Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στὴ Βιέννη
Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία καὶ Ἁγιασμὸς ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους στὸ Graz
Ἁγιασμὸς ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους στὴν Ἑλληνικὴ Ἐθνικὴ Σχολὴ τῆς Βιέννης
Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία εἰς τὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Σκέπης εἰς τὸ Sankt Andrä am Zicksee
Ἁγιασμὸς ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους εἰς τὸ Σχολεῖον τῆς Ἐξαρχίας εἰς Keszthely Οὑγγαρίας

Ἐνημερωτικὴ Ἀνακοίνωση ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Αὐστρίας σχετικὰ μὲ τὸν Κορονοϊό (11 Μαρτίου 2020) (2)

Μὲ ἀφορμὴ τὰ προσφάτως ἀνακοινωθέντα ἀπὸ τὴν Ὁμοσπονδιακὴ Κυβέρνηση προληπτικὰ μέτρα περιορισμοῦ τῆς ἐξαπλώσεως τοῦ Κορονοϊοῦ, ἡ Ἱ. Μητρόπολις Αὐστρίας ἀνακοινώνει ὅτι ὅλα τὰ ἀνωτέρω ἐξαγγελθέντα μέτρα πρέπει νὰ ἐφαρμοσθοῦν. Οἱ πιστοὶ καλοῦνται νὰ τηροῦν τοὺς κανόνες ὑγιεινῆς τόσο στὴν ἰδιωτική τους ζωὴ ὅσο καὶ κατὰ τὴν παραμονὴ στοὺς Ἱ. Ναούς, κατὰ τὴν τέλεση τῶν Ἱ. Ἀκολουθιῶν, ὥστε νὰ προστατευθοῦν κατὰ τὸν καλύτερο τρόπο οἱ ἴδιοι καὶ οἱ συνάνθρωποί τους.

Οἱ Ἱερὲς Ἀκολουθίες στὴν Ἱ. Μητρόπολη Αὐστρίας θὰ συνεχίσουν νὰ τελοῦνται κανονικὰ, κατὰ τὸ ἰσχύον Πρόγραμμα. Οἱ πιστοὶ συμμετέχουν σ΄αὐτὲς ἐφ΄ὅσον ἐπιθυμοῦν, αὐτοβούλως καὶ μὲ πλήρη συνείδηση καὶ γνώση τῶν καθηκόντων τους.  Ἰδιαιτέρως καλοῦνται νὰ συνεχίσουν τὴν κατὰ Χριστὸν ζωή, μὲ πίστη, φόβο Θεοῦ καὶ ὑπευθυνότητα, κατὰ τὴν Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας. Προτείνεται ἐπιπλέον ἡ συμμετοχὴ τῶν πιστῶν σὲ καθημερινὲς Ἀκολουθίες στὶς ὁποῖες ἡ προσέλευση εἶναι συνήθως ἀραιότερη.Ἐξυπακούεται βεβαίως ὅτι οἱ ἀσθενεῖς καὶ οἱ ἀνήκοντες σὲ εὐπαθεῖς ὁμάδες, προστατεύοντας τοὺς ἰδίους καὶ τοὺς ἄλλους πιστούς, παραμένουν κατ΄οἶκον καὶ ἀπευθύνονται στοὺς ἰατροὺς καὶ στὶς ἁρμόδιες ὑπηρεσίες.

Ὁ Μητροπολίτης κ. Ἀρσένιος τονίζει ὅτι, ὡς Χριστιανοὶ ὀφείλουμε νὰ διατηρήσουμε τὴ Πίστη, τὴν ἀξιοπρέπεια καὶ τὴν ἀνθρωπιά μας καί, κατὰ τὴν παροῦσα περίοδο, νὰ ἐμποδίσουμε νὰ κυριαρχήσουν στὴ ζωή μας οἱ  φοβίες καὶ ὁ πανικὸς. Ἔχομε τὴν εὐθύνη νὰ προστατεύσουμε κατὰ τὸν καλύτερο τρόπο τὴν χριστιανική μας κοινότητα καὶ τὴν κοινωνία γενικά. Κατὰ τὸ παράδειγμα τοῦ ΚυρίουἸησοῦ Χριστοῦ,χρειάζεται  νὰ συμπαρασταθοῦμε στοὺς ἀδελφοὺς καὶ στὶς ἀδελφές μας. Ἠ Ἐκκλησία μὲ ἰδιαίτερα μέτρα, θὰ ἐνδιαφερθεῖ καὶ θὰ φροντίσει γιὰ τὶς ποιμαντικὲς ἀνάγκες τῶν ἀσθενούντων καθὼς ἡ Πίστη δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ χωρισθεῖ ἀπὸ τὴν Ἀγάπη πρὸς τὸν συνάνθρωπο.

Κατὰ τὴν παροῦσα περίσταση εἶναι πολὺ σημαντικὴ ἡ ἔμπρακτη ὁμολογία τῆς χριστιανικῆς Πίστεως. Κατὰ τὴν Θεία Μετάληψη κοινωνοῦμε τὸν ἴδιο τὸ Χριστό, τὴν Πηγὴ τῆς Ζωῆς. Πρὸς Ἐκεῖνον, προσεύχεται ἐξάλλου ἡ Ἐκκλησία ἀδιαλείπτως ὑπὲρ ἀναρρώσεως τῶν ἀσθενούντων, ὥστε ὁ Ἀναστὰς Κύριος νὰ τοὺς ἐλεεῖ, νὰ τοὺς θεραπεύει καὶ νὰ τοὺς προστατεύει ἀπὸ κάθε κακό. Ὁ Μητροπολίτης κ. Ἀρσένιος καλεῖ ἰδιαιτέρως τοὺς πιστοὺς νὰ ἐντείνουν τὶς προσευχές τους συμπεριλαμβάνοντας σ΄αὐτὲς παρακλήσεις γιὰ τοὺς προσφάτως ἀσθενήσαντες. 

Ἡ Ἱ.Μητρόπολις Αὐστρίας θὰ ἐξακολουθήσει νὰ παρακολουθεῖ τὴν ἐξέλιξη τῶν γεγονότων ὥστε νὰ λαμβάνει τὰ κατὰ περίπωση ἀναγκαῖα μέτρα.

Ἑορτολόγιο


Καμία εκδήλωση σήμερα!
Previous MonthNext Month
Σεπτέμβριος 2023
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
23
Previous MonthNext Month
Σεπτέμβριος 2023
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen


24. September 2023: Erster Lukassonntag

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Βιέννη (στὰ γερμανικά)

βλ. www.orthodoxie.at

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Graz, Leoben καὶ Klagenfurt

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Innsbruck καὶ Kufstein

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Linz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Τοποθετήσεις

Legetøj og BørnetøjTurtle