Μητροπολίτης Χρυσόστομος

Metropolit-Tsiter_WEB.jpg

Πρῶτος Μητροπολίτης Αὐστρίας ἐξελέγη ἐν ἔτει 1963 ὁ ἀπὸ Θέρμων Χρυσόστομος Τσίτερ.  Ὁ γεννημένος ἐν ἐτει 1903 εἰς τὰ Τρίγλια τῆς Βιθυνίας (Μ. Ἀσία) φωτισμένος Ἱεράρχης ἐπέτυχε τὴν ἀναγνώρισιν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αὐστρίας ὡς νομικοῦ προσώπου Δημοσίου Δικαίου, ἐνῶ σὲ ἐκεῖνον ὀφείλεται κατὰ μεγάλο μέρος ἡ παρουσία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν Αὐστρίᾳ ὡς ἔχει σήμερα.

Ἀφοῦ ἔλαβε τὸ πτυχίο του ἀπὸ τὴ Θεολογικὴ Σχολὴ Ἀθηνῶν τὸ 1924 καὶ διῆλθε τὸ ἱερατικὸν αὐτοῦ στάδιον, ἐξελέγη Τιτουλάριος Ἐπίσκοπος Θερμῶν καὶ διηκόνισεν ὡς Βοηθὸς Ἐπίσκοπος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Θυατείρων καὶ Μεγάλης Βρεταννίας ἐν Βιέννῃ. Ἀπὸ τῆς ἱδρύσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αὐστρίας ἐξελέγη Μητροπολίτης, ἐνῶ διετέλεσε δι” ἓν ἔτος Πατριαρχικὸς Ἐπίτροπος ἐν Γερμανίᾳ (Ἰούνιος 1968-Νοέμβριος 1969). Ἀπὸ τῆς θέσεως τοῦ Μητροπολίτου Αὐστρίας παραιτήθη ὑπὲρ τοῦ πνευματικοῦ του ἀναστήματος μακαριστοῦ Μητροπολίτου Μιχαὴλ ἐν ἔτει 1991.

Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἀρχιερατείας του ὁ φαναριώτης Ἱεράρχης διατήρησε ἄριστες σχέσεις μὲ κρατικοὺς καὶ ἐκκλησιαστικοὺς φορεῖς, ἐνῶ μαζὶ μὲ τὸν Καρδινάλιο Franz König ἔθεσαν τὰ θεμέλια γιὰ τὴν θρησκευτικὴ ἀνεκτικότητα στὴν Αὐστρία σήμερα. Ἀνάμεσα στὴν πλούσια πνευματική του παραγωγή, τυγχάνει ἀξιομνημόνευτος ἡ πεφροντισμένη διάσωση καὶ τρίτομος ἔκδοσις δαπάναις τοῦ Μορφωτικοῦ Ἱδρύματος τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης τοῦ Ἀρχείου τοῦ Ἐθνομάρτυρος Μητροπολίτου Σμύρνης Χρυσοστόμου, τοῦ ὁποῖου ἀπετέλη καὶ κατὰ σάρκαν ἀνεψιόν.

 Ἡ Μητρόπολις Αὐστρίας πολλὰ ὀφείλει σὲ Ἐκεῖνον καὶ τὸν μνημονεύει πάντοτε ἀπὸ τὴν εἰς Κύριον ἐκδημίαν του τῇ 2ᾳ Ἀπριλίου 1995.

 
Previous MonthNext Month
Ὀκτώβριος 2019
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
13
Ημερομηνία : 13/10/2019
20
Ημερομηνία : 20/10/2019
Previous MonthNext Month
Ὀκτώβριος 2019
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen

Schriftlesung am Sonntag


20.10.2019: Sechster Lukassonntag

Schriftlesungsarchiv

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Innsbruck καὶ Kufstein

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Βιντεοθήκη


Εἰσηγήσεις


Βιβλιοθήκη


Legetøj og BørnetøjTurtle