Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία στὴ ρουμανόφωνη ἐνορία τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου στὴ Βιέννη
Κυριακὴ τοῦ Παραλύτου μὲ χειροτονίες στὸν Καθεδρικὸ Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Τριάδος Βιέννης
Κυριακὴ τῶν Μυροφόρων στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης στὸ Μπελογιάννη τῆς Οὑγγαρίας
Ἅγιον Πάσχα 2024: Οἱ Ἀκολουθίες τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καὶ τῆς Ἀναστάσεως στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Αὐστρίας
Πατριαρχικὴ Ἀπόδειξις ἐπὶ τῷ Ἁγίῳ Πάσχᾳ 2024
Κυριακὴ τῶν Βαΐων στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Γεωργίου στὴ Βιέννη
Ε´ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν στὸ Παρεκκλήσιο τῶν Ἁγίων Ἱεροθέου καὶ Στεφάνου στὴ Βουδαπέστη
Δεξίωση τῆς Καγκελαρίας ἐπ᾽ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐπικείμενης Ἑορτῆς τοῦ Πάσχα
Δ´ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν καὶ Σύσταση νέας ἐνορίας στὸ Mattighofen

Προσκυνηματικὴ ἐκδρομὴ "Στὰ βήματα τοῦ Ἀποστόλου Παύλου"

Περισσότερα...

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας καὶ Ἔξαρχος Οὑγγαρίας καὶ Μεσευρώπης κ. Ἀρσένιος, συνοδευόμενος ἀπὸ τὸν Ἱερομόναχο π. Ἀθανάσιο καὶ τὸν Ἀρχιδιάκονο π. Μάξιμο, συμμετεῖχε ἀπὸ 22ας ἕως 29ης Ὀκτωβρίου 2022 σὲ προσκυνηματικὴ ἐκδρομὴ "Στὰ βήματα τοῦ Ἀποστόλου Παύλου", στὴν Ἑλλάδα. Τὸ ταξίδι ὀργανώθηκε ἀπὸ τὴν Καθολικὴ Ἐπισκοπὴ Eisenstadt μὲ τὴν καθοδήγηση τοῦ Ἐπισκόπου Ägidius Zsifkovic ὁ ὁποῖος ἔλαβε μέρος στὸ προσκύνημα. Ἡ Ἱ.Μητρόπολη Αὐστρίας ὑποστήριξε τὴ διοργάνωση τῆς προσκυνηματικῆς ἐκδρομῆς τῶν αὐστριακῶν πιστῶν.

Περισσότερα...

Πραγματοποιήθηκε στὴ Βιέννη ἡ 9η Πανορθόδοξος Συνάντηση Νέων τῆς Αὐστρίας μὲ θέμα “Ἐγὼ εἶμαι ἡ Ἀνάστασις καὶ ἡ Ζωή." ( Ἰω ια΄ 25-26)

Περισσότερα...

Τὸ Σάββατο 8 Ὀκτωβρίου 2022 στὸ Σχολικὸ Κέντρο Mater Salvatoris, στὴ Βιέννη, μετὰ ἀπὸ διακοπὴ δύο ἐτῶν λόγῳ πανδημίας, πραγματοποιήθηκε ἡ 9η Πανορθόδοξος Συνάντηση Νέων τῆς Αὐστρίας. Ἡ φετινὴ Πανορθόδοξος Συνάντηση εἶχε ὡς θέμα τὴν Ἀνάσταση ὡς πηγὴ δυνάμεως, ἐλπίδος καὶ ἐμπιστοσύνης γιὰ τὴ ζωὴ τοῦ Χριστιανοῦ. Στὸ πρόγραμμά της περιέλαβε Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία, κοινὸ γεῦμα,εἰσαγωγὴ στὸ θέμα τῆς Ἀναστάσεως ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Αὐστρίας κ. Ἀρσένιο, ἀκολουθούμενη ἀπὸ ἐπεξεργασία καὶ ἐμβάθυνση ἀπὸ τοὺς μαθητὲς χωρισμένους σὲ μικρότερες ὁμάδες καὶ τέλος, ἀθλήματα, χορό, μουσική, τραγούδι καὶ βραδινὸ φαγητό.

Περισσότερα...

Πρόσκληση στὴν 9η Πανορθόδοξη Συνάντηση Νέων

Περισσότερα...

«Ἐγὼ εἶμαι ἡ Ἀνάστασις καὶ ἡ Ζωή. Ὅποιος πιστεύει σ᾽ ἐμένα, καὶ ἂν πεθάνῃ, θὰ ζήσῃ,..., δὲν θὰ πεθάνῃ ποτέ." (Κατὰ Ἰωάννην ια΄ 25-26).

8 Ὀκτωβρίου 2022 στὴ Βιέννη

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Αὐστρίας ἀνακοινώνει μὲ χαρὰ ὅτι πρόκειται καὶ ἐφέτος, μετὰ ἀπὸ διακοπὴ δύο ἐτῶν λόγῳ πανδημίας, νὰ πραγματοποιηθεῖ ἡ 9η Πανορθόδοξη Συνάντηση Νέων στὴν ὁποία μποροῦν νὰ συμμετέχουν ὅσα παιδιὰ καὶ νέοι ἐπιθυμοῦν. Μὲ τὶς εὐλογίες τῆς Α.Σεβασμιότητος τοῦ Μητροπολίτου Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου ἀναρτᾶται ἡ "Ἀνακοίνωση" μὲ τὶς σχετικὲς πληροφορίες, ὥστε νὰ γνωστοποιηθεῖ τὸ ἐν λόγῳ γεγονὸς καὶ νὰ προωθηθεῖ σὲ παιδιὰ καὶ νέους ποὺ πιθανῶς ἐνδιαφέρονται.

Τὸ θέμα τῆς 9ης Πανορθοδόξου Συναντήσεως Νέων εἶναι ἡ Ἀνάσταση καὶ ἡ Αἰώνια Ζωή. Μέσῳ τῶν κοινωνικῶν συναναστροφῶν, τοῦ ἀθλητισμοῦ, τοῦ χοροῦ καὶ τῶν παιχνιδιῶν οἱ νέοι καὶ τὰ παιδιά μας θὰ βιώσουν τὸ πνεῦμα τῆς ζωῆς στὴν ὀρθόδοξη κοινότητα.

Δεξίωση γιὰ τοὺς ἐκπροσώπους τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στο Δημαρχείο της Βιέννης

Περισσότερα...

Τὴν Κυριακή, 18η Σεπτεμβρίου 2022 ἐκπρόσωποι τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στὴν Αὐστρία προσκλήθηκαν σὲ δεξίωση στὴν κεντρικὴ αἴθουσα (Wappensaal), τοῦ Δημαρχείου τῆς Βιέννης ἀπὸ τὸν Dr. κ. Markus Wölbitsch-Milan, πρόεδρο τοῦ Ὀμίλου τοῦ Λαϊκοῦ Κόμματος στὴ Βιέννη (ÖVP Wien). Παρόντες ἦσαν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος, Πρόεδρος τῆς Συνελεύσεως τῶν Ὀρθοδόξων Ἐπισκόπων στὴν Αὐστρία, ὁ Θεοφιλέστος Ἐπίσκοπος Ἀλέξιος (Πατριαρχεῖο Μόσχας), ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀνδρέας (Πατριαρχεῖο Σερβίας), ὁ Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος τοῦ Πατριαρχείου Ρουμανίας Dr π. Νικόλαος Dura, καθὼς καὶ πολυάριθμοι Ὀρθόδοξοι κληρικοὶ καὶ λαϊκοί.

Περισσότερα...

Ἁγιασμὸς γιὰ τὴν ἔνάρξη τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους στὴν Ἑλληνικὴ Ἐθνικὴ Σχολὴ Βιέννης

Περισσότερα...

Στὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας Τριάδος στὴ Βιέννη, πραγματοποιήθηκε τὸ Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2022, ἡ  καθιερωμένη τελετὴ τοῦ Ἁγιασμοῦ γιὰ τὴν ἔναρξη τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους στὴν Ἑλληνικὴ Ἐθνικὴ Σχολὴ Βιέννης.

Περισσότερα...

Ξεκίνησε πάλι ἡ σύναξη καὶ "ὁ καφές" μετὰ τὴν κυριακάτικη Θεία Λειτουργία

Περισσότερα...

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Αὐστρίας μὲ χαρὰ ἀναγγέλλει τὴν ἐπαναλειτουργία τῆς αἰθούσης "Ρήγας Φεραῖος" στὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ Ἁγίας Τριάδος στὴ Βιέννη, γιὰ τὸν κυριακάτικο καφὲ καὶ τὴ συνάντηση τῶν πιστῶν μετὰ τὴ Θεία Λειτουργία. Κατὰ τὴ σύντομη συνάντηση θὰ ἔχουν ὅλοι τὴν εὐκαιρία νὰ παρακολουθήσουν σύντομη ἐνημέρωση γιὰ πνευματικὰ θέματα καὶ κατήχηση καὶ νὰ συζητήσουν.

Περισσότερα...

Ἱερατικὴ Σύναξη στὴν Ἱ. Ἐξαρχία Οὑγγαρίας

Περισσότερα...

Τὴν Παρασκευὴ καὶ τὸ Σάββατο, 9η καὶ 10η Σεπτεμβρίου 2022, στὸ Συνεδριακὸ Κέντρο τοῦ Nagygörb, πραγματοποιήθηκε Σύναξη τῶν Κληρικῶν τῆς ἐν Οὑγγαρίᾳ Ἐξαρχίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αὐστρίας Ἐξάρχου Οὐγγαρίας κ. Ἀρσενίου. Συμμετε elχαν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος κ. Παΐσιος καὶ ὁ Ἱερὸς Κλῆρος τῆς Ἐξαρχίας Οὐγγαρίας. Τὸν χῶρο διέθεσε εὐγενικά, γιὰ τὴν περίσταση, ἡ Δήμαρχος τῆς περιοχῆς κ. Marietta Takács Lászlón ἡ ὁποία καὶ ἐπισκεφθηκε τιμητικὰ τὴν ὁμήγυρη.

Περισσότερα...

Ἑορτασμὸς τῆς Ἐθνικῆς Ἐπετείου στὴν Οὑγγαρία

Περισσότερα...

Κατὰ τὴν ἑορταστικὴ ἐπέτειο ἡμέρα μνήμης τῶν Ἁγίων Στεφάνου καὶ Ἱεροθέου, τὴν καθιερωμένη ἐπίσημη ἐθνικὴ Ἑορτὴ τῆς Δημοκρατίας τῆς Οὑγγαρίας, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας καὶ Ἔξαρχος Οὑγγαρίας κ. Ἀρσένιος ἐπισκέφθηκε τὴν Βουδαπέστη, ἕδρα τῆς Ἐξαρχίας, στὶς 19 καὶ 20 Αὐγούστου 2022 καὶ παρέστη στὶς ἐκεῖ πραγματοποιηθεῖσες ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις.

Περισσότερα...

Ἡ Ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου καὶ χειροτονία Πρεσβυτέρου στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Αὐστρίας

Περισσότερα...

Στὸν Ἱ. Καθεδρικὸ Ναὸ Ἁγίας Τριάδος, στὴ Βιέννη, τὸ ἑσπέρας  τῆς Κυριακῆς, 14ης Αὐγούστου 2022, παραμονὴ τῆς μεγάλης θεομητορικῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, τελέσθηκε  ὁ πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς  χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αὐστρίας καὶ Ἐξάρχου Οὑγγαρίας κ. Ἀρσενίου, πλαισιουμένου ἀπὸ τὸν Πρωτοπρεσβύτερο π. Νικόλαο, τὸν Ἱερομόναχο π. Ἀθανάσιο, τὸν Ἀρχιδιάκονο π. Μάξιμο καὶ τὸν Ἰεροδιάκονο π. Ἰάκωβο, παρισταμένων πλήθους πιστῶν. Ἐψάλησαν μὲ κατάνυξη τὰ τροπάρια τοῦ Ἑσπερινοῦ  ἀπὸ τοὺς χοροὺς τῶν Ἱεροψαλτῶν καὶ ἀκολούθησε ἡ τέλεση τῆς Ἀρτοκλασίας.

Περισσότερα...

Ὁ ἑορτασμὸς τῆς Θείας Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος στὴν Οὑγγαρία

Περισσότερα...

Τὸ Σάββατο, 6η Αὐγούστου 2022, Ἑορτὴ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος,  ὁ Μητροπολίτης Αὐστρίας καὶ Ἔξαρχος Οὑγγαρίας κ. Ἀρσένιος ἐπισκέφθηκε τὸ Ἱ. Ἡσυχαστήριο τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στὸ Κιοπάτι (Kiopati) τῆς Οὐγγαρίας. Ὀ Σεβασμιώτατος τέλεσε τὴν Θεία Λειτουργία συμπαραστατούμενος ἀπὸ τὸν ἐκεῖ μονάζοντα π. Μαρτῖνο καὶ τὸν Ἀρχιδιάκονο π. Μάξιμο, παρόντων πιστῶν προσκυνητῶν.

Περισσότερα...

Ἑορταστικὴ ἐκδήλωση γιὰ τὴν λήξη τοῦ σχολικοῦ ἔτους τοῦ Παραρτήματος τῆς Ἑλληνικῆς Ἐθνικῆς Σχολῆς στὸ Graz

Περισσότερα...

Τὸ Σάββατο, 2α Ἰουλίου 2022, στὸ Graz πραγματοποιήθηκε ἑορταστικὴ ἐκδήλωση γιὰ τὴν λήξη τοῦ σχολικοῦ ἔτους 2021-2022 τοῦ Παραρτήματος τῆς Ἑλληνικῆς Ἐθνικῆς Σχολῆς (Τ.Ε.Γ.) Graz μὲ θέμα: «Ἀπὸ τὸ Μεσολόγγι στὸ Ἀϊβαλί: Ἱστορίες γυναικῶν ποὺ ἔζησαν τὸν πόλεμο καὶ τὴν προσφυγιά» (YouTube τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Αὐστρίας). Μετὰ ἀπὸ μία διετία πανδημίας τὴν ὁποία ζήσαμε μικροὶ καὶ μεγάλοι σὰν «Ἐλεύθεροι Πολιορκημένοι» καὶ ἐνῷ ἡ παγκόσμια κοινότητα βρίσκεται ἀντιμέτωπη μὲ τὸ ξέσπασμα ἑνὸς πολέμου στὴ γειτονιὰ τῆς Εὐρώπης, οἱ μαθητὲς καὶ οἱ μαθήτριες τοῦ Σχολείου μας στὸ Graz προσέγγισαν δύο σημαντικοὺς σταθμοὺς τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας, μὲ «ὄχημα» τὴ λογοτεχνία καὶ θέμα τὶς γυναῖκες μάνες καὶ ἀδελφὲς κατὰ τὸν πόλεμο καὶ τὴν προσφυγιά.

Περισσότερα...

Ἁγιολόγιο


Καμία ἑορτὴ ἡ ἀκολουθία δὲν καταχωρήθηκε γιὰ σήμερα!
Previous MonthNext Month
Ιούνιος 2024
Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ

Ἐπὶ τὰς πηγάς /
Zu den Quellen


16. Juni 2024: Siebter Sonntag nach Ostern

Schriftlesungsarchiv

Ἡ συμβολή σας


Μέ τήν ἱστορική γιά τόν Ἑλληνισμό στήν Αὐστρία σημασία καί τή πλούσια δραστηριότητα στό φιλαν-θρωπικό, ἀνθρωπιστικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, ἡ Μη- τρόπολη Αὐστρίας στρέφε- ται σέ ἐσᾶς ἀναζητώντας ἐνίσχυση στό ἔργο της. 

Ἐνημερωθεῖτε!

Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ

Legetøj og BørnetøjTurtle