Ἑορταστικὴ ἐκδήλωση γιὰ τὴν λήξη τοῦ σχολικοῦ ἔτους τοῦ Παραρτήματος τῆς Ἑλληνικῆς Ἐθνικῆς Σχολῆς στὸ Graz
Ὁ Πρόεδρος τοῦ Αὐστριακοῦ Κοινοβουλίου στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο
Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία καὶ χειροτονία Διακόνου στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Γεωργίου Βιέννης
Πρόσκληση στὴν 9η Πανορθόδοξη Συνάντηση Νέων
Ὀρθόδοξη συμμετοχὴ μὲ θέμα τὴ συνοδικότητα

Κατάθεσις Θεμελίου Λίθου τῆς πρώτης ἐν Αὐστρίᾳ ὀρθοδόξου Ἱερᾶς Μονῆς

491776726.jpg

Τό Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2020 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας, Ἔξαρχος Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κ. Ἀρσένιος ἐτέλεσε εἰς Sankt Andrä Zicksee μέ περισσή χαρά καί ταπεινή λαμπρότητα τήν Κατάθεση τοῦ Θεμελίου Λίθου τῆς πρώτης ἐν Αὐστρίᾳ ὀρθοδόξου ὑπό ἀνεγέρσεως Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Ἁγίας Σκέπης καί τοῦ Ἁγίου Παϊσίου, παρουσίᾳ ἐκπροσώπων τῶν κρατικῶν, τοπικῶν, διπλωματικῶν καί ἐκκλησιαστικῶν ἀρχῶν, ἀλλά καί ἀρκετῶν πιστῶν, ἀφοῦ ἐξαιτίας τῆς παρούσης ὑγειονομικῆς κρίσης τοῦ νέου κορωνοϊοῦ COVID-19 καί τῶν δεδομένων μέτρων ἀσφαλείας γιά τήν ἀποφυγή συνωστισμῶν, ἡ προσέλευσις περισσοτέρων προσώπων δέν ἦταν δυνατή. Τά διάφορα τμήματα τοῦ Λίθου τοποθετήθησαν ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, τοῦ Περιφερειάρχου τοῦ  Burgenland κ. Hans Peter Doskozil, τοῦ ρωμαιοκαθολικοῦ Ἐπισκόπου τοῦ Eisenstadt  κ. Ägidius Zsifkovics, τοῦ τοπικοῦ Δημάρχου κ. Andreas Sattler καί τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς μας Μονῆς Ἀρχιμανδρίτου Παϊσίου Jung.

image.jpegἩ Α.Θ.Π. καί Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, πού δέν παρευρέθηκε στήν ἐν λόγῳ τελετή ἐξαιτίας τῆς ἐξελίξεως τῆς πανδημίας τοῦ νέου κορωνοϊοῦ COVID-19, σέ μήνυμα πού ἀπέστειλε, τονίζει τήν σημασία ἀνεγέρσεως ὀρθοδόξου Ἱερᾶς Μονῆς στό κέντρο τῆς Ἑσπερίας εὐχόμενος αὐτή νά καταστεῖ τόπος συνάντησης μεταξύ ἀνθρώπων καί Θεοῦ μέ πολλούς πνευματικούς καρπούς. Ἀπό πλευρᾶς τῆς Ρώμης, τίς εὐχές τοῦ Προκαθημένου αὐτῆς μετέφερε μέσῳ μηνύματος ὁ Καρδινάλιος Kurt Koch τονίζοντας ταυτοχρόνως τήν σημασία τῆς Ἱερᾶς Μονῆς γιά τήν ἑνότητα τῶν Χριστιανῶν.

Ἐκ μέρους τῶν παρευρισκομένων, ὁ Περιφερειάρχης στόν χαιρετισμό του καλωσόρισε τούς Πατέρες τῆς Ἱερᾶς Μονῆς στήν περιοχή τονίζοντας, ὅτι αὐτός ὁ τόπος ἀποτελεῖ πρότυπο συναδέλφωσης καί συνύπαρξης διαφόρων λαῶν καί πολιτισμῶν, ἐνῶ ταυτοχρόνως ἐξέφρασε καί τήν πεποίθησή του, ὅτι ἡ Ἱερά Μονή τῆς Ἁγίας Σκέπης καί τοῦ Ἁγίου Παϊσίου θά ἀποτελέσει μελλοντικῶς ἀναπόσπαστο μέρος τοῦ τοπικοῦ μοναχισμοῦ. Ὁ ρωμαιοκαθολικός Ἐπίσκοπος χαρακτήρισε τό ἐν λόγῳ γεγονός ὡς ἱστορικό, θυμίζοντας τήν δήλωση τοῦ Πάπα Ἰωάννη Παύλου κατά τό ἔτος 1988 ὅταν ἐπισκεπτόμενος τήν περιοχή τοῦ Burgenland, τόνισε ὅτι ὁ Χριστιανισμός ἀναπνέει μέσῳ δύο πνευμόνων, τῆς δυτικῆς καί τῆς ἀνατολικῆς παράδοσης. Σήμερα, συνέχισε, αὐτοί οἱ δύο πνεύμονες ἐκπνέουν ἕναν ἀέρα ὁμοφωνίας, ὁ ὁποῖος μπορεῖ νά ἀποτελέσει πηγή ζωῆς γιά πολλούς ἀνθρώπους καί πέρα ἀπό τά τοπικά μας σύνορα. Τέλος, ὁ Δήμαρχος τῆς περιοχῆς εὐχήθηκε ὁ χῶρος αὐτός νά ἀποτελέσει πνευματική ὄαση, τόπο διαλόγου, σημεῖο συνάντησης καί εἰρήνης γιά τούς καθόλου ἐπισκέπτες του.

image.jpegὉ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας, Ἔξαρχος Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κ. Ἀρσένιος στήν προσλαλιά του, ἐν πρώτοις, τόνισε ὅτι μέ τήν σημερινή τελετή πραγματώνεται μία ἐπιθυμία πού εἶχε ἐκφράσει ἤδη κατά τήν ἄφιξή του στήν Ἱερά Μητρόπολη Αὐστρίας. Κατά δεύτερον, εὐχήθηκε ἡ Ἱερά Μονή πού θά ἀνεγερθεῖ μελλοντικῶς, νά καταστεῖ τόπος προσευχῆς, ἀγάπης καί συνάντησης μεταξύ Θεοῦ καί ἀνθρώπων, ἀλλά καί τῶν ἀνθρώπων μεταξύ των. Ἐπίσης, εὐχαρίστησε ἐκ βάθους καρδίας ὅλους ὅσους συνέβαλαν στήν πραγμάτωση αὐτοῦ τοῦ πολιτιστικοῦ καί πνευματικοῦ ὁράματος, ἰδιαιτέρως τήν Α.Θ.Π. καί τόν Προκαθήμενο τῆς Ρώμης, τόν ρωμαιοκαθολικό Ἐπίσκοπο τοῦ Eisenstadt, τίς τοπικές Ἀρχές, τήν ρωμαιοκαθολική Ἐνορία SanktAndrä, τόν Ἀρχιτέκτονα κ. Θεμιστοκλῆ Ἰωάννου καί τέλος, τούς δωρητές καί εὐεργέτες τῆς Ἱερᾶς Μονῆς. Ἀπευθυνόμενος πρός τούς Πατέρες τῆς Ἀδελφότητος προέτρεψε αὐτούς, νά γίνουν μιμητές τῆς ἀγάπης τοῦ Κυρίου μας, ἀλλά καί μάρτυρες τοῦ Σταυροῦ καί τῆς Ἀναστάσεως Αὐτοῦ. Ὁπλισμένοι μέ τήν ὑπομονή θά μποροῦν νά ἀνταπεξέλθουν στίς δοκιμασίες καί στούς πειρασμούς κατά τήν διάρκεια τῆς διακονίας τους. Ἐν κατακλείδι, εὐχήθηκε πατρικῶς ὁ Νυμφίος τῆς Ἐκκλησίας νά τούς δίδει δύναμη στόν πνευματικό τους ἀγῶνα, ὥστε μέ αὐταπάρνηση νά γίνουν ὑπηρέτες τῆς εὐαγγελικῆς ἀλήθειας μέ ἀγαθή συνείδηση ἐνώπιον ἀνθρώπων καί Θεοῦ πρός δόξαν τῆς Ἐκκλησίας Του.

1935403558.jpegΣτό μέσον τοῦ μοναστηριακοῦ συγκροτήματος θά ἀνεγερθεῖ τό Καθολικόν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, βυζαντινοῦ ρυθμοῦ μέ πέντε τρούλους καί ἐσωτερική διακόσμηση, τό ὁποῖο θά περιβάλλεται ἀπό τήν Βιβλιοθήκη, τήν Τράπεζα, βοηθητικούς χώρους, ἀλλά καί διάφορα Ἐργαστήρια. Πέρα ἀπό τά κελλία τῶν Μοναχῶν, θά ἀνεγερθεῖ καί Ξενῶνας Προσκυνητῶν. Στίς καθόλου ἐργασίες θά μετέχουν καί Μαθητευόμενοι τῆς Ἐπαγγελματικῆς Σχολῆς Κτιστῶν πλινθοδομῶν Pinkafeld προκειμένου νά λάβουν τό πτυχίο τους.  

296301840.jpgΠαρότι ἡ Ἱερά Μονή τῆς Ἁγίας Σκέπης καί τοῦ Ἁγίου Παϊσίου δέν ἔχει ἀνεγερθεῖ ἀκόμη, ἡ Ἀδελφότητά της ἐντούτοις ἔχει συσταθεῖ ἤδη ἀπό τοῦ ἔτους 2016 καί βιώνει τήν καθόλου μοναστική παράδοση σέ σμικρό κατάλυμα, τό ὁποῖο ἀποκτήθηκε γιά τόν σκοπό αὐτό τό ἴδιο ἔτος στήν περιοχή Sankt Andrä.                 

Προκειμένου νά ἀποπερατωθοῦν οἱ καθόλου ἐργασίες ἀνεγέρσεως μποροῦν νά κατατίθενται χρηματικά ποσά μέ τήν αἰτιολογία „Spende Klosterbau“ στόν ἑξῆς λογαριασμό:

Griechisch-orientalische Metropolis von Austria

IBAN: AT98 1919 0000 0027 7806

 

Die Botschaft des Ökumenischen Patriarchen finden Sie hier.

Die Ansprache von Metropolit Arsenios finden Sie hier.

Die gesamte Feier der Grundsteinlegung können Sie hier nachsehen.

Bilder: © kathbild.at / Franz Josef Rupprecht

Ἑορτολόγιο


Καμία εκδήλωση σήμερα!
Previous MonthNext Month
Αύγουστος 2022
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
Previous MonthNext Month
Αύγουστος 2022
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Βιέννη (στὰ γερμανικά)

βλ. www.orthodoxie.at

Innsbruck καὶ Kufstein

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Linz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Τοποθετήσεις

Legetøj og BørnetøjTurtle