Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στὴ Βιέννη
Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία καὶ Ἁγιασμὸς ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους στὸ Graz
Ἁγιασμὸς ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους στὴν Ἑλληνικὴ Ἐθνικὴ Σχολὴ τῆς Βιέννης
Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία εἰς τὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Σκέπης εἰς τὸ Sankt Andrä am Zicksee
Ἁγιασμὸς ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους εἰς τὸ Σχολεῖον τῆς Ἐξαρχίας εἰς Keszthely Οὑγγαρίας

«Κάθε μορφή βίας στό ὄνομα τοῦ Θεοῦ ἀποτελεῖ βλασφημία τοῦ Θεοῦ»

Μέ θλίψη καί περίσκεψη πληροφορηθήκαμε τίς φοβερές εἰδήσεις ἀπό τήν γαλλική πρωτεύουσα. Πολλοί ἄνθρωποι ἔχασαν ἀποτρόπαια τή ζωή τους. Οἰκογένειες στερήθηκαν τους γονεῖς καί τά παιδιά τους. Μέ ἰδιαίτερη θλίψη βλέπουμε πῶς οἱ χαρμόσυνες ἡμέρες τῶν Χριστουγέννων καί τῆς Πρωτοχρονιᾶς σκιάσθηκαν ἀπό τά γεγονότα αὐτά. Βρεθήκαμε ξαφνικά μακριά ἀπό τή χαρά τῶν Χριστουγέννων, ἀπό τήν ἠρεμία τῆς ξεκούρασης στίς οἰκογενειακές μας ἑστίες, ἀπό τήν ἐλπίδα γιά ἕνα εὐλογημένο νέο ἔτος μέ εἰρήνη καί τή χάρη τοῦ Θεοῦ.

Ἔργο τῆς θρησκείας καί τῶν θρησκευτικῶν κοινοτήτων θά πρέπει νά εἶναι ὄχι μόνον ἡ καταδίκη αὐτῶν τῶν ἐνεργειῶν, ἀλλά καί ἡ πάσῃ δυνάμει καταπολέμησή τους. Κάθε μορφή βίας στό ὄνομα τοῦ Θεοῦ ἀποτελεῖ βλασφημία τοῦ Θεοῦ καί κατά συνέπεια τοῦ ἀνθρώπου ὡς κατ’ εἰκόνα δημιουργίας Του.

Παράλληλα καθίσταται σαφές, ὅτι ἡ τρομοκρατία δέν περιορίζεται στήν βία τῶν ὅπλων. Ἡ συνείδησή μας καλεῖται καθημερινά σέ περίσκεψη καί περισυλλογή γιά τόν τρόπο πού θά πρέπει νά συναναστρεφόμαστε μέ τούς ἄλλους καί πῶς δέν θά πρέπει νά προσβάλλουμε συνειδητά ἤ ἀσυνείδητα τήν κοσμοθεωρία τους στήν καθημερινότητα. Ἡ ἐλευθερία τοῦ λόγου ἔγκειται στήν ὑπευθυνότητα κάθε ἀνθρώπου, πού τόν κατευθύνει στόν προσδιορισμό τῶν ὁρίων της μέ γνώμονα τήν γνώση καί τή συνείδηση καί μάλιστα στήν ἀναζήτηση τοῦ διαλόγου γιά τόν προσδιορισμό τοῦ ἀμοιβαίου σεβασμοῦ.

Σάν μέλη αὐτῆς τῆς ἀνθρώπινης κοινωνίας καλούμαστε νά δείξουμε σεβασμό, νά ζοῦμε μέ εἰλικρίνια καί εὐθύτητα, νά συνυπάρχουμε μέ τούς συνανθρώπους μας, νά τούς κατανοοῦμε καί νά μήν τούς ἀγνοοῦμε.

Ἡ σκλήρυνση τῆς καρδίας ὁδηγεῖ κάθε ἄνθρωπο ἀναπόφευκτα σέ ἀτραπούς τῆς ἔκπτωσης καί ἀγνωμοσύνης. Τόν καθιστᾶ ἀμνήμονα καί τόν ὁδηγεῖ στήν περιθωριοποίηση. Αὐτά τά σημεῖα τῶν καιρῶν πρέπει νά βροῦν ἀντιμέτωπο κάθε ἀνθρωπο ἀγαθῆς προαιρέσεως, ὥστε στούς ψυχρούς καί ἄχρωμους καιρούς πού διανύουμε νά μήν βρεῖ ἔδαφος ἡ λαίλαπα τοῦ φανατισμοῦ καί τῶν ἀκροτήτων. Μέ αὐτή τήν ἔννοια καλοῦνται ὅλοι οἱ ἄνθρωποι καί πρῶτοι ἀπό ὅλους οἱ χριστιανοί νά κατανοήσουν, νά συγχωρήσουν καί νά ἀναζητήσουν τήν εἰρήνη, πού μποροῦν μόνον νά ἀντλήσουν ἀπό τήν ἀγάπη στόν συνάνθρωπο, τήν ὁποία χρειάζεται σήμερα ὁ πλανήτης μας.

Ἑορτολόγιο


Καμία εκδήλωση σήμερα!
Previous MonthNext Month
Σεπτέμβριος 2023
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
23
Previous MonthNext Month
Σεπτέμβριος 2023
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen


24. September 2023: Erster Lukassonntag

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Βιέννη (στὰ γερμανικά)

βλ. www.orthodoxie.at

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση
Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Τοποθετήσεις

Legetøj og BørnetøjTurtle