Ἁρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία στὸ Ρουμανικὸ Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Πνεύματος στὴ Βιέννη
Τριήμερος ἑορτασμὸς Μνήμης Μικρασίας στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Αὐστρίας
Σύναξη Κληρικῶν καὶ Μοναχῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αὐστρίας καὶ τῆς Ἐξαρχίας Οὑγγαρίας
Ἑορτασμὸς τῆς Ἱερᾶς Μνήμης τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου στὸ φερὠνυμο Ἱερὸ Παρεκκλήσιο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αὐστρίας

Διάλεξη τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Αὐστρίας στὸ Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

1217396369.jpg

Στὶς 10-14 Φεβρουαρίου 2016 ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος ἐπισκέφθηκε τὸ Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ὥστε νὰ δώσει μία διάλεξη καὶ νὰ συμμετάσχει σὲ στρογγυλὴ τράπεζα μὲ καθηγητὲς καὶ μεταπτυχιακοὺς φοιτητὲς τοῦ ἱδρύματος. Ὁ Σεβασμιώτατος βρέθηκε στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ ὕστερα ἀπὸ σχετικὴ πρόσκληση τοῦ Καθηγητοῦ Χρήστου Ἀραμπατζῆ. Στὴ διάλεξη παρευρέθησαν ἐπίσης ὁ Κοσμήτωρ Καθηγητὴς Μιλτιάδης Κωνσταντίνου, ὁ Προέδρος τοῦ Τμήματος Καθηγητὴς Παναγιώτης Σκαλτσὴς καὶ ἄλλοι καθηγητές. Θέμα τῆς Διαλέξεως ἦταν ἡ Ὀρθόδοξη Μαρτυρία στὴ Μεσευρώπη τὸν 21ο αἰώνα.

160218 2Ὁ Σεβασμιώτατος ξεκίνησε τὴν εἰσήγησή του μὲ τὴν ἱστορικὴ πορεία τῆς Μητροπόλεως Αὐστρίας, ἐνῶ δὲν παράλειψε νὰ ἀναφερθεῖ σὲ πρακτικὰ προβλήματα, μὲ τὰ ὁποία βρίσκεται ὁ κλῆρος σὲ Αὐστρία καὶ Οὑγγαρία ἀντιμέτωπος. Ἰδιαίτερα μάλιστα τόνισε ὅτι ἡ Μητρόπολη Αὐστρίας καταβάλει σταθερὴ προσπάθεια σύμφωνα μὲ τὸ πνεῦμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου νὰ ὑπηρετεῖ μὲ πνεῦμα ἀγάπης τὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας καὶ νὰ συνεργάζεται μὲ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους καλῆς θελήσεως, ἰδιαίτερα μὲ τὶς ἄλλες χριστιανικὲς ὁμολογίες, ποὺ ἔχουν μακρὰ παράδοση στὰ κράτη δράσεώς της. Αὐτὴ ἡ συνεργασία τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν ἀποτελεῖ στὴν Αὐστρία μακρόχρονη προσπάθεια, ποὺ ξεκίνησε ἐπ’ ἀγαθῷ ὅλων τῶν ἀνθρώπων στὴν χώρα ἀπὸ τὸ Μητροπολίτη Χρυσόστομο καὶ τὸν Καρδινάλιο FranzKönig. Ἡ ἀδελφικὴ συναναστροφὴ παραμένει καὶ διαπνέεται ἀπὸ ἀμοιβαῖο σεβασμὸ καὶ κοινὴ πρόθεση, τὸ Εὐαγγέλιο νὰ διέπει τὴν αὐστριακὴ κοινωνία καὶ νὰ ἀποφέρει καρπούς. Παράδειγμα τῶν ἐπακόλουθων αὐτῆς τῆς ἀγαστῆς συνεργασίας ἀποτελεῖ ἡ ἀποδοχὴ ἀπὸ τὴν αὐστριακὴ κοινωνία τῆς ἀνέγερσης τῆς πρώτης ὀρθοδόξου Μονῆς στὴν Αὐστρία, ποὺ μάλιστα βρίσκει συμπαράσταση καὶ ἀπὸ τὴν ρωμαιοκαθολικὴ Ἐκκλησία καὶ τὸν ἐπιχώριο Ἐπίσκοπο Eisenstadtκ. Αἰγίδιο.

Παράλληλα ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε γιὰ τὴν πνευματικὴ ζωὴ τῶν ὀρθοδόξων στὴν Αὐστρία καὶ τὴν Οὑγγαρία καὶ γιὰ τὸ Ὀρθόδοξο Μάθημα Θρησκευτικῶν, ποὺ προσφέρεται στὰ δύο κράτη καὶ τελεῖ ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ἐκκλησίας. Τέλος ἀναφέρθηκε στὴν καλὴ συνεργασία τῶν ἄλλων ὀρθοδόξων δικαιοδοσιῶν τῆς Διασπορᾶς στὶς χῶρες δραστηριότητάς του τόσο σὲ κοινωνικό, ὅσο καὶ σὲ προσωπικὸ ἐπίπεδο.

Τὴ σημασία τῆς κήρυξης τοῦ Εὐαγγελίου τόνισε ὁ Σεβασμιώτατος, ὥστε ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος νὰ διατηρήσει τὴν αἰσιοδοξία του στὸ μέλλον καὶ νὰ συναντήσει τὸν Θεό, ζώντας σύμφωνα μὲ τὸ Εὐαγγέλιο  στό σύγχρονο κόσμο. Ἡ Ἐκκλησία θὰ πρέπει νὰ διατηρήσει τὸν ἱεραποστολικό της χαρακτήρα, ποὺ πρέπει νὰ ἑδράζεται στὸ θεολογικὸ καὶ πνευματικὸ ὑπόβαθρο τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως. «Ὁ Χριστὸς θὰ πρέπει πάντοτε νὰ εἶναι τὸ κέντρο τῆς ζωῆς μας καὶ τὸ εὐαγγελικὸ κήρυγμα θὰ πρέπει νὰ μᾶς ἱκανώνει, νὰ προγευθοῦμε ἀπὸ ἐδῶ τὴ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν», ἀνέφερε ὁ Σεβασμιώτατος. Μετὰ τὴν εἰσήγηση δόθηκε εὐκαιρία γιὰ διάλογο ἀνάμεσα στοὺς παρευρισκόμενους Καθηγητές, Μεταπτυχιακοὺς Φοιτητὲς καὶ τὸ Σεβασμιώτατο.

160218 3Τήν Κυριακὴ ὁ Σεβασμιώτατος προέστη τῆς θείας Λειτουργίας στὸν Ἅγιο Γεώργιο Ζωγράφου στὴν Ἀθήνα. Στὸ κήρυγμά του μίλησε μὲ ἀφορμὴ τὸ Εὐαγγέλιο τῆς ἡμέρας γιὰ τὴν Χανααναία, «ποὺ συναντώντας τὸ Χριστὸ καὶ Τοῦ εἶπε, ἐλέησε με Κύριε, Υιὲ Δαυίδ. Γιατί τὴν κόρη μου τυραννεῖ κάποιος δαίμονας. Δὲν ἔλαβε καμία ἀπάντηση ἀπὸ τὸ Χριστὸ καὶ οἱ Ἀπόστολοι προσπάθησαν νὰ τὴν ἀπωθήσουν. Αὐτὴ φώναξε γιὰ μία ἀκόμη φορά, βοήθησέ με. Δὲν εἶπε, Κύριε βοήθησέ μας, ἀλλὰ Κύριε βοήθησέ με. Καὶ τὸ εἶπε αὐτὸ γιατί νιώθει ἕνα μὲ τὴν κόρη της καὶ ταυτιζόταν μὲ τὸν πόνο της. Μία τέτοια ταύτιση θὰ πρέπει νὰ νιώθουμε καὶ στὴν Ἐκκλησία. Ὁ πόνος του συνανθρώπου θὰ πρέπει νὰ γίνεται δικός μας πόνος, τὰ προβλήματα καὶ οἱ δύσκολίες νὰ γίνουν δικά μας. Ὅταν προσευχόμαστε θὰ πρέπει νὰ προσευχόμαστε ὡς Ἔκκλησία, καθότι εἴμαστε ἕνα σῶμα καὶ στρεφόμαστε στὸν Ἕνα, τὸν Θεό». Ὁ Σεβασμιώτατος ἐνεθάρρυνε τοὺς πιστοὺς νὰ ἀκολουθήσουν τὸ Χριστὸ καὶ νὰ τὸν ἐμπιστευθοῦν ἰδιαίτερα σὲ αὐτὴ τὴ δύσκολη περίοδο, ποὺ διέρχεται ἡ Ἑλλάδα καὶ ἡ Εὐρώπη, νὰ μὴν ξεχνοῦν τὸν ἀδελφὸ καὶ νὰ φροντίζουν τοὺς συνανθρώπους, ποὺ χρειάζονται βοήθεια. Ὡς σῶμα Χριστοῦ θὰ πρέπει νὰ βοηθοῦμε ὅλους τοὺς συνανθρώπους μας, ὥστε μαζὶ νὰ ὑπερβοῦμε τὶς δυσκολίες.

Previous MonthNext Month
Δεκέμβριος 2022
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
Previous MonthNext Month
Δεκέμβριος 2022
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen


4. Dezember 2022: 10. Lukassonntag

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Βιέννη (στὰ γερμανικά)

βλ. www.orthodoxie.at

Salzburg

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Τοποθετήσεις

Legetøj og BørnetøjTurtle