Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στὴ Βιέννη
Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία καὶ Ἁγιασμὸς ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους στὸ Graz
Ἁγιασμὸς ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους στὴν Ἑλληνικὴ Ἐθνικὴ Σχολὴ τῆς Βιέννης
Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία εἰς τὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Σκέπης εἰς τὸ Sankt Andrä am Zicksee
Ἁγιασμὸς ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους εἰς τὸ Σχολεῖον τῆς Ἐξαρχίας εἰς Keszthely Οὑγγαρίας

Μήνυμα τοῦ Μητροπολίτου κ. Ἀρσενίου γιά τό Ἅγιον Πάσχα 2017

α.α. 000064.170407

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ, 2017

Πρὸς
τὸν Ἱερὸν Κλῆρον καὶ τὸ Πλήρωμα
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αὐστρίας
καὶ Ἐξαρχίας Οὑγγαρίας

«Καθαρθῶμεν τὰς αἰσθήσεις καὶ ὀψόμεθα τῷ ἀπροσίτῳ φωτὶ τῆς Ἀναστάσεως Χριστὸν ἐξαστράπτοντα...»

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Ἡ μεγάλη ἡμέρα τῆς Ἑορτῆς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ προβάλλει μπροστά μας καὶ μᾶς προσκαλεῖ μὲ καθαρὲς τὶς αἰσθήσεις, νὰ «δοῦμε» καὶ οὐσιαστικὰ νὰ ζήσομε τὸ Φῶς ποὺ φωτίζει τὴν ὕπαρξη καὶ τὴ ζωή μας ὁλόκληρη, τὸν Ἀναστάντα Χριστό.

Ὁ Ζωοδότης Χριστὸς μᾶς καλεῖ νὰ γίνομε κοινωνοὶ τοῦ βιώματος τοῦ Σταυροῦ, μέτοχοι τῆς Ἀναστάσιμης Χαρᾶς, καὶ νὰ εἰσάγομε τὴν ὕπαρξη καὶ τὴ ζωή μας στὸ Μυστήριο τῆς Ἀναστάσεώς Του.

Τὸ Πάσχα δὲν ταυτίζεται μόνον μὲ τὴν Μεγάλη Ἑβδομάδα καὶ τὴν Ἀνάσταση. Ἡ Ἑορτὴ τῶν Ἑορτῶν δὲν περιορίζεται σὲ ὁρισμένες μόνο ἡμέρες τοῦ λειτουργικοῦ χρόνου. Εἶναι ἡ Πανήγυρις τῶν Πανηγύρεων ποὺ καθημερινὰ ἐπηρεάζει καὶ νοηματοδοτεῖ τὴν ὕπαρξή μας ὁλόκληρη!

Ἑορτάζομε τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Θεός μας εἶναι Θεὸς τῆς Ζωῆς. Πανηγυρίζομε ὅτι Αὐτὸς νίκησε τὸν θάνατο. Δὲν θυμόμαστε ἁπλὰ ἕνα γεγονὸς τοῦ παρελθόντος, ἀλλά ζοῦμε τὴ σημασία τῆς θυσίας τοῦ Χριστοῦ στὸ Σταυρὸ σήμερα, ὄχι συναισθηματικά, ἀλλά ὑπαρξιακά, ὡς σημεῖο ἀλλαγῆς τῆς δικῆς μας ζωῆς, ὡς δυνατότητα μεταστροφῆς καὶ ἐπιστροφῆς σὲ Αὐτόν. Ἡ Πασχαλινὴ εὐφροσύνη εἶναι ἀληθινὴ ὅταν ἡ ἑορτὴ αὐτὴ γίνεται ἀφορμὴ βιώσεως τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, ὅταν ὁ παλαιὸς ἄνθρωπος ὁδηγεῖται σὲ νέα ζωή, τὴ ζωὴ τῆς Ἀναστάσεως.

Πατρικὰ σᾶς εὔχομαι τὸ Ἀνέσπερο Φῶς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ νὰ φωτίζει τὸ βηματισμὸ καὶ τὴν πορεία σας. Νὰ σκεπάζει τὶς οἰκογένειές σας καὶ τὸν καθένα προσωπικά, γιὰ νὰ εἶναι ἡ ζωή σας προσανατολισμένη στὸ ἄσβεστο τοῦτο Φῶς, ποὺ εἶναι δυνατὸ νὰ νικήσει κάθε σκοτάδι καὶ νὰ φωτίσει τῆν ἀνθρώπινη ὕπαρξη καὶ τελικὰ νὰ τὴν ἀξιώσει τῆς αἰωνίου ζωῆς καὶ τοῦ ἐλέους τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ μας.

Χριστός Ἀνέστη ἀδελφοί! Ἀληθῶς Ἀνέστη ὁ Κύριος!

Μὲ πατρικὴν ἀγάπην καὶ ἀναστασίμους εὐχὰς
Ὁ Μητροπολίτης
† Ὁ Αὐστρίας Ἀρσένιος

Ἑορτολόγιο


Καμία εκδήλωση σήμερα!
Previous MonthNext Month
Σεπτέμβριος 2023
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
23
Previous MonthNext Month
Σεπτέμβριος 2023
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen


24. September 2023: Erster Lukassonntag

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Βιέννη (στὰ γερμανικά)

βλ. www.orthodoxie.at

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση
Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Τοποθετήσεις

Legetøj og BørnetøjTurtle