Ἁγιασμὸς Ἑλληνικῆς Ἐθνικῆς Σχολῆς Βιέννης
Πατριαρχικὴ ἐπίσκεψη στὴν Ἐξαρχία Οὑγγαρίας (10-12 Σεπτεμβρίου 2021)
Εὐχαριστιακὸ Συνέδριο στὴν Οὑγγαρία. Ὁμιλία τοῦ Μητροπολίτου Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου
Ἑορτὴ τῆς Ἰνδίκτου καὶ Ἱερὰ Σύναξη τῆς Ἱεραρχίας 2021
Βράβευση Μητροπολίτου Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου ἀπὸ τὴν οὑγγρικὴ κυβέρνηση

Ἁγιασμὸς Ἑλληνικῆς Ἐθνικῆς Σχολῆς Βιέννης

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἁγιασμὸς Ἑλληνικῆς Ἐθνικῆς Σχολῆς Βιέννης

Πραγματοποιήθηκε τὸ Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου 2021 στὸν Ἱερὸ Καθρεδικὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὁ καθιερωμένος ἁγιασμὸς τῆς Ἑλληνικῆς Ἐθνικῆς Σχολῆς Βιέννης γιὰ τὴν ἔναρξη τῆς νέας σχολικῆς χρονιάς.

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἁγιασμὸς Ἑλληνικῆς Ἐθνικῆς Σχολῆς Βιέννης

Πατριαρχικὴ ἐπίσκεψη στὴν Ἐξαρχία Οὑγγαρίας (10-12 Σεπτεμβρίου 2021)

Διαβᾶστε περισσότερα: Πατριαρχικὴ ἐπίσκεψη στὴν Ἐξαρχία Οὑγγαρίας (10-12 Σεπτεμβρίου 2021)

Ἡ Α.Θ.Π. ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος ἀπὸ 10ης ἕως 12ης Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ. πραγματοποίησε ἐπίσημη ἐπίσκεψη στὴν Οὑγγαρία συνοδευόμενος ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σηλυβρίας κ. Μαξίμου καὶ τοῦ Μεγάλου Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου, προκειμένου νὰ στηρίξει διὰ τῶν εὐλογιῶν Του τὸν κλῆρο καὶ τὸν πιστὸ λαὸ τῆς Ἐξαρχίας Οὑγγαρίας καὶ νὰ συμμετάσχει στὴ λήξη τῶν ἐργασιῶν τοῦ Διεθνοῦς Εὐχαριστιακοῦ Συνεδρίου στὴ Βουδαπέστη.

Διαβᾶστε περισσότερα: Πατριαρχικὴ ἐπίσκεψη στὴν Ἐξαρχία Οὑγγαρίας (10-12 Σεπτεμβρίου 2021)

Εὐχαριστιακὸ Συνέδριο στὴν Οὑγγαρία. Ὁμιλία τοῦ Μητροπολίτου Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου

Διαβᾶστε περισσότερα: Εὐχαριστιακὸ Συνέδριο στὴν Οὑγγαρία. Ὁμιλία τοῦ Μητροπολίτου Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου

Στὸ Esztergom τῆς Οὐγγαρίας, τὴν 3η καὶ 4η Σεπτεμβρίου 2021, πραγματοποιήθηκε Συνέδριο μὲ θέμα τὴν Θεία Εὐχαριστία, ὡς προσυνεδριακὴ ἐκδήλωση τοῦ 51ου Διεθνοῦς Εὐχαριστιακοῦ Συμποσίου ποὺ διοργανώνεται στὴ Βουδαπέστη(5 -12 Σεπτεμβρίου 2021). Ἡ Α.Σ. ὁ Μητροπολίτης Αὐστρίας καὶ Ἐξαρχος  Οὑγγαρίας κ. Ἀρσένιος μαζὶ μὲ ἄλλους διακεκριμένους θεολόγους καὶ διεθνοῦς κύρους καθηγητές, διαπραγματεύθηκαν τὴν οὐσία τοῦ Μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας ὡς κεντρικοῦ σημείου τῆς χριστιανικῆς πίστεως καθὼς καὶ τὶς διάφορες πτυχὲς τῆς εὐχαριστιακῆς λατρείας στὶς χριστιανικὲς κοινότητες.

Διαβᾶστε περισσότερα: Εὐχαριστιακὸ Συνέδριο στὴν Οὑγγαρία. Ὁμιλία τοῦ Μητροπολίτου Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου

Ἑορτὴ τῆς Ἰνδίκτου καὶ Ἱερὰ Σύναξη τῆς Ἱεραρχίας 2021

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἑορτὴ τῆς Ἰνδίκτου καὶ Ἱερὰ Σύναξη τῆς Ἱεραρχίας 2021

Μετὰ ἀπὸ πρόσκληση τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου τοῦ Α΄ συνῆλθε ἀπὸ 1ης ἕως 3ης Σεπτεμβρίου 2021 στὴν Κωνσταντινούπολη ἡ καθιερωμένη ἀνὰ τριετίαν «Ἱερὰ Σύναξις τῆς Ἱεραρχίας τῶν ἐν ἐνεργείᾳ Ἐπισκόπων, Μητροπολιτῶν καί Ἀρχιεπισκόπων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου». Προηγήθηκε ὁ ἑορτασμὸς τῆς νέας Ἰνδικτιῶνος, σύμφωνα μὲ τὴν ἐκκλησιαστικὴ τάξη, καὶ ἡ καθιερωμένη τελετὴ τῆς Ἰνδίκτου, κατά τήν ὁποία ἀναγνώσθηκε ἀπό τόν Πατριάρχη, ἡ νενομισμένη εὐχὴ καὶ Πράξη τῆς νέας Ἰνδικτιῶνος. Τὸ σχετικὸ κείμενο στὸν Κώδικα τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας ὑπέγραψαν ὁ Πατριάρχης καὶ οἱ συμμετέχοντες Ἱεράρχες, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ἡ Α. Σ. ὁ Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος.

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἑορτὴ τῆς Ἰνδίκτου καὶ Ἱερὰ Σύναξη τῆς Ἱεραρχίας 2021

Πατριαρχικὴ ἐγκύκλιος τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου τοῦ Α΄ γιὰ τὴν 1η Σεπτεμβρίου, ἑορτὴ τῆς Ἰνδίκτου καὶ ἐπίσημη ἡμέρα προσευχῶν γιὰ τὸ φυσικὸ περιβάλλον

Διαβᾶστε περισσότερα: Πατριαρχικὴ ἐγκύκλιος τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου τοῦ Α΄ γιὰ τὴν 1η...

Ἡ προστασία τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος καὶ ἡ φιλάνθρωπος μέριμνα γιὰ τὸν πλησίον συμβαδίζουν καὶ δὲν χωρίζονται, τονίζει ἡ Α.Θ.Π. ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος ὁ Α΄ στὴν ποιμαντική του ἐγκύκλιο γιὰ τὴν 1η Σεπτεμβρίου, ἑορτὴ τῆς Ἰνδίκτου καὶ ἐπίσημη ἡμέρα προσευχῶν γιὰ τὸ φυσικὸ περιβάλλον. «Ἡ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἔμπρακτος σεβασμὸς τῆς κτίσεως καὶ τόπος καὶ τρόπος τοῦ πολιτισμοῦ τοῦ προσώπου καὶ τῆς ἀλληλεγγύης» διαπιστώνει, καθὼς « τόσον ἡ οἰκοφιλικὴ συμπεριφορὰ, ὅσον καὶ ἡ ἀναγνώρισις τῆς ἱερότητος τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου» ἀποτελοῦν, κατὰ τὴν Αὐτοῦ Παναγιότητα, ζωτικὲς διαστάσεις τῆς εὐχαριστιακῆς πραγματώσεωςτῆς Ἐκκλησίας καὶ « λειτουργία μετὰ τὴν Λειτουργία». Ὑπενθυμίζει ἐπίσης τὴ σημασία τοῦ προκύψαντος ἀπὸ τὶς ἀποφάσεις τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου (Κρήτη 2016) κειμένου μὲ τίτλο «Ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς. Τὸ κοινωνικὸν ἦθος ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ». Σὲ αὐτὸ ἐπισημαίνεται ἡ σημασία τῶν ἐπιστημονικῶν εὑρημάτων τὰ ὁποῖα οἱ πιστοὶ ὀφείλουν νὰ δέχονται ὡς προσπάθεια βαθυτέρας εἰσόδου «εἰς τὸ μυστήριον τοῦ Θεοῦ». Ὁ Οἰκουμενικὸς Ποιμὴν κατακλείει τὴν ἄκρως ἐπίκαιρη ἐγκύκλιο μὲ τὴν ἔκκληση γιὰ ἐπίδειξη ἐνεργοῦ συμπαραστάσεως πρὸς τὴν ἀνθρωπότητα τὴν ταλαιπωρουμένη τόσο ἀπὸ τὴν μάστιγα τοῦ κορωνοϊοῦ Covid- 19 ὅσο καὶ ἀπὸ τὴν ὑπερεκμετάλλευση τῶν φυσικῶν πόρων. Βεβαιοῖ, τέλος, τοὺς πιστοὺς ὅτι προσεύχεται γιὰ τὴν ταχεῖα ὑπέρβαση τῶν συνεπειῶν τῆς ὑγειονομικῆς κρίσεως, τὸν ἄνωθεν φωτισμὸ τῶν κυβερνήσεων παγκοσμίως καὶ τὴν ἀνάληψη πρωτοβουλιῶν γιὰ τὸν τερματισμὸ τῆς πανδημίας.

Ἐδῶ μπορεῖτε νὰ διαβάσετε τὸ πλῆρες κείμενο τῆς Πατριαρχικῆς Ἐγκυκλίου.

Βράβευση Μητροπολίτου Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου ἀπὸ τὴν οὑγγρικὴ κυβέρνηση

Διαβᾶστε περισσότερα: Βράβευση Μητροπολίτου Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου ἀπὸ τὴν οὑγγρικὴ κυβέρνηση

Τήν 20η Αὐγούστου ἐ.ἔ. ἑορτή τῶν Ἁγίων Στεφάνου τοῦ Βασιλέως καί Ἱεροθέου Ἐπισκόπου, Φωτιστῶν τῶν Οὓγγρων καί ἐθνική ἑορτή τῆς Οὑγγαρίας, ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας κ. János Áder, παρουσία τοῦ Ἐξοχωτάτου Πρωθυπουργοῦ κ. Viktor Orbán καί τοῦ Ἐξοχωτάτου Προέδρου τῆς Βουλῆς κ. László Kövér, ἀπένειμε στόν Σεβ. Μητροπολίτη Αὐστρίας καί Ἒξαρχο Οὑγγαρίας κ. Ἀρσένιο, τόν Σταυρό τοῦ Ἀνωτέρου Ταξιάρχη μέ τόν Ἀστέρα τοῦ Τάγματος Ἀριστείας τῆς Οὑγγαρίας.

Διαβᾶστε περισσότερα: Βράβευση Μητροπολίτου Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου ἀπὸ τὴν οὑγγρικὴ κυβέρνηση

Δήλωση τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου γιὰ τὸ πλῆγμα τῶν καταστροφικῶν πυρκαϊῶν στὴν Ἕλλάδα

Διαβᾶστε περισσότερα: Δήλωση τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου γιὰ τὸ πλῆγμα τῶν καταστροφικῶν πυρκαϊῶν στὴν...

Ἡ Ἕλλάδα δοκιμάζεται καὶ πάλι ἀπὸ πολλές, μεγάλες, καταστροφικὲς πυρκαϊές. Ὁ ἐξαιρετικῆς ἐντάσεως καὶ διαρκείας καύσωνας ἐπιτείνει τὸ ὀλέθριο φαινόμενο καὶ καθιστᾷ ἀπρόβλεπτη τὴν ὁριστικὴ ἐξαφάνισή του. Ἐκτὸς ἀπὸ τὸ φυσικὸ περιβάλλον, οἱ καταστροφὲς ἀγγίζουν τὴ ζωή, τὶς περιουσίες καὶ τὰ ὑπάρχοντα χιλιάδων συνανθρώπων ποὺ ἐπλήγησαν ἀπὸ τὶς φλόγες μέσα στὴν ἴδια τὴν οἰκογενειακή τους ἑστία. Συλλυπούμεθα γιὰ τὰ παθήματα τῶν ἀδελφῶν μας καὶ συμπάσχομε γιὰ τὶς τραγικὲς ἀπώλειες. Ἰδιαιτέρως προσευχόμεθα ὁ Κύριος νὰ δίδει ὑπομονὴ σὲ ὅλους ἐκείνους ποὺ καθ΄οἱονδήποτε τρόπο δοκιμάζονται λόγῳ των πυρκαϊῶν. Ὁμοίως προσευχόμεθα γιὰ τὴν ἀποθεράπευση τῶν τραυματιῶν καὶ τὴν ἐνίσχυση τῶν πληγέντων καθὼς καὶ γιὰ τὴν ἀποκατάσταση, ἐντὸς τοῦ συντομοτέρου δυνατοῦ διαστήματος, τῶν ζημιῶν.

Διαβᾶστε περισσότερα: Δήλωση τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου γιὰ τὸ πλῆγμα τῶν καταστροφικῶν πυρκαϊῶν στὴν...

Ἑορτολόγιο


Καμία εκδήλωση σήμερα!
Previous MonthNext Month
Σεπτέμβριος 2021
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
Previous MonthNext Month
Σεπτέμβριος 2021
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Innsbruck καὶ Kufstein

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Salzburg

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Linz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

 Bregenz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Τοποθετήσεις

Legetøj og BørnetøjTurtle