Ἅγιον Πάσχα 2024: Οἱ Ἀκολουθίες τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καὶ τῆς Ἀναστάσεως στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Αὐστρίας
Πατριαρχικὴ Ἀπόδειξις ἐπὶ τῷ Ἁγίῳ Πάσχᾳ 2024
Κυριακὴ τῶν Βαΐων στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Γεωργίου στὴ Βιέννη
Ε´ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν στὸ Παρεκκλήσιο τῶν Ἁγίων Ἱεροθέου καὶ Στεφάνου στὴ Βουδαπέστη
Δεξίωση τῆς Καγκελαρίας ἐπ᾽ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐπικείμενης Ἑορτῆς τοῦ Πάσχα
Δ´ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν καὶ Σύσταση νέας ἐνορίας στὸ Mattighofen

Ἅγιον Πάσχα 2024: Οἱ Ἀκολουθίες τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καὶ τῆς Ἀναστάσεως στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Αὐστρίας

Περισσότερα...

Τὸ χαρμόσυνο μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Θεοῦ Λόγου ἔφτασε καὶ ἐφέτος σὲ ὅλες τὶς ἐνορίες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αὐστρίας καὶ Ἐξαρχίας Οὑγγαρίας ποὺ ἑόρτασαν πανηγυρικὰ τὸ Πάσχα. Τελέσθηκαν ἀκολουθίες στὰ ἑλληνικά, οὐκρανικά, γερμανικὰ καὶ οὑγγρικὰ καὶ σὲ αὐτὲς συμμετεῖχε πλῆθος πιστῶν. Σύμφωνα μὲ τὴν τάξη τῆς Ἐκκλησίας, τὸ ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων ξεκίνησε ἡ Ἑβδομάδα τῶν Παθῶν μὲ τὴν Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Γεωργίου Βιέννης. Στὶς ἱερὲς ἀκολουθίες χοροστάτησε ἐκ τοῦ παραθρονίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος καὶ αὐτῶν προέστη ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀρχιμανδρίτης π. Μάξιμος Rudko, συμπαραστατούμενος ἀπὸ τὸν ἱερατικῶς προϊστάμενο καὶ Ἀρχιερατικὸ Ἐπίτροπο Πρωτοπρεσβύτερο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου π. Ἰωάννη Νικολίτση, τὸν Πρεσβύτερο π. Ἀριστείδη Γανώση καὶ τὸν Ἀρχιδιάκονο π.Ἔρασμο Brankovski. Κατὰ τὶς ἑπόμενες ἡμέρες συμμετεῖχαν ἐναλλὰξ καὶ οἱ Ἀρχιμανδρίτες π. Ἀθανάσιος Buk καὶ π. Βαρθολομαῖος Ungureanu, ποὺ ἐξυπηρέτησαν τὴ γερμανόφωνη ἐνορία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. Τὰ Εὐαγγελικὰ Ἀναγνώσματα, τὰ Ἀναγνώσματα ἀπὸ τὴν Παλαιὰ Διαθήκη καὶ ἡ ἑρμηνευτική τους ἀπόδοση στοὺς ὕμνους συνέβαλαν, ὥστε οἱ πιστοὶ νὰ αἰσθανθοῦν κατάνυξη καὶ νὰ προβληματισθοῦν, παρόλο ποὺ στὴν Αὐστρία οἱ μέρες αὐτὲς εἶναι ἐργάσιμες, ἔχοντας ἐνώπιόν τους τὴν εἰκόνα τοῦ Νυμφίου καὶ ἀκούοντας τοὺς θαυμάσια ἀποδιδομένους ἱεροὺς ὕμνους μὲ ἀποκορύφωμα τὸ ἰδιόμελο τροπάριο τῆς Κασσιανῆς. Τὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Τετάρτη τελέσθηκε ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νιπτῆρος καὶ ἐν συνεχείᾳ ἡ Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Εὐχελαίου, ὥστε καὶ οἱ ἐργαζόμενοι στὴ Βιέννη καὶ τὴν εὐρύτερη περιφέρειά της νὰ μπορέσουν νὰ ἔλθουν καὶ νὰ λάβουν τὴν εὐλογία τῆς Ἐκκλησίας. Μεγάλη ἦταν ἡ προσέλευση καὶ στὶς καθημερινὲς προηγιασμένες στὸ Παρεκκλήσιο τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου.

Περισσότερα...

Πατριαρχικὴ Ἀπόδειξις ἐπὶ τῷ Ἁγίῳ Πάσχᾳ 2024

Περισσότερα...

Στὴν Πατριαρχικὴ Ἀπὀδειξη ἐπὶ τῷ Ἁγίῳ Πάσχα 2024 ἡ Α.Θ.Π. ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος διακηρύσσει ὅτι ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι εὐαγγέλιο καὶ δωρεὰ τῆς «κοινῆς ἐλευθερίας» στὴν «αἰώνιον βιοτήν» τῆς Βασιλείας τοῦ Πατρός καὶ τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος: Εἶναι «συνανάστασις» ὅλων τῶν ἀνθρώπων καὶ «πρόγευσις» τῆς ἐκπληρώσεως τῆς Θείας Οἰκονομίας στὴν ἐπουράνιο Βασιλεία. Οἱ Χριστιανοὶ μετέχουν στὸ ἄφραστον μυστήριον τῆς Ἀναστάσεως ἁγιαζόμενοι μὲ τὰ ἱερὰ μυστήρια ἐντὸς τῆς Ἐκκλησίας καὶ βιώνοντας τὸ Πάσχα, τὴν «κοινήν τῶν ὅλων πανήγυριν», ὡς συνεχῆ παρουσία τοῦ Χριστοῦ μεταξύ μας. Γνωρίζουν ὅτι τῆς Ἀναστάσεως προηγεῖται ἡ Σταύρωση ἀλλὰ παίρνουν φῶς ἐκ τοῦ ἀνεσπέρου φωτὸς καὶ μὲ τὰ ἔργα τους δοξάζουν τὸν Ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν Κύριον διότι ἀνακαλύπτουν ὅτι ὑπάρχουν ἀληθινὰ μόνον ἐν Χριστῷ. Οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ χαίρονται διότι συνειδητὰ ἐντάσσονται στὴν κίνηση τῶν πάντων πρὸς τὰ Ἔσχατα, τονίζει ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης. Ὁ Παναγιώτατος μνημονεύει ἐπίσης τῶν ἐμπεριστάτων ἀδελφῶν μας καὶ δέεται ὅπως ὁ Κύριος εἰρηνεύῃ τὸν κόσμο καὶ ὁδηγῇ τὰ βήματα τῶν πιστῶν «πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν καὶ Αὐτῷ εὐάρεστον».

Τὸ κείμενον τοῦ Κατηχητηρίου Λόγου τῆς Α.Θ.Π.

Πασχάλιον Μήνυμα τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου (2024)

Περισσότερα...

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας καὶ Ἔξαρχος Οὑγγαρίας κ. Ἀρσένιος στὸ Μήνυμἀ του ἐπὶ τῷ Πάσχᾳ 2024 καλεῖ τοὺς πιστοὺς νὰ κάνουν χρήση τοῦ δικαιώματος τῆς ἀληθινῆς Ζωῆς ποὺ χαρίζει ὁ Κύριος μὲ τὸ κοσμοσωτήριο γεγονὸς τῆς Ἀναστάσεώς Του, καθὼς μετὰ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Θεανθρώπου δίδεται ἡ δυνατότητα στοὺς ἀνθρώπους νὰ ἐπιλἐξουν τὴν ἕνωσή τους μὲ τὸν Θεό, ἀπαλλαγμένοι «ἀπὸ τὰ κάθε εἴδους ἐγκόσμια δεσμά».
Ὁ Χριστός, τὸ Φῶς τοῦ κόσμου,νίκησε τὸ σκοτάδι τῆς ἀγνωσίας, τὴν φθορά καὶ τὸν θάνατο. Οἱ Χριστιανοὶ βιώνουν τὸ Πάσχα ὡς πέρασμα στὴν Καινὴ Κτίση, ἐλευθερωμένοι ἀπὸ τὰ πάθη καὶ ἐργαζόμενοι γιὰ τὴν εἰρήνη, τὴν δικαιοσύνη καὶ τὴν καταλλαγή, τονίζει ὁ Μητροπολίτης. Προτρέπει, τέλος, νὰ ἀνταλλάσσωμε τὸν ἀναστάσιμο χαιρετισμὸ «Χριστὸς Ἀνέστη»-«Ἀληθῶς Ἀνέστη» ζῶντας ἤδη «τὴν Ζωὴ τοῦ θείου Φωτὸς καὶ τῆς ἀληθινῆς ἐλευθερίας».

Τὸ Μήνυμα τοῦ Σεβασμιωτάτου

 

Κυριακὴ τῶν Βαΐων στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Γεωργίου στὴ Βιέννη

Περισσότερα...

Τὴν Κυριακή, 28 Ἀπριλίου 2024, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας καὶ Ἔξαρχος Οὑγγαρίας κ. Ἀρσένιος προεξῆρχε τῆς Πανηγυρικῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Γεωργίου στὴ Βιέννη. Τὸν Σεβασμιώτατο συνόδευσαν λειτουργικὰ ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀρχιμανδρίτης Μάξιμος Rudko, ὁ Ἀρχιερατικὸς Πρωτοπρεσβύτερος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Ἰωάννης Νικολίτσης, οἱ Πρεσβύτεροι Neboisa Grdinic καὶ Ἀριστείδης Γανώσης, ὁ Ἀρχιδιάκονος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως π. Ἔρασμος Brankovski καὶ ὁ Διάκονος Στέφανος Lorbek. Μετὰ τὸ πέρας τῆς θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος χειροθέτησε ἀναγνώστη τὸν κ. Matthias El Far καὶ τέλεσε παρουσίᾳ τοῦ Ἕλληνα Πρέσβη κ. Γεώργιου Ἡλιόπουλου καὶ τῆς Προξένου κ. Ἑλίνας Κυριακοπούλου τὸν Ἁγιασμὸ τῶν Βαΐων, ποὺ διένειμε στὸ πολυπληθὲς ἐκκλησίασμα.

Περισσότερα...

Ε´ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν στὸ Παρεκκλήσιο τῶν Ἁγίων Ἱεροθέου καὶ Στεφάνου στὴ Βουδαπέστη

Περισσότερα...

Τὴν Κυριακή, 21 Ἀπριλίου 2024 προέστη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας καὶ Ἔξαρχος Οὑγγαρίας καὶ Μεσευρώπης κ. Ἀρσένιος τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας κατὰ τὴν Ε´ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν στὴ Βουδαπέστη, συνοδευόμενος ἀπὸ τὸν Πρωτοσύγκελλο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀρχιμανδρίτη Μάξιμο Rudko, τὸν Οἰκονόμο Μακάριο Beke, τὸν Πρεσβύτερο Ιωσήφ Ötvös καὶ τὸν Ἀρχιδιάκονο Ἔρασμο Brankovski.

Περισσότερα...

Δεξίωση τῆς Καγκελαρίας ἐπ᾽ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐπικείμενης Ἑορτῆς τοῦ Πάσχα

Περισσότερα...

Kατόπιν προσκλήσεως τῆς Ὑπουργοῦ Θρησκευμάτων Δρ. Susanne Raab ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος παρέστη καὶ ὁμίλησε στὴν Δεξίωση, ποὺ παρέθεσε ἡ Καγκελαρία στοὺς ἐκπροσώπους τῶν χριστιανικῶν ὁμολογιῶν ἐξ ἀφορμῆς τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα ἐν μέσῳ τῶν ἑορτασμῶν δυτικῆς καὶ τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Ἐκκλησίας. Στὴν δεξίωση παρευρέθηκαν ἐκπρόσωποι ὅλων τῶν θρησκειῶν καὶ ὁμολογιῶν καὶ ἀντάλλαξαν εὐχὲς καὶ ἀπόψεις γιὰ τὴν διεθνῆ ἐπικαιρότητα καὶ τὴ σπουδαιότητα τῆς εἰρηνικῆς συνυπάρξεως ὅλων στὴ χώρα. Ἡ Αὐστρία ἀποτελεῖ μία χώρα, ὅπου ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἀγαθῆς προαιρέσεως ἔχουν τὴν εὐκαιρία χάρη στὴν συνταγματικὴ ἀρχὴ τῆς οὐδετερότητας νὰ ἀπολαμβάνουν ἀπεριόριστη θρησκευτικὴ ἐλευθερία.

Περισσότερα...

Δ´ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν καὶ Σύσταση νέας ἐνορίας στὸ Mattighofen

Περισσότερα...

Τὴν Κυριακή, 14 Ἀπριλίου 2024 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας καὶ Ἔξαρχος Οὑγγαρίας προεξῆρχε τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας συμπαριστούμενος ἀπὸ τὸν Πρωτοσύγκελο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μάξιμο Rudko, τὸν Ἐφημέριο Πρεσβύτερο Dalibor Brinzei, τοὺς ἐπισκέπτες παρεπίδημους κληρικοὺς π. Novo Lazic καὶ π. Andrei Bordeianu καὶ τὸν Ἀρχιδιάκονο Ἔρασμο Brankovski. Τιμητικὰ παρέστη στὴν θεία Λειτουργία καὶ ὁ Δήμαρχος τοῦ Mattighofen, ποὺ κατόπιν σχετικοῦ αἰτήματος τοῦ Σεβασμιωτάτου παρέσχε αἴθουσα καὶ προσωπικὸ γιὰ τὴ διδασκαλία τῶν ἑλληνικῶν. Ἡ νέα ἐνορία φιλοξενεῖται εὐγενῶς στὴν Κρύπτη τῆς τοπικῆς ρωμαιοκαθολικῆς ἐνορίας καὶ εἶναι ἀφιερωμένη στὴν Ἁγία Παρασκευὴ ἐξ Ἐπιβατῶν τῆς Θράκης.

Περισσότερα...

Κυριακὴ τῆς Σταυροπροσκυνήσεως στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Γεωργίου Βιέννης

Περισσότερα...

Τὴν Κυριακή, 7 Ἀπριλίου 2024 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας, Ἔξαρχος Οὑγγαρίας κ. Ἀρσένιος προέστη τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας τῆς Σταυροπροσκυνήσεως στὸν ἱστορικὸ Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Γεωργίου στὴ Βιεννη συμπαριστούμενος ἀπὸ τὸν Πρωτοσύγγελο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀρχιμανδρίτη Μάξιμο Rudko, τὸν Ἀρχιερατικὸ Πρωτοπρεσβύτερο Ἰωάννη Νικολίτση, τὸν Πρεσβύτερο Ἀριστείδη Γανώση καὶ τὸ Ἀρχιδιάκονο Ἔρασμο Brankovski. Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας χειροθέτησε Ἀναγνώστη τὸν κ. Bassar Hanna. Πλῆθος πιστῶν συμμετεῖχε στὴ λατρευτικὴ σύναξη καὶ τὴν τιμητικὴ προσκύνηση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, λαμβάνοντας τὴν εὐλογία τῆς Ἐκκλησίας.

Περισσότερα...

Β΄ Κυριακὴ Νηστειῶν. Μνήμη τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ καὶ Δοξολογία ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς Ἑλληνικῆς Ἐθνικῆς Ἀπελευθερώσεως στὸν Καθεδρικὸ Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Τριάδος Βιέννης.

Περισσότερα...

Τὴν Κυριακή, 31 Μαρτίου 2024 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας καὶ Ἔξαρχος Οὑγγαρίας κ. Ἀρσένιος προεξῆρχε τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας τῆς Β΄ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν, ὅπου ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία τιμᾶ τὴν Μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ. Μετὰ τὸ πέρας τῆς θείας Λειτουργίας τελέσθηκε Δοξολογία ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς Ἐπετείου τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821 παρουσίᾳ τῶν Πρέσβεων Ἑλλάδος καὶ Κύπρου, τοῦ διπλωματικοῦ σώματος καὶ πλήθους κόσμου τῆς ἑλληνικῆς παροικίας ἐν Βιέννῃ. Στὸ τέλος τῆς Ἀκολουθίας καὶ πρὶν τὴν μετάβαση στὸ Μνημεῖο τοῦ Ρήγα Φεραίου γιὰ τὸ Τρισάγιο καὶ τὴν κατάθεση στεφάνων ὁ Σεβασμιώτατος προεχείρησε τὸν Διάκονο Ἔρασμο εἰς ἀρχιδιάκονον.

Περισσότερα...

Λόγος Κατηχητήριος ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς (2024)

Περισσότερα...

Ἡ Α.Θ.Π ὁ Οἰκουμενικὸς  Πατριάρχης στὸν Κατηχητήριο Λόγο του ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τῆς Ἁγἰας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς παροτρύνει κλῆρο καὶ λαὸ νὰ διατηρήσουν ἔκτυπα τὰ διδάγματα ἐκ τῶν εὐαγγελικῶν περικοπῶν τῆς περιόδου τῶν Ἀπόκρεω, τῆς ταπεινώσεως, τῆς μετανοίας, τῆς συγχωρητικότητος καὶ τῆς ἐλεημοσύνης καὶ νὰ τὰ καλλιεργήσουν κατὰ τὴν ἀρχομένην περίοδο τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Καλεῖ τοὺς πιστοὺς νὰ καθαρθοῦν πνευματικά, ψυχικὰ καὶ σωματικὰ μὲ τὴν ἀνεπιτήδευτη νηστεία, ἀξιοποιῶντας τὸν πνευματικὸ πλοῦτο καὶ τὸν δυναμισμὸ τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς. Στὸν ἀσκητικὸ ἀγῶνα ἐνισχυόμεθα ἀπὸ τὴν μεσιτεία τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ τὴν συμπαράσταση τῶν Ἁγίων ὥστε νὰ λάβωμε τὴν χάρη καὶ τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ, γράφει καὶ ὑπογραμμίζει: «Ἡ ἁγιότητα εἶναι τεκμήριο τῆς δυνάμεως τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς συνεργίας τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ, διὰ τῆς μετοχῆς εἰς τὰ ἱερὰ μυστήρια καὶ διὰ τῆς τηρήσεως τῶν θείων προσταγμάτων». Ὁ Πατριάρχης συστήνει «Ἡ κοινὴ προσπάθεια ἐφαρμογῆς τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ κανόνος καὶ τοῦ ἤθους τῆς νηστείας νὰ γίνεται μέσα στὸ εὐλογημένο πλαίσιο τῆς οἰκογενείας». Εὔχεται τέλος, νὰ εὐδοκήσει ὁ Θεὸς «νὰ φθάσωμεν κεκαθαρμέναις διανοίαις τὴν Ἁγίαν καὶ Μεγάλην Ἑβδομάδα καὶ νὰ προσκυνήσωμεν ἐν χαρᾷ καὶ ἀγαλλιάσει τὴν λαμπροφόρον Ἀνάστασίν Του». 

Τὸ πλῆρες  κείμενο τοῦ Κατηχητηρίου Λόγου τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου: Λόγος ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς 2024

Ἐκδημία τοῦ Πατριάρχου Βουλγαρίας κυροῦ Νεοφύτου

Περισσότερα...

Μὲ τὴν πολλὴ κατ᾽ ἄνθρωπον θλίψη πληροφορηθήκαμε τὴν κοίμηση τοῦ μακαριστοῦ Πατριάρχου Βουλγαρίας καὶ Μητροπολίτου Σόφιας κυροῦ Νεοφύτου, ὁ ὁποῖος ἐτελεύτησε τὸ ζῆν τῇ 13ῃ Μαρτίου ἐνεστώτος ἔτους. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας, Ἔξαρχος Οὑγγαρίας καὶ Μεσευρώπης κ. Ἀρσένιος λαμβάνοντας τὴ θλιβερὴ εἴδηση ἐξέφρασε ἐξ μέρους τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας θερμὰ συλλυπητήρια στὸν κλῆρο καὶ τὸ εὐσεβὴ λαὸ τῆς Βουλγαρικῆς Ἐκκλησίας, εὔχετε δὲ ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ μακαριστοῦ Πρωθιεράρχου.

Μὲ τὴν ἀπώλειά του ἡ Ἐκκλησία ἔχασε ἕναν ἄνθρωπο τῆς ἀρετῆς, τῆς εἰρήνης καὶ τῆς προσευχῆς. Ὁ Μακαριστὸς ἐργάσθηκε μὲ ἀφοσίωση ἀπὸ τὰ νεανικά του χρόνια γιὰ τὴν Ἐκκλησίαν καὶ τὸ βουλγαρικὸ λαό. Μέριμνά του ἦταν ἡ ἐφαρμογὴ τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ στὴ ζωὴν τῶν πιστῶν καὶ ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον, ἰδιαίτερα σὲ ὅσους ἔχουν ἀνάγκη.

Εὐχόμαστε ὁ Κύριος νὰ ἀναπαύσει τὴν ψυχή του μετὰ τῶν ἁγίων καὶ τῶν δικαίων καὶ χαρίσει στὴ Βουλγαρικὴ Ἐκκλησία ἕνα ἄξιο διάδοχο, ὁ ὁποῖος θὰ συνεχίσει τὸ ἔργο τοῦ Εὐαγγελίου τῆς εἰρήνης καὶ τῆς ἑνότητος.

Ἐπιμνημόσυνη δέηση γιὰ τὸν Καρδινάλιο König καὶ 60ὴ ἐπέτειος τοῦ Ἱδρύματος «Pro Oriente»

Περισσότερα...

Τὴν Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2024, πραγματοποιήθηκε στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Στεφάνου στὴ Βιέννη ἐπιμνημόσυνη δέηση γιὰ τὸν Καρδινάλιο Franz König, ποὺ διετέλεσε ρωμαιοκαθολικὸς ἀρχιεπίσκοπος Βιέννης καὶ ἐκοιμήθη πρὸ 20 ἐτῶν. Παράλληλα, ἑορτάσθηκε ἡ ἐπέτειος 60 ἐτῶν λειτουργίας τοῦ ἱδρύματος «ProOriente», ποὺ ὁ ἐκλειπὼν ἵδρυσε τὸ 1964. Παρὼν στὶς ἐκδηλώσεις ἦταν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας στὴν Αὐστρία, ἐνῶ στοὺς ἑορτασμοὺς συμμετεῖχαν ὁ Μητροπολίτης Σεραφεὶμ τοῦ Πατριαρχείου Ρουμανίας καὶ ἐκπρόσωποι τῶν ἄλλων ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν.

Περισσότερα...

Ἁγιολόγιο


Καμία ἑορτὴ ἡ ἀκολουθία δὲν καταχωρήθηκε γιὰ σήμερα!
Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
Ημερομηνία : 1/5/2024
2
Ημερομηνία : 2/5/2024
3
Ημερομηνία : 3/5/2024
4
Ημερομηνία : 4/5/2024
5
Ημερομηνία : 5/5/2024

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen


26. Mai 2024: Vierter Sonntag nach Ostern

Schriftlesungsarchiv

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Salzburg

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Graz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Mattighofen

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση
Legetøj og BørnetøjTurtle