Μήνυμα Χριστουγέννων 2015

α.α. 000211.151224       
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ, 2015


Πρός
τόν Ἱερό Κλῆρο, καί τό Πλήρωμα
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αὐστρίας
καί Ἐξαρχίας Οὑγγαρίας.
 Ἀγαπητά μου παιδιά,


Γιά μιά ἀκόμη χρονιά, ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία μᾶς προσκαλεῖ νά προσεγγίσουμε τό Ἱερό Σπήλαιο καί νά σταθοῦμε εὐλαβικοί προσκυνητές τοῦ Θείου Βρέφους, τοῦ Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος «θέλει» καί γίνεται ἄνθρωπος «Ἑκὼν τεχθεὶς ἐκ Κόρης». Μᾶς καλεῖ «ὥσπερ οἱ μάγοι» νά προσκομίσωμε τήν ὕπαρξή μας ὁλόκληρη ὡς τό πολυτιμώτερο δῶρο ἀγάπης καί ἀφοσίωσης στόν Ἀληθινό Θεό μας, πού ἦλθε στόν κόσμο γιά νά μᾶς σώσει.
Καί ἐμεῖς ὅλοι, δεχόμαστε μέ χαρά τήν πρόσκληση αὐτή τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία εἶναι διαρκῶς τό Θεῖο Σπήλαιο τοῦ Ἐναθρωπήσαντος Χριστοῦ καί ἤδη ψηλαφοῦμε στό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας, ἀλλά καί γευόμαστε «Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ», «εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καί εἰς ζωήν αἰώνιον», δοξάζοντας τόν Κύριό μας γιά ὅλα τά δῶρα, τίς δωρεές καί τίς εὐλογίες Του, μέ τά ὁποῖα πλουτίζει τή ζωή καί τήν πορεία μας.
Μέσα στό πλαίσιο τῆς μεγάλης αὐτῆς Ἑορτῆς,  σᾶς προτρέπω πατρικά νά ὑποδεχθοῦμε τόν Ἄρχοντα τῆς Εἰρήνης, τόν Σαρκωθέντα Χριστό, στήν ζωή μας καί νά ἀγωνισθοῦμε ὅλοι μαζί γιά τήν εἰρήνη, ὄχι μόνον τοῦ σύμπαντος κόσμου, ἀλλά κυρίως τήν ἀρετή τῆς ἐσωτερικῆς εἰρήνης καί ἀνάπαυσης. Νά ἀφουγγραστούμε τή δοξολογική προσευχή τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων καί τήν εὐχαριστιακή τους ἀναφορά στόν Δημιουργό Θεό, ἔχοντας ἔντονη στήν καρδιά μας τήν ἀξία τοῦ «Δόξα τῷ Θεῷ» μέσα στήν πορεία τῆς ζωῆς μας. Νά ἐμπνευσθοῦμε ἀπό τήν ἐπιμονή καί τήν ἀφοσίωση τῶν Μάγων, οἱ ὁποῖοι δέν ὑπολόγισαν κόπους καί μόχθους καί ἀποστάσεις, ἀλλά ἔμειναν προσανατολισμένοι στό νοητό Ἀστέρα, χωρίς νά χάσουν τό δρόμο καί τήν ἀποστολή τους. Νά παραδειγματιστοῦμε, τέλος, ἀπό τήν ἁπλότητα τῆς καρδιᾶς τῶν ποιμένων, πού ἀξιώθηκαν νά γίνουν οἱ πρῶτοι προσκυνητές τοῦ Θείου Βρέφους καί οἱ ἀδιάψευστοι μάρτυρες τῆς ἐπί γῆς παρουσίας Του.
Μέ αὐτές τίς ταπεινές αὐτές σκέψεις, εὐχόμαστε πατρικά σέ ὅλους, Καλά καί εὐλογημένα Χριστούγεννα καί εὐλογημένο πλουσιόδωρα ἀπό τόν Θεό τό νέο ἔτος.

 

Μέ πατρική ἀγάπη καί ἑόρτιες εὐχές
Ὁ Ἐπίσκοπός σας

† Ὁ Αὐστρίας Ἀρσένιος

Previous MonthNext Month
Ἰανουάριος 2021
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
31
Ημερομηνία : 31/1/2021
Previous MonthNext Month
Ἰανουάριος 2021
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen


17. Januar 2021: Sonntag

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Innsbruck καὶ Kufstein

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

 Bregenz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση
Legetøj og BørnetøjTurtle