Ἁγιασμός ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους στήν Ἐθνική Σχολή τῆς Βιέννης
Ἀκύρωσις τῆς ἐπισκέψεως τῆς Α. Θ. Παναγιότητος στήν Αὐστρία
Ἐθνική ἑορτή τῆς Οὑγγαρίας καί μνήμη τῶν Ἁγίων Ἱεροθέου καί Στεφάνου
Ἡ Ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Αὐστρίας
Βραβεῖο Ἀρχιτεκτονικοῦ Σχεδίου γιὰ τὸν νέο χῶρο θρησκευτικῶν συγκροτημάτων
Ἐγκαίνια τοῦ νέου καταστήματος ἐκκλησιαστικῶν εἰδῶν στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Αὐστρίας

Λειτουργικὸ Πρόγραμμα

Ἀπὸ τὴν Κυριακή 27. Σεπτ. 2020 ἰσχύει τὸ λειτουργικό πρόγραμμα στὴ Βιέννη ὡς ἐξής:

8π.μ. Διαβᾶστε περισσότερα: Λειτουργικὸ Πρόγραμμα Θεία Λειτουργία  γερμανικά  Παρεκκλήσιον Αγ. Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου 
 8π.μ. Διαβᾶστε περισσότερα: Λειτουργικὸ Πρόγραμμα  Ὀρθρος ἑλληνικά Καθεδρικός Ναὸς Ἁγ. Τριάδας ὴ Ἱερὸς Ναὸς Ἁγ. Γεωργίου (ἐναλλάξ)
 9π.μ. Διαβᾶστε περισσότερα: Λειτουργικὸ Πρόγραμμα Θεία Λειτουργία ἑλληνικά Καθεδρικός Ναὸς Ἁγ. Τριάδας ὴ Ἱερὸς Ναὸς Ἁγ. Γεωργίου (ἐναλλάξ)
 10π.μ. Διαβᾶστε περισσότερα: Λειτουργικὸ Πρόγραμμα Θεία Λειτουργία γερμανικά Παρεκκλήσιον Αγ. Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου
 11π.μ. Διαβᾶστε περισσότερα: Λειτουργικὸ Πρόγραμμα Θεία Λειτουργία ἑλληνικά Καθεδρικός Ναὸς Ἁγ. Τριάδας ὴ Ἱερὸς Ναὸς Ἁγ. Γεωργίου (ἐναλλάξ) 

(Θ. Λειτουργία στὰ οὐκρανικὰ όπως πάντα.)

Ἁγιασμός ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους εἰς Keszthely

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἁγιασμός ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους εἰς Keszthely

Τό ἑσπέρας τῆς 1ης Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ. ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας, Ἔξαρχος Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κ. Ἀρσένιος ἐτέλεσε τόν Ἁγιασμόν τοῦ Σχολείου εἰς Keszthely τῆς Οὑγγαρίας, τό ὁποῖο παρεπιπτόντως λειτουργεῖ ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους, πλαισιούμενος ὑπό τοῦ Οἰκονόμου Róbert Szentirmai καί τοῦ Ἀρχιδιακόνου Μαξίμου Rudko παρουσίᾳ τῆς Μοναχῆς Ἀρσενίας Kupusz, τῶν Διδασκόντων καί Διδασκομένων μετά τῶν Γονέων καί Κηδεμόνων αὐτῶν, εὐχόμενος στίς μαθήτριες καί στούς μαθητές καλή πρόοδο γιά τήν νέα σχολική χρονιά, ἐνῶ στό διδακτικό προσωπικό ὑπομονή καί καλή διάθεση στό ἔργο τους.

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἁγιασμός ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους εἰς Keszthely

Μήνυμα τῆς Ἰνδίκτου τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου

Διαβᾶστε περισσότερα: Μήνυμα τῆς Ἰνδίκτου τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου

Προσφιλεῖς ἀδελφοί ἱεράρχαι καί τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ἀποτελεῖ κοινήν πεποίθησιν, ὅτι εἰς τήν ἐποχήν μας τό φυσικόν περιβάλλον ἀπειλεῖται ὅσον ποτέ ἄλλοτε εἰς τήν ἱστορίαν τῆς ἀνθρωπότητος. Τό μέγεθος τῆς ἀπειλῆς ἀποκαλύπτεται εἰς τό γεγονός ὅτι τό διακύβευμα δέν εἶναι πλέον ἡ ποιότης τῆς ζωῆς, ἀλλά ἡ διατήρησις αὐτῆς εἰς τόν πλανήτην μας. Διά πρώτην φοράν εἰς τήν ἱστορίαν, ὁ ἄνθρωπος δύναται νά καταστρέψῃ τούς ὅρους τῆς ζωῆς ἐπί τῆς γῆς. Τά πυρηνικά ὅπλα εἶναι τό σύμβολον τοῦ προμηθεϊκοῦ τιτανισμοῦ τοῦ ἀνθρώπου, ἁπτή ἔκφρασις τοῦ «συμπλέγματος παντοδυναμίας» τοῦ συγχρόνου «ἀνθρωποθεοῦ».

Διαβᾶστε περισσόρτερα ἐδῶ.

Ἡ Ἑορτὴ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἡ Ἑορτὴ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος

Τὴν Πέμπτη, 6η Αὐγούστου 2020 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας καὶ Ἔξαρχος Οὐγγαρίας κ. Ἀρσένιος, συνοδευόμενος ἀπὸ τὸν Ἱερομόναχο πατέρα Ἀθανάσιο, ἐπισκέφθηκε τὸ Ἱερὸ Ἡσυχαστήριο τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στὴν Plattensee τῆς Οὐγγαρίας ὅπου τὸν ὑποδέχθηκαν ὁ Ἱερομόναχος πατὴρ Μαρίνος καὶ πιστοὶ ἀπὸ τὶς ἐνορίες τῆς χώρας.

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἡ Ἑορτὴ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος

Ὀνομαστική ἑορτή τοῦ Καθηγουμένου Παϊσίου τῆς Ι. Μονῆς Ἁγίας Σκέπης

Διαβᾶστε περισσότερα: Ὀνομαστική ἑορτή τοῦ Καθηγουμένου Παϊσίου τῆς Ι. Μονῆς Ἁγίας Σκέπης

Τήν Κυριακή Ε΄ Ματθαίου καί μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου, ἤτοι τήν 12ην Ἰουλίου 2020, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀπαμείας κ. Παΐσιος ἐπισκέφθηκε τήν Ἱερά Μονή τῆς Ἁγίας Σκέπης καί προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας πλαισιούμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου καί Καθηγουμένου αὐτῆς Παϊσίου Jung, καί τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Θεοκλήτου, μέ ἀφορμή τήν ὀνομαστική ἑορτή τοῦ Καθηγουμένου. 

Διαβᾶστε περισσότερα: Ὀνομαστική ἑορτή τοῦ Καθηγουμένου Παϊσίου τῆς Ι. Μονῆς Ἁγίας Σκέπης

Νέα ἡμερομηνία Καταθέσεως τοῦ Θεμελίου Λίθου τῆς ὑπὸ ἀνοικοδόμησιν Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Σκέπης (St. Andrä am Zicksee)

Διαβᾶστε περισσότερα: Νέα ἡμερομηνία Καταθέσεως τοῦ Θεμελίου Λίθου τῆς ὑπὸ ἀνοικοδόμησιν Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Σκέπης (St....

Mετὰ τὴν ἐξ αἰτίας τῆς ἐπιδημίας τοῦ Κορονοϊοῦ ἀναβολὴ τῆς προγραμματισμένης γιὰ τὴν 20η Ἰουνίου 2020 καταθέσεως τοῦ θεμελίου λίθου τῆς ὑπὸ ἀνέγερσιν πρώτης ἐν Αὐστρίᾳ ὀρθοδόξου Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγἰας Σκέπης, ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Αὐστρίας μὲ μεγάλη χαρὰ ἀνακοινώνει ὅτι ἡ τελετὴ τῆς Θεμελιώσεως θὰ λάβει χώραν τὴν 26η  Σεπτεμβρίου 2020.  Ἀναμένεται κατ΄αὐτὴν νὰ παραστεῖ  ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, ὁ ὁποῖος μετὰ τῆς Α.Σ. τοῦ ἐπιχωρίου Μητροπολίτου Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου, τῆς Α. Ε. κ. Αἰγιδίου, Ἐπισκόπου Eisenstadt καὶ τοῦ Πρωθυπουργοῦ τοῦ κρατιδίου Burgenland, Mag. κ. Hans Peter Doskozil, θὰ καταθέσει τὸν θεμέλιον λίθον εἰς τὸν χῶρον ἀνεγέρσεως τῆς Μονῆς. Ἡ ἐπίσημος ἔναρξις τῶν ἐργασιῶν θεμελιώσεως προγραμματίζεται περὶ τὰς ἀρχὰς Ὀκτωβρίου 2020.

Ἐνοριακὴ ἑορτὴ στὸ Leoben

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἐνοριακὴ ἑορτὴ στὸ Leoben

Τὴν  Κυριακή, 28η Ἰουνίου 2020 ὁ Μητροπολίτης Ἀρσένιος παρευρέθη στὴν ἐτήσια Πανήγυρη τῆς Ὀρθοδόξου Ἐνορίας Ἁγίας Σκέπης τῆς Θεοτόκου στὸ Leoben καὶ προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας συμπαραστατούμενος ἀπὸ τὸν ἱερατικῶς προϊστάμενο  τῆς Ἐνορίας Πρωτοπρεσβύτερο Sladjan Vasic, τὸν Πρωτοπρεσβύτερο Δημήτριο  Μακρή, ἱερατικῶς προϊστάμενο τῆς ἐνορίας τοῦ Graz, καθὼς καὶ ἀπὸ τὸν Ἀρχιδιάκονο Μάξιμο Rudko.

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἐνοριακὴ ἑορτὴ στὸ Leoben

Ὀνομαστήρια τοῦ Ἐπισκόπου Παϊσίου στὴν Οὐγγαρία

Διαβᾶστε περισσότερα: Ὀνομαστήρια τοῦ Ἐπισκόπου Παϊσίου στὴν Οὐγγαρία

Τὴν 19η Ἰουνίου 2020 ὁ Μητροπολίτης Αὐστρίας καὶ Ἔξαρχος Οὑγγαρίας κ. Ἀρσένιος μετέβη στὴν Βουδαπέστη (Οὑγγαρία) ὅπου στὸν ἐκεῖ Ὀρθόδοξο Ναὸ χοροστάτησε κατὰ τὴν Θεία Λειτουργία πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Παϊσίου τοῦ Ἀσκητοῦ τῆς ἐρήμου. Τῆς Ἱερουργίας προεξῆρχε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀπαμείας κ. Παΐσιος μετὰ τοῦ Ἀρχιδιακόνου κ. Μαξίμου Rudko.

Διαβᾶστε περισσότερα: Ὀνομαστήρια τοῦ Ἐπισκόπου Παϊσίου στὴν Οὐγγαρία

Ἑορτολόγιο


Καμία εκδήλωση σήμερα!
Previous MonthNext Month
Σεπτέμβριος 2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
Previous MonthNext Month
Σεπτέμβριος 2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen


20.09.2020: Sonntag nach Kreuzerhöung

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Linz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

 Bregenz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Τοποθετήσεις

Legetøj og BørnetøjTurtle