Μήνυμα Χριστουγέννων 2017

α.α. 000254.151217

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ, 2017

Πρός
τόν Ἱερόν Κλῆρον, καί τό Πλήρωμα
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αὐστρίας
καί Ἐξαρχίας Οὑγγαρίας

Γιὰ μιὰ ἀκόμη χρονιά, ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία προσκαλεῖ ὅλα τὰ παιδιά Της νὰ βιώσουμε τὸ μέγα Γεγονὸς τῆς Γεννήσεως τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ, «δι’ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν». Μᾶς καλεῖ νὰ γίνουμε ὄχι μόνο μάρτυρες ἀλλὰ καὶ συμμέτοχοι σὲ τοῦτο τὸ κοσμοσωτήριο Γεγονός.

Ἡ διδασκαλία τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας διατυπώνει μὲ μία μόνο φράση τὸ μέγεθος καὶ τὴ σπουδαιότητα τῶν Χριστουγέννων: «ὁ Κύριος ἐνηνθρώπησεν, ἵνα ἡμεῖς θεοποιηθῶμεν», δηλαδή, «ὁ Θεός ἔγινε ἄνθρωπος, γιὰ νὰ γίνει ὁ ἄνθρωπος Θεός». Σ΄ αὐτὴ τὴν πραγματικότητα μᾶς προσκαλεῖ ἡ Ἐκκλησία νὰ εἰσοδεύσουμε τὴ ζωή μας, νὰ νοηματοδοτήσουμε τὴν καθημερινότητά μας, νὰ ὑπερβοῦμε τὰ πάθη καὶ τὰ λάθη μας καὶ νὰ πορευθοῦμε στὸ δρόμο ποὺ ὁ φιλεύσπλαχνος Θεὸς μᾶς ἄνοιξε διάπλατα μὲ τὴ Σάρκωσή Του καὶ μὲ ὅλο τὸ σχέδιο τῆς Θείας Οἰκονομίας.

Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ὁ Κύριος «ἐκένωσεν ἑαυτόν», δηλαδὴ «ἄδειασε» τὸν ἑαυτόν Του, ἔδειξε ἄπειρη συγκατάβαση, ταπεινώθηκε, γιὰ νὰ σώσει τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων. Ἡ Σάρκωση τοῦ Λόγου, ἡ Θεία Γέννα, εἶχε ἕνα μόνο κίνητρο καὶ ἕνα μόνο σκοπό: τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπο καὶ τὴν πρόσκληση νὰ ζήσει ὁ ἄνθρωπος αἰώνια μὲ τὸν Θεό. Ἔτσι, ὁ Χριστὸς δὲν ἔρχεται στὸν κόσμο γιὰ νὰ δείξει ἕνα τρόπο ζωῆς, ἀλλὰ γιὰ νὰ γίνει ὁ Ἴδιος ἡ Ζωὴ γιὰ τοὺς ἀνθρώπους. Αὐτὸ ἔχει καθοριστικὴ σημασία στὴν καθημερινότητά μας ὡς Χριστιανῶν. Μὲ τὴ ζωή μας μέσα στὴν Ἁγία μας Ἐκκλησία καὶ τὴν μετοχὴ στὰ Ἱερὰ Μυστήριά Της μὲ πρῶτο ἐκεῖνο τῆς Θείας Εὐχαριστίας, βιώνουμε ἀτελεύτητα τὸ μέγεθος τῆς ἀγάπης καὶ τῆς δωρεᾶς τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπο.

Μὲ αὐτὲς τὶς σκέψεις, σᾶς παρακαλῶ πατρικὰ νὰ ἐντάξουμε ὅλοι στὴ ζωή μας, ὅσο μποροῦμε, τὸν τρόπο αὐτὸ τῆς μετοχῆς στὴν ἑορτὴ τῶν Χριστουγέννων καθὼς καὶ σὲ ὅλες τὶς ἑορτὲς τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου. Ἂς μὴ γίνουν οἱ ἡμέρες αὐτὲς ἀφορμὴ μόνο προσωρινῆς ἀλλαγῆς, ἀλλὰ ἂς ἀποτελέσουν ἀπαρχὴ μιᾶς νέας ζωῆς γιὰ νὰ κληρονομήσουμε τὴν αἰωνιότητα, τὴν ἀτελεύτητη ζωὴ μὲ τὸν Θεὸ καὶ Πατέρα μας.

Μὲ ὅλη μου τὴν ἀγάπη σᾶς εὔχομαι καλὰ καί εὐλογημένα Χριστούγεννα, μὲ πλούσια τὴ Χάρη τοῦ Τρισαγίου Θεοῦ μας, ὥστε ἡ μετοχὴ στὴ Θεία αὐτὴ Ἑορτή μὲ τρόπο βιωματικὸ καὶ «κενωτικό», νὰ σημάνει τὸ ξεκίνημα μιᾶς νέας σωτήριας πορείας.

Ὁ Κύριός μας νὰ εὐλογήσει τὸ Nέο Ἔτος 2018, ποὺ σὲ λίγο ξεκινᾶ καὶ νὰ δωρήσει στὸν καθένα χωριστὰ καὶ σὲ ὅλους μαζί, πλούσια τὰ δωρήματα καὶ τὶς εὐλογίες Του.

Μὲ πατρικὴ ἀγάπη καὶ ἑόρτιες εὐχές
† Ὁ Αὐστρίας Ἀρσένιος

Previous MonthNext Month
Ἰανουάριος 2021
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
31
Ημερομηνία : 31/1/2021
Previous MonthNext Month
Ἰανουάριος 2021
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen


17. Januar 2021: Sonntag

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Innsbruck καὶ Kufstein

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

 Bregenz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση
Legetøj og BørnetøjTurtle