Ἐπίσκεψη Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αὐστρίας στήν Τσεχία
Ἑορτή τῆς Ἐνορίας τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης στό Beloiannisz τῆς Οὑγγαρίας
Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στήν Ἱ.Μ. τῆς Ἁγίας Σκέπης
Ἀναστάσιμη μαθητική Θεία Λειτουργία καί μνήμη τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στή Βιέννη τήν Δευτέρα τῆς Διακαινησίμου 2019
Ἡ Μεγάλη Νύχτα τῶν Ἐκκλησιῶν στή Βιέννη

Χριστός Ἀνέστη καί ζωή πολιτεύεται!

Διαβᾶστε περισσότερα: Χριστός Ἀνέστη καί ζωή πολιτεύεται!

Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Ἑβδομάδα, ὅπως καί ἡ ἑορτή τοῦ Πάσχα ἔλαβαν κι ἐφέτος χώρα μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα καί κατάνυξη στίς καθόλου Ἐνορίες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αὐστρίας, στήν Ἱ. Μονή τῆς Ἁγίας Σκέπης ἐν Zicksee, ἀλλά καί στίς Ἐνορίες τῆς Ἐξαρχίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου στήν Οὑγγαρία.

Διαβᾶστε περισσότερα: Χριστός Ἀνέστη καί ζωή πολιτεύεται!

Πατριαρχική Απόδειξις επί τω Αγίω Πάσχα 2019

Διαβᾶστε περισσότερα: Πατριαρχική Απόδειξις επί τω Αγίω Πάσχα 2019

«Ὁ βίος τῶν Χριστιανῶν σὲ ὅλες του τὶς πτυχὲς δονεῖται ἀπό τὴν νίκην τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ ἐπί τοῦ θανάτου καὶ ἀπὸ τὴν προσδοκίαν τῆς αἰωνίου Βασιλείας Του», γράφει ἡ Α.Θ.Π., ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος εἰς τὴν ἐφετινὴν Πατριαρχικὴν Ἀπόδειξιν ἐπὶ τῷ Ἁγίῳ Πάσχᾳ. Ἡ ἐμπειρία τῆς Ἀναστάσεως ἀνήκει εἰς τὸν πυρῆνα τῆς ταυτότητας τῶν Ὀρθοδόξων διότι «ἑορτάζομεν τὴν Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου ὄχι μόνον κατὰ τὸ Ἅγιον Πάσχα καὶ τὴν πασχάλιον περίοδον, ἀλλὰ κάθε Κυριακὴν καὶ εἰς κάθε Θείαν Λειτουργίαν, ἡ ὁποία εἶναι πάντοτε ὁλόφωτος πανήγυρις». Ὁ πόθος τῆς αἰωνιότητας δὲν καλύπτεται μὲ ἐπίγεια ἀγαθά, γράφει  στὸν ἐπίκαιρο λόγο του ὁ Πατριάρχης, «δὲν ἱκανοποιεῖται μὲ τὴν παράτασιν τῆς ζωῆς μας καὶ μὲ ὑποσχέσεις ψευδῶν παραδείσων...Ἡ Ὀρθοδοξία προσφέρει εἰς τὸν σύγχρονον λογοκρατούμενον ἄνθρωπον τὴν Ἀλήθειαν τοῦ σωτηριώδους Εὐαγγελίου τῆς Ἀναστάσεως».

Συνεχίζοντας τὶς πατρικὲς σκέψεις του, ὁ προκαθήμενος τῆς Ὀρθοδοξίας τονίζει ὅτι τὸ Πάσχα δὲν εἶναι ἁπλῶς ἡ μεγαλύτερη ἑορτὴ καὶ πανήγυρις τῶν Ὀρθοδόξων ἀλλὰ «Ἀνάστασις εἶναι ὅλη ἡ πίστις, σύνολος ἡ ἐκκλησιαστικὴ ζωή, ὁλόκληρος ὁ πολιτισμός τῆς Ὀρθοδοξίας, ἡ ἀνεξάντλητος πηγή, ἐκ τῆς ὁποίας ἀντλεῖ καὶ τρέφεται ἡ ἑσχατολογικὴ ὁρμὴ τῆς ὀρθοδόξου βιοτῆς καὶ μαρτυρίας».

Διαβᾶστε περισσότερα ἐδῶ.

Πασχάλιον Μήνυμα τοῦ Μητροπολίτου Αὐστρίας

Διαβᾶστε περισσότερα: Πασχάλιον Μήνυμα τοῦ Μητροπολίτου Αὐστρίας

Μὲ τὴ σημερινὴ ἑορτὴ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου δίδεται γιὰ μιὰ ἀκόμη φορὰ σὲ ὅλους τοὺς πιστοὺς «ἡ εὐκαιρία νὰ καταλάβουμε, νὰ πιστέψουμε βαθειὰ ὅτι ὁ Χριστός μας, ποὺ εἶναι τὸ Φῶς τοῦ κόσμου, ἀναστήθηκε ἀπὸ τοὺς νεκροὺς καὶ νίκησε τὸν ᾍδη, τὸ θάνατο, τὸν διάβολο καὶ τὴν ἁμαρτία», γράφει στὸ ἐφετινὸ πασχάλιο μήνυμά του  ὁ Μητροπολίτης Ἀρσένιος. Ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς, ἀπὸ ἀγάπη γιὰ τὸν ἄνθρωπο, τὸ πλάσμα Του, ἀνέβηκε στὸ Σταυρό, κατέβηκε στὸν ᾌδη καὶ τὸν συνέτριψε, «γιὰ νὰ μποροῦμε νὰ ζήσουμε αἰώνια μαζί Του, χωρὶς λύπη καὶ φόβο. Γιὰ νὰ μποροῦμε νὰ φωτισθοῦμε καὶ νὰ γίνουμε κι ἐμεῖς φῶς, «φῶς Χριστοῦ», μέσα στὶς κοινωνίες τοῦ κόσμου ποὺ διψοῦν γιὰ τὸ φῶς καὶ τὴν Ἀλήθεια».

Ὁ Μητροπολίτης Ἀρσένιος τονίζει συνεχίζοντας ὅτι ὁ Χριστὸς «μᾶς καλεῖ Σὲ μιὰ καινούρια, ἀνακαινισμένη, φωτεινὴ ζωὴ. Ἂν δώσουμε τὴ συγκατάθεσή μας, νέα αὐτὴ ζωὴ εἶναι μιὰ πραγματικότητα ποὺ Ἐκεῖνος μᾶς δωρίζει πλουσιοπάροχα μέσα στὴν Ἐκκλησία Του, μὲ πατρικὴ στοργὴ καὶ ἀπύθμενη  ἀγάπη, γιὰ νὰ μποροῦμε αἰώνια, ἤδη ἀπὸ τώρα, νὰ ζοῦμε μαζί Του, μέσα στὸ Φῶς τῆς Θείας Παρουσίας Του».

Διαβᾶστε περισσότερα ἐδῶ.

“Φῶς ἐκ φωτός”

Διαβᾶστε περισσότερα: “Φῶς ἐκ φωτός”
Μητροπολίτου Αὐστρίας καὶ ἐξάρχου Οὑγγαρίας καὶ Μεσευρώπης κ. Ἀρσενίου

Ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ, τοῦ ὁποίου τὴν Ἀνάσταση θὰ ἀξιωθοῦμε νὰ ἑορτάσουμε εἶναι ὄχι μόνο ὁ δημιουργὸς τοῦ φυσικοῦ φωτὸς ἀλλὰ εἶναι ὁ ἴδιος“τὸ φῶς τοῦ κόσμου”. Ὁ ἅγιος Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης, Μαθητὴς τοῦ Κυρίου καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς Θεολόγους τῆς Ἐκκλησίας, ἀρχίζοντας τὸ κείμενο τοῦ Εὐαγγελίου, ἐπεκτείνει ἐπὶ τὸ θεολογικὸτερον τὴν σχετικὴ ἀναφορὰ στὸ βιβλίο τῆς Γενέσεως καὶ διακηρύσσει : “Ἐν ἀρχὴ ἦν ὁ Λόγος...Πάντα δι΄αὐτοῦ ἐγένετο”. Αὐτὸς εἶναι τὸ “τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, ὃ φωτίζει πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον”.[1] Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος μᾶς βεβαιώνει ὅτι  ὁ Θεὸς “ὁποῖος εἶπε μέσα ἀπὸ τὸ σκοτάδι νὰ λάμψει φῶς[2] στὴ φυσικὴ δημιουργία, Αὐτὸς ὁ ἴδιος “ἔλαμψε μέσα στὶς καρδιές μας καὶ μᾶς φώτισε νὰ γνωρίσουμε τὴν δόξα Του στὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ”.[3]

Διαβᾶστε περισσότερα: “Φῶς ἐκ φωτός”

Κυριακή τῶν Βαΐων 2019 στή Βιέννη

Διαβᾶστε περισσότερα: Κυριακή τῶν Βαΐων 2019 στή Βιέννη

Τήν Κυριακή τῶν Βαΐων, ἤτοι στίς 21 Ἀπριλίου ἐ.ἔ., ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας, Ὑπέρτιμος καί Ἔξαρχος Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κ. Ἀρσένιος προέστη στόν λαμπροστόλιστο μέ βάϊα φοινίκων Ἱ.Ν. Ἁγίου Γεωργίου στή Βιέννη τῆς Θείας Λειτουργίας πλαισιούμενος ὑπό τοῦ Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου καί Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Ἰωάννου Νικολίτση, τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Ἀλεξάνδρου Lapin καί τοῦ Ἀρχιδιακόνου Μαξίμου Rudko.

Διαβᾶστε περισσότερα: Κυριακή τῶν Βαΐων 2019 στή Βιέννη

Ποιμαντική ἐπίσκεψη τοῦ Σεβασμιωτάτου στήν Ἐνορία εἰς Traiskirchen

Διαβᾶστε περισσότερα: Ποιμαντική ἐπίσκεψη τοῦ Σεβασμιωτάτου στήν Ἐνορία εἰς Traiskirchen

Τήν Ε΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν ἐ.ἔ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας, Ἔξαρχος Οὑγγαρρίας καί Μεσευρώπης κ. Ἀρσένιος ἐπισκέφθηκε τήν Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Νικολάου εἰς  Traiskirchen καί προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας πλαισιούμενος ἀπό τόν Ἐφημέριο αὐτῆς Πρεσβύτερο Sladjan Vasic καί τόν Ἀρχιδιάκονο Μάξιμο Rudko παρουσίᾳ δεκάδων πιστῶν.

Διαβᾶστε περισσότερα: Ποιμαντική ἐπίσκεψη τοῦ Σεβασμιωτάτου στήν Ἐνορία εἰς Traiskirchen

Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως στήν Ἱ.Μ. Αὐστρίας

Διαβᾶστε περισσότερα: Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως στήν Ἱ.Μ. Αὐστρίας

Τήν Κυριακή 31 Μαρτίου 2019, ἤτοι τήν Γ΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας, Ἔξαρχος Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κ. Ἀρσένιος, προέστη στόν Ἱ.Ν. τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Βιέννης τῆς Θείας Λειτουργίας πλαισιούμενος ἀπό τόν Γενικό Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο καί Πρωτοπρεσβύτερο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Ἰωάννη Νικολίτση, τόν Πρωτοπρεσβύτερο Ἀλέξανδρο Lapin καί τόν Ἀρχιδιάκονο Μάξιμο Rudko παρουσίᾳ πλήθους πιστῶν, οἱ ὁποῖοι προσῆλθαν ἐν τῷ μέσῳ τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς γιά νά προσκυνήσουν τόν τίμιο καί ζωοποιό Σταυρό τοῦ Κυρίου μας, νά ἁγιαστοῦν ἀπό τήν χάρη του καί νά ἐνισχυθοῦν στήν προσπάθειά τους ν᾽ ἀνταπεξέλθουν στόν πνευματικό ἀγῶνα τῆς περιόδου αὐτῆς.

Διαβᾶστε περισσότερα: Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως στήν Ἱ.Μ. Αὐστρίας

Συνάντηση γνωριμίας ὀρθοδόξου Νεολαίας στη Βιέννη

Διαβᾶστε περισσότερα: Συνάντηση γνωριμίας ὀρθοδόξου Νεολαίας στη Βιέννη

Το Σάββατο 30 Μαρτίου ἐ.ἔ. πραγματώθηκε στή Βιέννη ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αὐστρίας μία ἰδιαίτερη συνάντηση τῆς ὀρθοδόξου Νεολαίας μας, στήν ὁποία συμμετεῖχαν δεκάδες νέες καί νέοι ἀπό διαφορετικές ὀρθόδοξες Ἐνορίες τοῦ καθόλου κρατιδίου τῆς Βιέννης.

Διαβᾶστε περισσότερα: Συνάντηση γνωριμίας ὀρθοδόξου Νεολαίας στη Βιέννη

Ὁ ἑορτασμός τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί τῆς Ἐθνικῆς Ἐπετείου τῆς 25ης Μαρτίου 1821 στήν Ἱερά Μητρόπολη Αὐστρίας καί στήν Ἐξαρχία τῆς Οὑγγαρίας

Διαβᾶστε περισσότερα: Ὁ ἑορτασμός τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί τῆς Ἐθνικῆς Ἐπετείου τῆς 25ης Μαρτίου 1821 στήν Ἱερά...

Μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα ἑορτάστηκε κι ἐφέτος ὁ Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου κι ἡ Ἐθνική Ἐπέτειος τῆς 25ης Μαρτίου τοῦ 1821. Ἡ ἀπαρχή τῶν ἐκδηλώσεων ἔγινε τό Σάββατο 23 Μαρτίου ἐ.ἔ. μέ τήν σχολική ἑορτή τῆς Ἐθνικῆς Σχολῆς τῆς Βιέννης. Διδάσκοντες, διδασκόμενοι, γονεῖς καί κηδεμόνες συγκεντρώθηκαν στόν Ἱ.Μ.Ν. τῆς Ἁγίας Τριάδος κι ἔγιναν κοινωνοί τῶν μηνυμάτων τῆς διπλῆς ἑορτῆς μέσα ἀπό τό θέατρο, τό τραγούδι, τήν ποίηση καί τούς παραδοσιακούς χορούς.

Διαβᾶστε περισσότερα: Ὁ ἑορτασμός τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί τῆς Ἐθνικῆς Ἐπετείου τῆς 25ης Μαρτίου 1821 στήν Ἱερά...

Ἑορτολόγιο


Καμία εκδήλωση σήμερα!
Previous MonthNext Month
Ιούνιος 2019
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
3
4
7
10
11
12
13
14
18
19
20
21
24
25
26
27
28
Previous MonthNext Month
Ιούνιος 2019
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen:
Schriftlesung am Sonntag

16.06.2019: Pfingstsonntag

Schriftlesungen-Archiv

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Βιντεοθήκη


Εἰσηγήσεις


Τοποθετήσεις


Βιβλιοθήκη


Legetøj og BørnetøjTurtle