Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στὴ Βιέννη
Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία καὶ Ἁγιασμὸς ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους στὸ Graz
Ἁγιασμὸς ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους στὴν Ἑλληνικὴ Ἐθνικὴ Σχολὴ τῆς Βιέννης
Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία εἰς τὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Σκέπης εἰς τὸ Sankt Andrä am Zicksee
Ἁγιασμὸς ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους εἰς τὸ Σχολεῖον τῆς Ἐξαρχίας εἰς Keszthely Οὑγγαρίας

Δήλωση γιά τό KAICIID

Τό Κέντρο KAICIID γιά τόν διαθρησκειακό καί διαπολιτισμικό διάλογο ἔχει θέσει ὡς στόχο του τήν ὑπεράσπιση τῶν Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων, τῆς Δικαιοσύνης καί τῆς Εἰρήνης στόν κόσμο, καθώς καί τήν ἀποκήρυξη τῶν κακοπραξιῶν στό ὄνομα τῆς θρησκείας.

Μετά τήν ἀπεχθή ἐγκληματική ἐνέργεια στό Παρίσι, πού ἔτυχε τῆς παγκόσμιας καταδίκης, γιατί μέ βίαιο τρόπο καταπάτησε τό δικαίωμα τῆς ἐλεύθερης ἔκφρασης, ὑπάρχει κίνδυνος νά ἐκδηλωθοῦν ὑπεριβολικές ἀντιδράσεις ἤ νά ληφθοῦν ἐπιπόλαιες ἀποφάσεις ἤ νά ἐκφρασθοῦν ἐπικίνδυνες θέσεις, πού θά προσπαθήσουν νά καρπωθοῦν ἀπό τόν ἀποηχο τοῦ τρομοκρατικοῦ χτυπήματος. Θά μποροῦσε ὡς τέτοια νά χαρακτηριστεῖ μία προσπάθεια γιά ἄμεσο κλείσιμο τοῦ Κέντρου.

Χωρίς ἀμφιβολία τό Κέντρο ἔχει πολλά νά προσφέρει στό δημοκρατικό αὐστριακό κράτος δικαίου. Πρόκειται πράγματι γιά ἕνα κέντρο διαλόγου. Ὁ διάλογος ἀποτελεῖ μία ἑλληνική λέξη, πού ἐμφαίνει ὅτι διά τοῦ λόγου ἐπιχειρεῖται ἡ συνάντηση μέ τόν συνάνθρωπό μας. Ἔρχόμαστε σέ ἐπικοινωνία μαζί του, γιά νά μπορέσουμε νά τόν κατανοήσουμε καλύτερα, νά συναισθανθοῦμε τούς φόβους καί τίς ἀνάγκες του καί νά τοῦ προσφέρουμε τελικά μία χείρα βοηθείας.

Ὁ ἀληθινός διάλογος γίνεται μόνον ὅταν ὅλοι εἶναι ἕτοιμοι νά ἀκούσουν. Εἶναι εὐκολο νά κλείσουμε τίς πόρτες ἤ νά ρήξουμε τίς γέφυρες καί μέ τόν τρόπο αὐτό νά καταλύσουμε κάθε συνθήκη διαλόγου.

Ταυτόχρονα ὄμως θά πρέπει νά εἶναι δυνατό σέ κέντρα ὅπως τό KAICIID νά ἀσκεῖται κριτική στά κράτη πού χορηγοῦν τήν δραστηριότητά του σέ θέματα, ὅπως τά ἀνθρώπινα δικαιώματα, ἡ ἐλευθερία τοῦ λόγου, ἡ θρησκευτική ἐλευθερια, ἀλλά καί τό θέμα τῆς βίας. Σέ ὁρισμένα κράτη τοῦ κόσμου οἱ λέξεις αὐτές ἀκόμη καί σήμερα δέν ὑπάρχουν στό λεξιλόγιό τους. Ἐκεῖ γιά παράδειγμα δέν ὑφίσταται ἡ θρησκευτική ἐλευθερία, ὥστε καταστρέφονται χριστιανικές ἐκκλησίες καί οἱ χριστιανοί ὑπόκεινται διώξεις. Μέ τίς συνθῆκες αὐτές δέν μπορεῖ νά ὑπάρξει διάλογος, ἀλλά μόνον ὁ μονόλογος τῆς βίας ἀπέναντι σέ ἀμάχους.

Ἔτσι τό Κέντρο θά πρέπει νά ὑπηρετήσει αὐτή τήν ὑποχρέωση, νά ἀποτελέσει πραγματικά πόρτα πρός τόν ἰσλαμικό κόσμο καί νά καταστήσει δυνατό ἕνα εἰλικρινή καί ἀποτελεσματικό διάλογο.

Εἶναι μοιραῖο νά ἐκφράζονται ἀπαιτήσεις νά κλείσει μέ τίς παροῦσες συγκυρίες τό κέντρο καί νά ἐκφράζεται ἔντονος σκεπτικισμός. Δέν θά πρέπει ὡστόσο νά κάνουμε τό ἴδιο λάθος, μιλώντας γιά ἐλευθερία, στήν ὁποία οἱ πράξεις παραμένουν ἀνακόλουθες.

Τό κέντρο πρέπει νά ἀνταποκριθεῖ στήν ἱστορική πρόκληση, νά ὑπηρετήσει τόν διάλογο. Πράγματι τό κέντρο κατά τό τελευταῖο διάστημα κατέβαλε σημαντικές προσπάθειες νά καταδικάσει τό μίσος, τίς προκαταλήψεις καί τή βία σέ ὅλο τόν κόσμο, πού ἀποτελεῖ σημαντικό ὑπόβαθρο γιά τήν οἰκοδόμηση ἑνός ἐπικοικοδομητικοῦ διαλόγου τῶν θρησκειῶν καί τῶν πολιτισμῶν, καθιστάμενο ὄργανο διαμεσολάβηση καί καταλλαγῆς.

Αὐτή ἡ διακήρυξη καταδικάζει μέ ξεκάθαρο καί σαφή τρόπο τήν βίαιη καταστρατήγηση τῆς θρησκείας καί ἰδιαίτερα τοῦ ὀνόματος τοῦ Ἰσλάμ. Ἡ τρομοκρατία καί ὁ θάνατος στό ὄνομα τοῦ Θεοῦ βλασφημία ἔναντι τοῦ Θεοῦ.

Ἑορτολόγιο


Καμία εκδήλωση σήμερα!
Previous MonthNext Month
Σεπτέμβριος 2023
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
23
Previous MonthNext Month
Σεπτέμβριος 2023
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen


24. September 2023: Erster Lukassonntag

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Βιέννη (στὰ γερμανικά)

βλ. www.orthodoxie.at

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Graz, Leoben καὶ Klagenfurt

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Innsbruck καὶ Kufstein

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Linz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Τοποθετήσεις

Legetøj og BørnetøjTurtle