Οἱ ἑορτές τῆς Πεντηκοστῆς καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στή Βιέννη
Μνήμη τοῦ ὁσίου Παϊσίου τοῦ Μεγάλου καί Θεοφόρου - Ὀνομαστήρια Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀπαμείας κ. Παϊσίου
Λήξη τοῦ σχολικοῦ ἔτους εἰς Keszthely
Ἐπίσκεψη τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου στήν Ἱ.Μ. τῆς Ἁγίας Σκέπης
Ἐπίσκεψη Μελῶν τοῦ Ἐθνικοῦ Συμβουλίου στήν Ἱ.Μ. Αὐστρίας

Οἰκουμενική προσευχή μέ τούς ἐθνικούς ἀντιπροσώπους

3630318082.jpg

Γιά πρώτη φορά ἔλαβαν μέρος οἱ ἐκπρόσωποι τῆς Ἐθνικῆς Ἀντιπροσωπείας καί τῶν ἕξι κοινοβουλευτικῶν παρατάξεων στήν ἐπίσημη οἰκουμενική προσευχή. Στήν προσευχή παρευρέθηκαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος, ὁ Καρδινάλιος Christoph Schönborn καί ὁ λουθηρανός Ἐπίσκοπος Michael Bünker, ὁ ὁποῖος καί πραγματοποίησε τήν ὁμιλία. 25 Βουλευτές ἀπό ὅλες τίς παρατάξεις παρευρέθηκαν στό παρεκκλήσιο τοῦ Hofburg σέ μικρή ἀπόσταση ἀπό τό Κοινοβούλιο.

Ὁ Καρδινάλιος Christoph ἐξέφρασε τήν ἱκανοποίησή του στήν ἀρχή τῆς συναντήσεως γιά τήν εὐκαιρία συναντήσεως. «Εὐχαριστώ γιά αὐτή τήν κίνηση ὁμόνοιας», καθώς εἶπε. Ἡ σταθερή κοινωνική δομή, ἡ κοινωνική δικαιοσύνη καί ὁ ἀμοιβαῖος σεβασμός ἀποτελοῦν προϋπόθεση γιά τήν εἰρήνη. «Ἡ διατήρηση τῆς εἰρήνης ἀποτελεῖ τό μέγιστο διακύβευμα τῆς πολιτικῆς. Εἰρήνη, Ὁμόνοια καί Εὐημερία. Ἡ ἐπίτευξη αὐτῶν ἀποτελεῖ τήν τέχνη τῆς πολιτικῆς». Γι᾽ αὐτά θά πρέπει νά προσευχόμαστε καθημερινά.

2604033549.jpgἈποτελεῖ ἀρχαῖο ἔθος τῶν Ἐκκλησιῶν νά ἐπευλογοῦν τούς ἀνθρώπους πού ἀσχολοῦνται μέ τήν πολιτική καί θέτουν τούς ἑαυτούς τους στήν ὑπηρεσία τοῦ κοινοῦ συμφέροντος, ἐπεσήμανε ὁ Ἐπίσκοπος Bünker στό κήρυγμά του λαμβάνοντας ἀφορμή ἀπό τήν Α´ Κορ. Ἐπιστολή. Αὐτό δέν συντελεῖται λόγῳ «ἐγνωσμένης ἔλλειψης χάριτος» στούς πολιτικούς, ἀλλά ἐπειδή δέν εἶναι ἀδιάφορο γιά τίς Ἐκκλησίες, ποιές θά εἶναι οἱ ἀποφάσεις τῶν πολιτικῶν. Ὡς ἰδιαίτερα «νευραλγικές» ἀποφάσεις εἶναι ἀπό πλευρᾶς τῶν Ἐκκλησιῶν οἱ τομεῖς τῆς Παιδείας, τῆς Κοινωνικῆς πολιτικῆς καί τῆς Μετανάστευσης. Ὅταν οἱ Ἐκκλησίες, οἱ θεσμοί τους καί οἱ θρησκευτικές κοινότητες ἀναφέρονται σέ αὐτά τά θέματα δέν ξεπερνοῦν τά ὅρια τοῦ χωρισμοῦ Κράτους καί Ἐκκλησίας. Τό κάνουν αὐτό ἀπό ἐνδιαφέρον γιά τούς ἀνθρώπους, πού συνδέουν ἀναπόδραστα τή θρησκεία μέ τήν πολιτική, κατά τόν Ἐπίσκοπο Bünker.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος προσκάλεσε ὅλους τούς παρευρισκομένους νά προσευχηθοῦν, ὥστε ὁ Ἀναστάς Κύριος νά βοηθήσει ὅλους νά πράξουν τό καλό καί τό ὀρθό γιά τήν κοινωνία μας καί γιά τούς συνανθρώπους μας, γιά νά μήν ἀπογοητευόμαστε, ἀλλά νά προστρέχουμε σέ βοήθεια. Τέλος εὐχήθηκε ὁ Σεβασμιώτατος στούς Βουλευτές καί στούς ἐργαζομένους τοῦ Κοινοβουλίου, τό φῶς τῆς Ἀναστάσεως νά φωτίζει τή ζωή ὅλων καί ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός νά παρίσταται στήν εὐόδωση τῶν προσπαθειῶν τους καί σέ κάθε ἀγαθό ἔργο.

Παρόλο πού ἡ Συνέλευση τῆς Ἐθνικῆς Ἀντιπροσωπείας συγκροτήθηκε στίς 29 Ὀκτωβρίου, δέν κατέστη δυνατό νά ὁριστεῖ ἐνωρίτερον κάποια ἡμερομηνία γιά τή προσευχή. Οἱ Βουλευτικές Ἐκκλογές πραγματοποιήθηκαν ἕνα μήνα πρίν στίς 29 Σεπτεμβρίου. Ἀπό τό ἀποτέλεσμα τῶν Ἐκλογῶν προέκυψαν ἕξι παρατάξεις μέ 183 Βουλευτές: SPÖ (52), ÖVP (47), FPÖ (40), Πράσινοι  (24), ὁμάδα Stronach (11) καί οἱ NEOS (9).

Ἑορτολόγιο


Καμία εκδήλωση σήμερα!
Previous MonthNext Month
Αύγουστος 2021
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
30
31
Previous MonthNext Month
Αύγουστος 2021
Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen


25. Juli 2021: Fünfter Matthäussonntag

Schriftlesungsarchiv

 

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Innsbruck καὶ Kufstein

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Salzburg

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Linz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

 Bregenz

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

St. Andrä am Zicksee

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

Τοποθετήσεις

Legetøj og BørnetøjTurtle