Πασχάλιο μήνυμα 2018 Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αὐστρίας

α.α. 000061.180403

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ, 2018

Πρὸς
τὸν Ἱερὸν Κλῆρον καὶ τὸ Πλήρωμα
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αὐστρίας
καὶ Ἐξαρχίας Οὑγγαρίας

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Ὅπως κάθε χρόνο, ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ μᾶς ἀξιώνει νὰ ἑορτάσομε τὴ νίκη τῆς Ζωῆς ἐπὶ τοῦ θανάτου. Ἡ Ζωὴ ἐνίκησε τὸ θάνατο, ὁ θάνατος ἔχασε τὴ δύναμή του. Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἶναι, ἀληθῶς, τὸ γεγονὸς ποὺ ἄλλαξε τὸν κόσμο καὶ ἀφορᾷ ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα καὶ κάθε ἄνθρωπο προσωπικά. Ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι, ἀποδεχόμενοι τὸ ἁπλωμένο χέρι τοῦ Θεοῦ, μποροῦμε, γεμάτοι ἐμπιστοσύνη, νὰ ἐλπίζομε ὅτι τὴν τελευταία λέξη δὲν θὰ ἔχουν ὁ πόνος, τὸ σκότος, ὁ θάνατος, ἀλλὰ ἡ χαρὰ, τὸ φῶς καὶ ἡ αἰωνία Ζωὴ κοντὰ στὸν Θεόν.

Παρατηροῦντες προσεκτικὰ τὴν εἰκόνα τῆς Ἀναστάσεως διαπιστώνομεν ὅτι εἰκονίζει τὴν κάθοδο τοῦ Ἰησοῦ εἰς τὸν Ἄδη. «Ἐν τάφῳ σωματικῶς, ἐν Ἄδῃ δὲ μετὰ ψυχῆς ὡς Θεός ... ὑπῆρχες, Χριστέ» ἀνυμνολογοῦμε κατὰ τὴν Ἀκολουθία τοῦ Πάσχα. Πράγματι, τοῦτο εἶναι αἰτία χαρᾶς γιὰ τοὺς ἀνθρώπους. Ὁ Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν καὶ μαζὶ Του ὁλόκληρη ἡ ἀνθρωπότης. Ὁ Κύριος κατῆλθε «ἐν τοῖς νεκροῖς» φέρνοντας σὲ αὐτοὺς τὴν Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ  τοὺς συνανέστησε ὁδηγώντας τους σὲ Κοινωνία μὲ τὸν Θεόν. Ὁ Κύριος ζωοποιεί τὸν ἄνθρωπο! Ὁ Χριστὸς κατέλυσε τὴν ἐξουσία τοῦ θανάτου τῆς ἁμαρτίας καὶ ἁπλώνει τὸ χέρι Του σὲ ἐμᾶς, ποὺ λόγῳ τῆς ἁμαρτίας χωρισθήκαμε ἀπὸ τὸν Θεόν, ὥστε μαζὶ μὲ Ἐκεῖνον νὰ εἰσέλθομε στὴν οὐράνιον καὶ ζωοποιὸ Κοινωνία μετὰ τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Μὲ τὶς σκέψεις αὐτὲς παρακαλῶ θερμὰ νὰ δεχθοῦμε τὴν Ζωὴ ποὺ μᾶς προσφέρει ὁ Χριστός, ὑμνοῦντες καὶ δοξάζοντες τὸν Θεὸν διὰ τὴν ἀπείρως μεγάλη φιλανθρωπία Του. Ἂς τὸν εὐχαριστήσομε διότι ἄνοιξε σὲ μᾶς τὴν ὁδὸ ὥστε νὰ ζήσομε τὴν ζωὴ μας μὲ νέου εἴδους Ἐλευθερία καὶ Ἀγάπη, σὲ Κοινωνία μαζί Του καὶ τοὺς ἀδελφούς μας.

Σᾶς ἀσπάζομε ἐγκαρδίως καὶ εὔχομαι σὲ ὅλους μας νὰ βιώσομε τὸ Πάσχα κάνοντας τὸ βῆμα ποὺ θὰ μᾶς ὁδηγήσει στὸ πέρασμα τῆς Ζωῆς τῆς Ἀναστάσεως, γιὰ νὰ γευόμαστε πάντα τὴ χαρὰ καὶ τὴν εὐλογία τῆς Κοινωνίας !

Χριστὸς Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη ὁ Κύριος! Θαρσεῖτε, μὴ φοβεῖσθε!

 Μὲ πατρικὴν ἀγάπην καὶ ἀναστασίμους εὐχὰς
 Ὁ Μητροπολίτης
† Ὁ Αὐστρίας Ἀρσένιος

Ἑορτολόγιο


Καμία εκδήλωση σήμερα!
Previous MonthNext Month
Ἀπρίλιος 2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
20
21
22
24
25
27
28
29
30
Previous MonthNext Month
Ἀπρίλιος 2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen

Schriftlesung am Sonntag


12.04.2020: Palmsonntag

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Salzburg

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

 Bregenz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Βιντεοθήκη

Legetøj og BørnetøjTurtle