Χριστουγεννιάτικο Μήνυμα 2014

Πρός
τόν Ἱερό Κλῆρο, καί τό Πλήρωμα
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αὐστρίας
καί Ἐξαρχίας Οὑγγαρίας.

Ἀγαπητά μου παιδιά, ἀδελφοί καί ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Γιά μιά ἀκόμη χρονιά ἡ ἑορτή τῆς Ἐνανθρωπήσεως τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ, ἡ ἑορτή τῆς Σαρκωμένης Ἀγάπης προβάλλει μπροστά μας καί ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία μᾶς προσκαλεῖ σέ συνάντηση μέ τό νεογέννητο Θεῖο Βρέφος, τόν Λυτρωτή καί Σωτῆρα μας Ἰησοῦ Χριστό. Τόν Θεό πού μέ τήν γέννηση Του, τήν κένωση καί συγκατάβαση Του καθιστᾶ μέτοχο τοῦ ἑαυτοῦ Του τήν καρδιά, τήν σκέψη, τό μυαλό, τήν ἁμαρτία τοῦ κάθε ἀνθρώπου μεταβάλλοντάς τα. Ὁ Μ. Ἀθανάσιος σημειώνει ξεκάθαρα τήν αἰτία τῆς Σαρκώσεως τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ: «Ὁ Κύριος ἐνηνθρώπησεν ἵνα ἡμεῖς θεοποιηθῶμεν»! Ἐξ ἀγάπης καί μόνον ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ λαμβάνει σάρκα, γίνεται ἄνθρωπος, γίνεται ἕνα μέ ἐμᾶς ὅλους, γιά νά μᾶς ἐπιτρέψει μέσα ἀπό αὐτή τήν ἀγαπητική «κοινωνία» νά γίνομε «θεοί κατά χάριν», φίλοι Του, κοινωνοί τῆς Θεότητός Του.

Αὐτή ἡ ἑορτή τῆς θυσιαστικῆς καί κενωτικῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ πρός τόν κόσμο, μᾶς δίδει ἀφορμή νά ἐπαναπροσδιορίσομε τό βηματισμό, τίς ἐπιλογές, τή στάση, σύνολη τή ζωή μας. Νά ἐξετάσομε τήν πορεία, τήν προοπτική, τόν στόχο καί τήν κατεύθυνση τῆς ζωῆς μας, ἐάν ἀληθινά βασίζεται στήν ἀνιδιοτελῆ καί ἀφειδώλευτη ἀγάπη, τήν ὁποία ἐπαγγέλλεται, ὁ Σωτῆρας μας Κύριος Ἰησοῦς Χριστός. Ἡ ἑορτή τῆς τοῦ Χριστοῦ Γέννας μᾶς ὠθεῖ νά πορευθοῦμε ἀγαπητικά, κενωτικά, ὡς ἄνθρωποι μεταξύ μας, ἀλλά καί στή σχέση μας πρός τόν Θεό. Ἡ Φάτνη τῆς Βηθλεέμ ἀναμένει διαρκῶς νά καταθέσομε τά δικά μας δῶρα, τό χρυσό, τό λιβάνι καί τά σμύρνα τῆς καρδιᾶς μας, δηλαδή, τήν ὕπαρξή μας, τίς ἁμαρτίες μας, τό πνευματικό μας φιλότιμο, τή διάθεσή μας, ἐν τέλει, νά εἴμαστε διαρκῶς προσκυνητές ἀλλά καί κήρυκες τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ πρός τόν κόσμο.

Ὁ ἀγγελικός ὕμνος «καί ἐπί γῆς εἰρήνη», μπορεί μέ τήν δική μας στάση ζωής νά γίνει σκοπός καί κτήμα σύνολης τῆς ἀνθρωπότητας, σε κάθε ἐποχή καί ἰδιαίτερα τῆς ἐποχῆς μας, ἀν ἀποδοκιμάσουμε κάθε μορφή βίας καί ἐγκληματικότητας, θρησκευτικοῦ φανατισμοῦ ἤ μισαλλοδοξίας καί ἐπιλέξουμε νά ἀγωνισθοῦμε, πρωτίστως σέ προσωπικό ἐπίπεδο, γιά μιά κοινωνία ἀγάπης, καταλλαγῆς, εἰρήνης καί συναλληλίας. Ὁ κόσμος μας θά ἀλλάξει ὅταν ἐμεῖς θά ἀλλάξουμε ὁ καθένας τόν ἑαυτό του, τίς ἐπιλογές του, τήν ἀναστροφή του. Ὁ Χριστός θά γενηθεί μέσα μας μόνο ἄν ἀναγεννηθούμε πνευματικά, ἄν νιώσουμε τά «βρεφοπρεπῆ σκιρτήματα», ὅπως ἡ ἔγκυος γυναῖκα αἰσθάνεται τά σκιρτήματα τοῦ ἐμβρύου πού ἔχει μέσα της, σκιρτήματα ματανοίας, ἀγάπης, ταπεινώσεως, ἄν κατανοήσομε τήν σπουδαιότητα τῆς Ζωής καί νικήσομε τόν φόβο τοῦ Θανάτου.

Ἀς στρέψομε τούτη τήν ὥρα τή σκέψη μας ἀγαπητικά καί προσευχητικά στούς διωκόμενους χριστιανούς τῆς Μ. Ἀνατολῆς, τῆς Συρίας καί τοῦ Ἰράκ. Ἀς προσευχηθοῦμε γιά τά παιδιά ὅλου τοῦ κόσμου, πού πέφτουν θύματα ἐκμετάλλευσης καί ρατισμοῦ καί στεροῦνται ποικιλοτρόπως τήν ἀγάπη.

Μέ αὐτές τίς σκέψεις, βγαλμένες ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς μου σᾶς παρακαλῶ πατρικά νά ἀγωνισθοῦμε ὅλοι μαζί γιά τήν ἐπικράτηση τῆς ἀγάπης σέ ὅλες τίς μορφές καί ἐκφράσεις της καί σᾶς εὔχομαι ἐγκάρδια καλά Χριστούγεννα καί χαρούμενες ἑορτές τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου.

Ὁ Κύριός μας ἀς εὐλογήσει τό ἐπί θύραις νέο ἔτος 2015 νά ἀναδειχθεῖ ἔτος ἀγάπης, εἰρήνης, καταλλαγῆς καί εὐλογίας γιά ὅλον τόν κόσμο.

Μέ πατρική ἀγάπη καί ὁλόθερμες εὐχές

Ὁ Μητροπολίτης

Ὁ Αὐστρίας Ἀρσένιος

Ἑορτολόγιο


Καμία εκδήλωση σήμερα!
Previous MonthNext Month
Σεπτέμβριος 2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
Previous MonthNext Month
Σεπτέμβριος 2020
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen


20.09.2020: Sonntag nach Kreuzerhöung

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Linz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

 Bregenz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση
Legetøj og BørnetøjTurtle