Ἐκδημία τοῦ Πατριάρχου τῆς Σερβικῆς Ἐκκλησίας κυροῦ Εἰρηναίου
Μνήμη τοῦ Ὁσίου Ἀρσενίου τοῦ Καππαδόκου καί Ὀνομαστήρια τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αὐστρίας εἰς Βιέννην
Ποιμαντική ἐπίσκεψη στήν Ἐξαρχία τῆς Οὑγγαρίας
Μνήμη τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ εἰς Graz
Δήλωση τῆς Α. Σ. τοῦ Μητροπολίτου Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου γιὰ τὶς ἐπιθέσεις τῆς 2ας Νοεμβρίου 2020 στὴ Βιέννη

Ἐκδημία τοῦ Πατριάρχου τῆς Σερβικῆς Ἐκκλησίας κυροῦ Εἰρηναίου

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἐκδημία τοῦ Πατριάρχου τῆς Σερβικῆς Ἐκκλησίας κυροῦ Εἰρηναίου

Ἡ Ἱερά Μητρόπολη Αὐστρίας διά τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου της κ. Ἀρσενίου ἐκφράζει τήν θλίψη καί τά θερμά συλλυπητήριά της πρός τόν Κλῆρο καί τό καθόλου Ποίμνιο τῆς Σερβικῆς Ἐκκλησίας γιά τόν ἀδόκητο χαμό τοῦ χαρισματικοῦ Προκαθημένου αὐτῆς.

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἐκδημία τοῦ Πατριάρχου τῆς Σερβικῆς Ἐκκλησίας κυροῦ Εἰρηναίου

Πλαίσιο κανόνων γιὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴ καὶ λειτουργικὴ ζωὴ κατὰ τὴ διάρκεια ἰσχύος τῶν περιοριστικῶν μέτρων

Διαβᾶστε περισσότερα: Πλαίσιο κανόνων γιὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴ καὶ λειτουργικὴ ζωὴ κατὰ τὴ διάρκεια ἰσχύος τῶν...

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Αὐστρίας γνωστοποιεῖ στοὺς ἐνδιαφερομένους ὅτι κατὰ τὴ διάρκεια ἰσχύος τῶν περιοριστικῶν μέτρων (17 Νοεμβρίου - 6 Δεκεμβρίου 2020) θὰ τηροῦνται οἱ ἀκόλουθες ὁδηγίες σὲ ὅλες τὶς ἐνορίες καὶ ὅλους τοὺς Ἱεροὺς Ναούς της.

  • - Τήρηση τῶν κανόνων ὑγιεινῆς ποὺ ἰσχύουν σήμερα.
  • - Τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας κατὰ τὸ λειτουργικὸ πρόγραμμα ἀλλὰ χωρὶς προσέλευση πιστῶν. Στοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς θὰ παρευρίσκεται ὁ μικρότερος δυνατὸς ἀριθμὸς προσώπων.
  • - Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία θὰ μεταδίδεται τὴν Κυριακὴ ζωντανά, ἀπὸ τὸ γνωστὸ δίαυλο Youtube τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Αὐστρίας στις 8 π.μ. Οἱ Χριστιανοὶ καλοῦνται νὰ παρακολουθοῦν καὶ νὰ συμπροσεύχονται ἀπὸ τὸ σπίτι. 
  • - Οἱ Ἱεροὶ Ναοὶ παραμένουν ἀνοικτοὶ γιὰ τοὺς πιστούς μετὰ τὸ πέρας τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν, γιὰ προσωπικὴ προσευχὴ καὶ πνευματικὴ καθοδήγηση. Κατὰ τὴν παραμονὴ στὸ χῶρο ἰσχύουν τὰ γνωστὰ μέτρα ὑγιεινῆς.
  • - Ἱερὰ Μυστήρια Βαπτίσεως καὶ Γάμου δὲν θὰ τελοῦνται.
  • - Κατὰ τὴν Ἱερὰ Ἀκολουθία τῆς Κηδείας ἐπιτρέπεται ἡ παρουσία πενήντα (50) προσώπων, τηρουμένων τῶν κανόνων ὑγιεινῆς.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος παροτρύνει τοὺς πιστοὺς νὰ ἐντείνουν τὶς προσευχές τους πρὸς τὸν Τριαδικὸ Θεὸ ὑπὲρ ἀποκαταστάσεως τῆς ὑγείας τῶν ἀσθενούντων καὶ ἐνισχύσεως τῶν ἰατρῶν, τοῦ νοσηλευτικοῦ προσωπικοῦ καὶ ὅλων τῶν συναθρώπων μας. Παρακαλεῖ ἐπίσης νὰ συνεχισθεῖ ἡ συμπροσευχὴ κάθε βράδυ στὶς 20.00, ὥστε, παρὰ τὴν ἀπόσταση, νὰ παραμείνουμε καὶ πάλι ἑνωμένοι κατὰ τὴ δύσκολη αὐτὴ περίοδο τῶν περιορισμῶν. Διαβεβαιοῖ τοὺς πιστοὺς ὅτι ἡ Ἐκκλησία θὰ δέεται καθημερινὰ πρὸς τὸν Κύριο, οἱ Ἱερεῖς θὰ τελοῦν τὶς Ἱερὲς Ἀκολουθίες καὶ θὰ ἀναπέμπουν ἱκετήριες δεήσεις πρὸ τῶν Ἁγίων Εἰκόνων καὶ τῶν Ἱερῶν λειψάνων γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ λαοῦ καὶ τὸ τέλος τῆς πανδημίας. Ἂς ὑψώνεται „ὡς θυμίαμα ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ“ καὶ ἡ προσευχή τῶν πιστῶν ἀπὸ τὰ σπίτια τους, ὥστε μὲ τὴ βοήθειά Του νὰ εὐοδωθοῦν οἱ κοινὲς προσπάθειες καὶ νὰ ἀντιμετωπισθοῦν ἀκόμη μιὰ φορὰ μὲ ἐπιτυχία οἱ νέες προκλήσεις τῶν καιρῶν.

Μνήμη τοῦ Ὁσίου Ἀρσενίου τοῦ Καππαδόκου καί Ὀνομαστήρια τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αὐστρίας εἰς Βιέννην

Διαβᾶστε περισσότερα: Μνήμη τοῦ Ὁσίου Ἀρσενίου τοῦ Καππαδόκου καί Ὀνομαστήρια τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αὐστρίας...

Τήν 10η Νοεμβρίου ἐ.ἔ. τελέσθηκε στόν Ἱ.Μ. Ναό τῆς Ἁγίας Τριάδος μέ ἐκκλησιαστική λαμπρότητα πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς μνήμης τοῦ Ὁσίου καί Θεοφόρου Πατρός ἡμῶν Ἀρσενίου τοῦ Καππαδόκου, ἡμέρα κατά τήν ὁποία ἄγει τά Ὀνομαστήριά του κι ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας, Ἔξαρχος Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κ. Ἀρσένιος. 

Διαβᾶστε περισσότερα: Μνήμη τοῦ Ὁσίου Ἀρσενίου τοῦ Καππαδόκου καί Ὀνομαστήρια τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αὐστρίας...

Ποιμαντική ἐπίσκεψη στήν Ἐξαρχία τῆς Οὑγγαρίας

Διαβᾶστε περισσότερα: Ποιμαντική ἐπίσκεψη στήν Ἐξαρχία τῆς Οὑγγαρίας

Τήν 7ην καί 8ην Νοεμβρίου 2020 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας, Ἔξαρχος Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κ. Ἀρσένιος, ἐπισκέφθηκε συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀπαμείας τήν Ἐξαρχία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου στήν Οὑγγαρία. Τό ἑσπέρας τῆς 7ης Νοεμβρίου χοροστάστησε στό Ἱ.Παρεκκλήσιον τῶν Ἁγίων Ἱεροθέου καί Στεφάνου στή Βουδαπέστη στήν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ, ἐνῶ μετά τό πέρας αὐτῆς οἱ πιστοί, ἀλλά καί οἱ Πατέρες πού διακονοῦν τήν Ἐξαρχία μας, εἶχαν τήν εὐκαιρία νά ἐπικοινωνήσουν μαζί του καί νά λάβουν τήν εὐλογία του. 

Διαβᾶστε περισσότερα: Ποιμαντική ἐπίσκεψη στήν Ἐξαρχία τῆς Οὑγγαρίας

Μήνυμα τῆς Α.Σ. Μητροπολίτου Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου γιὰ τὶς ἐπιθέσεις τῆς 2ας Νοεμβρίου 2020 στὴ Βιέννη

Διαβᾶστε περισσότερα: Μήνυμα τῆς Α.Σ. Μητροπολίτου Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου γιὰ τὶς ἐπιθέσεις τῆς 2ας Νοεμβρίου 2020 στὴ...

Πρὸς
τὸν Ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸ Πλήρωμα
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αὐστρίας
καὶ Ἐξαρχίας Οὑγγαρίας

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Μὲ ἀφορμὴ τὰ τραγικὰ γεγονότα τῆς τρομοκρατικῆς ἐπιθέσεως τῆς 2ας Νοεμβρίου 2020, στὴν ὄμορφη πόλη τῆς Βιέννης, τὴν ἕδρα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, καὶ μὲ πλήρη συναίσθηση τῆς ποιμαντικῆς μας εὐθύνης, ἀπευθύνομε τὸ πατρικὸ καὶ καρδιακὸ αὐτὸ μήνυμα πρὸς ὅλους ἐσᾶς, τὸ πλήρωμα τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αὐστρίας.

Διαβᾶστε περισσότερα: Μήνυμα τῆς Α.Σ. Μητροπολίτου Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου γιὰ τὶς ἐπιθέσεις τῆς 2ας Νοεμβρίου 2020 στὴ...

Μνήμη τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ εἰς Graz

Διαβᾶστε περισσότερα: Μνήμη τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ εἰς Graz

Τήν Κυριακή 1 Νοεμβρίου ἐ.ἔ., ἡμέρα μνήμης τῶν Ἁγίων ἐνδόξων Ἀναργύρων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ τῶν ἐξ Ἀσίας, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας ἐπισκέφθηκε τήν Ἐνορία εἰς Graz, πού εἶναι ἀφιερωμένη στούς Ἁγίους Ἀναργύρους, καί προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας πλαισιούμενος ὑπό τοῦ Ἐφημερίου αὐτῆς Πρωτοπρεσβυτέρου  Δημητρίου Μακρῆ καί τοῦ Ἀρχιδιακόνου Μαξίμου Rudko.

Διαβᾶστε περισσότερα: Μνήμη τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ εἰς Graz

Δήλωση τῆς Α. Σ. τοῦ Μητροπολίτου Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου γιὰ τὶς ἐπιθέσεις τῆς 2ας Νοεμβρίου 2020 στὴ Βιέννη

Ζοῦμε στὴν Αὐστρία, μιὰ ὄμορφη καὶ πολύπλευρα πλούσια σὲ εὐλογίες χώρα. Ἡ Βιέννη εἶναι πόλη μὲ ὑψηλότατο ἐπίπεδο ποιότητος ζωῆς, φιλόξενη, γεμάτη ἁρμονία. Οἱ ἄνθρωποι στὴν Αὐστρία ἀγαποῦν τὸ «ὡραῖο», εἶναι καλοδιάθετοι καὶ ἀνοικτοί. Κάθε χρόνο, ἡ χώρα  ὑποδέχεται μὲ ἀνοικτὲς ἀγκάλες πολυάριθμους ἀνθρώπους καλῆς θελήσεως, εἴτε ὡς ἐπισκέπτες εἴτε ὡς νέους πολίτες ποὺ θὰ βροῦν ἢ ἔχουν κι ὅλας ἐδῶ μιὰ νέα πατρίδα. Ἀναμένεται, ὅπως εἶναι αὐτονόητο, ὅτι ἡ Αὐστρία, σὲ ἀντάλλαγμα τῆς φιλοξενίας καὶ τῆς ἀνεκτικῆς κοινωνικότητος, θὰ εἰσπράξει ἀνταποδοτικὰ τὸν ἀναμενόμενο σεβασμὸ πρὸς τοὺς κατοίκους της καὶ τὶς ἀρχές των.

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στὴν Αὐστρία, βαθιὰ συγκλονισμένη ἀπὸ τὴν χθεσινοβραδυνὴ τρομοκρατικὴ ἐπίθεση, προσεύχεται γιὰ τὰ θύματα καὶ τοὺς οἰκείους των καθὼς καὶ γιὰ τὸ προσωπικὸ τῶν ὑπηρεσιῶν ἄμεσης δράσεως καὶ πρώτων βοηθειῶν. Ὁ Κύριος καὶ Θεὸς νὰ  τοὺς συμπαραστέκεται καὶ νὰ τοὺς χαρίζει ὑγεία καὶ δύναμη σ΄αὐτὲς τὶς δύσκολες ὧρες.

Οἱ δράστες τέτοιου εἴδους ἐπιθέσεων δὲν ἀκολουθοῦν σὲ καμία περίπτωση τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ διασπείρουν τὸ φόβο καὶ τὴ δυσπιστία καὶ καταστρέφουν τὴν ἀμοιβαία ἐμπιστοσύνη τῶν ἀνθρώπων. Αὐτὸ εἶναι ἀκριβῶς τὸ φαινόμενο ποὺ ἐμεῖς δὲν θέλομε καὶ δὲν ἐπιτρέπομε νὰ συμβεῖ. Ἡ πίστη μας στὸ Θεὸ καὶ ἡ ἀγάπη μας γιὰ τὴν Αὐστρία καὶ τοὺς ἀνθρώπους της μᾶς ἐνδυναμώνουν ὥστε νὰ ξεπεράσουμε τὸ φόβο καὶ νὰ συνεχίσουμε νὰ ζοῦμε ἐλεύθερα. Ἐπιθυμοῦμε, μὲ ὅλες μας τὶς δυνάμεις  νὰ προστατεύσουμε καὶ νὰ μεταδώσουμε περαιτέρω τὶς ἀξίες καὶ τὰ πολύτιμα ἰδανικὰ τῆς Αὐστρίας. Ὅλοι μαζί, μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ, προσπαθοῦμε νὰ συνεχίσουμε τὴν πορεία στὸ δρόμο τῆς εἰρήνης καὶ τῆς ἁρμονικῆς συνυπάρξεως ὥστε μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ νὰ ξεπεράσουμε τὴν κρίση.

Ἐκφράζουμε πρὸς ὅλους τοὺς ὑπευθύνους τῆς χθεσινῆς ἀμέσου ἐπεμβάσεως γιὰ τὴν  ἀντιμετώπιση τῶν ἐπιθέσεων καὶ ὅλως ἰδιαιτέρως πρὸς τὴν Κυβέρνηση, τὶς ἀστυνομικὲς δυνάμεις καὶ τὸ προσωπικὸ διασώσεως καὶ πρώτων βοηθειῶν, τὴν εὐγνωμοσύνη μας γιὰ τὴν ἄμεση καὶ ἀποτελεσματικὴ ἀντίδραση, ποὺ ἀπέτρεψε τὰ χειρότερα, καθὼς καὶ γιὰ τὶς ἀδιάκοπες καὶ ἀκάματες προσπάθειές των ὑπὲρ τῆς εὐημερίας καὶ τῆς προστασίας τῆς χώρας μας καὶ τῶν κατοίκων της. 

Ἱερά μνήμη Ἁγίου Δημητρίου τοῦ Μυροβλήτου 2020 εἰς Salzburg

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἱερά μνήμη Ἁγίου Δημητρίου τοῦ Μυροβλήτου 2020 εἰς Salzburg

Τήν  26ην Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ. ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας, Ἔξαρχος Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κ. Ἀρσένιος ἐπισκέφθηκε, μέ τήν εὐκαιρία τῆς μνήμη τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλήτου, Προστάτου τῆς Ἐνορίας τοῦ Salzburg, τήν ὁμώνυμη πόλη τοῦ κρατιδίου τοῦ Salzburg καί προέστη στόν ρωμαιοκαθολικό  Ναό τοῦ ἰδιωτικοῦ Γυμνασίου Borromäum τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας, πλαισιούμενος ὑπό τοῦ Ἀρχιμανδρίτου καί Ἐφημερίου τῆς Ἐνορίας Ἠλιοῦ Παπαδοπούλου καί τοῦ Ἀρχιδιακόνου Μαξίμου Rudko παρουσίᾳ περιορισμένου ἀριθμοῦ πιστῶν, συμφώνως τῶν περιοριστικῶν μέτρων γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς διασπορᾶς τοῦ νέου κορωνοϊοῦ COVID-19, πού προσῆλθαν γιά νά τιμήσουν μέ τήν παρουσία τους τήν μνήμη τοῦ ἑορταζομένου Ἁγίου, ἀλλά καί τήν ἐπίσκεψη τοῦ Ἐπισκόπου των.

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἱερά μνήμη Ἁγίου Δημητρίου τοῦ Μυροβλήτου 2020 εἰς Salzburg

Ἑορτασμός Ἐθνικῶν Ἐπετείων 2020 στή Βιέννη

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἑορτασμός Ἐθνικῶν Ἐπετείων 2020 στή Βιέννη

Τήν Κυριακή 25 Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ. ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας, Ἔξαρχος Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κ. Ἀρσένιος προέστη στόν Ἱ.Μ.Ν. τῆς Ἀγίας Τριάδος τῆς Θείας Λειτουργίας πλαισιούμενος ὑπό τοῦ Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου καί Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Ἰωάννη Νικολίτση καί τοῦ Ἀρχιδιακόνου Μαξίμου Rudko παρουσίᾳ τῆς Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος στήν Αὐστρία κ. Αἰκατερίνης Κόϊκα, τῆς Πρέσβεως τῆς Κύπρου στήν Αὐστρία κ. Ἕλενας Ράπτη καί περιορισμένου ἀριθμοῦ πιστῶν, συμφώνως τῶν περιοριστικῶν μέτρων γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς διασπορᾶς τοῦ νέου κορωνοϊοῦ COVID-19.

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἑορτασμός Ἐθνικῶν Ἐπετείων 2020 στή Βιέννη

Ἑορτολόγιο

(κατὰ την διάρκεια τοῦ Lockdown 17.11.-06.12.2020 κεκλεισμένων τῶν θυρῶν)


Καμία εκδήλωση σήμερα!
Previous MonthNext Month
Νοέμβριος 2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
Previous MonthNext Month
Νοέμβριος 2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen


29.11.2020: 13. Lukassonntag

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

 Bregenz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Τοποθετήσεις

Legetøj og BørnetøjTurtle