Νέα ἡμερομηνία Καταθέσεως τοῦ Θεμελίου Λίθου τῆς ὑπὸ ἀνοικοδόμησιν Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Σκέπης (St. Andrä am Zicksee)
Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας 2020 στή Βιέννη
Ὁ ἑορτασμός τῶν Ἁγίων Θεοφανείων 2020 εἰς Οὑγγαρίαν
Τά Ἅγια Θεοφάνεια στή Βιέννη

Ἰσχύοντες κανόνες ὑγιεινῆς κατὰ τὶς Ἱερὲς Ἀκολουθίες στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Αὐστρίας, ἀπὸ 15 Ἰουνίου 2020

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἰσχύοντες κανόνες ὑγιεινῆς κατὰ τὶς Ἱερὲς Ἀκολουθίες στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Αὐστρίας, ἀπὸ 15 Ἰουνίου...

Μὲ ἀφορμὴ τὸν νέο Κανονισμὸ τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας καὶ μετὰ ἀπὸ συνεννόηση μὲ τὴν Ὑπηρεσία Θρησκευμάτων τῆς Αὐστριακῆς Ὁμοσπονδιακῆς Δημοκρατίας, ἀπὸ 15  Ἰουνίου 2020 κατέστη δυνατὴ ἡ περαιτέρω χαλάρωση τῶν πρὸς τήρηση κανόνων ὑγιεινῆς κατὰ τὴν τέλεση τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν. Οἱ εἰς τὸ ἑξῆς ἰσχύοντες κανόνες εἶναι οἱ ἑξῆς:

-Καταργεῖται ἡ ὑποχρέωση ὑπολογισμοῦ 10 τ. μ. ἀνὰ πρόσωπο ἀλλὰ διατηρεῖται ἡ ὑποχρεωτικὴ ἀπόσταση ἑνὸς μέτρου μεταξὺ τῶν προσώπων. Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ θὰ σημειώνονται οἱ ἐπιτρεπόμενες θέσεις καθημένων καθὼς καὶ ὀρθίων μὲ σημείωση ἐπὶ τοῦ δαπέδου. Πρόσωπα ποὺ κατοικοῦν μαζὶ δὲν ὑποχρεοῦνται νὰ τηροῦν μεταξύ τους ἀποστάσεις.

-Ἐπιτρέπεται ἡ τέλεση τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων τοῦ Γάμου καὶ τοῦ Βαπτίσματος καθὼς καὶ τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας. Ὡς μέγιστος ἐπιτρεπόμενος ἀριθμὸς παρόντων ὁρίζονται τὰ 100 πρόσωπα.

Ἐξακολουθοῦν νὰ ἰσχύουν περαιτέρω ὅλοι οἱ ἀπὸ 29ης Μαΐου 2020 μὴ μεταβληθέντες κανόνες ὑγιεινῆς.

Βιέννη, 15 Ἰουνίου 2020

Κύκλος ζωντανοῦ διαλόγου μὲ τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αὐστρίας κ. ʼΑρσένιο

Διαβᾶστε περισσότερα: Κύκλος ζωντανοῦ διαλόγου μὲ τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αὐστρίας κ. ʼΑρσένιο

ʼΑγαπητοὶ φίλοι! Την ερχόμενη Κυριακή (17 Μαΐου 2020) στὶς 19.00, στὸ γνωστὸ δίαυλο YouTube τῆς ʽΙ. Μητροπόλεως Αὐστρίας θὰ λάβει χώρα ὁ δεύτερος κύκλος ζωντανοῦ διαλόγου μὲ τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αὐστρίας κ. ʼΑρσένιο, μὲ θέμα " ʽΗ λειτουργικὴ ζωὴ σὲ ἐποχὲς πανδημίας". Ὡς συνήθως, στὰ πλαίσια αὐτῆς τῆς συζητήσεως, δίδεται ἡ εὐκαιρία νὰ ὑποβάλετε πρὸς τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη ἐρωτήσεις σχετικὲς μὲ τὸ συζητούμενο θέμα . Σᾶς προσκαλούμε λοιπὸν νὰ στείλετε τὴν ἐρώτησή σας ἐδῶ, στὴ σελίδα Facebook τῆς ʽΙ. Μητροπόλεως Αὐστρίας, μὲ προσωπικὸ μήνυμα ἢ ἀπ’εὐθείας ὡς σχόλιο στὸ YouTube μόλις ἀρχίσει ἡ ἐκπομπή. Περιμένουμε, μὲ χαρά, τὶς ἐρωτήσεις ὅλων σας!

“...καὶ τῶν θυρῶν κεκλεισμένων ἐπέστης... ἡ τῶν πάντων χαρά...”

Διαβᾶστε περισσότερα: “...καὶ τῶν θυρῶν κεκλεισμένων ἐπέστης... ἡ τῶν πάντων χαρά...”

Μητροπολίτου Αὐστρίας Ὑπερτίμου καὶ Ἐξάρχου Οὑγγαρίας καὶ Μεσευρώπης κ. Ἀρσενίου

           

Οὔσης ὀψίας τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τῇ μιᾷ τῶν Σαββάτων, καὶ τῶν θυρῶν κεκλεισμένων ὅπου ἦσαν οἱ μαθηταὶ συνηγμένοι διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων, ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον, καὶ λέγει αὐτοῖς· εἰρήνη ὑμῖν ”.[1]

Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ ἑορτάζεται ὡς ἡ κορωνίδα τῶν ἑορτῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. Χωρὶς ἐκείνη δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξει ἄλλη ἑορτή, διότι δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξει ἡ πίστη μας χωρὶς ἀποδοχὴ καὶ βίωση τῆς ἐκ νεκρῶν ἐγέρσεως τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ ὡς ἱστορικοῦ καὶ σωτηρίου γεγονότος. Ὡς ἀληθινὸ καὶ ζωντανὸ συμβὰν βιώνεται μέσα στὴν Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας. Χωρὶς τὴν Ἀνάσταση τὰ πάντα εἶναι ψευδῆ.

Διαβᾶστε περισσότερα: “...καὶ τῶν θυρῶν κεκλεισμένων ἐπέστης... ἡ τῶν πάντων χαρά...”

Πρῶτα βήματα στὴ χαλάρωση τῶν περιοριστικῶν μέτρων τελέσεως Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν ἀπὸ 15ης Μαΐου 2020

Ἀπὸ 15ης Μαΐου 2020 καὶ κατόπιν συνεννοήσεως μὲ τὴν αὐστριακὴ ὁμοσπονδιακὴ  Κυβέρνηση θὰ γίνουν τὰ πρῶτα βήματα ὥστε νὰ εἶναι δυνατὴ ἡ συμμετοχὴ πιστῶν στὶς Ἱερὲς Ἀκολουθίες. Ἡ τέλεσή των θὰ γίνεται δημόσια, τηρουμένων τῶν κάτωθι περιορισμῶν:

 • -Κατὰ τὶς Ἱερὲς Ἀκολουθίες, οἱ πιστοὶ θὰ φέρουν ὑποχρεωτικὰ στὸ πρόσωπο προστατευτικὸ διάφραγμα ( μάσκα), ποὺ θὰ καλύπτει στόμα καὶ μύτη.
 • -Ἡ ἀπόσταση ἀσφαλείας μεταξὺ τῶν πιστῶν θὰ εἶναι 2 μέτρα πρὸς κάθε κατεύθυνση.
 • - Ἡ χωρητικότητα τῶν Ναῶν σὲ πιστοὺς ὑπολογίζεται  ὡς ἑξῆς: 1/20 m². Λόγῳ τοῦ τελευταίου αὐτοῦ περιορισμοῦ καὶ τῆς μικρῆς ἐκτάσεως τῶν Ναῶν μας, ἐπειδὴ θὰ εἶναι δυνατὸν νὰ παρίσταται μόνον πολὺ μικρὴ ὁμάδα πιστῶν, ἡ Ἱ. Μητρόπολις Αὐστρίας εἶναι ὑποχρεωμένη νὰ συνεχίσει τὴν τέλεση τῶν Ἱ. Ἀκολουθιῶν κεκλεισμένων τῶν θυρῶν.

Οἱ Χριστιανοὶ ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ προσέλθουν σὲ Ἱ . Ἀκολουθία εἶναι ἀπαραίτητο νὰ ἀπευθυνθοῦν ἐκ τῶν προτέρων τηλεφωνικὰ ἢ μὲ ἠλεκτρονικὸ μήνυμα στὰ Γραφεῖα τῆς Μητροπόλεως ἢ πρὸς ὑπεύθυνο Ἱερέα τῆς Ἐνορίας. Μὲ τὴν ἀπάντηση ποὺ θὰ λάβουν θὰ πληροφορηθοῦν τὴν ἡμέρα κατὰ τὴν ὁποία εἶναι δυνατὸν νὰ πάρουν μέρος στὴν Ἱ. Ἀκολουθία. Ὁ Σ. Μητροπολίτης κ. Ἀρσένιος καὶ οἱ Ἱερεῖς στὴ Βιέννη θὰ συνεχίσουν νὰ τελοῦν καθημερινὰ τὴ Θ. Λειτουργία. Ζωντανὴ μετάδοσή της θὰ γίνεται κάθε Κυριακὴ στὶς 8.00 καὶ στὶς ἀκόλουθες ἑορτές:

 • 1η Μαΐου, 8.00, Μνήμη τοῦ Προφήτου Ἱερεμίου
 • 8η Μαΐου, 8.00, Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου
 • 13η Μαΐου, 8.00, Μεσοπεντηκοστή
 • 21η Μαΐου, 8.00, Μνήμη τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης
 • 26η Μαΐου, 20.00,Ἀπόδοσις τῆς ἑορτὴς τοῦ Πάσχα, Ἀγρυπνία
 • 28η Μαΐου, 8.00, Ἀνάληψις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

Ὁ Καθεδρικὸς Ναὸς τῆς Ἁγίας Τριάδος στὴ Βιέννη κατὰ τὴ διάρκεια αὐτῆς τῆς περιόδου θὰ εἶναι ἀνοικτὸς γιὰ προσκύνηση καὶ προσευχή, ἀπὸ Δευτέρα ἕως Σάββατο ἀπὸ 10.00 ἕως 13.00.

Ἡ Ἱ. Μητρόπολις Αὐστρίας καλεῖ καὶ πάλι τοὺς πιστοὺς νὰ συνεχίσουν κάθε βράδυ στὶς 20.00, τὴν ἐξ ἀποστάσεως ἀπὸ κοινοῦ προσευχή τους ὑπὲρ τῆς θείας βοηθείας πρὸς ὅλους καὶ εἰδικὰ πρὸς τοὺς ἀσθενοῦντες καὶ τὸ νοσηλευτικὸ προσωπικό.

 Παρακαλεῖ ἐπίσης ὅλους τοὺς πιστοὺς νὰ δείξουν κατανόηση γιὰ τὰ ἀνωτέρω μὲ τὴν ἐλπίδα ὅτι κατὰ τὸ ἀμέσως ἑπόμενο διάστημα θὰ σημειωθεῖ περαιτέρω χαλάρωση τῶν μέτρων καὶ θὰ ἔχουν ὅλοι τὴ δυνατότητα νὰ προσέρχονται στὴ θεία Λατρεία. Ἡ Ἐκκλησία ἐν τῷ μεταξὺ συνεχίζει νὰ προσεύχεται  καθημερινὰ γιὰ ὅλους μας πρὸς τὸν Κύριο ὥστε νὰ βοηθήσει νὰ ξεπεράσωμε τὴν κρίση. Ἄς Τὸν παρακαλέσουμε  κι ἐμεῖς νὰ δυναμώνει τὴν πίστη μας, νὰ αὐξάνει τὴν ὑπομονὴ καὶ νὰ θερμαίνει  τὴν Ἀγάπη ποὺ χρειάζεται νὰ δείχνουμε φροντίζοντας ὁ ἕνας τὸν ἄλλο.

Πατριαρχικὴ Ἀπόδειξις ἐπὶ τῷ Ἁγίῳ Πάσχα» τῆς Α. Θ. Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου

Διαβᾶστε περισσότερα: Πατριαρχικὴ Ἀπόδειξις ἐπὶ τῷ Ἁγίῳ Πάσχα» τῆς Α. Θ. Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ....

«Εἰς τὴν Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ δὲν ὑπάρχει πόνος καὶ θάνατος, ἀλλὰ ἀτελεύτητος ζωή », τονίζει ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης στὴν ἐφετινὴν Πατριαρχικὴν Ἀπόδειξιν ἐπὶ τῷ Ἁγίῳ Πάσχα. Ἡ πίστη στὸν Χριστὸ δίδει τὴν δύναμη, τὴν καρτερία καὶ τὴν ὑπομονὴ «διὰ νὰ ἀντέχωμεν τὰς δοκιμασίας», διότι « ὁ Χριστὸς εἶναι «ὁ πᾶσαν νόσον ἰώμενος καὶ ἐκ τοῦ θανάτου λυτρούμενος», γράφει ὁ Παναγιώτατος. Μὲ τὴν ἐξάπλωση τῆς σοβούσης πανδημίας τοῦ Κορονοϊοῦ ἀποδείχθηκε « πόσον εὔθραστος εἶναι ὁ ἄνθρωπος, πόσον εὐκόλως τὸν κυριεύει ὁ φόβος καί ἡ ἀπόγνωσις, πόσον ἀδύναμοι ἀποδεικνύονται αἱ γνώσεις καί ἡ αὐτοπεποίθησίς του". Ὁ ἄνθρωπος κατὰ τὸν Πατριάρχη, ἀδυνατεῖ νὰ κατευθύνει σωστὰ τὴ ζωή του πιστεύοντας ὅτι « ὅτι ὁ θάνατος ἀποτελεῖ ἓν γεγονός εἰς τό τέλος τῆς ζωῆς καὶ ὅτι ἡ λήθη ἢ ἡ ἀπώθησις τοῦ θανάτου εἶναι ἡ ὀρθὴ ἀντιμετώπισίς του". Εἶναι δύσκολον νὰ παραμείνωμεν ἀνθρώπινοι ἄνευ τῆς ἐλπίδος τῆς αἰωνιότητος, ὑποστηρίζει ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος καὶ ὑπογραμμίζει ὅτι « Ἡ παρουσία τοῦ πόνου καὶ τοῦ θανάτου, ὅσον ἁπτὴ καὶ ἂν εἶναι, δὲν ἀποτελεῖ τὴν ἐσχάτην πραγματικότητα ». Κατὰ τὸν Προκαθήμενο τῆς Ὀρθοδοξίας, πραγματικότητα εἶναι ἡ ὁριστικὴ κατάργησις τοῦ θανάτου διότι « ἡ λαμπροφόρος Ἔγερσις τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ διαβεβαίωσις ὅτι κυρίαρχος εἰς τὴν ζωήν τοῦ κόσμου δὲν εἶναι ὁ θάνατος, ἀλλὰ ὁ καταργήσας τὸ κράτος τοῦ θανάτου Σωτήρ » .

Τὸ πλῆρες κείμενο τῆς Πατριαρχικῆς Ἀποδείξεως ἐπὶ τῷ Ἁγίῳ Πάσχα εὑρίσκεται ἐδῶ.

Ἀναστάσιμο Μήνυμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἀναστάσιμο Μήνυμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου

Τὸ εὐφρόσυνο μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως εἶναι "ἄγκυρα ἐλπίδος" καὶ πηγὴ χαρᾶς καὶ ἀγαλλιάσεως γιὰ ὅλους τοὺς ἄνθρώπους. Μὲ τὴν ἐκ νεκρῶν  Ἔγερσή Του ὁ Χριστὸς χάρισε τὴν ἀληθινὴ Ζωὴ στὸ ἀνθρώπινο γένος συμπαρασύροντας πρὸς αὐτὴν ὅλους τοὺς νεκρούς,τοὺς  ὑποδούλους στὸ κράτος τοῦ θανάτου. Ἀπευθυνόμενος πρὸς τοὺς πιστοὺς τῆς Αὐστρίας ὁ Μητροπολίτης Ἀρσένιος ὑπογραμμίζει :  «Γνωρίζομε ὅτι δὲν εἴμεθα μόνοι, δὲν ἁγωνιζόμεθα ἀβοήθητοι, ἀλλὰ ἔχομε σύμμαχο καὶ συνοδοιπόρο τὸν Ἀναστάντα Χριστό, τὸν Νικητὴ τοῦ θανάτου... οὔτε ὁ κορονοϊός, οὔτε ἄλλη ἀπειλὴ μποροῦν νὰ σπείρουν φόβο θανάτου στὴν ψυχή μας διότι Χριστὸς Ἀνέστη»! . 

Στὸ ἀναστάσιμο μηνυμά του ὁ  Μητροπολίτης ἀπευθυνόμενος πρὸς τὸ ποίμνιό του καλεῖ  ἐπίσης «  τοῦτες τὶς δύσκολες ἡμέρες, κατὰ τὶς ὁποῖες ἡ ἀνθρωπότητα κλονίζεται ἀπὸ ἕναν πειρασμὸ καὶ μία δοκιμασία ἐπηρεάζει τὶς ζωές μας καὶ  ἐκεῖνες τῶν δικῶν μας ἀνθρώπων, νὰ διατηρήσουμε ὅλοι ἀκέραια καὶ ἀκλόνητη τὴν πίστη καὶ ἄσβεστη τὴν ἐλπίδα στὸ πρόσωπο τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου μας ποὺ νίκησε τὴν φθορὰ καὶ τὸ θάνατο, τὸν πόνο καὶ τὸ φόβο».

Τὸ πλῆρες κείμενο τοῦ Ἄναστασίμου Μηνύματος τοῦ Σ. Μητροπολίτου εὑρίσκεται ἐδῶ.

Ἡ χαρά τῆς Ἀναστάσεως καί ὁ Σταυρός

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἡ χαρά τῆς Ἀναστάσεως καί ὁ Σταυρός

Μητροπολίτου Αὐστρίας Ὑπερτίμου καὶ
Ἐξάρχου Οὑγγαρίας 
καὶ Μεσευρώπης κ. κ. Ἀρσενίου

Ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ ὁλοκληρώθηκε καὶ φθάσαμε στὸ τέλος τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Ἑβδομάδος. Ἦταν πολὺ ἰδιαίτερη αὐτὴ ἡ Τεσσαρακοστὴ γιὰ τὴν ἁπανταχοῦ Ὀρθοδοξία ὅπως βέβαια γιὰ ὅλες τὶς Ὁμολογίες καὶ τὶς θρησκευτικὲς κοινότητες. Ἤρθαμε ἀντιμέτωποι μὲ τὴν πρόκληση τῆς ἀσθενείας, τοῦ πόνου, τοῦ θανάτου καὶ τῆς ἀβεβαιότητος σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο. Μέσα σ΄ αὐτὴ τὴν ὀδυνηρὴ κατάσταση, οἱ πιστοὶ καλοῦνται νὰ ἀπέχουν ἀπὸ τὸ Ποτήριο τῆς Ζωῆς, νὰ μείνουν μακριὰ ἀπὸ τὸ Χριστὸ καὶ νὰ στερηθοῦν τὴν παρουσία Του καὶ τὴ θεία παρηγορία ἀπὸ τὴν ψυχοσωματική τους ὕπαρξη. Στὴν περίπτωση αὐτῆς τῆς νόσου, ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία ἀπὸ ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον ἐφαρμόζει τὴν ἄκρατο καὶ ἐσχάτην οἰκονομία ὅπως ἔλαβε ἐντολὴ ἀπὸ τὸν Κύριό μας νὰ πράττει πάντοτε: “Ἀγάπα τὸν πλησίον σου, ὡς ἑαυτόν[1].

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἡ χαρά τῆς Ἀναστάσεως καί ὁ Σταυρός

Μήνυμα τοῦ Σ. Μητροπολίτου Αὐστρίας καὶ Ἐξάρχου Οὑγγαρίας καὶ Μεσευρώπης κ. Ἀρσενίου γιὰ τὴν Ἅγία καὶ Μεγάλη Ἑβδομάδα

Διαβᾶστε περισσότερα: Μήνυμα τοῦ Σ. Μητροπολίτου Αὐστρίας καὶ Ἐξάρχου Οὑγγαρίας καὶ Μεσευρώπης κ. Ἀρσενίου γιὰ τὴν Ἅγία...

Ὁ Σ. Μητροπολίτης Ἀρσένιος στὸ ποιμαντικὸ Μήνυμά του καλεῖ ὅλους τοὺς πιστοὺς, νὰ συμμετάσχουν μὲ κατάνυξη καὶ συνέπεια στὶς Ἀκολουθίες τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Ἑβδομάδος καὶ τοῦ Πάσχα, ἔστω καὶ μέσῳ τῆς ζωντανῆς μεταδόσεως, χωρὶς τὴ φυσικὴ παρουσία τους στὸ Ναό. Θυμίζοντάς τους ὅτι δὲν χρειάζεται νὰ φοβοῦνται ἀλλὰ νὰ εἶναι θαρραλέοι καὶ «ἐλπιδοφόροι», τονίζει κατὰ λέξιν τὰ ἑξῆς: "Οὔτε στιγμὴ ὅμως δὲν ξεχνοῦμε τὴ διαβεβαίωση τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ, τοῦ ἐνανθρωπήσαντος γιὰ τὴν τοῦ κόσμου Σωτηρία : «...καὶ αἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς ὑμῶν πᾶσαι ἠρίθμηνται» (Λκ 12,7). Ἐκεῖνος ἐλέγχει τὶς εἰσόδους μας καὶ τὶς ἐξόδους μας καὶ «πάντα συντελεῖ εἰς ἀγαθόν». Κατὰ τὶς ἅγιες αὐτὲς ἡμέρες ἕως καὶ τὴν λαμπροφόρο ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως εἶναι εὐκαιρία «ὄχι μόνο γιὰ λίγες ὧρες κατανύξεως καὶ περισυλλογῆς μπροστὰ στὴν ὀθόνη, ἀπ ́ ὅπου παρακολουθοῦμε τὶς ἱερὲς Ἀκολουθίες, ἀλλὰ γιὰ ἐγκράτεια καὶ ἀληθινὴ στροφὴ τοῦ νοῦ καὶ τῆς καρδίας μας πρὸς τὸν Πατέρα μας».

Ὑπενθυμίζει δὲ ὅτι, ἐπειδὴ ἀκριβῶς  ἡ πίστη εἶναι πάντα «δι’ἔργων ἐνεργουμένη», καλὸ εἶναι νὰ «θυμηθοῦμε ἔστω καὶ μὲ καθυστέρηση τὴν ἀνάγκη νὰ λάβωμε δῶρα καὶ εὐλογία διὰ τῆς ἀνυστερόβουλης προσφορᾶς πρὸς τὸν συνάνθρωπο ὑλικῶν καὶ πνευματικῶν ἀγαθῶν ἀπὸ ἀγάπη καὶ εὐσπλαγχνία» .

Τὸ πλῆρες κείμενο τοῦ Μηνύματος  τοῦ Σ. Μητροπολίτου βρίκεται ἐδῶ.

Previous MonthNext Month
Ιούλιος 2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
Previous MonthNext Month
Ιούλιος 2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen

05.07.2020: Vierter Matthäussonntag

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Innsbruck καὶ Kufstein

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Linz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

 Bregenz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση
Legetøj og BørnetøjTurtle