Ἱερὰ Πανήγυρις τῆς Γερμανοφώνου Ἐνορίας Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου στὴ Βιέννη
Ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Ἀρσενίου τοῦ Καππαδόκου καὶ Χειροτονία Πρεσβυτέρου στὸν Καθεδρικὸ Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Τριάδος Βιέννης
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας κ.Ἀρσένιος σὲ στρογγυλὴ τράπεζα ἐκκλησιαστικῶν καὶ θρησκευτικῶν ἡγετῶν τῆς Αὐστρίας ὑπὸ τὸν Ὁμοσπονδιακὸ Καγκελάριο, μὲ θέμα τὴν εἰρήνη καὶ τὴν κοινωνικὴ συνοχή.

Πατριαρχικὴ ἐπίσκεψη στὴν Ἐξαρχία Οὑγγαρίας (10-12 Σεπτεμβρίου 2021)

3794565604.jpg

Ἡ Α.Θ.Π. ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος ἀπὸ 10ης ἕως 12ης Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ. πραγματοποίησε ἐπίσημη ἐπίσκεψη στὴν Οὑγγαρία συνοδευόμενος ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σηλυβρίας κ. Μαξίμου καὶ τοῦ Μεγάλου Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου, προκειμένου νὰ στηρίξει διὰ τῶν εὐλογιῶν Του τὸν κλῆρο καὶ τὸν πιστὸ λαὸ τῆς Ἐξαρχίας Οὑγγαρίας καὶ νὰ συμμετάσχει στὴ λήξη τῶν ἐργασιῶν τοῦ Διεθνοῦς Εὐχαριστιακοῦ Συνεδρίου στὴ Βουδαπέστη.

3715474857.pngΤὴν Παρασκευή, 10η Σεπτεμβρίου ὑπεδέχθη τὴν Α.Θ.Π. τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη στὸ ἀεροδρόμιο τῆς Βουδαπέστης ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας καὶ Ἔξαρχος Οὑγγαρίας μετὰ τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀπαμείας κ. Παϊσίου, ἡ Α. Ἐ. ὁ Ἄναπληρωτὴς Πρωθυπουργὸς τῆς Οὑγγαρίας κ. Δρ Zsolt Semjén καθὼς καὶ ἐκπρόσωποι τῆς πολιτείας καὶ τῶν διπλωματικῶν ἀρχῶν. Ἐν συνεχείᾳ ὁ Παναγιώτατος ἐπεσκεύθη τὴν Α. Ἐ. τὸν Ἀναπληρωτὴ Πρωθυπουργὸ στὴν Πρωθυπουργία γιὰ συνομιλίες. Ἐκεῖ συζητήθηκαν ἡ σημασία τῆς ἐξασφαλίσεως εἰρήνης καὶ ἀξιοπρεπῶν συνθηκῶν διαβιώσεως γιὰ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους καθὼς καὶ ἡ προστασία τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος, ἀλλὰ καὶ θέματα τῆς ἐν Οὑγγαρίᾳ Ἐξαρχίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου. Οἱ συνομιλίες γιὰ θέματα γενικοῦ ἐνδιαφέροντος καὶ ἰδιαιτέρως γιὰ τὴ διάδοση τοῦ Εὐαγγελικοῦ μηνύματος στὸ σύγχρονο κόσμο καὶ τὴ δράση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου πρὸς ὄφελος τῆς οὑγγρικῆς κοινωνίας συνεχίσθηκαν καὶ κατὰ τὸ ἐπίσημο γεῦμα ποὺ παρετέθη ἐν συνεχείᾳ ἀπὸ τὸν Ἀν. Πρωθυπουργό πρὸς τιμὴν τοῦ Παναγιωτάτου.

1794132574.png

Τὸ ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας ἡ Α.Θ.Π. συναντήθηκε μετὰ τοῦ Καρδιναλίου τῆς Οὑγγαρίας στὴ Βουδαπέστη κ. Δρ Peter Erdő, ὁ ὁποῖος τὸν εὐχαρίστησε γιὰ τὴν ἐκεῖ παρουσία Του. Ἐν συνενείᾳ ὁ Παναγιώτατος παρέλαβε ὑπὸ τοῦ Συμβουλίου διά τήν Ἀνθρωπίνην Ἀξιοπρέπειαν τῆς Οὑγγαρίας τὸ «Βραβείο Ἀνθρωπίνης Ἀξιοπρεπείας» διά τάς πολλάς δράσεις Του μέ ἄξονα τόν ἄνθρωπον καί τήν προστασίαν τῆς ἱερότητος τοῦ προσώπου του. Τὸ ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς παρετέθη δεῖπνο πρὸς τιμὴν τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αὐστρίας, Ἐξάρχου Οὑγγαρίας καὶ Μεσευρώπης κ. Ἀρσενίου. Οἱ παρακαθίσαντες κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ συνεργάτες τῆς Ἐξαρχίας καὶ οἱ τοπικοὶ παράγοντες εἴχαν τὴν εὐκαιρία νὰ δεχθοῦν τὶς εὐλογίες καὶ νὰ ἀκούσουν τὸν παραινετικὸ λόγο τοῦ Πατριάρχου μας.

4282925460.jpgΤὸ Σάββατο 11η Σεπτεμβρίου τὴν Α.Θ.Π. ὑποδέχθηκε στὸ Προεδρικὸ Μέγαρο ὁ Πρόεδρος τῆς Οὑγγαρίας κ. János Áder καὶ εἶχε μαζί του μακρὰ καὶ ἐγκάρδια συνομιλία γιὰ τὰ θέματα τῆς Ἐξαρχίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου. Ἰδιαίτερο θέμα συζητήσεως ἀπετέλεσε ἡ στήριξη τῆς Οὑγγαρίας στὴν ἀξιοποίηση τοῦ δωρηθέντος στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο εὐμεγέθους κτηριακοῦ συγκροτήματος καὶ τοῦ ἐκεῖ ὑπὸ ἀνέγερσιν Ἱεροῦ Ναοῦ, καθὼς καὶ θέματα προστασίας τοῦ περιβάλλοντος καὶ οἱ δυνατότητες σχεδιασμοῦ κοινῶν οἰκολογικῶν δράσεων.

 

720434267.jpgἘν συνεχείᾳ ἡ Α.Θ. Π. μετέβη στοὺς χώρους τοῦ Κτηρίου τῆς Ἐξαρχίας καὶ ἐτέλεσε τὴν Ἀκολουθία τῆς καταθέσεως τοῦ θεμελίου λίθου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Τριῶν Ἁγίων Ἱεραρχῶν, παρουσίᾳ τοῦ κλήρου καὶ τοῦ λαοῦ τῆς Ἐξαρχίας καὶ πλήθους ἐπισκεπτῶν. Πλὴν τῶν διπλωματικῶν ἀρχῶν καὶ τῶν Πρέσβεων Ἑλλάδος, Κύπρου καὶ Τουρκίας, στὴν τελετὴ παρευρίσκετο καὶ ὁ Ἀναπλήρωτὴς Πρωθυπουργὸς ὅστις προσεφώνησε τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη τονίζοντας τοὺς ἱστορικοὺς δεσμοὺς τῆς Οὑγγαρίας μὲ τὴν Κωνσταντινούπολη καὶ τὴν ἰσχυρὴ πεποίθηση τῆς οὑγγρικῆς Κυβερνήσεως ὅτι τὸ ἔργο θὰ ὠφελήσει τοὺς Ὀρθοδόξους ἀλλὰ καὶ τὴν Οὑγγαρία καὶ γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ ἀναλαμβάνει τὴν ἀποπεράτωσή του.

2036349401.jpgΣτὴν ἀντιφώνησή Του ἡ Α.Θ.Π. παρουσίασε τὸ ὅραμα ὄχι μόνον δημιουργίας μοναστικοῦ κέντρου ἀλλὰ ἑνὸς πνευματικοῦ ἱδρύματος εὐρωπαϊκῆς ἐμβελείας – χώρου συναντήσεως τῶν ἀνθρώπων μὲ τὸ Θεὸ καὶ μεταξύ των. Ἀκολούθησε δεξίωση μετὰ τὸ τέλος τῆς ὁποίας ὁ Παναγιώτατος μετέβη σὲ γεῦμα παρατεθὲν πρὸς τὰ μέλη τοῦ Διεθνοῦς Εὐχαριστιακοῦ Συνεδρίου ὑπὸ τοῦ Προέδρου τῆς Βουλῆς László Kövér τὸν ὁποῖο καὶ ἀντιφώνησε ἐκ μέρους τῶν παρισταμένων. 

371494313.jpegΤὸ ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης ἐξεφώνησε ἐμπνευσμένη ἑόρτιο ὁμιλία μὲ θέμα τὴν Θεία Εὐχαριστία ἐνώπιον πολλῶν χιλιάδων ἀνθρώπων συγκεντρωθέντων πρὸ τοῦ Κοινοβουλίου γιὰ τὴν τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας. Ἡ δεύτερη ἡμέρα τῆς πατριαρχικῆς ἐπισκέψεως ἔκλεισε μὲ δεῖπνο παρατεθὲν ὑπὸ τῆς Α. Ἐξοχότητος τοῦ πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος στὴν Οὑγγαρία, κ. Εὐθυμίου Πανταζοπούλου, πρὸς τιμὴν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου.

Ἡ Κυριακὴ 12η Σεπτεμβρίου ἄρχισε μὲ Θεία Λειτουργία χοροστατοῦντος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου στὸ Ναὸ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στὴν Πλατεῖα 15ης Μαρτίου τῆς Βουδαπέστης, ὅπου συνέρρευσε πλῆθος πιστῶν ἀπὸ τὴν Οὑγγαρία καὶ τὶς γειτονικὲς χῶρες γιὰ νὰ λειτουργηθεῖ καὶ νὰ λάβει τὴν πατριαρχικὴ εὐλογία.

3976547903.jpgἩ Α.Θ.Π. συνηντήθη, τέλος, μετὰ τῆς Α. Ἁγιότητος τοῦ Πάπα Φραγκίσκου στὴν Πλατεῖα Ἡρώων τῆς πόλεως, ἐνώπιον χιλιάδων πιστῶν. Κατόπιν, ἀνεχώρησε μετὰ τῆς τιμίας συνοδείας Του ἐκ τοῦ ἀερολιμένος Βουδαπέστης γιὰ τὴ Μπολόνια, συνεχίζοντας τὸ ἀκάματο οἰκουμενικό, θεοφιλές καὶ ποιμαντικὸ ἔργο Του καὶ τὴν λαμπρὴ ἐκπροσώπηση τοῦ Ὀρθοδόξου Χριστιανισμοῦ ἀνὰ τὸν κόσμο.

Ἡ εὐλογητὴ παραμονὴ τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου στὴν Οὑγγαρία χαροποίησε τοὺς πιστοὺς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αὐστρίας καὶ Ἐξαρχίας Οὑγγαρίας καὶ τοὺς ἔδωσε θεία στήριξη καὶ δύναμη γιὰ νὰ συνεχίσουν τὸν ἀγῶνα τῆς χριστιανικῆς ζωῆς μέσα στὸ σύγχρονο, δοκιμαζόμενο ἀπὸ ποικίλες περιστάσεις κόσμο.

349005398.jpg1399659654.jpg

1846359350.jpg2345926288.jpg95044272.jpg1931304446.jpg

924289856.jpg1109698701.jpg

4199627480.jpg

1221886426.jpg2958353644.jpg

3051396086.jpg4208646849.jpg1780063224.jpg

94571197.jpg2433784182.jpg

3670930791.png 

Φωτογραφίες: Ἱ.Μητρόπολις Αὐστρίας / Φῶς Φαναρίου

Previous MonthNext Month
Σεπτέμβριος 2022
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1
2
3
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
Previous MonthNext Month
Σεπτέμβριος 2022
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen


10. Dezember 2023: Zehnter Lukassonntag

Schriftlesungsarchiv

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Βιέννη (στὰ γερμανικά)

βλ. www.orthodoxie.at

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση
Legetøj og BørnetøjTurtle