Ἑορτή τῶν Ἁγίων Ἰσαποστόλων καὶ θεοστέπτων Βασιλέων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης στὸ Μπελογιάννη τῆς Οὑγγαρίας
Προσκύνημα στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ στὴν Καππαδοκία
Κυριακή τοῦ Παραλυτικοῦ στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Σκέπης
Κυριακὴ τοῦ Θωμᾶ καὶ μνήμη τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου στὴν Βιέννη
Ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Ἑβδομάδα καὶ τὸ Ἅγιο καὶ Μέγα Πάσχα τοῦ 2023 στὴ Βιέννη

Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας 2020 στή Βιέννη

Τήν Α΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν, ἤτοι τῆς Ὀρθοδοξίας, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας, Ἔξαρχος Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κ. Ἀρσένιος προέστη στόν Ἱ.Ν. τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῆς Θείας Λειτουργίας πλαισιούμενος ὑπό τοῦ Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου καί Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Ἰωάννη Νικολίτση, τοῦ  Πρωτοπρεσβυτέρου Ἀλεξάνδρου Lapin, τοῦ Πρεσβυτέρου Βαρθολομαίου Ungureanu καί τοῦ Ἀρχιδιακόνου Μαξίμου  Rudko.

1191457728.jpeg

Στό κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας ἀναφερόμενος στήν εὐαγγελική περικοπή τῆς ἡμέρας, ἐξῆρε τήν στάση τοῦ Ἀποστόλου Ναθαναήλ, ὁ ὁποῖος ἀποδέχεται μέ περισσή ταπείνωση τό κάλεσμα τοῦ Κυρίου μας νά Τόν ἀκολουθήσει. Τοιουτοτρόπως κι ἐμεῖς ὅταν ἐρευνοῦμε χωρίς δόλο τήν Ἀλήθεια κι ἀναμένουμε κάτω ἀπό μιά συκιά σάν τόν Ναθαναήλ προσευχόμενοι γιά τήν σωτηρία μας, ὁπωσδήποτε δέν θά ἀπογοητευτοῦμε. Ἡ προσωπική μας συνάντηση μέ τόν Χριστό εἶναι καθοριστική γιά τήν δική μας πνευματική προκοπή. Μάλιστα, συνέχισε, ἡ περίοδος τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς πού διανύουμε, προσφέρεται γιά τήν πνευματική μας πρόοδο. Ἡ νηστεία δέν πρέπει νά περιορίζεται μόνον στό γεγονός τῆς ἀποχῆς ἀπό συγκεκριμένες τροφές, ἀλλά πρέπει νά διευρύνεται σέ γενικότερη πνευματική ἄσκηση, πού πλαισιώνεται μέ τήν προσευχή, τήν καταπολέμηση τῶν παθῶν, τήν καλλιέργεια τῆς ἀρετῆς καί τήν προσφορά τῆς ἐλεημοσύνης. Στό πλαίσιο αὐτῆς τῆς πνευματικῆς ἄσκησης μάλιστα καλούμεθα νά ἀντιμετωπίσουμε μέ ὑπομονή καί ταπείνωση αὐτήν τήν δοκιμασία τοῦ νέου κορωνοϊοῦ πού προσφάτως βιώνει ἡ καθόλου ἀνθρωπότητα καί νά συμμορφωνόμαστε πλήρως μέ τίς ὑποδείξεις τῶν ὑγειονομικῶν Ἀρχῶν καί τῆς Πολιτείας. Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ἀνεγνώσθη, μέ ἀφορμή τήν ἀποκατάσταση καί ἀναστήλωση τῶν ἱερῶν εἰκόνων ἀπό τήν Ζ΄ ἐν Νικαίᾳ Οἰκουμενική Σύνοδο, τό Συνοδικόν τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας, ἐνῶ ἀκολούθησε δεξίωση στό Πνευματικό Κέντρο Ρῆγας Φεραῖος τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, ὅπου ὁ Σεβασμιώτατης Μητροπολίτης μας ὡμίλησε εὐκαίρως ἐπικαίρως περί τῆς προσευχῆς τοῦ Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου.

Τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας τελέστηκε στήν σερβική Ἐνορία τῆς Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιώτατου Μητροπολίτου Αὐστρίας, Ἐξάρχου Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κ. Ἀρσενίου πλαισιουμένου ὑπό Κλήρου καί πλήθους Λαοῦ τῶν καθόλου ἐν Αὐστρίᾳ ὀρθοδόξων δικαιοδοσιῶν, ἡ Ἀκολουθία τοῦ Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ. Μετά τό πέρας τῆς Ἀκολουθίας ὁ σέρβος Ἐπίσκοπος Ἀνδρέας Cilerdzic τόνισε, ὅτι ἡ  παρουσία τῆς Ὀρθοδοξίας στήν Αὐστρία ἀποτελεῖ πλέον ἕνα ἀναπόσπαστο τμῆμα τῆς Πολιτείας. Τοῦτο ὀφείλεται στίς ἄοκνες προσπάθειες τῶν Κληρικῶν, οἱ ὁποῖοι καθημερινῶς διακονοῦν μέ αὐταπάρνηση τό ποίμνιό των, στό Ὀρθόδοξο Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, τό ὁποῖο προσφέρεται σέ χιλιάδες μαθήτριες καί μαθητές ὅλων τῶν Βαθμίδων Ἐκπαίδευσης, καί στή Διεύθυνση τοῦ Μαθήματος, πού συντονίζει τήν καθόλου προσπάθεια, στό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδῶν Ὀρθοδόξου Θρησκειοπαιδαγωγικῆς, τό ὁποῖο προσφέρει ἡ Θεολογική Σχολή τοῦ Πανεπστημίου τῆς Βιέννης, καί τέλος, στήν ἵδρυση καί ἀνέγερση τῆς πρώτης ὀργανωμένης Ἱερᾶς Μονῆς στήν περιοχή τοῦ Burgenland. Τέλος, ὁ σέρβος Ἐπίσκοπος ἐξέφρασε τίς θερμές του εὐχαριστίες πρός ὅλες κι ὅλους πού παρευρέθησαν στήν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ καί προσκάλεσε ἁπαξάπαντες νά προσευχηθοῦν γιά τούς δοκιμαζομένους χριστιανούς τῆς Συρίας καί ἰδιαιτέρως γιά τούς δύο Ἀρχιερεῖς πού ἔχουν ἀπαχθεῖ κατά τό 2013. Ὁ   Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας εὐχαρίστησε τόν σέρβο Ἐπίσκοπο γιά τήν πρόσκληση καί τήν φιλοξενία του μέ ἀφορμή τήν ἑορτή τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἀκόμη, προσέθεσε στά εἰρηθέντα τοῦ σέρβου Ἀρχιερέως, ὅτι ἡ καθ᾽ ἡμᾶς Παράδοση χαρακτηρίζεται ἀπό λειτουργικό καί λατρευτικό πλοῦτο, πού ὅμως συνδέονται μέ τήν πνευματικότητα, γεγονός πού ἀπετέλεσε ἀφορμή νά στραφοῦν πολλοί ἑτερόδοξοι κατά τό ἔρχου καί ἴδε σέ αὐτήν, ὅπως ἐπίσης κι ὅτι ἡ ὀρθόδοξη ἐκκλησιαστική ζωή ἐμπεριέχει ἐκτός ἀπό τήν πνευματική καί τήν σωματική ἄσκηση, πού ἀναμειγνύεται μέ τή χαρά τῆς Ἀνάστασης. Τέλος, σημείωσε ὅτι μέ τήν ἀπό κοινοῦ τέλεση τοῦ Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ κατά τήν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας κάθε χρόνο, καθίσταται ὁρατή καί διατρανώνεται ἡ ἑνότητα τῶν καθόλου ἐν Αὐστρίᾳ Ὀρθοδόξων. Κι ὅταν μία τοπική ἐκκλησία ὑποφέρει, ὅπως γιά παράδειγμα στή Συρία ἤ στό Μαυροβούνιο αὐτήν τήν περίοδο, τότε ὅλες οἱ ὑπόλοιπες συμπαρίστανται. Ἀκολούθησε ἑορταστικό δεῖπνο, πού προσέφερε ἡ σερβική Ἐνορία.  

4059990284.jpg

1116623905.jpeg

3898406566.jpg

Ἑορτολόγιο


Καμία εκδήλωση σήμερα!
Previous MonthNext Month
Ιούνιος 2023
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
Previous MonthNext Month
Ιούνιος 2023
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen


28. Mai 2023: Siebter Sonntag nach Ostern

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Βιέννη (στὰ γερμανικά)

βλ. www.orthodoxie.at

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση
Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Τοποθετήσεις

Legetøj og BørnetøjTurtle