Ἐπίσκεψη τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου στήν Ἱ.Μ. τῆς Ἁγίας Σκέπης
Ἐπίσκεψη Μελῶν τοῦ Ἐθνικοῦ Συμβουλίου στήν Ἱ.Μ. Αὐστρίας
Ποιμαντική ἐπίσκεψη καί εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία στήν Ἐξαρχία τῆς Οὑγγαρίας
Οἱ ἱερές Ἀκολουθίες τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καί τοῦ Πάσχα στήν Ἱ.Μ. Αὐστρίας
Ἑορτασμὸς τῆς Ἐθνικῆς Ἐπετείου τῆς 25ης Μαρτίου 1821

Ἐπίσκεψη τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου στήν Ἱ.Μ. τῆς Ἁγίας Σκέπης

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἐπίσκεψη τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου στήν Ἱ.Μ. τῆς Ἁγίας Σκέπης

Στίς 6 Ἰουνίου 2021 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος ἐπισκέφθηκε τήν Ἱ.Μ. τῆς Ἁγίας Σκέπης εἰς St. Andrä καί ἐτέλεσε στό Ἱ. Παρεκκλήσιον αὐτῆς τήν Θεία Λειτουργία, πλαισιούμενος ὑπό τοῦ Καθηγουμένου καί Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου Παϊσίου Jung, καί τοῦ Ἀρχιδιακόνου Μαξίμου Rudko παρουσίᾳ τῆς καθόλου Ἀδελφότητας τῆς Ἱ. Μονῆς.

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἐπίσκεψη τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου στήν Ἱ.Μ. τῆς Ἁγίας Σκέπης

Ἑορτή τῆς Ἐνορίας τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης στό Beloiannisz τῆς Οὑγγαρίας

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἑορτή τῆς Ἐνορίας τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης στό Beloiannisz τῆς Οὑγγαρίας

Τήν Δ’ Κυριακή τοῦ Πάσχα 2021, ἤτοι τοῦ Παραλύτου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος προεξῆρχε, μέ τήν εὐκαρία τῆς ἑορτῆς τῆς μνήμης τῶν Ἁγίων ἐνδόξων θεοστέπτων βασιλέων καί ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, τῆς Θείας Λειτουργίας στόν Ἱ.Ν. Κωνσταντίνου καί Ἑλένης στήν ἑλληνική Κώμη Μπελογιάννης τῆς Ἐπαρχίας Fejér, πλαισιούμενος ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀπαμείας κ. Παϊσίου καί πολλῶν Πατέρων πού διακονοῦν τήν Ἐξαρχία μας στήν Οὑγγαρία, παρουσίᾳ τοπικῶν, πολιτικῶν καί διπλωματικῶν ἀρχῶν,  καί πλήθους πιστῶν.

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἑορτή τῆς Ἐνορίας τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης στό Beloiannisz τῆς Οὑγγαρίας

Ἐπίσκεψη Μελῶν τοῦ Ἐθνικοῦ Συμβουλίου στήν Ἱ.Μ. Αὐστρίας

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἐπίσκεψη Μελῶν τοῦ Ἐθνικοῦ Συμβουλίου στήν Ἱ.Μ. Αὐστρίας

Τήν 11ην Μαΐου 2021 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος ὑπεδέχθη στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως τόν Πρόεδρο τῆς Κάτω Βουλῆς τοῦ Αὐστριακοῦ Κοινοβουλίου κ. Wolfgang Sobotka καί τήν κα Gudrun Kugler, Μέλος τοῦ ὡς ἄνω σώματος. Στήν συνάντηση αὐτή συζητήθηκαν τά θέματα περί τῆς θέσεως τῆς Ὀρθοδοξίας στήν Αὐστρία καί γενικότερα στήν καθόλου οἰκουμένη, τῆς παρουσίας αὐτῆς ἀπό ἱστορικῆς ἐπόψεως στήν χώρα αὐτή, ἀλλά καί τῆς αὐτοσυνειδησίας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί τοῦ ποιμνίου της, ὅτι ἀποτελοῦν ἕνα δυναμικό καί ζωτικό τμῆμα τῆς αὐστριακῆς κοινωνίας. Εἰδικότερα συζητήθηκε καί τό αἴτημα ἀπό πλευρᾶς τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως τῆς δυνατότητας μείωσης τοῦ φόρου ἐπί τῶν ποσῶν δωρεῶν, ὅσων πολιτῶν συμβάλλουν στήν ἐνίσχυση τοῦ ἔργου τῆς Ὀρθοδοξίας στήν Αὐστρία. Τέλος, τά Μέλη τῆς Κάτω Βουλῆς τοῦ Αὐστριακοῦ Κοινοβουλίου ξεναγήθηκαν στούς καθόλου χώρους τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, καθώς καί στόν Ἱ.Κ.Ν. τῆς Ἁγίας Τριάδος.

Ποιμαντική ἐπίσκεψη καί εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία στήν Ἐξαρχία τῆς Οὑγγαρίας

Διαβᾶστε περισσότερα: Ποιμαντική ἐπίσκεψη καί εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία στήν Ἐξαρχία τῆς Οὑγγαρίας

Ἀπό 14ης μέχρι 16ης Μαΐου ἐ.ἔ. ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας ἐπισκέφθηκε, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἀρχιδιακόνου τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως Μαξίμου Rudko, τήν Ἐξαρχία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου στήν Οὑγγαρία. 

Διαβᾶστε περισσότερα: Ποιμαντική ἐπίσκεψη καί εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία στήν Ἐξαρχία τῆς Οὑγγαρίας

Οἱ ἱερές Ἀκολουθίες τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καί τοῦ Πάσχα στήν Ἱ.Μ. Αὐστρίας

Διαβᾶστε περισσότερα: Οἱ ἱερές Ἀκολουθίες τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καί τοῦ Πάσχα στήν Ἱ.Μ. Αὐστρίας

Μέ περισσή κατάνυξη κι εὐλάβεια ἔλαβαν κι ἐφέτος χώρα οἱ ἱερές Ἀκολουθίες τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καί τοῦ Πάσχα στούς καθόλου ἐνοριακούς Ἱ.Ν. τῆς Ἱ.Μ. Αὐστρίας καί τῆς Ἐξαρχίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου στήν Οὑγγαρία. Λόγῳ τῶν περιοριστικῶν μέτρων τῆς παρούσης ὑγειονομικῆς κρίσης μάλιστα, αὐξήθηκε ὁ ἀριθμός τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν, ὥστε νά μπορέσει μεγαλύτερος μέρος τῶν πιστῶν νά μετάσχει αὐτῶν.   

Διαβᾶστε περισσότερα: Οἱ ἱερές Ἀκολουθίες τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καί τοῦ Πάσχα στήν Ἱ.Μ. Αὐστρίας

«Θανάτου ἑορτάζομεν νέκρωσιν»

Διαβᾶστε περισσότερα: «Θανάτου ἑορτάζομεν νέκρωσιν»
Μητροπολίτου Αὐστρίας Ὑπερτίμου
καὶ Ἐξάρχου Οὑγγαρίας καὶ Μεσευρώπης κ. κ. Ἀρσενίου

«Θανάτου ἑορτάζομεν νέκρωσιν, ᾅδου τὴν καθαίρεσιν, ἄλλης βιοτῆς, τῆς αἰωνίου ἀπαρχήν, καὶ σκιρτῶντες ὑμνοῦμεν τὸν Αἴτιον».[1]

 «Ξέρεις τί σημαίνει «Θανάτου ἑορτάζομεν νέκρωσιν, ᾅδου τὴν καθαίρεσιν»; Σημαίνει ὅτι ἐκεῖ ποὺ εἴμαστε καταδικασμένοι γιὰ τὸν αἰώνιο θάνατο, ὁ Θεὸς μᾶς πῆρε καὶ μᾶς ἔβγαλε ἀπέναντι, στὴν αἰώνια ζωή, γεφυρώνοντας ἔτσι ἕνα χάσμα αἰώνων. Αἰῶνες ὁλόκληρους ὁ κόσμος δὲν μποροῦσε νὰ περάσει στὴ σωτηρία. Κατάλαβες λοιπὸν τί ἔκανε ὁ Χριστός; Ποιός μποροῦσε νὰ νεκρώσει τὸν θάνατο; Κανένας. Μόνο ὁ Χριστός μας. Καὶ τώρα ἑορτάζομεν «ἄλλης βιοτῆς, τῆς αἰωνίου, ἀπαρχήν» καὶ «σκιρτῶντες ὑμνοῦμεν τὸν Αἴτιον». Ξέρεις τί θὰ πεῖ «σκιρτῶντες»; Θὰ πεῖ χοροπηδῶντας. Ἔχεις δεῖ τὰ κατσικάκια ἔξω στὰ χωράφια, μαζὶ μὲ τὴν μητέρα τους, ποὺ πηδᾶνε καὶ πίνουν λίγο γάλα ἀπὸ τὴν μητέρα τους καὶ ξαναπηδᾶνε; Αὐτὸ εἶναι τὸ σκίρτημα. Ἐμεῖς οἱ Χριστιανοὶ θὰ ἔπρεπε νὰ ψάλλουμε τὸ «Χριστὸς Ἀνέστη» καὶ νὰ σκιρτοῦμε, νὰ χοροπηδοῦμε. «Θανάτου ἑορτάζομεν νέκρωσιν». Δὲν ὑπάρχει χαρὰ μεγαλύτερη ἀπ’ αὐτή».[2]

Διαβᾶστε περισσότερα: «Θανάτου ἑορτάζομεν νέκρωσιν»

Πασχαλινὸ μήνυμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου

Διαβᾶστε περισσότερα: Πασχαλινὸ μήνυμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου

Στὸ ἐφετινὸ Ἀναστάσιμο μήνυμά του πρὸς τὸν Κλῆρο καὶ τὸν λαὸ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αὐστρίας καὶ τῆς Ἐξαρχίας Οὑγγαρίας, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Ἀρσένιος, προσκαλεῖ ὅλους νὰ λάβουν "Φῶς ἐκ τοῦ ἀνεσπέρου Φωτὸς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου" γιὰ νὰ διαλύσουν τὰ σκοτάδια τῶν ψυχῶν καὶ νὰ δοῦν ὡραιότερα τὰ πρόσωπα τῶν ἄλλων. Στὸ γένος τῶν ἀνθρώπων, στὶς ἔμψυχες εἰκόνες τοῦ Θεοῦ, γράφει ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης, ὁ ἐγερθεὶς ἐκ τῶν νεκρῶν Λυτρωτὴς ἔδωσε δῶρο τὴν ἀναστάσιμη ἀγαλλίαση, τὴν ἀτελεύτητη χαρά. Οἱ πιστοὶ καλοῦνται κατὰ τὸ παράδειγμα τῶν Ἁγίων νὰ συναναστηθοῦν μὲ τὸν Κύριο καί, μιμούμενοι τὶς Μυροφόρες, νὰ γίνουν "μάρτυρες καὶ κήρυκες τῆς Ἀναστάσεως" ὥστε ὁ σύγχρονος ταλαιπωρημένος καὶ φοβισμένος ἀπὸ τὴν πανδημία κόσμος, νὰ βρεῖ διέξοδο καὶ ἐλπίδα χαρᾶς, μὲ αἰὠνια προοπτική. Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἀρσένιος εὔχεται τέλος πρὸς ὅλους νὰ ἔχουν ἀναφαίρετη τὴν ἀναστάσιμη εὐφροσύνη κατὰ τὴν πορεία τῆς ζωῆς "ποὺ ξεκινᾶ ἀπὸ τὸ ὕψος τοῦ ἑκουσίου Γολγοθᾶ καὶ καταλήγει στὸν κενὸ Τάφο τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ".

Το πληρὲς μήνυμα τοῦ Σεβασμιωτάτου ἔχει ὡς ἑξῆς.Το πληρὲς μήνυμα τοῦ Σεβασμιωτάτου ἔχει ὡς ἑξῆς.

Πατριαρχική Ἀπόδειξις ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα 2021

Διαβᾶστε περισσότερα: Πατριαρχική Ἀπόδειξις ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα 2021

Στὴν "Πατριαρχικὴν Ἀπόδειξιν ἐπὶ τῷ Ἁγίῳ Πάσχᾳ 2021" ἠ Α.Θ.Π. ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος ἀπευθυνόμενος στὰ τέκνα του "ἐν ἁπάσῃ τῇ Δεσποτείᾳ Κυρίου", τονίζει ὅτι "ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ ἀπάντησις τῆς Θείας ἀγάπης εἰς τήν ἀγωνίαν καί τήν προσδοκίαν τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά καί εἰς τήν «ἀποκαραδοκίαν» τῆς συστεναζούσης κτίσεως" καὶ ὑπενθυμίζει ὅτι "Ὅ,τι πιστεύομεν, ὅ,τι ἀγαπῶμεν, ὅ,τι ἐλπίζομεν ἡμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι συνδέεται μέ τό Πάσχα..."

Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης μᾶς καλεῖ νὰ ἀτενίσωμεν, τόν Κύριον τῆς δόξης ποὺ κατῆλθε «μέχρις ᾍδου ταμείων» καί κατήργησε τό κράτος τοῦ θανάτου. Παρουσιάζει τὴν θεματολογία τῆς ἐμβληματικῆς εἰκόνος τῆς Ἀναστάσεως στὴν Μονὴ τῆς Χώρας, στὴν Κωνσταντινούπολη ὅπου ὁ Ἀναστὰς Χριστὸς "ἀναδύεται ζωηφόρος ἐκ τοῦ τάφου", καὶ ἀνασύρει τούς γενάρχες τῆς ἀνθρωπότητος, καὶ μαζὶ μ΄ αὐτοὺς ὅλο τό ἀνθρώπινο γένος,ὡς ἐλευθερωτὴς του ἀπὸ τὰ δεσμὰ τῆς δουλείας τοῦ ἐχθροῦ. Μὲ τὴν Ἀνάσταση ἡ ἐν Χριστῷ ζωή φανερώνεται "ὡς ἀπελευθέρωσις καὶ ἐλευθερία", γράφει καὶ ἐξηγεῖ ὅτι "ἡ ἐλευθερία τοῦ πιστοῦ, εἶναι θεμελιωμένη στὸ Σταυρὸ καὶ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Σωτῆρος, εἶναι πορεία πρὸς τὰ ἄνω καὶ πρὸς τὸν ἀδελφόν, εἶναι «πίστις δι᾿ ἀγάπης ἐνεργουμένη»... ὑπέρβαση τῆς ἐσωστρεφοῦς καί συρρικνωμένης ὑπάρξεως, ἐλπίδα αἰωνιότητος, ἡ ὁποία ἐξανθρωπίζει τὸν ἄνθρωπο".

Μὲ τὸ φῶς τῆς Ἀναστάσεως, τὰ ἐγκόσμια πράγματα ἀποκτοῦν νέον νόημα, σημειώνει ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης διότι τίποτε δὲν εἶναι ἁπλῶς «δεδομένον», ἀλλὰ τὰ πάντα κινοῦνται "πρὸς τὴν ἐσχατολογικὴν τελείωσίν των". Ἡ «ἀκράτητος φορά» πρὸς τὴ Βασιλείαν, προφυλάσσει τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τὴν ἀδιαφορίαν γιὰ τὴν ἱστορίαν καὶ τὴν παρουσίαν τοῦ κακοῦ καὶ τοῦ θυμίζει τὰ λόγια τοῦ Χριστοῦ : «ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου».

Ἀναφερόμενος στὴν ἐλευθερία ποὺ μᾶς δωρήθηκε μὲ τὴν Ἀνάσταση ὑπενθυμίζει ὅτι "Ὁ χαρακτῆρας...τοῦ δώρου τῆς χάριτος ὄχι μόνον δὲν περιορίζει, ἀλλὰ ἀναδεικνύει τὴν δικὴ μας συγκατάθεση στὴν δωρεά, καὶ ἐνδυναμώνει τὴν πορεία μας πρὸς τὴν νέα ἐλευθερία" ἡ ὁποία ἐμπερικλείει καί τήν ἀποκατάστασιν τῆς ἀλλοτριωθείσης σχέσεως τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὴν κτίσιν".

Καλεῖ τέλος τοὺς πιστοὺς νὰ ἀξιοποιήσουν τὶς εὐκαιρίες: "Κάθε Θεία Λειτουργία, κάθε προσευχή καὶ δέησις τῶν πιστῶν, κάθε ἑορτὴ καὶ μνήμη Ἁγίων καὶ Μαρτύρων, ἡ τιμὴ τῶν ἱερῶν εἰκόνων, ἡ «περισσεία τῆς χαρᾶς» τῶν Χριστιανῶν (Β´ Κορ. η´, 2), κάθε πρᾶξις θυσιαστικῆς ἀγάπης καί ἀδελφοσύνης, ἡ ὑπομονή ἐν ταῖς θλίψεσιν, ἡ οὐ καταισχύνουσα ἐλπίς τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, εἶναι πανήγυρις ἐλευθερίας, ἐκπέμπουν πασχάλιον φῶς καί ἀναδίδουν τό ἄρωμα τῆς Ἀναστάσεως" .

Ἐδῶ θὰ βρῆτε τὸ πλῆρες κείμενο τῆς Πατριαρχικῆς Ἀποδείξεως ἐπὶ τῷ Ἁγίῳ Πάσχᾳ 2021.

 

Ἑορτασμὸς τῆς Ἐθνικῆς Ἐπετείου τῆς 25ης Μαρτίου 1821

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἑορτασμὸς τῆς Ἐθνικῆς Ἐπετείου τῆς 25ης Μαρτίου 1821

Τὴν Β´ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν ἐ.ἔ. ἑορτάσθηκε ἐφέτος στὴ Βιέννη ἡ Ἐθνικὴ Ἐπέτειος τῆς 25ης Μαρτίου 1821. Τῆς Θείας Λειτουργίας στὸν Ἱ. Καθεδρικὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας Τριάδος προέστη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας, Ἔξαρχος Οὑγγαρίας καὶ Μεσευρώπης κ. Ἀρσένιος, πλαισιούμενος ὑπὸ τοῦ Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου, Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Ἰωάννη Νικολίτση καὶ τοῦ Ἱερομονάχου Ἀρσενίου Βουβίδη, παρουσίᾳ τῆς Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος στὴν Αὐστρία Αἰκατερίνης Κόϊκα, τῆς Πρέσβεως τῆς Κύπρου στὴν Αὐστρία Ἕλενας Ράφτη, ἐκπροσώπων τῶν Προξενικῶν μας ἀρχῶν, Ὀφφικιαλίων τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ καὶ ἀρκετῶν πιστῶν. Στὴν τιμητικὴ αὐτὴ ἐκδήλωση τηρήθηκαν τὰ προβλεπόμενα κατὰ τῆς διασπορᾶς τοῦ Κορωνοϊοῦ μέτρα.

Διαβᾶστε περισσότερα: Ἑορτασμὸς τῆς Ἐθνικῆς Ἐπετείου τῆς 25ης Μαρτίου 1821

Ἑορτολόγιο


Καμία εκδήλωση σήμερα!
Previous MonthNext Month
Ιούνιος 2021
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
Previous MonthNext Month
Ιούνιος 2021
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen20. Juni 2021: Pfingstsonntag

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

 Bregenz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Τοποθετήσεις

Legetøj og BørnetøjTurtle