Ἑορταστικὴ ἐκδήλωση γιὰ τὴν λήξη τοῦ σχολικοῦ ἔτους τοῦ Παραρτήματος τῆς Ἑλληνικῆς Ἐθνικῆς Σχολῆς στὸ Graz
Ὁ Πρόεδρος τοῦ Αὐστριακοῦ Κοινοβουλίου στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο
Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία καὶ χειροτονία Διακόνου στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Γεωργίου Βιέννης
Πρόσκληση στὴν 9η Πανορθόδοξη Συνάντηση Νέων
Ὀρθόδοξη συμμετοχὴ μὲ θέμα τὴ συνοδικότητα

Ἐνοριακὴ ἑορτὴ στὸ Leoben

56881859.jpg

Τὴν  Κυριακή, 28η Ἰουνίου 2020 ὁ Μητροπολίτης Ἀρσένιος παρευρέθη στὴν ἐτήσια Πανήγυρη τῆς Ὀρθοδόξου Ἐνορίας Ἁγίας Σκέπης τῆς Θεοτόκου στὸ Leoben καὶ προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας συμπαραστατούμενος ἀπὸ τὸν ἱερατικῶς προϊστάμενο  τῆς Ἐνορίας Πρωτοπρεσβύτερο Sladjan Vasic, τὸν Πρωτοπρεσβύτερο Δημήτριο  Μακρή, ἱερατικῶς προϊστάμενο τῆς ἐνορίας τοῦ Graz, καθὼς καὶ ἀπὸ τὸν Ἀρχιδιάκονο Μάξιμο Rudko.

3769231532.JPG

Στὸ κήρυγμά του ὁ Μητροπολίτης ἀναφέρθηκε στὴ ζωὴ καὶ στὴ μαρτυρία τῶν Ἀποστόλων οἱ ὁποῖοι ὑπακούοντας στὴν πρόσκληση τοῦ Χριστοῦ Τὸν ἀκολούθησαν χωρὶς δισταγμό. Ἄλλαξαν ὁλωσδιόλου τὴ ζωή τους καὶ ἀφοσιώθηκαν στὸ Θεό. Ἐδωσαν τὸν ἑαυτό τους καὶ τὴν ἴδια τους τὴ ζωὴ μὲ χαρὰ καὶ προθυμία γιὰ νὰ μαρτυρήσουν τὴν ἐμπιστοσύνη τους στὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν πίστη τους στὴν Ἀνάστασή Του. Οἱ Μαθητὲς τοῦ Χριστοῦ ξεπερνοῦσαν τὴ θλίψη, τὴ δυσαρὲσκεια, τὴν πολυπραγμοσύνη, τὸ φόβο. Κινοῦνταν μὲ αὐτοπεποίθηση καὶ τὴ χαρὰ ποὺ συνοδεύει ὅποιον ἀκολουθεῖ τὸ Χριστό.

Γι΄αὐτὸ καὶ στὸ Εὐαγγέλιο ὁ Κύριος φωνάζει στοὺς μαθητές Του καὶ σὲ ὅλους ἐμᾶς: «Ζητεῖτε πρῶτα τὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν Δικαιοσύνη Του καὶ θὰ ἔχετε ἐπιπρόσθετα κάθε τι ἄλλο». Μὲ τὴν ἐνανθρώπηση τοῦ Υἱοῦ Του καὶ τὴ σταυρική θυσία Του, ὁ οὐράνιος Θεὸς καὶ Πατέρας μᾶς δείχνει ἀπεριόριστη Ἀγάπη ἂν καὶ εἴμεθα ἁμαρτωλοὶ καὶ ἔχομε ἐχθρικὴ διάθεση. Μὲσω τῆς δικῆ Του ζωῆς συγχωρούμεθα καὶ σωζόμεθα, ὅπως γράφει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. Ἡ πίστη μας στὸ Σωτῆρα Χριστὸ κατευθύνει κάθε μέρα  τῆς ζωῆς μας φθάνει νὰ Τὸν ἀκολουθοῦμε καὶ νὰ ἀποδεχώμεθα τὸ πανάγιο θέλημά Του. Ζοῦμε τὴν ἀληθινὴ καὶ βαθεῖα εἰρήνη τοῦ Θεοῦ ἐπὶ γῆς ἐμβαθύνοντας συνεχῶς τὴ σχέση μας μὲ τὸν Κύριο.

429753522.jpg

Μετὰ τὸ τέλος τῆς Λειτουργίας ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Sladjan Vasic εὐχαρίστησε τὸν Μητροπολίτη γιὰ τὶς μεγάλες προσπάθειες ποὺ καταβάλλει γιὰ τὴ πρόοδο τῶν δραστηριοτήτων τῆς Ἐνορίας. Ἐξέφρασε ἐπίσης εὐχαριστίες πρὸς τὸν ὑπεύθυνο τοῦ Ναοῦ κ.  Karl Mlinar καὶ τὴν ὁμάδα του γιὰ τὴν ἐθελοντικὴ προσφορὰ ὑπηρεσιῶν πρὸς τοὺς ἐκκλησιαζομένους. Χαιρέτισε τέλος τὴν παρουσία τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Δημητρίου Μακρῆ καὶ τῶν πιστῶν ἀπὸ τὸ Graz ποὺ συνεόρτασαν μὲ ἀδελφικὴ ἀγάπη καὶ χαρὰ τὴν ἐνοριακὴ Πανήγυρη.

1509749307.JPG

Ὅπως κάθε χρόνο μετὰ τὴν Λειτουργία ἡ Ἱερὰ Εἰκόνα τῆς Θεομήτορος λιτανεύθηκε μὲ πομπὴ διὰ τῶν ὁδῶν τῆς πόλεως. Τὶς ψαλμωδίες τῶν πιστῶν σνόδευσε τὸ συγκρότημα πνευστῶν Rudolf Strauß. Κατὰ τὴ στάση τῆς πομπῆς στὴν ἀναθηματικὴ στήλη γιὰ τὴν σωτηρία ἀπὸ τὴν Πανώλη (Pestsäule) ἀνεπέμφθη δέηση ὑπὲρ τῆς πόλεως καὶ τῶν κατοίκων της. Ἐφέτος ἀνεπέμφθησαν θερμὲς προσευχὲς πρὸς τὸν Κύριο γιὰ τὴν ἴαση καὶ προστασία τῶν ἀνθρώπων ἀπὸ τὴν ἐνσκήψασα ἐπιδημία.

3957475446.jpg

 
 
 
Quelle Bilder:
 
- Metropolis von Austria
 
- Werner Pregetter

Ἑορτολόγιο


Καμία εκδήλωση σήμερα!
Previous MonthNext Month
Αύγουστος 2022
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
Previous MonthNext Month
Αύγουστος 2022
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen


14. August 2022: Neunter Matthäussonntag

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Βιέννη (στὰ γερμανικά)

βλ. www.orthodoxie.at

Innsbruck καὶ Kufstein

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Linz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Τοποθετήσεις

Legetøj og BørnetøjTurtle