Μήνυμα Χριστουγέννων 2016

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ, 2016

Πρός
τόν Ἱερόν Κλῆρον, καί τό Πλήρωμα
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αὐστρίας
καί Ἐξαρχίας Οὑγγαρίας.

 Ἀγαπητά μου παιδιά,

Τήν «Μητρόπολη τῶν Ἑορτῶν», τά ἅγια Χριστούγεννα ἑορτάζει ἡ Ἐκκλησία μας, γιά μιά ἀκόμη χρονιά καί προσκαλεῖ μέ στοργή ὅλα τά παιδιά Της, νά σταθοῦμε εὐλαβικά μπροστά στή Φάτνη τῆς Βηθλεέμ καί νά ἀναλογισθοῦμε τό μέγεθος τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπο, τόν κάθε ἄνθρωπο.

Μπροστά σέ αὐτό τό μεγαλεῖο τῆς Θείας Ἀγάπης, καλούμαστε ὅλοι νά κάνουμε μέ εἰλικρίνεια τήν αὐτοκριτική μας καί νά ἀναλογισθοῦμε ἄν καί πόσο ἐμεῖς ἀνταποκρινόμαστε σέ αὐτό τό κάλεσμα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, πού δέν παραβιάζει τήν ἐλευθερία μας, ἀλλά περιμένει καρτερικά τήν ἀνταπόκριση μας. Καλούμαστε νά σκεφτοῦμε μήπως ἐπιλέγομε ἄλλο δρόμο καί τρόπο ζωῆς, μακρυά ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ μας, ὁ Ὁποῖος ἔγινε ἄνθρωπος γιά νά γίνουμε ἐμεῖς Θεοί κατά χάριν. Νά προβληματισθοῦμε μήπως ἀρνούμαστε τήν πρόσκληση τοῦ Θεοῦ γιά κοινωνία μαζί Του καί ταυτόχρονα ὁδηγοῦμε τούς ἑαυτούς μας σέ μιά ἐπικίνδυνη ἀπομόνωση ἀπό τόν Θεό καί ἀπό τούς ἄλλους συνανθρώπους μας.

Τό Σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ, ἔρχεται γιά μιά ἀκόμη χρονιά καί προβάλλει ἐνώπιόν μας ὡς ἡ πηγή τῆς ἀληθινῆς, ἀπροϋπόθετης καί ἀνεπιτήδευτης ἀγάπης. Ἐκείνης τῆς Θεϊκῆς ἀγάπης, πού ἔχει δόσιμο, θυσία καί πρσφορά. Σέ αὐτή τήν ἀληθινή σχέση μᾶς προσκαλεῖ ἡ Ἐκκλησία. Μιά σχέση σωτήρια μέ τόν Θεό.

Ἡ ἀκατάπαυστη δοξολογία τῶν Ἀγγέλων, ἡ ταπεινή προσκύνηση τῶν Ποιμένων, ἡ ἀκλόνητη πορεία τῶν Μάγων ἔρχονται νά παραδειγματίσουν τό δικό μας προσκύνημα, τόν δικό μας ἑορτασμό αὐτῆς τῆς μεγάλης ἑορτῆς, πού δέν μένει ἁπλῶς, σέ αὐτό πού ὁ πολύς κόσμος, κυρίως καταναλωτικά καί ἐξωτερικά χαρακτηρίζει, ὡς «τό πνεῦμα τῶν Χριστουγέννων», ἀλλά εἰσέρχεται στό βάθος τῆς ὕπαρξης τοῦ ἀνθρώπου καί τόν ἀνακαινίζει, τόν ἀναγεννᾶ καί τόν ἀναμορφώνει στή Φάτνη τῆς Ἀγάπης.

Μέ τίς σκέψεις αὐτές, εὐχόμαστε πατρικά σέ ὅλους, Καλά καί εὐλογημένα Χριστούγεννα καί εὐλογημένο ἀπό τόν Θεό τό νέο ἔτος.

Μέ πατρική ἀγάπη καί ἑόρτιες εὐχές
Ὁ Ἐπίσκοπός σας 
† Ὁ Αὐστρίας  Ἀρσένιος

Ἑορτολόγιο


Καμία εκδήλωση σήμερα!
Previous MonthNext Month
Φεβρουάριος 2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
Previous MonthNext Month
Φεβρουάριος 2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen

Schriftlesung am Sonntag


23.02.2020: Sonntag des Fleischverzichts

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

 Bregenz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Βιντεοθήκη

Legetøj og BørnetøjTurtle