάνας καθὼς καὶ τὸ ἐπιδειχθὲν ὑπ΄αὐτοῦ πνεῦμα συμφιλιώσεως πρὸς θεραπείαν τῶν διαιρέσεων. Ὑπογράμμισε τὴν εὐρεῖα μόρφωσή του καθὼς καὶ τὴν μεγάλη ἀγάπη του πρὸς τοὺς ἀνθρώπους ἀνεξαρτήτως καταγωγῆς καὶ θρησκευτικῆς ὁμολογίας. Ἡ γνώση πολλῶν γλωσσῶν, προσέθεσε, εἶναι πλεονέκτημα τοῦ νέου Πατριάρχου τῆς Σερβίας γιὰ τὴ συμμετοχὴ σὲ συνομιλίες καὶ δημιουργία γεφυρῶν ἐπικοινωνίας παγκοσμίως, καθὼς ἡ Οἰκουμένη συγκλονίζεται ἀπὸ ποικίλες κρίσεις καὶ τὴν πρόσφατο πανδημία. Ὁ Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος εὐχήθηκε πρὸς τὸν Πατριάρχην τῆς Σερβικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας κ. Πορφύριον πλουσία τὴν θεία εὐλογία καὶ συμπαράσταση, ὥστε μὲ σοφία καὶ δύναμη νὰ καλλιεργεῖ εὐδοκίμως τὸν Ἀμπελῶνα τοῦ Κυρίου καὶ νὰ συμβάλλει, σὲ πανορθόδοξο ἀλλὰ καὶ σὲ τοπικό ἐπίπεδο,στὴν ἑνότητα ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν.

Ἑορτασμὸς τῆς Παγκοσμίου Ἡμέρας Ἑλληνικῆς Γλώσσης

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἑορτασμὸς τῆς Παγκοσμίου Ἡμέρας Ἑλληνικῆς Γλώσσης

Μὲ ἀφορμὴ τὸν ἑορτασμὸ τῆς Παγκοσμίου Ἡμέρας Ἑλληνικῆς Γλώσσης σᾶς ἀποστέλλουμε τοὺς χαιρετισμοὺς τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου καὶ τῆς Ἐξοχωτάτης Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος στὴν Αὐστρία κ. Αἰκατερίνης Κόϊκα

Θὰ βρεῖτε ἐπίσης δύο link ἀπὸ τὸ κανάλι YouTube τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αὐστρίας μὲ ἀφιερώματα τῶν μαθητῶν τῆς Ἑλληνικῆς Ἐθνικῆς Σχολῆς Βιέννης γιὰ νὰ τιμήσουν τὴν ἡμέρα αὐτή.

«Τό Ἄξιον Ἐστί» Ψαλμός Β΄, Οδυσσέας Ελύτης

Γιατί μαθαίνω ελληνικά;

Κανόνες ὑγιεινῆς κατὰ τὶς Ἱερὲς Ἀκολουθίες (ἀπὸ 7 Φεβρουαρίου κ.ἑ.)

Διαβᾶστε περισσότερα: Κανόνες ὑγιεινῆς κατὰ τὶς Ἱερὲς Ἀκολουθίες (ἀπὸ 7 Φεβρουαρίου κ.ἑ.)

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Αὐστρίας σὲ συνεννόηση μὲ τὶς ἀρμόδιες αὐστριακὲς ἀρχές, γνωστοποιεῖ ὅτι ἀπὸ τῆς7ης Φεβρουαρίου 2021 θὰ εἶναι δυνατὴ ἡ προσέλευση πιστῶν στὶς Ἱερὲς Ἀκολουθίες μὲ τήρηση ὅλων τῶν προβλεπομένων ἀπὸ τὶς σχετικὲς διατάξεις μέτρων γιὰ τὴν προστασία τῆς ὑγείας καὶ τῆς τάξεως. Παρακαλοῦνται οἱ ἐπιθυμοῦντες νὰ συμμετέχουν νὰ δηλώνουν τὴν πρόθεσἠ τους στὴ Γραμματεία τῆς Μητροπόλεως ἢ στοὺς ὑπευθύνους Ἱερεῖς τῶν Ἐνοριῶν.
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος ἐκφράζει τὴ χαρά του γιὰ τὸ ὅτι θὰ εἶναι δυνατὸν μεγαλύτερος ἀριθμὸς πιστῶν νὰ προσέρχεται στοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς , νὰ λαμβάνει μέρος στὴ Θεία Λειτουργία καὶ νὰ κοινωνεῖ τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων. Παράλληλα παρακαλεῖ νὰ συνεχίσωμε καθημερινὰ τὴν μεταξύ μας στήριξη καὶ φροντίδα μὲ ἀγάπη καὶ ὑπομονή. Τέλος προτρέπει νὰ μείνωμε ὄλοι ἑνωμένοι μέσω τῆς προσευχῆς ποὺ ἀπευθύνει καθἐνας προσωπικὰ πρὸς τὸν Κύριο καὶ ὅλοι μαζὶ στὶς 20.00, κάθε βράδυ.

Μέγας Ἁγιασμὸς τῶν ὑδάτων στὴ λίμνη Μπάλατον καὶ ἑορτὴ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν στὰ σχολεῖα τῆς Οὑγγαρίας

Διαβᾶστε περισσότερα: Μέγας Ἁγιασμὸς τῶν ὑδάτων στὴ λίμνη Μπάλατον καὶ ἑορτὴ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν στὰ σχολεῖα τῆς ΟὑγγαρίαςΣτὴν πρόσφατη ποιμαντικὴ ἐπίσκεψή του στὴν Οὑγγαρία ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Αὐστρίας καὶ Ἔξαρχος Οὑγγαρίας κ. Ἀρσένιος, στὶς 30 Ἰανουαρίου 2021, προέστη τῆς θείας Λειτουργίας στὸν παραχωρηθέντα ρωμαιοκαθολικὸ ναὸ Magyarok Nagyasszonya στὸ Keszthely, εὐλόγησε τὰ ὕδατα τῆς λίμνης Μπάλατον καὶ παρέστη στὴ σχολικὴ ἑορτὴ γιὰ τοὺς Τρεῖς Ἱεράρχες στὸ σχολεῖο τῆς Ἐξαρχίας στὸ Keszthely.

Διαβᾶστε περισσότερα: Μέγας Ἁγιασμὸς τῶν ὑδάτων στὴ λίμνη Μπάλατον καὶ ἑορτὴ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν στὰ σχολεῖα τῆς Οὑγγαρίας

Μήνυμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αὐστρίας ἐν ὄψει τῆς ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν

Διαβᾶστε περισσότερα: Μήνυμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αὐστρίας ἐν ὄψει τῆς ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Ἐπικοινωνῶ μαζί σας σήμερα, γιατὶ ἡ Ἐκκλησία μας ἔχει ὁρίσει στὶς 30 Ἰανουαρίου νὰ ἑορτάζονται μαζὶ οἱ τρεῖς  Ἅγιοι Πατέρες καὶ Οἰκουμενικοὶ Διδάσκαλοι: Ὁ Ἅγιος Βασίλειος ὁ Μέγας, ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος καὶ ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος. Καὶ οἱ τρεῖς ἔζησαν κατὰ τὸν 4ο αἰῶνα, 16 ἑκατοντάδες χρόνια πρὶν ἀπὸ μᾶς. Ξεκίνησαν τὴ ζωή τους μέσα σὲ χριστιανικὲς οἰκογένειες. Ταξίδεψαν καὶ μορφώθηκαν σὲ περίφημα σχολεῖα καὶ πανεπιστήμια  καὶ γνώρισαν διασήμους δασκάλους καὶ πολιτικοὺς ἄρχοντες. Ἡ Ἑλληνικὴ Παιδεία, σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς τοῦ ἐπιστητοῦ, ἔγινε κτῆμα τους. Προτιμοῦσαν ὅμως, σὲ ὅλα τὰ θέματα νὰ διαλέγουν ὅ,τι ἦταν καλὸ καὶ τοὺς βοηθοῦσε νὰ μείνουν ἀκέραιοι ἄνθρωποι. Γι᾽ αὐτὸ καὶ παρόλο ποὺ στὴν ἐποχή τους ἰδεολογίες, θρησκεῖες καὶ τρόπος ζωῆς ἦταν σὲ σύγχυση, ἐκεῖνοι διέκριναν τὴν μόνη Ἀλήθεια καὶ ἀκολούθησαν τὸ μοναδικὸ Δρόμο ποὺ ὁδηγεῖ στὴν πραγματικὴ Ζωή: Ἔδωσαν ὅλο τους τὸ εἶναι, τὴν ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα τους στὸν Ἰησοῦ Χριστό. Ἔγιναν καὶ παραμένουν μαζὶ μὲ μυριάδες ἄλλους Ἁγίους, μέχρι σήμερα, μέσα στὴν Ἐκκλησία, συνεργοὶ τοῦ Κυρίου μας στὸ ἔργο τῆς Σωτηρίας τοῦ κόσμου καὶ τῶν ἀνθρώπων ἀπὸ τὴν φθορὰ καὶ τὸν θάνατο.

Διαβᾶστε περισσότερα: Μήνυμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αὐστρίας ἐν ὄψει τῆς ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν

Κυριακή ΙΔ΄Λουκᾶ στήν Βουδαπέστη

Διαβᾶστε περισσότερα: Κυριακή ΙΔ΄Λουκᾶ στήν Βουδαπέστη

Στό πλαίσιο τῆς ποιμαντικῆς του ἐπίσκεψης στήν Ἐξαρχία τῆς Οὑγγαρίας ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας, Ἔξαρχος Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κ. Ἀρσένιος, προέστη τήν Κυριακή 24 Ἰανουαρίου 2021 στό Ἱ.Παρεκκλήσιον τῶν Ἁγίων Ἱεροθέου καί Στεφάνου στήν Βουδαπέστη τῆς Θείας Λειτουργίας  πλαισιούμενος ὑπό τῶν Πρεσβυτέρων Γρηγορίου Nácsinák καί Ἰωσήφ Ötvös, καί τοῦ Ἀρχιδιακόνου Μαξίμου Rudko παρουσίᾳ περιορισμένου ἀριθμοῦ πιστῶν ἐξαιτίας τῶν περιοριστικῶν μέτρων γιά τήν διασπορά τῆς πανδημίας τοῦ νέου κορωνοϊοῦ.

Διαβᾶστε περισσότερα: Κυριακή ΙΔ΄Λουκᾶ στήν Βουδαπέστη

Χειροτονία Διακόνου στήν Ἐξαρχία τῆς Οὑγγαρίας

Διαβᾶστε περισσότερα: Χειροτονία Διακόνου στήν Ἐξαρχία τῆς Οὑγγαρίας

Τό Σάββατο 23 Ἰανουαρίου 2021 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας, Ἔξαρχος Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κ. Ἀρσένιος, πλαισιούμενος ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀπαμείας κ. Παϊσίου καί τῶν Πατέρων πού διακονοῦν τήν Ἐξαρχία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου στήν Οὑγγαρία, ἐτέλεσε στόν Ἱ.Ν. τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Beloiannisz κατά τή διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας τήν εἰς Διάκονον χειροτονία τοῦ π. Zsolt Füzesi, ὁ ὁποῖος προηγουμένως μετά τό πέρας τοῦ Ὄρθρου εἶχε χειροθετηθεῖ ἀπό τόν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Ἀπαμείας σέ Ὑποδιάκονο.

Διαβᾶστε περισσότερα: Χειροτονία Διακόνου στήν Ἐξαρχία τῆς Οὑγγαρίας

Ἐκδημία τοῦ Erich Leitenberger

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἐκδημία τοῦ Erich Leitenberger

Ἡ Ἱερά Μητρόπολη Αὐστρίας ἐκφράζει τήν βαθύτατη θλίψη της γιά τήν ἀπώλεια τοῦ Καθηγητοῦ Erich Leitenberger, ὁ ὁποῖος ἦταν ἕνας ἀπό τούς πρωτεργάτες τῆς Οἰκουμενικῆς Κίνησης καί ὑποστηρικτής τῆς Ὀρθοδοξίας. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας, Ἔξαρχος Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κ. Ἀρσένιος σέ σχετική του δήλωση στό γνωστό πρακτορεῖο εἰδήσεων Kath Press σημείωσε, ὅτι ὁ ἀποθανῶν ὑπῆρξε σπουδαιοτάτη προσωπικότητα κι ὅτι ἀπό τήν πρώτη στιγμή τῆς ἐνθρόνισής του στήν Αὐστρία κατά τό ἔτος 2011 τοῦ προσέφερε ἁπλόχερα τήν στήριξη καί τήν βοήθειά του. Ἐπίσης τόνισε, ὅτι ὑπῆρξε σημαντικός φίλος τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως μέ μεγάλη προσφορά καί δράση στό πλαίσιο τῆς ἀποκατάστασης τῆς ἑνότητας τῶν χριστιανῶν, γιά τήν ὁποία, παρότι εὐλαβής ρωμαιοκαθολικός χριστιανός, ἀγωνίστηκε μέ πάθος ἀντιμετωπίζοντας πάντοτε μέ σεβασμό καί ἀπόλυτη εἰλικρίνεια τίς λοιπές ὁμολογίες.

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἐκδημία τοῦ Erich Leitenberger

Ἑορτολόγιο


Καμία εκδήλωση σήμερα!
Previous MonthNext Month
Μάρτιος 2021
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
13
16
17
18
22
23
24
27
29
30
31
Previous MonthNext Month
Μάρτιος 2021
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen


7. März 2021: Sonntag des Fleischverzichts

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Innsbruck καὶ Kufstein

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

 Bregenz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Τοποθετήσεις

Legetøj og BørnetøjTurtle