Πασχάλιο μήνυμα 2019

α.α.000066.190423                                                                                                                               

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ, 2019

Πρὸς

τὸν Ἱερὸν Κλῆρον καὶ τὸ Πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αὐστρίας καὶ Ἐξαρχίας Οὑγγαρίας

«Νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός, οὐρανός τε καὶ γῆ καὶ τὰ καταχθόνια...»

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Μέσα στὴν εὐφροσύνη τῆς ἑορτῆς, καθὼς ὅλα, πλημμυρισμένα από τὸ Φῶς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ μας, φωτοβολοῦν καὶ λάμπουν, ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, προσκαλεῖ ὅλα τὰ παιδιά Της, νὰ φωτίσουμε τὰ πρόσωπα καὶ τὶς καρδίες μας καὶ ὅλοι, ἀγαπημένοι καὶ εἰρηνικοί, νά ἑνωθοῦμε μὲ τὸ Φῶς τὸ ἀναστάσιμο καὶ ζωοποιό.

Στὴ θεία αὐτὴ φωτοχυσία  καλούμαστε ὅλοι νὰ καθρεπτίσουμε τὴ ζωὴ καὶ τὴν καθημερινότητά μας. Ἔχουμε γιὰ μιὰ ἀκόμη φορὰ τὴν εὐκαιρία νὰ καταλάβουμε, νὰ πιστέψουμε βαθειὰ ὅτι ὁ Χριστός μας, ποὺ εἶναι τὸ Φῶς τοῦ κόσμου, ἀναστήθηκε ἀπὸ τοὺς νεκροὺς καὶ νίκησε τὸν ᾌδη, τὸ θάνατο, τὸν διάβολο καὶ τὴν ἁμαρτία. Μέσα στὴν ἀληθινὴ αὐτὴ πίστη, μὲ τὴν προοπτικὴ τοῦ ἀναστασίμου Φωτός, μποροῦμε νὰ δοῦμε τὸ βάθος τῆς ὑπάρξεώς μας. Τὸ ἀνέσπερο καὶ ἀτελεύτητο Φῶς ποὺ ἐκπηγάζει ἀπὸ τὸ κενό μνημεῖο τοῦ Ζωοδότη διαλύει τὰ ποικίλα σκοτάδια τῶν καιρῶν ποὺ μᾶς ἀπειλοῦν καὶ μᾶς φοβίζουν. Ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς, ἀπὸ ἀγάπη γιὰ τὸν ἄνθρωπο, τὸ πλάσμα Του, ἀνέβηκε στὸ Σταυρό, κατέβηκε στὸν ᾌδη καὶ τὸν συνέτριψε, γιὰ νὰ μποροῦμε νὰ ζήσουμε αἰώνια μαζί Του, χωρὶς λύπη καὶ φόβο. Γιὰ νὰ μποροῦμε νὰ φωτισθοῦμε καὶ νὰ γίνουμε κι ἐμεῖς φῶς, «φῶς Χριστοῦ», μέσα στὶς κοινωνίες τοῦ κόσμου ποὺ διψοῦν γιὰ τὸ φῶς καὶ τὴν Ἀλήθεια.

Αὐτὴ τὴ Λαμπρή, τὴν οὐράνια αὐτὴ ζωηφόρο  φωτοχυσία, περιγράφει συνοπτικὰ ἀλλὰ καίρια, ὁ Ἐθναπόστολος Παῦλος, γράφοντας : «Εἴ τις ἐν Χριστῷ, καινὴ κτίσις · τὰ ἀρχαῖα παρῆλθεν, ἰδοὺ γέγονε καινὰ τὰ πάντα» (Β΄ Κορ. 5, 17). Σὲ μιὰ καινούρια, ἀνακαινισμένη, φωτεινὴ ζωὴ μᾶς καλεῖ ὁ Χριστός μας. Ἂν δώσουμε τὴ συγκατάθεσή μας,  ἡ νέα αὐτὴ ζωὴ εἶναι μιὰ πραγματικότητα ποὺ Ἐκεῖνος μᾶς δωρίζει πλουσιοπάροχα μέσα στὴν Ἐκκλησία Του, μὲ πατρικὴ στοργὴ καὶ ἀπύθμενη ἀγάπη, γιὰ νὰ μποροῦμε αἰώνια, ἤδη ἀπὸ τώρα, νὰ ζοῦμε μαζί Του, μέσα στὸ Φῶς τῆς Θείας Παρουσίας Του.

Αὐτὸ θὰ εἶναι τὸ ἀληθινὸ «Πάσχα», τὸ σωτήριο «πέρασμα» ὅλων μας ἀπὸ τὴ ζωὴ τῆς ἁμαρτίας, στὴν ἀλήθεια τῆς Χάριτος, ἀπὸ τὰ διάφορα σκοτεινὰ μονοπάτια τοῦ κόσμου τούτου, στὴ μοναδικὴ Ὁδὸ τῆς Ζωῆς, στὸ Φῶς τοῦ Ἀναστημένου Λυτρωτοῦ καὶ Σωτῆρος μας.

Μὲ αὐτὲς τὶς καρδιακὲς καὶ πατρικὲς σκέψεις, δεχθῆτε, ὅλοι σας, τὸν Ἀναστάσιμο ἀσπασμὸ καὶ τὸν ἑόρτιο γλυκύφθογγο καὶ νικητήριο χαιρετισμό: Χριστὸς Ἀνέστη, ἀδελφοί!

Μὲ πατρικὴ ἀγάπη καὶ ἀναστάσιμες εὐχές

Ὁ Μητροπολίτης

Ὁ Αὐστρίας Ἀρσένιος

Ἑορτολόγιο


Καμία εκδήλωση σήμερα!
Previous MonthNext Month
Φεβρουάριος 2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
Previous MonthNext Month
Φεβρουάριος 2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen

Schriftlesung am Sonntag


23.02.2020: Sonntag des Fleischverzichts

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

 Bregenz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Βιντεοθήκη

Legetøj og BørnetøjTurtle