Ἑορτή τῶν Ἁγίων Ἰσαποστόλων καὶ θεοστέπτων Βασιλέων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης στὸ Μπελογιάννη τῆς Οὑγγαρίας
Προσκύνημα στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ στὴν Καππαδοκία
Κυριακή τοῦ Παραλυτικοῦ στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Σκέπης
Κυριακὴ τοῦ Θωμᾶ καὶ μνήμη τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου στὴν Βιέννη
Ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Ἑβδομάδα καὶ τὸ Ἅγιο καὶ Μέγα Πάσχα τοῦ 2023 στὴ Βιέννη

Οἱ Ἐπίσκοποι στήν Αὐστρία συνεκτικοί κρίκοι τῆς Ἑνότητας τῶν Ἐκκλησιῶν.

1380568442.jpg

Οἱ Διαχριστιανικές σχέσεις στήν Αὐστρία εἶναι ἱκανοποιητικές, «ἀλλά ἀπόλυτα ἱκανοποιημένος θά εἶμαι μόνον ἐφόσον γίνει πραγματικότητα ἡ ἕνωση τῶν Ἐκκλησιῶν, ὅπως προσευχόμαστε σέ κάθε θεία Λειτουργία». Τήν προσδοκία αὐτή ἐξέφρασε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος στήν κοινή συνέντευξη πού παραχώρησαν μέ τόν εὐαγγελικό Ἐπίσκοπο Michael Bünker καί τόν ρωμαιοκαθολικό Ἐπίσκοπο Innsbruck Manfred Scheuer, ἡ ὁποία δημοσιεύθηκε στήν τελευταία ἔκδοση τοῦ περιοδικοῦ «Info Europa».

Ὁ Σεβασμιώτατος κατέστησε σαφές ὡστόσο ὅτι γιά τήν ὥρα δέν ὑπάρχει ἔδαφος γιά μία ἕνωση τῶν Ἐκκλησιῶν. Ἡ ἀδιαίρετη Ἐκκλησία διένυσε χίλια έτη μέ διαφορετικές παραδόσεις σέ Ἀνατολή καί Δύση, μετέπειτα δέ χίλια ἔτη τό Σχίσμα. Ἔτσι ὁ Σεβασμιώτατος ἐπεσήμανε: «Σίγουρα μποροῦν νά μποροῦν οἱ Ἐκκλησίες νά ἑνωθοῦν διατηρώντας κάθε μία τή δική της παράδοση, ἀλλά προαπαιτεῖται ἡ ἑνότητα τῆς πίστεως». Ἡ ἐπερχόμενη Μεγάλη Νύχτα τῶν Ἐκκλησιῶν „Lange Nacht der Kirchen“ στίς 24 Μαΐου μακάρι νά ἀποτελέσει ἀφορμή, ὥστε οἱ χριστιανοί νά ἐπισκεφθοῦν ἀλλήλους καί να γνωριστοῦν καλύτερα.

Ὁ ρωμαιοκαθολικός Ἐπίσκοπος Manfred Scheuer ἀνέφερε ὅτι πρέπει νά παλέψουμε στό ἑξῆς γιά τήν ἐπίτευξη τῆς ἑνότητας τῶν χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καί γιά τή μορφή, πού ἡ ἑνότητα αὐτή πρέπει νά λάβει. Κατά τή γνώμη του εἶναι σημαντικό νά δοῦμε ποιά εἶναι τά ἰσχυρά σημεῖα κάθε πλευρᾶς, νά μήν ἐπιμένουμε τόσο ἤ νά ἐμμένουμε σέ ὅσα δέν ἔχουν ἐπιτευχθεῖ ἤ δέν εἶναι δυνατόν νά ἐπιτευχθοῦν. Καθώς στή συνέχεια ἐπεσήμανε: «ἡ συνεργασία τῶν Ἐκκλησιῶν εἶναι ὑπαρκτή στό φιλανθρωπικό ἔργο, στίς ἀνθρωπιστικές δράσεις, στήν κοινή στάση ἀπέναντι στά πολιτικά πράγματα, καί μάλιστα πιστεύω ὅτι μποροῦμε νά δώσουμε μία κοινή μαρτυρία τοῦ Χριστοῦ σήμερα. Γι᾽ αὐτά εἶμαι εὐγνώμων». Συνέχισε λέγοντας: «Εἶναι μία ἀπό τίς βασικές ἀρχές τῶν διαχριστιανικῶν σχέσεων νά μήν ἀπαιτεῖται ἀπό τόν ἄλλον κάτι, τό ὁποῖο δέν ἁρμόζει στήν εἰκόνα πού ἐκεῖνος ἔχει γιά τόν ἑαυτό του. Αὐτό θέλω νά τό σεβαστῶ. Καί βέβαια ἀπαιτῶ τό ἴδιο καί ἀπό τίς ἄλλες χριστιανικές ὁμολογίες».

Ἡ ποικιλότητα βέβαια ὑπάρχει καί στό Εὐαγγέλιο, καί γι᾽ αὐτό δέν μποροῦν ὅλα νά τέθοῦν κάτω ἀπό ἕνα κοινό παρωνομαστή. Ὅπως ἐπεσήμανε ὁ ρωμαιοκαθολικός Ἐπίσκοπος: «Ὑπάρχουν τέσσερα Εὐαγγέλια, ὄχι ἕνα, ὑπάρχουν πολλές ἐκφράσεις τῆς πίστεως». Κατά τή γνώμη του τό ζήτημα εἶναι:  «Τί ἀπαιτεῖται γιά τήν ἑνότητα καί τήν συμπόρευση;» Ἐπ᾽ αὐτοῦ διίστανται οἱ ἀπόψεις, ὡς πρός τή σπουδαιότητα. Πρόκειται γιά ἑνότητα ὡς πρός τόν εὐαγγελικό Λόγο, λειτουργική ἑνότητα, ἑνότητα ὡς πρός τήν τέλεση τῶν ἱερῶν Μυστηρίων ἤ τήν Ἱερωσύνη. Πρό παντός χρειάζεται «ἑνότητα στή ζωή καί τή φιλανθρωπία. Ἐπ᾽ αὐτοῦ, ὡς πρός τήν ἀγάπη γιά τόν Θεό καί τόν πλησίον δέν μποροῦμε νά διαφωνοῦμε».

«Ἡ ποικιλία δέν θά πρέπει νά αὐθαίρετη, ἡ δέ ἑνότητα δέν θά πρέπει νά σημαίνει ἀφομίωση» ἐπεσήμανε ὁ εὐαγγελικός Ἐπίσκοπος Bünker. «Δηλαδή, εἶναι ἀπαραίτητη μία προσδοκία τῆς ἑνότητας, ἡ ὁποία θά διαφυλάττει τόσο τήν ἰδιοπροσωπία, ὅσο καί τίς ἐναπομείνασες διαφορές».

Σέ αὐτή τή συνάφεια ὁ λουθηρανός Ἐπίσκοπος ἐξέφρασε τίς προσδοκίες του γιά τίς Ἐκκλησίες. Ἡ εὐαγγελική Ἐκκλησία πρέπει νά γίνει εὐαγγελικότερη, δηλαδή νά θέτει περισσότερο στό ἐπίκεντρο τά θεμέλια τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τήν ἑστίαση στόν Ἰησοῦ Χριστό. Ἀπό τήν καθολική Ἐκκλησία θά ἐπιθυμοῦσε νά γίνει περισσότερο καθολική, ὥστε νά συνειδητοποιήσει σαφέστερα τήν εὐθύνη της παγκόσμια, ἀλλά καί ἔναντι τῶν ἄλλων Ἐκκλησιῶν. Ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἐλπίζει ὁ λουθηρανός Ἐπίσκοπος, «νά γίνει πιό ὀρθόδοξη καί νά μᾶς δείξει τόν δρόμο στήν πνευματικότητα καί τήν παράδοση τῶν τεσσάρων πρώτων αἰώνων καί στήν ἐποχή τῆς ἑνότητας τῶν Ἐκκλησιῶν ἐν ποικιλίᾳ».

Ὡς πρός τό ζήτημα τῆς ἀμοιβαίας ἀναγνώρισης τῶν Ἐκκλησιῶν ὁ κ. Bünker ὑποστήριξε: «ἴσως θά ἦταν πιό πρόσφορο νά γίνεται λόγος γιά Ἐκκλησίες μέ διαφορετικό χαρακτήρα, μέ μία διαφορετική αὐτοσυνειδησία». Εἶναι αἰσιόδοξος «ὅτι εἶναι δυνατό, ἄμεσα μάλιστα, ἐπειδή καλούμαστε ἐκ νέου νά σεβαστοῦμε τή διαφορετική ἀντίληψη τῶν Ἐκκλησιῶν».

Ἡ τελευταία ἔκδοση τοῦ περιοδικοῦ  „Info Europa“ εἶναι ἀφιερωμένη στήν φετινή „Lange Nacht der Kirchen“ καί τήν θέτει στή συνάφεια τῶν διαχριστιανικῶν καί κοινωνικοπολιτικῶν προβληματισμῶν στό πλαίσιο τῆς εὐρωπαϊκῆς ἐνσωμάτωσης   (Infos: www.idm.at).

Ἑορτολόγιο


Καμία εκδήλωση σήμερα!
Previous MonthNext Month
Ιούνιος 2023
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
Previous MonthNext Month
Ιούνιος 2023
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen


28. Mai 2023: Siebter Sonntag nach Ostern

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Βιέννη (στὰ γερμανικά)

βλ. www.orthodoxie.at

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση
Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Τοποθετήσεις

Legetøj og BørnetøjTurtle