Μουσικὴ ἐκδήλωση στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Στεφάνου στὴ Βιέννη γιὰ τὸν ἑορτασμὸ τῶν 200 χρόνων ἀπὸ τὴν κήρυξη τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως
Ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου στὸ Παρεκκλήσιο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αὐστρίας
Ἱ. Πανήγυρις Ἁγίου Ἀρσενίου τοῦ Καππαδόκου - Ὀνομαστήρια τοῦ Μητροπολίτου Αὐστρίας καὶ Ἐξάρχου Οὑγγαρίας καὶ Μεσευρώπης κ. Ἀρσενίου
Ἡ 17η Συνεδρίαση τῆς Συνελεύσεως τῶν Ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων Αὐστρίας
Ποιμαντικὴ ἐπίσκεψη στὴ νεοϊδρυθεῖσα Ἐνορία στὸ Mödling

Ἑορτασμός τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας στή Βιέννη

1636346076.jpg

Τήν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας ἐ.ἔ. ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας καί Ἔξαρχος Οὑγγαρίας κ. Ἀρσένιος, προεξῆρχε στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τῆς Ἁγίας Τριάδος τῆς Θείας Λειτουργίας, συλλειτουργούντων τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, Πρωτοπρ. τοῦ Οἰκ. Θρόνου Ἰωάννου Νικολίτση, τοῦ Πρωτοπρ. Ἀλεξάνδρου Lapin καί τοῦ Πρεσβ. Δρ. Νικολάου Rappert καί πλήθους πιστῶν.

Στό κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος ὡμίλησε, εὐκαίρως ἐπικαίρως, περί τῆς βαθύτερης σημασίας τοῦ ὅρου „Ὀρθοδοξία“, ὁ ὁποῖος συνήθως ταυτίζεται μέ τήν ἔννοια τῆς ἀληθοῦς πίστεως, ἐνῶ πρωτίστως θά πρέπει νά συνδέεται μέ τήν ὀρθοπραξία, ἀφοῦ ἡ πνευματική ζωή χωρίς αὐτήν, τήν ὀρθοπραξία δηλαδή, δέν δύναται νά ἐννοηθεῖ.

Μέ ἀφορμή τό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς Α’ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν σημείωσε, ὅτι ὅλοι μας ἀνεξαιρέτως καλούμεθα νά μιμηθοῦμε τήν στάση τοῦ Ἀποστόλου Ναθαναήλ, ὁ ὁποῖος ἔτρεξε μέ περισσή χαρά νά συναντήσει τόν Κύριό μας καί νά ὁμολογήσει ὅτι ὁ Χριστός εἶναι ὁ μόνος ἀληθινός Θεός. Μέσα ἀπό τήν προσωπική μας συνάντηση καί κατ᾽ ἐπέκταση σχέση μας μέ τόν ἀναστάντα Χριστό, βλέπουμε τή ζωή μας νά ἀλλάζει ριζικά, ἀφοῦ ἔχουμε πιά τήν ἐλπίδα τῆς Ἀναστάσεως. Αὐτή ἡ χαρά λοιπόν τῆς συνάντησης καί τῆς σχέσης τοῦ κάθε ἀνθρώπου μέ τόν Θεό, ἡ ὁποία ἄλλωστε διαφαίνεται μέσα ἀπό τήν καθόλου εὐαγγελική περικοπή, ἀποτελεῖ καί τό κεντρικό μήνυμά της.

20170305kl 02Ἀναφερόμενος, τέλος, στήν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας τόνισε ὅτι αὐτή ἡ ἡμέρα ἀποτελεῖ οὐσιαστικά θρίαμβο γιά τήν ἐλευθερία καί τήν πίστη μας. Ἡ τιμή στίς εἰκόνες τοῦ Χριστοῦ, τῆς Θεοτόκου καί τῶν Ἁγίων μας, μᾶς συνδέει τελικῶς μέ τόν μοναδικό Σωτῆρα μας, τόν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό. Βεβαίως τό ζήτημα τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου ἐξαρτᾶται μόνον ἀπό τόν Θεό καί ὡς ἐκ τούτου ἡ Ὀρθοδοξία δέν θέτει περιορισμούς στό ζήτημα αὐτῆς. Κάθε ἄνθρωπος πού ἀναγνωρίζει στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ τήν μόνη ὁδό λύτρωσης, τήν ἐλπίδα καί, ἐν τέλει, τή ζωή, ἔχει αὐτήν προοπτική τῆς σωτηρίας.

20170305kl 03

Στό κήρυγμά του ὁ Ἱεράρχης τῆς Ἐκκλησίας τῆς Βουλγαρίας ἀναφέρθηκε στή γνωστή νομοθεσία περί τῶν Ὀρθοδόξων ἀπό τοῦ ἔτους 1967, πού παρέχει τή δυνατότητα στούς καθόλου Ὀρθοδόξους νά ὁμολογοῦν καί βιώνουν τήν πίστη τους στήν Αὐστρία. Ὄχι μόνον κατά τήν ἡμέρα τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀλλά κάθε φορά πού τελεῖται μία Θεία Λειτουργία ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι αἰσθάνονται ὅτι ἀπό κοινοῦ συναποτελοῦν μέλη τῆς μίας, ἁγίας, καθολικῆς καί ἀποστολικῆς ἐκκλησίας.

20170305kl 04Ὁ Σεβασιώτατος Ποιμενάρχης μας ἐξέφρασε τή χαρά του μέ τήν εὐχή αὐτή ἡ ἑσπερινή Ἀκολουθία τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας νά ἐπαναλαμβάνεται διαρκῶς καί στό μέλλον. Ἀποτελεῖ, τόνισε, εὐλογία νά διαφυλάσσεται ἡ ἑνότητα, πού μᾶς χαρίζει ὁ Θεός, ἐν τῇ πίστῃ. Ταυτοχρόνως ὅμως, εἴμεθα ὑποχρεωμένοι νά κάνουμε τό πᾶν γιά τήν διατήρηση τῆς ἑνότητος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, γεγονός πού προϋποθέτει τήν ἀγάπη μεταξύ μας, ἡ ὁποία εἶναι πέρα ἀπό κάθε ὅριο, φυλετικό ἤ κοινωνικό, ἀφοῦ ταυτίζεται μέ τήν ὑπέρτατη πραγματικότητα, τόν Θεό. Γι᾽ αὐτό ἄλλωστε ἄν καί τελοῦμε τίς Ἀκολουθίες μας σέ διαφορετική γλώσσα, ὁ Παράκλητος εἶναι Αὐτός πού τελικῶς μᾶς χαρίζει αὐτήν, τήν ἀγάπη δηλαδή, ἡ ὁποία σέ τέτοιες στιγμές ὅπως αὐτή τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας, μπορεῖ καί ἐκφράζεται μέ ὁρατό τρόπο. Ἐν τέλει, ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι πάντοτε ὄχι μόνο ἀνοιχτή στό διάλογο τῆς ἀγάπης, καί τῆς ἀληθείας μέ κάθε ἐκκλησία καί θρησκευτική κοινότητα, ἀλλά τόν ἐπιδιώκει καί τόν προωθεῖ. Αὐτή ἡ στάση της ἄλλωστε ἀποτελεῖ κύριο στοιχεῖο τοῦ χαρακτῆρος της.

20170305kl 05

Previous MonthNext Month
Δεκέμβριος 2021
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
5
Ημερομηνία : 5/12/2021
9
Previous MonthNext Month
Δεκέμβριος 2021
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen


5. Dezember 2021: 10. Lukassonntag

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Τοποθετήσεις

Legetøj og BørnetøjTurtle