Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στὴ Βιέννη
Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία καὶ Ἁγιασμὸς ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους στὸ Graz
Ἁγιασμὸς ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους στὴν Ἑλληνικὴ Ἐθνικὴ Σχολὴ τῆς Βιέννης
Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία εἰς τὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Σκέπης εἰς τὸ Sankt Andrä am Zicksee
Ἁγιασμὸς ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους εἰς τὸ Σχολεῖον τῆς Ἐξαρχίας εἰς Keszthely Οὑγγαρίας

Πρόσθετα προληπτικὰ μέτρα περιορισμοῦ τῆς ἐξαπλώσεως τοῦ Κορονοϊοῦ (12 Μαρτίου 2020)

Τὴν Πέμπτη, 12η Μαρτίου 2020, πραγματοποιήθηκε στὴν αὐστριακὴ Καγγελαρία συνάντηση τοῦ ὁμοσπονδιακοῦ Καγγελαρίου κ. Sebastian Kurz, τῆς παρὰ τῷ Καγγελαρίῳ Ὑπουργοῦ Θρησκευμάτων κ. Susanne Raab, τοῦ Ὑπουργοῦ Ὑγείας κ. Rudolf Anschober, τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐσωτερικῶν κ. Karl Nehammer καὶ ἐκπροσώπων τῶν ἐν Αὐστρίᾳ Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καὶ Θρησκευτικῶν Κοινοτήτων.

Ὁ Καγγελάριος κ. Kurz καὶ ὁ Ὑπουργὸς Ὑγείας κ.Anschober περιέγραψαν τὴν παροῦσα κατάσταση καὶ τὶς ἀναμενόμενες  ἐξελίξεις τὶς σχετιζόμενες μὲ τὴν ἐξάπλωση τοῦ Κορονοϊοῦ στὴν Αὐστρία. Ἀνέπτυξαν τὰ περαιτέρω μέτρα ποὺ εἶναι ἀπαραίτητο νὰ ληφθοῦν πρὸς ἔλεγχο τῆς καταστάσεως καὶ προστασία τοῦ πληθυσμοῦ. Διαπιστώνεται ὅτι ἰδιαίτερος κίνδυνος προκύπτει ἀπὸ τὸ ὅτι ἕνας ὄχι ἀμελητέος ἀριθμὸς  κυρίως νέων ἀνθρώπων  ἔχει ἤδη προσβληθεῖ ἀπὸ τὸν ἰό, χωρὶς νὰ ἔχει ἐπ΄αὐτοῦ γνώση λόγῳ ἀπουσίας τῶν συμπτωμάτων τῆς ἀσθενείας. Τὸ γεγονὸς ὅτι ἐνῷ οἱ ἀνωτέρω δὲν ἀσθενοῦν μεταδίδουν εὔκολα τὴν ἀσθένεια σὲ συγγενεῖς καὶ φίλους ἀποτελεῖ σοβαρὴ ἀπειλή. Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ ἐπιβάλλεται ὁ περιορισμὸς τῶν προσωπικῶν ἐπαφῶν μόνον ἐντὸς τῶν οἰκογενειακῶν πλαισίων κατὰ τὶς προσεχεῖς ἑβδομάδες. Εὐπαθεῖς κυρίως ὁμάδες, ὅπως ἡλικιωμένοι, πάσχοντες ἀπὸ σακχαροδιαβήτη ἢ πνευμονοπάθειες, μόνον κατ΄ αὐτὸν τὸν τρόπο εἶναι δυνατὸν νὰ προστατευθοῦν ἀποτελεσματικά.

Ἐξ αἰτίας τῶν ἀνωτέρω συστήνεται ἡ ἀναβολὴ βαπτίσεων καὶ γάμων προκειμένου νὰ ἀποφευχθεῖ  ἡ μετάδοση τοῦ ἰοῦ κατὰ τὶς ἑορταστικὲς οἰκογενειακὲς ἐκδηλώσεις ποὺ συνήθως ἀκολουθοῦν. Συστήνεται ἐπίσης ὁ εἰς τὸ ἐλάχιστο περιορισμὸς προσωπικῶν συναντήσεων καὶ ἐπαφῶν ἀκόμη καὶ στὸ πλαίσιο ἐκκλησιαστικῶν καὶ λειτουργικῶν εὐκαιριῶν.

Ὁ Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος καθιστᾶ γνωστὸ ὅτι μὴ λειτουργικὲς συναντήσεις, διαλέξεις, κηρυκτικὲς συνάξεις, δραστηριότητες νέων ὅπως π.χ. ἡ συνάντηση τῆς 28ης Μαρτίου,  ἡ σύναξη γιὰ καφὲ μετὰ τὴ Θεία Λειτουργία, κτλ., ἀκυρώνονται μέχρι νεωτέρας εἰδοποιήσεως. Ἀναβάλλεται ἐπίσης  τέλεση προγραμματισμένων Μυστηρίων Βαπτίσεως καὶ Γάμου.

Κατὰ τὴν δύσκολη αὐτὴ περίοδο θὰ ἐξακολουθήσουν νὰ παραμένουν ἀνοικτοὶ οἱ Ναοὶ καὶ θὰ τελοῦνται ἡ Θεία Λειτουργία καὶ οἱ λοιπὲς Ἀκολουθίες. Θὰ ἀναπέμπονται δεήσεις πρὸς τὸν Κύριο γιὰ ὅλους τοὺς συνανθρώπους μας, γιὰ τὴ διατήρηση τῆς ὑγείας  καὶ τὴ ἀνάρρωση τῶ ἀσθενούντων.Οἱ ἱερὲς Ἀκολουθίες θὰ εἶναι  σύντομες        καὶ φυσικὰ θὰ τηροῦνται ὅλα τὰ συσταθέντα  μέτρα ὑγιεινῆς καὶ προστασίας, ὥστε νὰ ἀποφευχθεῖ περαιτέρω διάδοση τῆς ἀσθενείας. Παρακαλοῦνται ἐπίσης ὅσοι παρουσιάζουν συμπτώματά της ἢ ἀδιαθεσία νὰ μὴ συμμετέχουν σὲ ἱερὲς Ἀκολουθίες. Συστήνεται δὲ  καὶ σὲ πρόσωπα ὁμάδων ὑψηλοῦ κινδύνου νὰ ἀπέχουν τῶν λειτουργικῶν εὐκαιριῶν κατὰ τὶς προσεχεῖς ἑβδομάδες.

Μὲ τὴν εὐκαιρία αὐτὴ ὁ Μητροπολίτης κ. Ἀρσένιος ὑπογραμμίζει τὴ σημασία τῆς συλλογικῆς προσευχῆς  μεταξὺ πιστῶν ἀκόμη καὶ ὅταν γίνεται σὲ ξεχωριστοὺς τόπους. Διαβεβαιώνει ὅλους τοὺς ἀσθενεῖς καὶ τοὺς δι΄εὐλόγους αἰτίας  ἀπέχοντας τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν      ὅτι  ἡ Ἁγία Ἐκκλησία προσεύχεται γι΄αὐτοὺς καὶ τοὺς παρέχει τὴν ποιμαντική της φροντίδα. Καλεῖ ἐπιπλέον τοὺς πιστοὺς , ὅπου κι ἂν βρίσκονται,  κατὰ τὴν παροῦσα         περίοδο τῆς δοκιμασίας, περὶ ὥραν 8η μμ., νὰ συνενώνωνται πνευματικὰ σὲ προσευχὴ πρὸς τὸν Κύριο  γιὰ ὅλους καὶ ἰδιαιτέρως γιὰ τοὺς ἀρρώστους.

Θὰ ἀκολουθήσει σύντομα νέα ἀνακοίνωση μὲ πρακτικὲς  πληροφορίες καὶ ὁδηγίες γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τῶν ἀνωτέρω μέτρων.                                                                                

Ἑορτολόγιο


Καμία εκδήλωση σήμερα!
Previous MonthNext Month
Σεπτέμβριος 2023
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
23
Previous MonthNext Month
Σεπτέμβριος 2023
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen


24. September 2023: Erster Lukassonntag

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Βιέννη (στὰ γερμανικά)

βλ. www.orthodoxie.at

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Graz, Leoben καὶ Klagenfurt

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Innsbruck καὶ Kufstein

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Linz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Τοποθετήσεις

Legetøj og BørnetøjTurtle