Ἁγιασμὸς γιὰ τὴν ἔνάρξη τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους στὴν Ἑλληνικὴ Ἐθνικὴ Σχολὴ Βιέννης
Ἱερατικὴ Σύναξη στὴν Ἱ. Ἐξαρχία Οὑγγαρίας
Ξεκίνησε πάλι ἡ σύναξη καὶ "ὁ καφές" μετὰ τὴν κυριακάτικη Θεία Λειτουργία
Μήνυμα της Α. Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου για την ημέρα προσευχής υπέρ της Προστασίας του Φυσικού Περιβάλλοντος (1 Σεπτεμβρίου 2022)
Ἑορτασμὸς τῆς Ἐθνικῆς Ἐπετείου στὴν Οὑγγαρία

Ἁγιασμὸς γιὰ τὴν ἔνάρξη τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους στὴν Ἑλληνικὴ Ἐθνικὴ Σχολὴ Βιέννης

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἁγιασμὸς γιὰ τὴν ἔνάρξη τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους στὴν Ἑλληνικὴ Ἐθνικὴ Σχολὴ Βιέννης

Στὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας Τριάδος στὴ Βιέννη, πραγματοποιήθηκε τὸ Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2022, ἡ  καθιερωμένη τελετὴ τοῦ Ἁγιασμοῦ γιὰ τὴν ἔναρξη τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους στὴν Ἑλληνικὴ Ἐθνικὴ Σχολὴ Βιέννης.

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἁγιασμὸς γιὰ τὴν ἔνάρξη τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους στὴν Ἑλληνικὴ Ἐθνικὴ Σχολὴ Βιέννης

Ξεκίνησε πάλι ἡ σύναξη καὶ "ὁ καφές" μετὰ τὴν κυριακάτικη Θεία Λειτουργία

Διαβᾶστε περισσότερα: Ξεκίνησε πάλι ἡ  σύναξη καὶ

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Αὐστρίας μὲ χαρὰ ἀναγγέλλει τὴν ἐπαναλειτουργία τῆς αἰθούσης "Ρήγας Φεραῖος" στὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ Ἁγίας Τριάδος στὴ Βιέννη, γιὰ τὸν κυριακάτικο καφὲ καὶ τὴ συνάντηση τῶν πιστῶν μετὰ τὴ Θεία Λειτουργία. Κατὰ τὴ σύντομη συνάντηση θὰ ἔχουν ὅλοι τὴν εὐκαιρία νὰ παρακολουθήσουν σύντομη ἐνημέρωση γιὰ πνευματικὰ θέματα καὶ κατήχηση καὶ νὰ συζητήσουν.

Διαβᾶστε περισσότερα: Ξεκίνησε πάλι ἡ σύναξη καὶ "ὁ καφές" μετὰ τὴν κυριακάτικη Θεία Λειτουργία

Ἱερατικὴ Σύναξη στὴν Ἱ. Ἐξαρχία Οὑγγαρίας

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἱερατικὴ Σύναξη στὴν Ἱ. Ἐξαρχία Οὑγγαρίας

Τὴν Παρασκευὴ καὶ τὸ Σάββατο, 9η καὶ 10η Σεπτεμβρίου 2022, στὸ Συνεδριακὸ Κέντρο τοῦ Nagygörb, πραγματοποιήθηκε Σύναξη τῶν Κληρικῶν τῆς ἐν Οὑγγαρίᾳ Ἐξαρχίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αὐστρίας Ἐξάρχου Οὐγγαρίας κ. Ἀρσενίου. Συμμετε elχαν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος κ. Παΐσιος καὶ ὁ Ἱερὸς Κλῆρος τῆς Ἐξαρχίας Οὐγγαρίας. Τὸν χῶρο διέθεσε εὐγενικά, γιὰ τὴν περίσταση, ἡ Δήμαρχος τῆς περιοχῆς κ. Marietta Takács Lászlón ἡ ὁποία καὶ ἐπισκεφθηκε τιμητικὰ τὴν ὁμήγυρη.

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἱερατικὴ Σύναξη στὴν Ἱ. Ἐξαρχία Οὑγγαρίας

Ἑορτασμὸς τῆς Ἐθνικῆς Ἐπετείου στὴν Οὑγγαρία

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἑορτασμὸς τῆς Ἐθνικῆς Ἐπετείου στὴν Οὑγγαρία

Κατὰ τὴν ἑορταστικὴ ἐπέτειο ἡμέρα μνήμης τῶν Ἁγίων Στεφάνου καὶ Ἱεροθέου, τὴν καθιερωμένη ἐπίσημη ἐθνικὴ Ἑορτὴ τῆς Δημοκρατίας τῆς Οὑγγαρίας, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας καὶ Ἔξαρχος Οὑγγαρίας κ. Ἀρσένιος ἐπισκέφθηκε τὴν Βουδαπέστη, ἕδρα τῆς Ἐξαρχίας, στὶς 19 καὶ 20 Αὐγούστου 2022 καὶ παρέστη στὶς ἐκεῖ πραγματοποιηθεῖσες ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις.

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἑορτασμὸς τῆς Ἐθνικῆς Ἐπετείου στὴν Οὑγγαρία

Ἡ Ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου καὶ χειροτονία Πρεσβυτέρου στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Αὐστρίας

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἡ Ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου καὶ χειροτονία Πρεσβυτέρου στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Αὐστρίας

Στὸν Ἱ. Καθεδρικὸ Ναὸ Ἁγίας Τριάδος, στὴ Βιέννη, τὸ ἑσπέρας  τῆς Κυριακῆς, 14ης Αὐγούστου 2022, παραμονὴ τῆς μεγάλης θεομητορικῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, τελέσθηκε  ὁ πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς  χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αὐστρίας καὶ Ἐξάρχου Οὑγγαρίας κ. Ἀρσενίου, πλαισιουμένου ἀπὸ τὸν Πρωτοπρεσβύτερο π. Νικόλαο, τὸν Ἱερομόναχο π. Ἀθανάσιο, τὸν Ἀρχιδιάκονο π. Μάξιμο καὶ τὸν Ἰεροδιάκονο π. Ἰάκωβο, παρισταμένων πλήθους πιστῶν. Ἐψάλησαν μὲ κατάνυξη τὰ τροπάρια τοῦ Ἑσπερινοῦ  ἀπὸ τοὺς χοροὺς τῶν Ἱεροψαλτῶν καὶ ἀκολούθησε ἡ τέλεση τῆς Ἀρτοκλασίας.

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἡ Ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου καὶ χειροτονία Πρεσβυτέρου στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Αὐστρίας

Ὁ ἑορτασμὸς τῆς Θείας Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος στὴν Οὑγγαρία

Διαβᾶστε περισσότερα: Ὁ ἑορτασμὸς τῆς Θείας Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος στὴν Οὑγγαρία

Τὸ Σάββατο, 6η Αὐγούστου 2022, Ἑορτὴ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος,  ὁ Μητροπολίτης Αὐστρίας καὶ Ἔξαρχος Οὑγγαρίας κ. Ἀρσένιος ἐπισκέφθηκε τὸ Ἱ. Ἡσυχαστήριο τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στὸ Κιοπάτι (Kiopati) τῆς Οὐγγαρίας. Ὀ Σεβασμιώτατος τέλεσε τὴν Θεία Λειτουργία συμπαραστατούμενος ἀπὸ τὸν ἐκεῖ μονάζοντα π. Μαρτῖνο καὶ τὸν Ἀρχιδιάκονο π. Μάξιμο, παρόντων πιστῶν προσκυνητῶν.

Διαβᾶστε περισσότερα: Ὁ ἑορτασμὸς τῆς Θείας Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος στὴν Οὑγγαρία

Ἑορταστικὴ ἐκδήλωση γιὰ τὴν λήξη τοῦ σχολικοῦ ἔτους τοῦ Παραρτήματος τῆς Ἑλληνικῆς Ἐθνικῆς Σχολῆς στὸ Graz

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἑορταστικὴ ἐκδήλωση γιὰ τὴν λήξη τοῦ σχολικοῦ ἔτους τοῦ Παραρτήματος τῆς Ἑλληνικῆς Ἐθνικῆς Σχολῆς...

Τὸ Σάββατο, 2α Ἰουλίου 2022, στὸ Graz πραγματοποιήθηκε ἑορταστικὴ ἐκδήλωση γιὰ τὴν λήξη τοῦ σχολικοῦ ἔτους 2021-2022 τοῦ Παραρτήματος τῆς Ἑλληνικῆς Ἐθνικῆς Σχολῆς (Τ.Ε.Γ.) Graz μὲ θέμα: «Ἀπὸ τὸ Μεσολόγγι στὸ Ἀϊβαλί: Ἱστορίες γυναικῶν ποὺ ἔζησαν τὸν πόλεμο καὶ τὴν προσφυγιά» (YouTube τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Αὐστρίας). Μετὰ ἀπὸ μία διετία πανδημίας τὴν ὁποία ζήσαμε μικροὶ καὶ μεγάλοι σὰν «Ἐλεύθεροι Πολιορκημένοι» καὶ ἐνῷ ἡ παγκόσμια κοινότητα βρίσκεται ἀντιμέτωπη μὲ τὸ ξέσπασμα ἑνὸς πολέμου στὴ γειτονιὰ τῆς Εὐρώπης, οἱ μαθητὲς καὶ οἱ μαθήτριες τοῦ Σχολείου μας στὸ Graz προσέγγισαν δύο σημαντικοὺς σταθμοὺς τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας, μὲ «ὄχημα» τὴ λογοτεχνία καὶ θέμα τὶς γυναῖκες μάνες καὶ ἀδελφὲς κατὰ τὸν πόλεμο καὶ τὴν προσφυγιά.

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἑορταστικὴ ἐκδήλωση γιὰ τὴν λήξη τοῦ σχολικοῦ ἔτους τοῦ Παραρτήματος τῆς Ἑλληνικῆς Ἐθνικῆς Σχολῆς...

Πρόσκληση στὴν 9η Πανορθόδοξη Συνάντηση Νέων

Διαβᾶστε περισσότερα: Πρόσκληση στὴν 9η Πανορθόδοξη Συνάντηση Νέων

«Ἐγὼ εἶμαι ἡ Ἀνάστασις καὶ ἡ Ζωή. Ὅποιος πιστεύει σ᾽ ἐμένα, καὶ ἂν πεθάνῃ, θὰ ζήσῃ,..., δὲν θὰ πεθάνῃ ποτέ." (Κατὰ Ἰωάννην ια΄ 25-26).

8 Ὀκτωβρίου 2022 στὴ Βιέννη

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Αὐστρίας ἀνακοινώνει μὲ χαρὰ ὅτι πρόκειται καὶ ἐφέτος, μετὰ ἀπὸ διακοπὴ δύο ἐτῶν λόγῳ πανδημίας, νὰ πραγματοποιηθεῖ ἡ 9η Πανορθόδοξη Συνάντηση Νέων στὴν ὁποία μποροῦν νὰ συμμετέχουν ὅσα παιδιὰ καὶ νέοι ἐπιθυμοῦν. Μὲ τὶς εὐλογίες τῆς Α.Σεβασμιότητος τοῦ Μητροπολίτου Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου ἀναρτᾶται ἡ "Ἀνακοίνωση" μὲ τὶς σχετικὲς πληροφορίες, ὥστε νὰ γνωστοποιηθεῖ τὸ ἐν λόγῳ γεγονὸς καὶ νὰ προωθηθεῖ σὲ παιδιὰ καὶ νέους ποὺ πιθανῶς ἐνδιαφέρονται.

Τὸ θέμα τῆς 9ης Πανορθοδόξου Συναντήσεως Νέων εἶναι ἡ Ἀνάσταση καὶ ἡ Αἰώνια Ζωή. Μέσῳ τῶν κοινωνικῶν συναναστροφῶν, τοῦ ἀθλητισμοῦ, τοῦ χοροῦ καὶ τῶν παιχνιδιῶν οἱ νέοι καὶ τὰ παιδιά μας θὰ βιώσουν τὸ πνεῦμα τῆς ζωῆς στὴν ὀρθόδοξη κοινότητα.

Ἑορτολόγιο


Καμία εκδήλωση σήμερα!
Previous MonthNext Month
Σεπτέμβριος 2022
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
Previous MonthNext Month
Σεπτέμβριος 2022
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen


25. September 2022: Erster Lukassonntag

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Βιέννη (στὰ γερμανικά)

βλ. www.orthodoxie.at

Innsbruck καὶ Kufstein

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Τοποθετήσεις

Legetøj og BørnetøjTurtle